अनुपमा काकी – 4 – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्रानो मागच्या भागात तुम्ही वाचलं कसा मी माझ्या लवड्याच पाणी अनुच्या तोंडावर उडवला. तिने सांगितलं होता उद्या सकाळी 5.30 ला बोलवलं होत मी खूप उत्सुक होतो उद्याचा सकाळी साठी. आता पुढे सांगतो.

मला सकाळी 5 वाजता तिचा कॉल आला.

अनु काकी :- hello येतोयस ना? लवकर ये माझी मुलगी उठेल 6 वाजता.

मी :- हो. निघतोय आता घरातना.

अनु काकी :- बेल वाझवू नकोस मी कडी खोलून ठेवते. तुं हळूच आता ये न आवाज करता.

मी :- ओके. तुं नागडीच होऊन रहा. सकाळ सकाळ तुला डायरेक्ट नागड बघितलं तर मस्त वाटेल मला.

अनु काकी :- आह्ह्ह चावट कुठला चल ये लवकर आता.

मी घरातून मस्त अंघोळ वैगरे करून perfume लावून निघालो. आणी अनु च्या सोसायटी मध्ये पोचलो. आणी तिने सांगितल्या प्रमाणे. हळूच दरवाजा ढकलून आत शिरलो. तिने ब्लॅक कलरचा गाऊन घातला होता. मस्त लिपस्टिक वैगरे लावून ती तयार होऊन बसली होती. मी आत मध्ये येताच तिने मला वरच्या रूम मध्ये जायचा इशारा केला. मी वर गेलो आणी थांबलो आणी तिची वाट बघत बसलो. शेवटी माझी हवंस ची राणी आली. ती आली आणी डायरेक्ट आम्ही किस करायला लागलो. आम्ही खूप डीप किस करत होतो. ती मधेच तिच्या जिभेची कमाल माझ्या ओठांवर दाखवत होती. तिने मला बेड वर ढकला. मी बोलो काय जान माझी इच्छा पूर्ण नाय केलीस तुं कॉल वार बोललो ती. ती बोली करना आता पाहिजेल ते. मी बोलो pls तुं पूर्ण नागडी होऊन ये ना समोर. ती बोली गपना ला लाज वाटते. मी बोलो पिल्स. ती बोली तुं जरा एक मिनिट बाहेर जा. मी बाहेर गेलो तिने 2 मिनटातच मला आवाज दिला ये आता. बगतो तर काय अनु पूर्ण नागडी होऊन हसत हसत माझ्या साठी पोझ करत होती. आम्ही पुन्हा किसिंग चालु केली. तिने माझं t shirt काढला आणी माझ्या अंगावर हाथ फिरवत मधेच माझे निपल चिमटीत घेऊन कुरवाळत होती. मग तिने माझी पॅन्ट काढली आणी underwear वरूनच माझा लंड दाबत होती. तिच्या स्पर्शाने माझा लवडा आजून ताररून फुगत होता. मि तीच्या मानेवर कानावर जोर जोरात जिभेने चाटत होतो. ती खूप मदहोश झाली होती. मधेच लवडा दाबत बोलत होती तुजा तर तुझ्या काका पेक्षा मजबूत आहे. मी बोलो घेना तुझाच आहे आता. मी तिचे मनुके चुपायला लागलो. ती नुसती ummm उम्म्म आहाह्ह असं कहनत होती. मी खूप चोकून चोकून तिचे बॉल लाल करून टाकले. ती खाली बसली आणी माझा लवडा तोंडात घेऊन घपा घपा चोकत होती. मी येवडा बोलू शकतो कितीच्या सारखं कोण फॉरेनर पण नाय चोकणार. खूप मजा येत होती. मला वाटलं हिच्या तोंडतच गळतो कीं काय माझा. मी तिला धरून पटकन उठवला आणी बेडवर झोपवून तिचे फाय फाकवले आणी. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तीच्या तोंडातून wowww आह्हह्ह यम्म umm असेल शब्द निघत होते. तिचा पुचीला मायोनीस सारखी टेस्ट लागत होती. मी खूप वेळ जीभ आत बाहेर करून चाटत होतो. तेव्हड्यात तीच फवारा माझ्या तोंडातच उडाला. ती जोर जोरात aahhhhh उम्म्म्म उऊऊ करत होती. मग मी उठलो आणी तिच्या पुच्चीत माझा लवडा कोंबला. आणी सटा सट तिला झवू लागलो. ती आह्हह्ह अह्ह्हह्ह आह्हह्ह आता तिला जरा ही भान न्हवता नुसती जोर जोरात ओरडत होती. मग मी माझ्या अंतिम शनावर आलो. आणी पाणी तिच्या पुचितच सोडला आणी तिच्यावर 5 मिनिट पडून राहिलो. मग असच एकमेकांना मिठी मारऊन पडून राहिलो. थोड्या वेळात ती उठली नुसता गाऊन घातला आणी मला बोली. तुं पड मी आलेच मुलीला शाळेसाठी तयार करून. रूम आतून लॉक कर. आणी बाहेर येऊ नकोस मी आल्या शिवाय. मी बोलो थांब ना. आणी वपास तिला कुरवाळू लागलो. तशी ती स्वतःला सोडवून हसत पळून गेली आणी बाहेरून लॉक केला. मी तसच नागडा अंगावर चादर घेऊन पडून राहिलो. मला मंद अकाउंट मध्ये झोप कधी लागली कळालंच नाही.

This content appeared first on new sex story .com

आता निरोप घेतो बाकी पुढच्या स्टोरी मध्ये भेटू. कृपया स्टोरी कशी वाटली सांगा

This story अनुपमा काकी – 4 appeared first on dead

You cannot copy content of this page