अनुपमा काकी – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्र आणी मैत्रिणीनो ही गोष्ट माझ्या बॉस च्या बायकोची आहे. लिहण्यात काही चुकी झाली तर माफ करा आणी समझवून घ्या कारणं ही माझी पहिलीच स्टोरी आहे.

आता पर्यंत मला फक्त एवढच माहित होत कीं
सॉरी एक सांगायला विसरलो कीं माझ्या बॉस ला काका बोलायचो. काका ला बायको आहे आणी 2 मुली हे एवढच माहित होत त्यांना मी कधीच पहिला न्हवता. एके दिवशी मी सकाळी नेहमीप्रमाणे काकाच्या घरी गेलो डिझेल चे पैसे घेण्यासाठी. खूप वेळा बेल वाजवून ही कोणी दरवाजा खोलत न्हवता. वैतागून निघणार तेव्हड्यात दरवाजा उघडला. बघितला तर नवीनच चेहरा दिसला. कोण तरी बाई होती. मला कळून चुकला ही काकाची बायको असणार जी गावाला असायची. मी माझा परिचय दिला त्यांना. काय सौंदर्य तिचा. आह्ह्ह.. गोरी गोरी पान 38चे बॉल तिच्या गाऊन मधून तिचे मनुके दिसत होते बहुतेक तिने ब्रा न्हवती घातली. पण आजून पर्यंत माझ्या मनात येवडा काय आला न्हवता

काकी :- काय काम होत
मी :- ते डिझेल चे पैसे घ्येला आलो होतो
काकी :- अरे तुं ऋषिकेश ( name changed ) का??
मी म्हंटल हो मग ती आतमध्ये गेली तेहवा तिच्या गांडीवर माझी नजर गेली. झोपलेल्या लवड्यला ही उठवेल अशी तिची फिगर होती. मी तिला विचारला काका कुठे तर तिने सांगितलं कीं त्यांना अचानक गावाला जायला लागलाय कारणं त्यांचा आईची तब्यत खराब आहे. मी म्हंटला ok आणी निघू लागली तेव्हड्यात तिने सांगितले जे रिपोर्ट तुम्ही काकाला देता ते माझ्या कडे देयचे. दर संध्याकाळी. असा काकांनी सांगितलं असा ती बोली. माझ तिकडे जण आता रोजच झाला होता. काकी तशी खूप फ्रॅंक होती. हळू हळू आम्ही मस्करी वैगरे करू लागलो एकामेकांची. ती जरा जास्तच मस्करी करायची. कधी टपली मार, कधी पाठीवर मार असा. एका वेळेस असा झालं ती किटचन मध्ये काहीतरी बनवत होती सकाळची गोष्ट आहे. पैसे घेयला गेलो तेहवा ती बोली बस एक मिनिटआले. ती आली आणी माझ्या समोर वाकून तिने मला पैसे माझ्या समोरच्या टेबल वर ठेवले.. अर्रर्रर्रर्र नजरा बघून मी घायाळ झालो कारणं ब्रा न घेतल्या मुळे मला तिच्या कडक बॉलणंच दर्शन झालं.. 15 sec तरी ती वाकलेलीच होती आणी काहीतरी सांगत होती. ज्यांच्यावर माझ लक्ष nausn तिच्या बॉल वर होत. पटकन तिने मला भानावर आणत बोली अरे कुठे गुंग झालास. मी हा हा करत दचकलो तिने मला smile दिली. मी बोलो संध्याकाळी येतो रिपोर्ट देयला. असा बोलून निघालो. माझं कामात मन लागत न्हवता त्या दिवशी. कसाबसा 3 वाजे पर्यंत संपवला आणी. काकी कडे रिपोर्ट देयला गेलो. आता गेलो. तिने नायलॉन चा goun घातला होता. आता मात्र तिने ब्रा घातली होती. ते मला कळलं. ती बोली मला जरा एक मदत करशील का? मी बोलो काय जरा हा डब्बा वर ठेवीन दे. मी तो डब्बा ठेवला आणी निघत होतो. ती बिनधास्त मला पाठीवर वैगरे असा लाडात मारायची ह्या आधी ही तिने मारला होता. पण यावेळी चक्क हिने माझ्या गांडीवर हाथ फिरवून. फटका मारला. मला काय सुचला नाही. मी तसाच मी येतो बोलून निघून गेलो. मला असा वाटलं इकडे आपला काहीतरी काम होऊ शकत. विचार डोक्यातून जताच न्हवते. रात्री 8 वाजता तिचा call आला.
अनुपमा काकी :- काय रे थोडी मस्करी केली तर रागवलास का??
मी :- तसा काय नाय पण..
काकी :- पण काय ते नीट बोल पुन्हा नाय करणार बाबा तुझी मस्करी..
मी :- मी खरं बोलो तर तुम्हाला राग येल
काकी :- काही नाही राग येत तुं बोल.
मी :- अशीच मस्करी मी तुमची केली तर चालेल का तुम्हाला??? पहिला तर काहीच बोली नाही. नंतर बोली
काकी :- उद्या सकाळी येशील नां तेहवा सांगते
आणी तिने call कट केला.
माझ्या मानत आता भीती आणी उत्सुकता दोनी होती.
बाकीचा पुढच्या भागात सांगतो काही चुकला असेल तर माफ करा

This content appeared first on new sex story .com

This story अनुपमा काकी appeared first on dead

You cannot copy content of this page