अनपेक्षित मिळालेले सुख पार्ट 8काकूंनी दिलेली इतकी छान ऑफर मला नाकारता येत नव्हती.
त्याच वेळी माझ्या डोक्यात विचार येत होता की ही शुभम ची आई आहे.
हिला मी भोंगळे कसे काय करू.

काकूंनी माझी द्विधा मनस्थिती ओळखली.
आणि काकू म्हणाल्या अरे विचार नको करूस मी हे स्वखुशीने तुला ऑफर करत आहे.
कारण की मी आज खूप खुश आहे तुझ्यामुळे मला खूप फायदा झाला आज.
त्या बदल्यात हे माझ्याकडून स्वखुशीने एक छोटे रिटर्न गिफ्ट तुला.

हे ऐकून आता माझी हिंमतही वाढली.
मग मी निर्लज्ज सारखा काकूंना म्हणालो
काकू जर रिटर्न गिफ्ट देणारच असाल
तर प्लीज त्यात थोडं काही ॲड कराल का.

काकू म्हणाल्या हो सांग ना काय हवय तुला अजून.
मी काकूंना म्हणालो या नाईटी ऐवजी जर तुम्ही
साडी परकर ब्लाउज आणि ब्रा परत घातला आणि
नंतर जर माझ्यासमोर हळूहळू ते एकेक उघडून दाखवले
तर मला खूप जास्त मज्जा येईल.
काकूंनी लगेच होकार दिला

आणि मी बेडरूमच्या बाहेर आलो.
काकूंनी फक्त बेडरूमचा दरवाजा थोडासा लोटला होता.
मी ठरवले असते तर वाकून काकूंना कपडे बदलताना बघू शकलो असतो.
पण मला आता काकूंना हळूहळू भोंगळे होताना एन्जॉय करायचे होते.

दहा मिनिट झाल्यावर काकूंनी मला आवाज देऊन बेडरूम मध्ये बोलावले.
बेडरूम मध्ये मला गेल्यावर कळाले की काकूंना कपडे बदलायला इतका वेळ का लागला.
कारण की काकूंनी एक नवीन खूप सुंदर साडी घालून मेकअप सुद्धा केला होता.
मेकअप केल्याने काकू खूपच जास्त हॉट आणि सेक्सी दिसत होत्या.

मी काकूंच्या जवळ जाऊन उभा राहिलो.
काकू मला म्हणाल्या तू बस पलंगवर मी काढते कपडे.
आणि काकूंनी त्यांचा पदर ओढला.

पण मी काकूंना थांबवत म्हणालो.
काकू मला एक बोनसही हवे आहे अजून.
काकू लाडात म्हणाल्या, बोल ना राजा काय हवय तुला अजून.
मी म्हणालो काकू प्लीज रागावू नका मला पण मला माझ्या हाताने तुमचे कपडे काढता येतील का ?

काकू म्हणाल्या अरे वेड्या विचारतो काय त्यात. मी अशी पण पूर्ण भोंगळी होणारच आहे तुझ्यासमोर
तर तू कपडे काढल्याने मला काय फरक पडणार.
हे ऐकून मी पटकन काकूंची साडी काढायला लागलो.
मी हळूहळू काकूंची साडी काढून फेकली.
काकू आता फक्त ब्लाऊज आणि परकर वर उभ्या होत्या
काकूंची परमिशन घेऊन मी माझा मोबाईल सेट करून त्यामध्ये आमची शूटिंग चालू केली.
काकूंना परकर आणि ब्लाऊज मध्ये बघून मला घट्ट मिठी मारण्याची इच्छा होत होती.
पण काकू म्हणाल्याप्रमाणे मी काकूंना फक्त भोंगळे बघू शकणार होतो काही करण्याची मला परमनगी नव्हती.
आणि मी पण काकूंना दिलेला शब्द पूर्णपणे पाळण्याचे ठरविले होते.
त्यामुळे मी लगेच काकूंच्या परकरचा नाडा उघडला आणि परकर खाली पडला.
दुसऱ्या क्षणाला मी काकूंच्या ब्लाउजचे बटन उघडू लागलो.
काकूंच्या ब्लाउजचे बटन खूप टाईट असल्याने ते उघडताना काकूंच्या बॉलला माझे हात लागत होते.
मी हळूहळू काकूंच्या ब्लाऊजचे सर्व बटन उघडले आणि काकूंचे दोन्ही हात वर करून काकूंचे ब्लाऊज काढून फेकले.
काकूंनी जेव्हा दोन्ही हात वर केले तेव्हा मला त्यांच्या गोऱ्या काखेत त्यांचे सुंदर केस दिसले.
आणि काकूंच्या काखेतून मला छान असा घामट वास पण आला.
काकू आता फक्त ब्रा आणि पॅंटी घालून उभ्या होत्या.
मला आता राहवत नव्हते
मी पटकन काकूंच्या ब्राच्या मागे हात घालून ब्रा चे सर्व हुक पटापट उघडले.
आणि एका झटक्यात काकूंचे ब्रा काढून फेकले.
काकूंचे ब्रा काढून फेकताच मला आता काकूंची दोन सुंदर मोठे बॉल दिसत होते. या वयात सुद्धा काकूंचे बॉल एकदम मोठे आणि टाईट होते. माझी इच्छा तर होती की जाऊन काकूंचे बॉल कचाकचा दाबावेत.
पण मी माझी इच्छा मारली.
काकू आता फक्त पॅंटी मध्ये माझ्यासमोर उभ्या होत्या.
मी मागे सरकून काकूंना मन भरून बघत होतो.
पण इच्छा असूनही इतक्या हॉट आणि सेक्सी भोंगळ्या काकूंना स्पर्श करू शकत नव्हतो.
मी लगेच गुडघ्यावर बसलो आणि काकूंच्या कमरेत हात घालून दोन्ही हातांनी काकूंची panty खाली ओढून काकूंना आता पूर्ण भोंगळे केले.
मी खाली गुडघ्यावर बसला असल्याने माझे तोंड काकूंच्या एकदम पुच्ची जवळ होते.
त्यामुळे मला काकूंच्या पुच्चीतून लघवीचा मादक वास येत होता.
काकूंच्या पोटावर सिजर चे मार्क होते. म्हणजे माझा मित्र शुभम आणि त्याची मोठी बहीण मीता हे दोघेही सिजरने झालेले होते बहुतेक.
त्यामुळेच काकूंची पुच्ची आजही एकदम टाईट होती कॉलेजच्या मुलींसारखी.
काकूंची सुंदर नाजूक पुच्ची मला आता एकदम स्पष्ट दिसत होती.
काकूंच्या पुच्चीवर थोडेसे केस असल्याने त्यांच्या गोऱ्या अंगावर पुच्ची खूपच सुंदर दिसत होती.
मी आता नुसता वेड्यासारखा काकूंच्या भोंगळ्या शरीराकडे बघत होतो.
मी आता काकूंच्या मागे जाऊन आता काकूंचे ढुंगण बघायला लागलो.
काकूंच्या ढुंगणाचे उभार सुद्धा खूप बाहेर आलेले होते.
मी खूप वेळ काकूंचे ढुंगण निरखून बघत होतो मला काकूंच्या ढुंगणाच्या भेगेत बोट घालण्याची खूप इच्छा होती
माझी अवस्था ही हॉटेलच्या बाहेर उभे असलेल्या कुत्र्यासारखी झाली होती .
काचेतून ज्याला अन्न दिसते
पण तो फक्त बघू शकतो त्याची चव नाही घेऊ शकत.

दोन मिनिटानंतर काकू अचानक बेडवर झोपल्या मला कळालेच नाही की काकू अचानक भोंगळ्या बेडवर का झोपल्या म्हणून…You cannot copy content of this page