अनुपमा काकी – 5 – Hot Marathi Stories

तर मित्रानो आणी मैत्रिणींनो मागच्या भागात तुम्ही वाचला कसा मी अनु ला कचा कचा झवून पाणी तिच्या पुचितच पाडला. आणी ac मध्ये चादर घेऊन झोपी गेलो. आता पुढे सांगतो.

मी झोपेतच असताना मला असा वाटलं माझ्या लवड्याशी कोण तरी खेळतय. आणी माझ्या छातीवर कोण तरी हाथ फिरवून छाती वार किससेस करतय. मी उठलो तर बाजूला अनु goun मध्ये माझ्या बाजूला होती. ती बोली राजा थकलास का?? मी तिला जवळ खेचत बोलो. तुज्या सारखी रांड बाजूला असेल तर कोण कसा थकेल. ती बोली प्लीज असा रांड वैगरे नको ना बोलू. मग मी तिला बोलो अग असा. Erotic बोलून सेक्स करायला वेगळीच माझा येते जान. ती बोली सारखा सारखा नको बोलूस प्लीज. मी तर बोलणार माझे रांडे. तुं मला ठोक्या बोल. ती हम्म करत माझा लवडा हलवत होती. मग आम्ही जवळ आली आणी kissing करायला लागलो. खूप धुंद होऊन आम्ही एका मेकाला चोळत होतों. मग मी तिचा goun कढून फेकून दिला आणी खाली गेलो. आणी तिची मायोनीस सारखी लागणारी पुची चाटायला लागलो ती उह्ह्हह्हह्ह आह्ह्हह्ह उज्जआह्हह्ह खूप माझा घेऊन ती चाटून घेत होती. मग आम्ही 69 postion मध्ये आलो आणी दोघे एका मेकाला ब्लॉवजोब देयला लाग्लो मी सट स्ट करून जीभ आत बाहेर करत होतो ती सारखी कनहत होती आणी माझा लवडा जोर जोरात चोकत होती. आणी तिची जीभ ती माझ्या लवड्यावर मस्त पैकी फिरवत होती. अचानक ती आहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा जोर जोरात करू लागली आणी तिने तिचा मायोनीस माझ्या तोंडात टाकला. आणी अहाहा अहाहा करत शांत पडली. पण मला आजून पाणी काढायचं होत. ती बोली करना पटकन 8.30 पर्यंत जलाजा येईल. जालजा त्यांची कामवाली. मी तिला dogy style मध्ये केला आणी पाठून तिच्या पुचित लवडा घुसवला आणी झवू लागलो. आहाहाहाहा your awsoome my ठोक्या असा बोलत बोलत ठोकून घेत होती. मी पण दना दन दणके देत होतो. माझं आता पाणी निघणार होत. ती alredy दोनदा पाणी सोडून झाली होती. मी लगेच तिला फिरवला आणी ghe तोंडात बोलो. मी बोलो तुं माझ्या तोंडात सोडलास ना पाणी आता तुला सुद्धा माझ्या पाण्याची टेस्ट घेयला लागेल. घे रांडे माझं पाणी तुज्या तोंडात असा बोलून लवडा तिच्या तोंडात कोंबला तशी जोर जोरात चोकून घेऊ लागली. थोड्याच वेळात. माझं सर्व पाणी तिने तिच्या घेतला आणी पिऊन टाकल आणी जिभेने चाटून माझं लवडा साफ केला. मग ती आम्ही पडलो आजू बाजूला. असच एका मेकाला मिठीत घेऊन. चोळा चोळी करत होतो. तिने घड्याळ बघितलं. बोली उठणा 8 वाजले. आता मला जरा पन mud न्हवता. ती goun घालाईल जात होती. तेव्हड्यात मी तोंड खेचला आणी बोलो मी जात नाय तोपर्यंत तुं नागडीच राहायचा. ती हसत होती. आणी बोली काय तुजा भलतंच असत हा.. चाय बनवायला जायचं आहे. दे पटकन goun… मी बोलो नाही नागडीच रहा आणी बनव. तसें पण सगळे खिडकी दरवाजे बंधच आहेत. मी तुजा ठोक्या आहे ना ma नाय ऐकणार ka??

This content appeared first on new sex story .com

तशी ती उठून नागडीच kitchen मध्ये चाय बनवत होती. आत्ता माझा लवडा पुन्हा कडक होयला लागला होता. मी पण kitchen मदे गेलो आणी पाठुन तिचे बॉल हातात घेऊन चोलयला लागलो. बाकी पुढच्या भागात सांगतो……

This story अनुपमा काकी – 5 appeared first on dead

You cannot copy content of this page