अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – भाग 4

नमस्कार मित्रमंडळी कसे काय? बरे आहात ना? संतुष्ट आहात ना लेडीज? अहो नसेल तर मी आहेच आपल्याकडे सगळं प्रायव्हेट जपलं जात, तर कधीही काही वाटलं तर निर्धास्त आपल्याला मेल करायचा आणि जास्त लोड नाय घ्यायचा बायकानो…. फक्त एन्जॉय करा तुम्ही

सुरुवात करुया पुढील भागाला तर त्या रात्री वहीनी आणि मी जेवण झालं आणि तिच्या मुलाला ती झोपवून बेडरुम मध्ये आली आणि दार लावून घेतलं आणि ड्रेसिंग टेबल वर बसून केस मोकळे सोडले आणि तेल लावत होती केसांना मी मागून आलो आणि तिने ते समोर आरशात पाहिलं होतं आणि खट्याळ हसत ती तेल लावणे करत होती… मी जवळ गेलो आणि तिच्या केसातून तोंड फिरवत तेलाचा सुवास घेत होतो आणि मानेवर किस करत होतो आणि लाडाने कान चावत होतो तेव्हढ्यात वहिनीला मी बोललो

मी :- दे इकडं मी लावतो

वहीनी :- तू? आणि तेल लावणार? तेल काढतो पार माझं बेड वर ते काय कमी आहे का?

मी :- दे ग… तुला बर वाटेल

वहीनी :- हम्म धर घे ही बॉटल आणि लाव

मी मस्त पैकी सुरुवातीला तिच्या केसात तेल लावलं आणि मानेवर लावून खांदे पण दाबून देऊ लागलो तिच्या त्वचेवर दाब देत तिला बर वाटत असावे आणि जरा वेळ मालिश करत राहिलो आणि तेल कमी पडल म्हणून मी बॉटल घेतली आणि उघडली आणि खालच्या दिशेला ओतणार तेव्हढ्यात त्याची धार छातीवर पडली आणि ओघोळ खाली गेला वहिनीला लक्षात आलं होतं आणि ती डोळे बंद करूनच होती आणि तसच बोलली “तेलकट डाग निघणार नाही ब्लाऊस चे” मी हो म्हणत काहीतरी करतो म्हणलं आणि बॉटल ठेऊन दिली.

मी आता ते तेल छातीवर सांडलेले तसच चोळू लागलो ( आपण आहे छातीचा जास्त प्रेमळ तिच्या) सो आपला झाला ना इकडं टाइट… आणि आता मधल्या लाईन मध्ये करत करत डाव्या बॉल ला मालिश सुरू झाली आणि तसच उजव्या हातावर पण काम टाकलं आणि दोन्ही हात ब्लाऊस मध्ये नुसते मनुके दाबत पिळत होतो मी आणि जोरात एक मनुका इतका दाबला गेला ती ओरडली “आईईईई ग इ मूर्ख हळू ना कुठं चाललेय का पळून”

मी सॉरी म्हणलं आणि चुकून झालं म्हणलो तर ती इट्स ओके म्हणत “पदर सार बाजूला हे पण सांगावं लागेल का” तर म्हणलं

मी :- तूच काढ मला नाय वेळ आता बॉल च मस्त आहेत तुझे

वहीनी :- होय… मग आता बेड वर पेपर टाक तिथं कर मालिश इथं बसून वैताग आला आता

पेपर टाकून तिने पदर सोडून ती पाठीवर झोपली… मी मालिश करत होतो आणि ब्लाउज काढून टाकत बेड च्या जवळ बसून मनुके चोखत होतो आणि दुसर्या हाताने पिळत होतो ती पडून होती आणि मोअन करत बोलली “चोख अजून जोरात दूध तर नाय येत मग काय भेटताय” म्हणलं “गोडपणा आहे त्यात”

मी तेल परत तिच्या पोटावर ओतून पोटाची मालिश करून तोच तेलकट हात तिच्या साडीच्या मिऱ्यां मधून तिच्या पुचीवर चोळला आणि ती थोडी जागी होऊन एक हाताने डोकं ओढून किस करू लागली आणि मी पुच्ची तेलकट करून चोळत होतो आणि आता 2 बोट आत टाकली होती मी जस तिसरं आत टाकलं इकडे किस करत करत सुस्कार सोडत माझे ओठ चावू लागली आणि अजून जोरात किस करत होती… आता तिची पुच्ची ओली झाली होती पाणी सुटले होत बोटांचा पच पच आवाज येत होता आणि तिला सुध्दा राहवत नव्हतं.

वहीनी :- वरती सर जरा पँट मध्ये हात टाक माझा

मी :- हो, पण पुच्ची लैच ओली झालीये तुझी

वहीनी :- तुझी पण रेंज यायला लागलीय की कडक झालाय..

मी :- कसा वाटतंय?

वहीनी :- खूप मस्त मोठा झालाय.. साईज ने परफेक्ट कोणाचा नसतो फक्त तो बाईला किती सुख देतो हे लक्षात ठेवा साहेब

मी :- हो का वाहिणीसाहब… बर

वहीनी :- हो ना, करा ना आता आज नका वेळ घालवू

मी :- वहीनी माझ्याकडं काहीतरी आहे तुनच्यासाठी

वहीनी :- अरे बापरे माझ्यासाठी? बघू

आता मी बाजारातून आणलेल्या गोष्टीचा ट्विस्ट इथं आहे आणि मी माझ्या जीन्स मधून extra dotted condom काढला..

( आता खर तर स्वमताने सांगायचं झालं तर मला हा कंडोम हा प्रकार अजिबात पसंत नाही कारण खरा फीलच येत नाही याने एकदम भंगार पण तिच्या साठी ट्रायल म्हणून आणला होता आणि हे माझं पाहिलं कंडोम सेक्स होत वाहिणीसोबत )

This content appeared first on new sex story .com

मी वहिनीला दाखवला आणि ती म्हणली

वहीनी :- हे काय भाऊजी कंडोम तर आहे फक्त

मी :- घ्या हे खोला तोवर मी कपडे काढतो

वाहिंनि :- ओके… अरे हा कसला कंडोम

मी :- डोटेड आहे

वहीनी :- याने काय होईल

मी :- घाला आधी मंग करून दाखवतो

वहीनी :- बरं साहेब या इकडं

वाहिनीचे हात फार मस्त होते… ते गोरे हात आणि ते कंडोम लावत होते… तिची साडी फेडली आणि पूर्ण नागडी केली आणि बेड वर पाडली परत पुच्ची वर हात फिरवला आणि तीच पाणी आणि तेल मस्त झालं होतं आणि मी लंड सेट करून घासत होतो आणि आता आत घातला आणि ती इकडे तिकडे वळवळू लागली थोडी थोडी आणि आडवी तिडवी होत होती

वहीनी ला म्हणलं पूर्ण आत नाही घातलाय तर म्हणती की अरे काय आहे हे मला गुदगुल्या पण आणि प्लेजर सारख होतंय… मी म्हणलं पण अजून आत गेलाय कुठं पूर्ण तर आश्चर्य होऊन म्हणती की काय अजून कसतरी होणार याचा अर्थ आणि तेलाने स्मूथ होऊन आता डॉट तिला फील होत होत आग लावत होते आणि अख्खा आता गेला आणि मी हळूच लिन होऊन तिच्यावर पडलो आणि आता हळू हळू पुढे मागे करू लागलो आणि वहीनि कानात बोलली

वाहिंनि :- हळू हळू करत राहा असच आज वेगळंच वाटतंय त्यांनी तुझं सेक्स करणं किती सॉफ्ट आणि मस्त आहे कोणीही बाई तुला सहज जवळ करेल इतका सॉफ्ट स्पर्श आहे तुझा

मी :- तुला आवडलं का हे?

वहीनी :- मस्त आहे रे.. पण तुला तर कंडोम आवडत नाही

मी :- हो मला नाय आवडत तरी ट्राय केला तुझ्या वर हे

वहीनी :- हो माहितीये फील येत नाय पण हे मस्त आहे

मी स्पीड वाढवला अचानक आणि वहीनी ओरडू लागली “आई गगगगग मेले उफाफफफफाफफ इसससससंससस इसससससस आआआआअहह “मी आता खूप वेळ झालं असे दणके देत होतो आणि तीला एक साईड ला झोपवून मी मागच्या दिशेने पुच्चीत घातला आणि पोटाला हात घालून परत झवत होतो मला वहीनी बोलली माझं निघालं मी म्हणलं चूप बस्स मला करुदे आणि करता करता तिच्या बोच्यावर फटके मारत होतो.. जस माझं निघणार तस स्पीड वाढत होता तस तीच ओरडणं वाढत जाऊन डोळ्यातून पाणी आलं होतं

तरीही कण्हत कण्हत सुरू होत सेक्स आमचं आणि “प्लिज लवकर आवर रे” वहीनी बोलली आणि मी बॉल पकडून आता शेवटच्या क्षणावर आलो होतो आणि त्या 5-10 सेकंड ला माझं निघालं आणि मी तसाच शांत झालो आणि तिने डोळे पुसत तोंड वळवत किस केलं आणि हसली…

मी तिला विचारलं बस्स का तर बोलली हवं असेल तर कर अजून पन आता तुझ्या प्रमाणे झालं आता ते काढून नॉर्मल कर माझ्याप्रमाणे

आणि परत पडून राहून अंदाजे अर्ध्या तासाने पुंन्हा सुरु होऊन दुसरा कट काढला आणि तसच तिच्या अंगावर पडून झोपलो आता माझ्याकडे अजून 3 दिवस बाकी होते तिला झवायला खूप वेळ होता कसं झवल ते पुढच्या भागात सांगेल

तर कोणत्या बाईला मुलीला काही चॅट, सेक्स किंवा अजून मदत हवी असेल तर बिनधास्त न लाजता खाली दिलेल्या मेल वर रिप्लाय करा…. तस आपलं तुम्हाला नेहमीप्रमाणे माहीतच आहे फुल्ल प्रायव्हसी जपली जाते ना इकडच तिकडं ना तिकडच इकडं सो बिनधास्त मेल करा नेहमी उपलब्ध असेल आपलाच सुमेध

[email protected]

This story अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – भाग 4 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page