अनपेक्षित घटनेने माझे जीवन बदललेहॅलो फ्रेंड्स,

माझे नाव माधुरी आहे. मी २० वर्षाची आहे आणि सध्या शिकत आहे. माझा एक बॉयफ्रेंड पण आहे त्याचे नाव निकेश आहे. आम्ही कॉलेज पासून एकत्र आहोत. त्याने मला प्रपोस केला होता.

आम्ही खूप एकमेकांना प्रेम करतो. आम्ही गार्डन मध्ये फिरायचो, मूवी ला जायचो. एकदा निकेश ने मला रूम वर जाण्याचे विचारले. मी त्याला त्यावर होकार दिला कारण मला पण ते सर्व करायची इच्छा होती. आम्ही रूम वर जाऊन पूर्ण दिवस मजा केली. निकेश मला म्हणाला तुझे ३४ २९ ३४ चे शरीर एक्दम कामुक आहे. तुला पाहून लगेच लवडा ताठतो माझा.

काही महिन्या नंतर निकेश ने मला कळवले कि त्याला त्याचे बाबा इंजिनीरिंग चा कोर्से करायला दुसऱ्या देशात पाठवत आहे. तिथे चांगल्या सुविधा आहेत आणि तिथून शिकुन आल्यावर त्याला कुठेही चांगल्या सॅलरी चा जॉब मिळेल.

मला निकेश चे दूर जाणे आवडले नाही. पण दुसरा काही उपाय नव्हता. जॉब साठी हे सर्व करणे गरजेचे पण होते. पण आम्ही ठरवले कि आम्ही रोज विडिओ कॉल वर बोलू.शेवटी निकेश शिकण्यासाठी निघून गेला. जाण्याआधी निकेश एकदा रूम वर घेऊन गेला. आता रोज विडिओ कॉल वर बोलत असे. निकेश बाहेर जाऊन खूप जास्तच चावट झाला होता.

तो सारखा मला विडिओ कॉल वर कपडे काढून मला सर्व दाखवायला सांगायचा. मी पण मोकळे प्रमाणे त्याला सर्व दाखवू लागले. त्याला माझे बॉल बघायला खूप आवडायचे. मी फोन समोर ठेऊन विडिओ कॉल वर माझे पूर्ण कपडे काढून नागडी होत असे.

तिथे निकेश त्याचा लंड हातात धरून हलवत असे. कधी कधी मी इथे पुचित बोटे टाकून पुची चोळत असे आणि तिथे निकेश त्याचा लंड हलवत असे आणि दोघे एकाच वेळेला पाणी काढायचो. खूप मजा यायची.

पण त्याच्या ह्या सर्व गोष्टीनी मी जास्तच गरम होऊ लागली होती. कधी कधी वाटायचे कोणी तरी येऊन माझ्या ह्या शरीराला हात लावून घ्यावा. माझे निप्पल येऊन चोखावे. माझ्या होठांवर किस करावे. माझी पुची चाटावी. मी निकेश ला ह्या बद्दल कधी सांगितले नाही.

एकदा आई बाबा म्हणाले आम्ही गावी जाणार आहोत. तिथे ३ दिवस राहणार आहोत. मला जाता येणार नव्हते कारण माझे क्लास होते. माझा लहान भाऊ होता किरण. त्याचे वय १८ होते. त्याला बाबानी विचारले. तर तो म्हणाला मी नाही येणार म्हणून.त्यामुळे बाबा आई म्हणाले तुम्ही थांबा मग इथेच. आई ने टिफिन चा बंदोबस करून दिला आम्हाला म्हणजे जेवण बनवावे लागणार नाही.

बाबा आई सकाळच्या बस ने निघून गेले गावी. भाऊ जास्त घरी नसायचा. तो बाहेरच फिरत असायचा. मी निकेश ला मेसेज वर कळवले कि आई बाबा आज गावी गेले आहेत. आता घरी फक्त मी आणि लहान भाऊ आहे.

निकेश ते एकूण म्हणाल मग आज रात्री आपण आपला कार्यक्रम करू. मी तुला ११ वाजता विडिओ कॉल करेन. मी ठीक आहे म्हणाली.

संध्याकाळ झाली. आम्ही जेवून घेतले. मी माझी घरची कामे आटपून घेतली आणि हॉल ची लाईट बंद केली. भाऊ च्या रूम ची पण लाईट बंद होती. म्हणजे तो पण झोपला असेल.

मी आले माझ्या खोलीत. आता ११ वाजत आले होते. मी दरवाजा बंद केला; रूम ची लाईट चालूच ठेवली म्हणजे निकेश ला स्पष्ट दिसेल.

मग मी जे कपडे आणले होते आज घालायला ते माझ्या बॅग मधून काढले. मी लहान सफेद रंगाचा स्कर्ट आणि गुलाबी नायलॉनचा टॉप आणला होता.

मी लगेच कपडे काढले आणि तो स्कर्ट आणि टॉप घालून घेतला. आत मी गुलाबी ब्रा आणि पॅंटी घातली होती. मी तयार झाले तेवढ्यात निकेश चा विडिओ कॉल आला. मी लगेच फोन उचलला. आणि समोर फोन ठेऊन ब्लूटूथ हेडफोन ने त्याच्याची बोलू लागले.

निकेश मला स्कर्ट मध्ये पाहून चकित झाला. त्याला तो ड्रेस खूप आवडला. मी त्याला गोल फिरून माझा स्कर्ट त्याला दाखवला. निकेश ला राहवले नाही. तो म्हणाला तुझी गुलाबी पॅंटी छान आहे. खूप सुंदर दिसत आहेस ह्या ड्रेस मध्ये. एक्दम बार्बी ‘डोल.

पुढे तो म्हणाला माझा लवडा तुला स्कर्ट मध्ये पाहून उद्यमारू लागला आहे. हळू हळू काढ कपडे. मी कपडे काढायला लागले. आधी टॉप काढला, मग ब्रा आणि माझे मोठे बॉल त्याला दाखवले.

मी माझेच बॉल दाबून त्याला दाखवत होते. वर बॉल उचलून माझेच निप्पल मी चाटले. मग मी माझा स्कर्ट काढला. आता मी फक्त गुलाबी पॅंटीवर उभे होते. तिथे निकेश ने आपले सर्व कपडे काढले होते आणि लवडा हातात धरून बसला होता.

मी माझ्या पॅंटीवर हात फिरवला. हळूच पुचीवर हात फिरवून माझी गरम पुची दाखवली. मग मी पाठ करून फिरली आणि दोन्ही हाताने पॅंटी कमरेवर पकडली. हळूच पॅंटी खाली करत मी वाकली आणि माझी ३४ ची
गोल मोठी गांड निकेश ला दाखवली.

निकेशला मागून माझी गांड पाहायला खूप आवडते. तो म्हणायचा मी वाकून उभी असताना माझी गांड आणि तिची फट पाहून तो वेडा होतो. मी वाकून माघे पाहिले तर निकेश जोर जोरात त्याचा लवडा हलवत होता. मी दोन्ही हाताने गांड फाकवुन माझ्या गांडीचा भोक त्याला दाखवला.

काही वेळ मी अशीच उभी होती. मग सरळ झाली आणि निकेश ला माझी पुची दाखवली. मी पुचीवर हात फिरवू लागली. पुचीवर बारीक केस होते. मी पुचीच्या फटीतून वरून खाली माझा मधला बोट फिरवत होती. दुसऱ्या हाताने माझे बॉल दाबत होती.

निकेश आता खूप जोश मध्ये आला होता. तो लवडा घट्ट मुठीत पकडून जोर जोरात हलवत होता. मी पण जोर जोरात पुचित बोट वर खाली करायला सुरवात केली. त्याने मला पुचित बोट टाकायला सांगितले. मी जोर जोरात बोट टाकून पुची चोळू लागली.

अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
आह्ह अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

किती सुंदर अनुभव होता. पुची एक्दम तापली होती. पुचीतून चीक निघू लागला होता. माझा हात पूर्ण चिकाने भरला. मी पुचीवर जोर जोरात हात चोळू लागली. निकेश ने पण आपली गती वाढवली. दोघे पण जोर जोरात करत होतो. निकेश लवडा हलवत होता आणि मी पुची चोळत होती.

काही वेळाने निकेश ने जोरात आपले पाणी उडवले. लवड्यच्या टोकातून पाणी उडताना मला दिसले. खूप पाणी उडाले. पूर्ण लवड्यभोवती चिकट झाले. मग निकेश शांत झाला. मग मला थँक यु म्हणाला आणि झोपायला गेला.

विडिओ कॉल बंद केला. पण आता इथे माझी पुची खूप तापली होती. त्यात मी नागडी होती तर स्वतःच्या शरीराची एक आवड निर्माण झाली. मी स्वतःच्या शरीरावर वरून खाली हात फिरवू लागली. बॉल दाबू लागली. गांड दाबू लागली.

पुचित बोट टाकून पाणी काढण्याशिवाय काही उपाय नव्हता. म्हणून मी विचार केला बेड वर जाऊन झोपते आणि मग बोटे टाकते पुचित.

मी माझे खाली पडलेले कपडे उचलत होती कि तेवढ्यात समोरचा कपटाचा दरवाजा उघडला. मी खूप घाबरले आणि ओरडत मागे झाले.

दरवाजा उघडताच पाहतेतर काय, तिथे किरण उभा होता. मी घाबरले आणि लगेच बाजूला टेबलावर ठेवलेली पिवळ्या रंगाची ओढणी हातात घेऊन मी माझे नागडे शरीर झाकू लागले. पण त्याचा काही फायदा झाला नाही कारण ओढणी एक्दम पातळ होती आणि त्यावरून माझे बॉल आणि पुची स्पष्ट दिसत होती.

समोर किरण कपाटातून बाहेर आला. आणि म्हणाला मी तू जे करत होतीस ते सर्व सुरवाती पासून मी पाहिले. मी अजून घाबरली, माझी धडधड अजून वाढली.

मला काही समजे ना कि मी काय करू. माझा तर मेंदूच बंद पडला होता किरण ला समोर पाहून. तेवढ्यात किरण म्हणाल, घाबरू नको ताई मी कोणाला पण काही नाही सांगणार. जे पण मी पाहिले ते फक्त आपल्यातच राहील.

पुढे तो म्हणाला, “पण त्यासाठी तुला एक माझे काम करावे लागेल”.

मला ते कळले नाही. मी माझी ओढणीने माझे शरीर वेवस्तीत झाकत त्याला विचारले, “कोणते काम”.

तर किरण म्हणाल, मला फक्त तुझं शरीर जवळून पाहायला दे आणि हात लावायला दे.

मी ते एकताच आश्चर्यचकित झाली. मी त्याला म्हणाले तू माझा भाऊ आहे. तू असं का म्हणतोय.

त्यावर किरण म्हणाला, माहित आहे पण आता तुला मी जे करताना पाहिले, त्यानंतर मला राहवत नाही आहे. माझं मन खूप उसुक झाले आहे तुला जवळून हात लावून पाहण्यासाठी.

कि स्तब्द झाली. काही कळेना कि काय करू. माझ्याकडे दुसरा काही उपाय नव्हता. थोडा विचार करून किरण ला म्हणाली. ठीक आहे. मी तुला हात लावू देणं पण आई ची शपत घे कि तू कोणाला पण ह्या बद्दल नाही सांगणार.

किरण लगेच हो म्हणाला.

माझी परवानगी मिळतात हळू हळू किरन जवळ आला. मी अशीच ओढणीने शरीर झाकून उभी होती. किरण ने आधी माझ्या खांदयावर हात लावला. तो माझ्या मानेवर हात फिरवू लागला. इथे माझी हालत खराब होयला लागली.

मग किरण हळूच हात माझ्या बॉल वर घेऊन आला. मी बॉल लपून ठेवले होते हाताने. त्याने माझा हात बाजूला केला आणि ओढणी वरूनच बॉल दाबला. मग दुसरा बॉल दाबला. दोन्ही हाताने तो बॉल दाबू लागला.

मी तोंडाने आवाज करू लागले. अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा… माझ्या आवाजाने किरण अजून तापला आणि जोर जोरात बॉल दाबू लागला.

मी पुढे काही विचार करेन तेवढ्यात किरण ने लगेच माझे तोंड धरले आणि माझ्या होठांवर किस केले. मी घाबरले. त्यात माझ्या हातातून ओढणी सुटली आणि खाली पडून गेली. मी स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न करू लागले. हात किरणच्या छातीवर मारून त्याला दूर करत होते. त्याला धक्का मारत होते. पण काही फायदा झाला नाही. किरण ने माझे तोंड गच्च धरले होते.

किरण वेड्यासारखा माझे होठ चोखु लागला. काही वेळ तर मी प्रयत्न केला पण नंतर मला पण ते आवडू लागले. माझ्या पुचीची खाज परत वाढली. मी किरणच्या छातीवर हात फिरवत माझे दोन्ही हात त्याच्या मागे आणले आणि त्याला घट्ट मिठी मारली.

किरणे पण मला घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या होठांना प्रेमाने किस करू लागला. खूप वेळ आम्ही एकामेकांचे होठ चोखत होतो. मग तो हळूच मानेवर किस करू लागला. मी त्याची टीशर्ट वर करून काढून टाकली.

किरण हळू हळू खाली आला आणि माझे निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला.

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा हं
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

किरण चे निप्पल तोंडात घेणे मला खूप आवडले. किरण जोर जोरात माझे बॉल पिळत निप्पल चोखत होता. माझ्या चेहऱ्यावर एक आनंद दिसत होता. मी किरणकडे पाहिले तर तो खूप प्रेमाने माझे बॉल चोखत होता. मी त्याच्या केसात हात फिरवत त्याला प्रेम करू लागले.

किरण ने माझी गल्ली जिभेने चाटली. तो दोन्ही बॉल दाबून निप्पल चोखु लागला. मग हळू हळू खाली जाऊ लागला. मला ते खूप आवडले. जसा तो खाली जात होता, शरीरावर गुदगुल्या होत होत्या.

किरण पोटावर किस करत खाली पोहचला. मग मांड्यांवर किस करू लागला आणि हळू हळू पुचीकडे जाऊ लागला. जस किरण ने पुचीवर जीभ लावली मी मदहोश झाली. मी किरणच्या डोक्याला पकडले आणि त्याला माझ्या पुचीवर दाबले.

किरण पुचीवर जीभ फिरवत चाटू लागला. चाटत चाटत त्याने माझा डावा पाय बाजूला खुर्चीवर ठेवला आणि मग परत पुचित जीभ टाकून चाटू लागला. बोट पुचित टाकून आत बाहेर करू लागला.

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

खूप आनंद मिळत होता….

खूप दिवसानंतर कोणीतरी पुची चाटली होती. किरण ने पूर्ण पुची चाटून घेतली. जीभ पुचीच्या भोकात टाकून निघणारे पाणी पण चाटले.

मग त्याने मला फिरून उभे केले. आणि तो माझी मोठी गांड जोर जोरात हाताने दाबू लागला. खूप छान वाटत होते. माझी गांड दाबत तो तिच्यावर किस करत होता.

मग त्याने माझी गांड दोन्ही हाताने फाकवली आणि त्याचे तोंड त्याने माझ्या गांडीत टाकून धरून ठेवले. मला कळले नाही तो नक्की काय करतोय. पण किरणला ते आवडत होते. त्याने खूप वेळ गांडीच्या फटीत त्याचे तोंड टाकून आत दाबून ठेवले होते.

मग तो उठला आणि मला बाजूच्या खुर्चीवर बसवले. त्यानंतर त्याने त्याची शॉर्ट पॅन्ट आणि आतली चड्डी खाली करून माझ्या समोर उभा झाला. चड्डी काढताच त्याचा लंड डुलत बाहेर पडला. मी किरण च्या लवड्याकडे पाहतच राहिले. लवडा जास्त मोठा नव्हता पण पहिल्यांदा भावाचा ताठलेला लंड पाहून खूप मजा येत होती.

मग किरण जवळ आला आणि त्याने माझ्या तोंडाजवळ लंड आणला. मी हळूच माझे तोंड उघडले आणि किरण चा लंड माझ्या तोंडात घेतला. आता हळू हळू आत बाहेर करत किरण चा लंड चोखु लागले. किरण आवाज करू लागला.

अहाहा अहहह अह्ह्ह अहाहाहाहा या
अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्हह्हह्ह
उमुंऊमुं मी व उमुमूमम्मू

अहाहाहाहा आह्ह्ह्हह्ह

किरण खूप रंगात आला होता. त्याने कमर हलवत लंड माझ्या तोंडात जोर जोरात टाकत होता. काही वेळातच लंड पूर्ण ओला झाला. माझ्या तोंडून लाळ पडू लागली. जसा लंड आत जात होता, बाहेर येताना तोंडाची लाळ बाहेर ओढून आणत होता.

सर्व लाळ माझ्या मांडीवर पडत होती. मी ती हाताने पुसली आणि परत किरणच्या गोट्याना लावली. काहीवेळाने लंड तोंडातून काढला. किरण थोडा मागे झाला. मी त्याच्या गोट्या पकडून होती आणि त्याच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले.

किरण चे डोळे नशीले दिसत होते. तोंड उघडे आणि मोठ्याने स्वास घेत होता. मी इथे किरणच्या गोट्या दोन्ही हाताने चोळत होती. तोंडाला लाळ लागली होती ती हाताने पुसून किरणच्या गोट्याना चोळत होती.

मग किरण ने मला हात पकडून उठवले. आणि मला पाठ करून उभे केले. मला वाकायला सांगितले.

मी समोर खुर्चीवर हात ठेवून वाकून उभी झाली. किरण मागेच उभा होता. मग तो जवळ आला नि त्याने आदी माझ्या गांडीला दोन्ही हाताने दाबले. मग त्याने लवडा हळूच माझ्या पुचीला मागून टेकवला. मला पुचीवर लंड जाणवला.

हळूच त्याने लंडाचा पुढचा भाग माझ्या पुचित टाकला. मला पुचित आलेला लंड जाणवला. मग त्याने माझी कमर घट्ट दोन्ही हाताने पकडली. आणि किरण सुरु झाला. मागून धक्के देत लवडा पुचित घुसवू लागला.

अहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा

लंड पुचित जाताच पुचीची खाज वाढली. लवडा जसा आतून घासत होता, पुची अजून गरम होऊ लागली. किरण ने आता जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. जोर जोरात मागून किरण मला झवू लागला.किरण जोरात धक्का देत लवडा पुचित घुसवत होता आणि लवडा आत दाबून ठेवत होता. परत लवडा बाहेर काढून जोरात दणका देत आत टाकत होता आणि बाहेर काढत होता. खूप वेळ त्याने असेच केले.

मग त्याने आपली गती वाढवली आणि जोर जोरात झवू लागला. इथे माझी पुची पण ओली झाली होती. लवडा पुचित घासत होता आणि पुचीतून पाणी निघत चालले होते. एवढा वेळ लवडा आत बाहेर झाला कि काही वेळाने माझे पाणी निघाले. मी पुची घट्ट केली.

लवडा अजून आत बाहेर होत होता. किरण आता जोश मध्ये आला होता. तो जोर जोरात पुची झवत होता. अचानक किरण ओरडला. पाणी टाकू का पुचित.. मी लगेच म्हणाले नको..

मग त्याने लगेच लवडा बाहेर काढला. मला सरळ करून खुर्चीवर बसवले आणि मला तोंड खोलायला सांगितले. मी इथे तोंड उघडले होतेच कि जोराची पाण्याची पिचकारी लवड्यच्या टोकातून उडाली आणि थेट माझ्या घस्यात गेली.

मला ठसकाच बसला. मी लगेच तोंड बंद केले आणि खोकू लागले. इथे लवड्यतून सर्व पाणी माझ्या तोंडावर उडत चालले होते.

किरण ने लवडा माझ्या तोंडावरच नेम धरून ठेवला होता. लवड्याचे सर्व पाणी माझ्या तोंडावर होते. कपालापासून, नाकावर आणि गालावर, होठांवर. मग किरण असाच माझ्या जवळ आला आणि मला लवडा तोंडात दिला. मी परत एकदा त्याचा लवडा चोखला आणि पाणी चाटून घेतले.

मग किरण शांत झाला आणि बाजूला झाला. त्याने त्याचे कपडे उचलेल आणि असाच नागडाच दरवाजा उघडून त्याच्या खोलीत गेला. मी माझ्याच टीशर्ट ने माझे तोंड आधी पुसले आणि उठून आतून दरवाजा बंद केला. मग मॅक्सि घातली आणि झोपून गेले.

त्यानंतर बहुतेक वेळा मी आणि किरण झवलो. माझा बॉयफ्रेंड मला विडिओ कॉल वर गरम करायचा आणि किरण येऊन माझी पुची झवून शांत करायचा. मी निकेश ला कधी किरण बद्दल सांगितले नाही.


मला लंड पाहिजे होता पुचीला शांत करायला, तो मला घरातच मिळाला.

Loading

3

1

You cannot copy content of this page