अंकल बरोबर माझे पहिले हनिमूनहेलो मित्रांनो अंकल ने मला त्या रात्री आमच्या पहिल्या भेटीत मला चार वेळा ठोकले आणि आम्ही खूप मजे घेऊन त्या पूर्ण रात्री आमची सुहाग रात्र बनवली आणि सकाळी जेव्हा आम्ही स्टेशन वर पोचलो तेव्हा अंकल ने आधीच फ्फोन करून आमच्या साठी एक चांगली हॉटेल बुक केली होती. आम्ही स्टेशन ला पोचताच आम्हाला घेण्यासाठी एक गाडी हॉटेल वरून आली होती आणि आम्ही काही वेळाने आम्ही त्या हॉटेल मध्ये पोचलो आणि अंकल ने एक हनिमून स्यूट बुक केला होता. आम्ही तिथे पोचलो आणि अंकल ने पटकन रूमचा दरवाजा बंद केला आणि मला मागून पकडून जोर जोराने माझे बॉल दाबू लागले आणि मला म्हणू लागले.

अंकल : काय डार्लिंग तुला ही रूम कशी वाटली?

मी : खूप चांगली.

अंकल : तर चल ना आपण दोघे मिळून एकत्र अंघोळ करू आणि मला बाथरूम मध्ये जवायची खूप इच्छा आहे. प्लीज माझी ही इच्छा आज पूर्ण कर.

मी : जानू काल पासून तुम्ही मला चार वेळा ठोकले आहे आणि तरी तुमचे मन अजून भरलेले नाही कि तुम्ही मला अजून बाथरूम मध्ये जवायचे बोलत आहात.अंकल : नाही, जर मला तुझ्या सारखी पत्नी असती तर मी तिला दीवसातून कमीत कमी दहा वेळा ठोकायची इच्छा झाली असती कारण तू खूप सेक्सी, होट आहेस आणि मी  तुझा पूर्ण दिवाना आहे.

मित्रांनो हे बोलून ते मला कीस करू लागले आणि माझी गांड पण दाबू लागले आणि त्यामुळे मी हळू हळू वेडी होऊ लागली आणि जोश मध्ये येऊन त्यांच्या ओठाला कीस करू लागले. अंकल ने माझी टोप काढली आणि माझ्या ब्रा वरून माझे बॉल दाबू लागले आणि माझी निपल चावू लागले. इतक्यात वेटरने दरवाजा वाजवला आणि आम्ही दोघे वेगळे झालो आणि अंकल उठून दरवाजा उघडायला गेले आणि त्यांनी वेटर कडून काही तरी घेतले आणि सरळ बाथरूम मध्ये गेले.

मी पण टोवेल मध्ये बाथरूम मध्ये गेले आणि मी पहिले तर अंकल बाथ टब मध्ये फक्त चड्डी घालून झोपले होते आणि त्यांनी मला पाहून लगेच माझा हात पकडला आणि त्यांच्या जवळ ओढले आणि माझा टोवेल झटका देऊन काढून टाकला. आता मी फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होते आणि अंकल ने मला बाथ टब मध्ये झोपवले आणि माझ्या बॉल ला ब्रा वरून कीस करू लागले आणि एक हात माझ्या पुच्ची वर ठेवून आत बाहेर करू लागले आणि मी जोश मध्ये येऊन ओह्ह्ह उम्म्म्म येस्स स्स्स करू लागले आणि अंकल प्लीज मी मेले उम्म्म्मम आणि मी म्हणाले अंकल मी तुम्हाला खूप प्रेम करते आणि तुम्ही मला हवे तसे ठोकू शकता, मला प्लीज लवकर ठोका आणि माझी तहान भागवा. माझ्या तोंडातून हे ऐकून त्यांना खूप जोश आला आणि म्हणाले कि राणी आज पासून तू मला फक्त सेम म्हणून बोलव आणि त्यांनी मला बाहेर काढले आणि मला उलटे उभे केले आणि माझी गांड पेंटी वरून कीस करू लागले आणि म्हणाले जानू मी जेव्हा तुझी गांड पाहतो तेव्हा माझी हालत खूप खराब झाली होती आणि मी तुला आठवून आठवून खूप वेळा मुठ मारतो.मी म्हणाले कि मला आधी पासून सर्व माहिती आहे आणि मी चांगल्या रीतीने मी सर्वाना ओळखते तर ते म्हणाले कि ते कसे?

मी : त्या दिवशी मी रात्री जेव्हा झोपले होते तेव्हा तुम्ही माझ्या गांडीला हात लावत होता आणि मग कीस करीत होता, माझा काही विरोध न झाल्यामुळे तुमची हिम्मत वाढली. मला  माहिती आहे तुमच्या मनात त्या दिवशी काय काय चालू होते ते.

अंकल : तर तू मला काही बोललीस का नाही? आणि मला वाटले कि तू खूप मजेत झोपली आहेस आणि म्हणून मी जास्त लक्ष दिले नाही आणि माझे काम करीत राहिलो

मी : मला तुमची एक गोष्ट आवडली म्हणून मी गप्प राहिले. जेव्हा तुम्ही बाथरूम मध्ये जाऊन तुमचा लंड हलवीत होता आणि माझी पेंटी कीस करत होता, तेव्हा मी तुम्हाला पहिले होते आणि तुम्ही त्या दिवशी एकदम वेडे झाला होता आणि माझी पेंटी किस करून एकदम ओली केली होती.

अंकल : हो खरेच मी जेव्हा तुला पहिले आहे तेव्हापासून मी वेडा झालो आहे.

मग असे  बोलून त्यांनी माझी पेंटी काढून टाकली आणि माझी गांड कीस करू लागले आणि गांडीच्या भोकाला कीस करू लागले, ओह्ह काय मस्त अनुभव होता तो? त्यावेळी मी वेड्या सारखी झाले होते. मग अंकल २० मिनिटे माझी गांड चाटत राहिले आणि बॉल दाबत राहिले. मग त्यांनी मला बाथरूमम मध्ये कमोड वर बसवले आणि माझे दोन्ही पाय उघडून माझी पुच्ची चाटू आणि चोकू लागले. मी दहा मिनिटात त्यांच्या तोंडात पाणी सोडले आणि त्यांनी माझे सर्व पाणी चाटून स्वच्छ केले आणि त्यांनी त्यांचा लंड मला तोंडात दिला आणि मी तो मजेने चोकू लागले आणि ते अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स करू लागले.

मी हे ऐकून जोश मध्ये आले आणि मग जोर जोराने लंड चोकू लागले. १५ मिनिटांनी अंकल ने माझ्या तोंडात वीर्य सोडले आणि मी अंकल चे सर्व वीर्य बाहेर टाकले कारण मला उलटी सारखे वाटत होते. मग मी शोवर खाली अंघोळ करीत होते आणि तेव्हा अंकल ने मला मागून पकडले आणि मला कीस करू लागले, त्यामुळे त्यांचा मोठा लंड माझ्या गांडीच्या वर होता आणि मला खूप चांगले वाटत होते.

मी : तुम्ही हे काय करीत आहात?

ते : काही नाही, बस थोडे माझ्या बायकोला प्रेम करीत आहे.

मी : आता केले होते ते काय होते?

ते : माझी राणी मला तुला एक वेळा शोवर खाली पण जवायचे आहे.मी : पण ते कसे जानू, तू मला इथे कसा जावणार?

माझ्या तोंडून हे ऐकून अंकल परत एकदा वाकून माझ्या पुच्चीला चाटू लागले आणि त्यांनी माझी पुच्ची दोन्ही हाताने मोठी केली आणि त्यामुळे त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीत आत पर्यंत जात होती. त्यावेळी मला स्वर्गात गेल्यासारखे वाटत होते आणि माझ्या तोंडून ओह्ह्ह उम्म्म्म येस्स आवाज निघत होते.

मी : अह्हह समीर मी तुला खूप प्रेम करते डार्लिंग प्लीज आता ठोक मला, तुझ्या पत्नीची पुच्ची जवून शांत कर, प्लीज थोडा लवकर कर उह्ह.

ते : राणी आज तर तुझ्या हनिमून चा पहिला दिवस आहे आणि आपण जोपर्यंत इथे राहणार तोपर्यंत मी तुला दर एक पोजिशन मध्ये जवणार.

मग मी खाली वाकून त्यांचा लंड चोकू लागले आणि काही वेळाने मला अंकल ने उभी केले आणि माझा एक पाय त्यांच्या खांद्यावर ठेवला आणि लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि मला असे वाटले कि कोणी तरी माझ्या पुच्चीत गरम सळी टाकली आहे, मी ओरडले आईइ मेले मीईईई प्लीज बाहेर काढ याला. तर अंकल म्हणाले माझी राणी तू मला खुप त्रास दिला आहेस. मी जेव्हा तुझ्या घरी यायचो तेव्हा तू मुद्दामून ढिले टोप घालत होतीस आणि मला चहा देताना तुझे डोलणारे मम्मे दाखवत होतीस आणि मला बैचेन करीत होतीस. मला सर्व माहिती आहे कि तुला काय हवे आहे ते. आज मी माझी तहान भागवणार आणि तुला अशी उभ्या उभ्या जवणार.

असे बोलून त्यांनी मला एक ठोका दिला आणि त्यांचा अर्धा लंड माझ्या पुच्चीत गेला आणि मला मजा येऊ लागली अह्हह उछ्ह उम्म्म्म येस्स समीर ठोक मला, डार्लिंग मला जोराने ठोक प्लीज ठोक मला असे शब्द माझ्या तोंडातून बाहेर पडू लागले. मग २० मिनिटांनी आम्ही पाणी सोडले आणि अंकल ने माझ्या पुच्चीत त्यांचे वीर्य सोडले आणि मला पकडून बाथ टब मध्ये माझ्या वर झोपून राहिले. बाथ टब चे पाणी आमच्या पाण्यामुळे खराब झाले होते आणि आम्ही पाणी बदलून टाकले आणि आम्ही एकत्र अंघोळ केली. आणि मी कपडे घालू लागली तर अंकल ने कपडे ओढून घेतले आणि मला म्हणाले डार्लिंग तू रूम मध्ये काही घालणार नाहीस आणि नागडी राहणार जेणेकरून मी तुला जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा तुला जवू शकेन. आणि मग मी अंकल ला पण नागडे ठेवले आणि आम्ही दोघे नागडे एकमेकाच्या बाहुपाशात पडून राहिलो आणि ते माझ्या बॉल बरोबर खेळत राहिले आणि मी त्यांच्या लंडाने खेळू लागले. मित्रानो त्या हनिमून मध्ये  आम्ही खूप रीतीने जवण्याची मजा घेतली.You cannot copy content of this page