अनुपमा काकी – 6 – Hot Marathi Stories

तर मित्रानो मागच्या भागात तुम्हला सांगितलं कीं कस मी आणी काकी kitchen मध्ये नागडेच होतो. ती चहा बनवत होती आणी मी तिला पाठवून जाऊन चोळत होतो. आता पुढे सांगतो….

आता मी आणी काकी नागडेच किचन मध्ये चोळा चोळी करत होतो. सकाळचे 7.45 झाले होते. ती सारखी बोलत होती नको ना ना… पोरगी उठेल असा तसा जरा शांत रहा. पण मी काय ऐकत न्हवतो पाठुन तिला चिटकून. लंड तिच्या नागड्या गांडीवर घासता घासता.. तिच्या मानेवर आणी नागड्या पाठीवर जिभेने चाटत होतो. आणी पुढे तिचे बॉल चोळून चोळून लाल करत होतो. ती सारखी बोलत होती कामवाली येईचा टाइम होत आला आहे. actually ती माझ्या ह्या सगळ्या क्रियांमुळे कानहत होती.. उम्म्म्म आहाहाहा नक्कोऊ पिल्स. ती पण तयार झाली होती. पण बहुतेक ती घाबरत होती. काही नाही. आता गप बस. आणी असा बोलून मला जोरात पाठी ढकलून दिला. मी खाली पडलो ती हसत होती. मला बोली जा माझा गाऊन आन. चहा घेऊया एकत्र, मी बोलो नाही ये अशीच नागडे बसून चहा घेऊ.

काकी :- तुं भलताच चावट आहेस. येवडा तर बघितलंस ना नागड आता काय राहिलाय बघायचं. ती हसत होती

मी :- ये ना अनु….

मग ती चहा घेऊन आली आणी माझ्या बाजूला चहा घेत होतो. तेवढ्यात तिला बोलो. ये ना माझ्या लवड्यावर बस ना थोडा वेळ.

काकी :- नको चहा गरम आहे. तुं काही तरी चाळे करशील. आणी चहा अंगावर पाडला तर भाजेल

मी :- अनु नाही करणार काही.. फक्त्त लवड्यावर तुझी गांड घास तोंड तरी शांत होईल

काकी :- तुं मला एकंतात अनुच बोलत जा बरा वाटत मला

मी मग येना शांत करणा ह्याला तुजि गांड घासून पिल्स ( मी कडक लवड्यला चोळत बोलो )…

तशी ती हातात घेऊन त्याला जोर जोरात हलवायला लागली एका हाताने. मी बोलो असा नाही जसं सांगितलं तसा कर

काकी :- भलताच हलकट आहेस तुं. चहा संपव पहिला

मग ती उठली आणी माझ्या हातात ला कप घेतला आणी ठेवायला kitchen वर गेली मी उठलो आणी पुन्हा तिच्या माने आणी पाटीवर किससेस करायला लागलो… तिची पाठ चाटू लागलो…. ती पुन्हा uumh अहम्म्म्मम्मम असा करत होती. ( मला कळून चुकला होत पाठीवर आणी मानेवर जिभेची कमाल दाखवली कीं ही लवकर गरम होते. )

This content appeared first on new sex story .com

मी पटकन तिच्या कानात पुठपुटलो.. मला तुझी गांड मारायची आहे. प्लिज नाय नको बोलूस

काकी :- अम्म्म्म ummm जे करायचं ते लवकर कर ती जलजा येयच टाइम झालाय.

मी तिचा एक पाय उचलून किचन वर ठेवला आणी. लंड पकडून तिच्या गांडीत सेट केला आणी झवायला लागलो. पूर्ण किचन मध्ये आमचा टप टप आवाज येत होता. ती जोर जोरात अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा असा करत होती. लवकर कर कर बोलत होती. आता माझं पाणी पडणारच होत तेवढ्यात… Door बेल वाजली. ती बोली आली वाटत ती सोड. मी तिला न ऐकता ठोकू लागलो. आणी मी जोर जोरात झवू लागलो आणी पाणीतिच्या

गांडीत सोडला. ती पटकन मला घेऊन बेडरूम च्या. बाथरूम मध्ये घेऊन गेली आणी बोली. मला खूप भीती वाटये.. जितपत मी येत नाही. तोपर्यंत बाहेर येऊ नको. आणी घाईत goun घालून निघून गेली. आता मी खूप टेन्शन मध्ये आलेलो. मला घाम सुटला होता सांगु शकत नाही येवडी गांड फाटलेली. मी नागडाच टॉयलेट सीट वर बसून राहिलो…….

बाकी पुढच्या भागात सांगतो

This story अनुपमा काकी – 6 appeared first on dead

You cannot copy content of this page