अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – भाग १

सो मित्रानो खूप दिवस म्हणजे जवळ जवळ वर्षभर उपलब्ध न राहिल्या बद्दल माफी असावी कारण कामाची गडबड होती….. असो आपण सुरुवात करूया…. त्याआधी ज्यांनी माझ्या जुन्या स्टोरीज वाचल्या नाहीयेत त्यांनी प्रोफाइल मध्ये जाऊन वाचा…

माझ्या जॉबमुळे मला काही वेळ कामासाठी तेव्हा बाहेरगावी जावं लागलं होतं आणि माझी सेक्स न मिळाल्यामुळे फार गचमळ होत होती, मिळेल तस तेथील ठिकाणच्या लॉज वर जाऊन करत होतो आणि सोबत वहीनीसोबत ही चॅटिंग सुरूच असायची आणि विडिओ कॉल दाखवा दाखवी चालूच असायची पण तिची गर्मी तिचा नवरा काही नीट उतरवू शकत नव्हता, सकाळ संध्याकाळ रोज बोलणं सुरू असायचं आणि यातच होळी होती म्हणून मी सुट्टी घेऊन परत घरी जाण्याचा अर्ज टाकला आणि माझ्या कामाच्या चांगल्या प्रदर्शनामुळे मला अर्ज मंजूर ही झाला मी ठरवलं भाऊ कडे राहूनच घरी जाऊया आणि मी भाऊ ला कॉल करून स्टेशन वर घ्यायला बोलावलं तो आला पण आणि मी येणार आहे याची वहिनीला मुद्दाम माहीती दिली नव्हती आणि मी घरी आलो…. तिने मला पाहताच आनंदित होऊन मला विचारले बरं झालं तू आलास आता काही टेंशन नाही मला…. मी थोडा विचारात पडलो ही असं का म्हणतिये आणि विचारलं की का कसलं टेंशन आहे का घरात? भाऊ काय झालय?

तर भाऊ बोलला की अरे काही वाईट बातमी नाहीये पण माझ्या मावस भावाचं लग्न असल्याने त्याला कामाची गडबड आहे म्हणून तो आज रात्री ते गावी जाणार आहे हे सांगितलं आणि सोबत 2 मुलांपैकी एकाला घेऊन जाणारे आणि एक इथेच राहणारे

मी म्हणलं एवढंच होय मग तो बोलला की आता तू आहेसच काही दिवस तर राहा मला ही काही टेंशन नाहीं राहणार पण इकद तर मनात उकळ्या फुटत होत्या की हा कधी जातोय तेवढ्यात वहिनी बोलली की जावा पनीर घेऊन या आज हा पण आलाय आणि तुम्ही ही जेवण करूनच जावा भाऊ गेला तर वाहिनि बोलली घे अंघोळ करून मी स्वयंपाकाला जाते आणि मी अंघोळ करून आलो

वहिनी किचन मध्ये होती मागून तिला साडीत फिगरबाज बघून लंड जागा झाला होता मी तिला मागून जाऊन तिच्या कम्बरेवर हात ठेवला न खांद्यांवर किस करत मानेपर्यंत आलो… तिने मादक आवाज काढला “उंम्म्मम्म्मम” आणि मला थाम्बवत बोलली की मला सहन नाही होत रे जान किती दिवस सहन केलंय मी बर झालं तू आलाय आता…. रात्री पर्यंत धीर धर हे गेले कीं बघतेच तुला असं प्रेमळ रागात बोलली

भाऊ ला यायला साधारण 15 मिन लागले आणि सविस्तर जेवण करून झालं अन भाऊ निघाला… त्याला जायला गाडी होती त्यामुळे कुठं सोडायला जायचा प्रश्न नव्हता आणि भाऊ दारातून बाहेर पडला तसे आम्ही गॅलरी मध्ये येऊन भाऊ ला जातांना पाहू लागलो व वहीनी शेजारीच उभी होती खाली बघत असताना तिच्या गांडीवर एक जोरात चापट मारली अन ओरडली “आहहहहहहहह” आणि तसच तिचा एक बोचा दाबून धरला होता

इकडे भाऊ बाय करत होता आणि दुसरीकडे मी तिच्या पाठीवर ब्लाउज च्या आत हात घालत होतो आणि भाऊ गेला… आम्ही दोघे घरात आलो मी तिला बोललो की मुलगा झोपलाय का बघ आणि भाजी तिखट असल्यामुळे काही गोड खायला आन आणि बेडरूम ला ये.. पण बराच वेळ झालं ती काय आलीच नाय परत

मी पाहायला गेलो तर ती दुधाच भांड साफ करत होती आणि बोलली की ठेवताना थोडं दूध सांडलं झालंयच साफ करून, आणि मी म्हणलं ठिके व मुलगा कुठय तर बोलली की झोपलाय त्याच्या बेडरूम मध्ये मी फ्रिज कड गेलं पाहिलं तर कॅडबरी होती मी घेतली न त्याच्या बेड चा दरवाजा लॉक करून आलो तेव्हड्यात मागून वहिनी अली न बोलली की चल आता माझ्या पिल्लू मी तिथंच कॅडबरी एक साईड ने तिच्या तोंडात ठेऊन तिला उचलून बेडरूम मध्ये आलो किस करत करत

सलग 5 मिन किस करत तिचे केस मोकळे सोडले न तिने माझ्या शॉर्टस मध्ये हात टाकला न बोलली “किती दिवस झाले याला हात लावून आज तू मला रात्रभर कर” मी मुद्दाम म्हणलं “काय करू” ती म्हणाली की “ते” मी म्हणलं काय ते बोल डायरेक्ट तर म्हणली की “ठोक मला आज रात्रभर ही पाझरती पुच्ची शांत कर” ती खूप उतावीळ झाली होती… मी म्हणलं “असं नाही नवीन साडी नेसून तयार हो अंघोळ वगैरे करून ये” ती बोलली ठिके आणि मस्करीत गोट्या कुस्करल्या आणि बोलली बस 10 मिनिट बाहेर आवाज देते

This content appeared first on new sex story .com

मी tv लावून बसलो बघत 10 मिन ने आवाज दिला आतून की “अहो या आता” मी गेलो मस्त बेडरूम दरवळत होता आणि तिने हिरव्या रंगाची साडी नेसली होती ते बघून मी तिच्या जवळ गेलो न छातीवर हात ठेवला ब्रा नसल्याच जाणवलं तर म्हणली की “ब्रा, निकर नाही घातलीये” आणि मी बसलो न तिला माझ्या वर घेतल तर तीने शर्ट काढला नंतर शॉर्टस काढला आणि ताठलेला बघून माझा ओठ चावला न खाली बसली आणि पहिल्याच दमात अख्खा आत घेतला… माझा तर अंगावर काटा आला.

खूप वेळ चोखल्यानंतर मी म्हणलं बास की ग तर म्हणते “त्या आईघाल्याचा एवढा लहान आहे की हात लावायचा मूड होत नाही तर तोंडात तर लांबच गप्प राहा आणि चोखुदे” मी म्हणलं “निघेल असं असेल तर माझं” त्यावर ती म्हणते “निघूदे… तुझ्याकडे जास्त वेळ टिकायच्या परदेशी गोळ्या आहेत हे सांगितलं होतं तू मला” मी म्हणलं “वहीनी निघतय माझं” आणि पहिल्या प्रेशर ला निघालं माझं तिने ते सगळं चाटत, पुसत पिऊन घेतलं.

मी तिला उठवलं आणि बॉल वर ताव घेतला कचाकचा दाबत होतो मी ओरडू लागली ती “जानू आहहहहहह हळू रे आईला गगगगगग” आणि मूड मध्ये ब्लॉउज फाडून फेकला अन साडी पण काढून टाकली आणि म्हणती “मरु दे तिकडं तुझ्या समोर त्यांची काय किंमत नाही”

तशीच वर ओढलं आणि तिच्या पुचीवर आलो आणि हात फिरवला ती आखडली “इसससससस” मी जीभ फिरवली आणि आत टाकली ती विव्हळली “उऊऊऊऊऊउममममममममम” मी खूप वेळ चाटत असताना आतून स्त्राव जोरात वाहू लागला आणि मी 2 बोट आत रात टाकली लगेच कळलं की खूप टाईट आहे अजून ही आणि तिच्या इच्छा अनावर होऊन ती झटपटत रडत बोलली “घाल आत आता नाही राहवत”

चोखून ओला झालेला लंड आणि तिची पाझरती पुच्ची जवळ आले आणि लंड पुच्चीवर ठेवला आणि घासला आणि हळू हळू आत सारला तर म्हणली की “भाऊ पेक्षा तरी मोठाच आहे तुझा जरा हळू आत घाल” मी कसला शेट्ट ऐकतोय हे ऐकून एक कल्पना लगेच डोक्यात आली की एकच धक्क्यात आत सारायचा आणि हिला ओरडायलाच लावायची मी मुद्दाम हो बोललो आणि एकच जोरात धक्का दिला तिचे सगळे नख पाठीत रुतवून मला जवळ ओढून खूप जोरात ओरडली “अआईईई गगगगगगगग मेले भाडखाव, झवाड्या झव जोरात आता एवढ्या जोरात घातलाय तर” तिच्या डोळ्यात पाणी होत मी म्हणलं “गप आईघाले” आणि आतबाहेर सुरू झालं तशी ती किंचाळत होती ती म्हणली “माझं निघणारे” म्हणलं सोड मी सुरू ठेवणारे आणि तीने सोडलं… पूर्ण पाणी उडत होत “पच पच पच” आणि आता ती एन्जॉय करत होती.

मी म्हणलं सोडतो आता मी पण कारण मला तीच 2 मुलानंतर च ओपेरेशन झालय हे माहीत होतं आणि सगळं पाणी आत सोडलं न तसच पडून राहिलो आणि एवढ्यात तीला परत 2 वेळा मुतवली होती. आणि मी तिच्या घामाच्या अंगावर पडून होतो सगळं करून आणि आता रात्रीचे फक्त 11.30 वाजले होते. मी लंड बाहेर काढला आणि तिच्या पुच्चीतून चीक बाहेर ओघळत आला. आणि तिच्या गांडीवर एक फुल्ल जोरात चापट ओढली ती ओरडली.

त्या रात्री मी तिला पुढे कस झवल ते पुढच्या भागात सांगेल तोवर खाली दिलेल्या मेल वर थोडेसे प्रतिसाद नक्की कळवा आणि बाकीच्यांसारखे नसून ही 100% खरी कहाणी आहे.

[email protected]

This story अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – भाग १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page