आईची आणि माजी प्रेम कथा पार्ट 5

तर मित्रानो सॉरी नवीन पार्ट साठी उशीर झालेबद्दल काय करणार एक्साम होती माझी सो मी नाही लिहू शकलो. पण मी परत आलोय नवीन पार्ट घेऊन तर माघील भाग तुम्ही वाचले नसतील तर आवश्यक वाचून घ्या तर झालेलं असं कि आईला भेटायच होत काकांना आणि सगळं ठरलं पण होत पण अचानक काकांनी उद्या जमणार नाही असं सांगितलं पण मी हे आईला सांगितलं न्हव. त कारण किती दिवस काकाच आईच्या सेक्सी गोऱ्यापण शरीराची मज्या घेतील मी पण मोट्टा झालेलो मला खाज त्यांची झवाझवी बगुन खाज सुटत होती. म्हणून मी आईला सांगितलं नाही कि काका येणार नाहीत म्हणून ठरलेप्रमाणे आई तयार झाली भेटायला मस्ट ब्लॅक साडी घातली होती आणि मी आईला घेऊन निघालो. बाबांना सांगितलं होत आईनं कि मैत्रिणीची तब्ब्येत बरी नाही तिला भेटून येतो. मग आम्ही आलो हळू हळू फार्महाऊस वर तर मी म्हटलो आईला आजून आले नाही वाढत हुम्म्म हम्म्म्म्म तर आई लाजली मला म्हणताळी गप नालायका सारखं नुसता चिडवत असतोयस आई आहेत मी तुजी
मी : हो आई माहित आहेत मला आईच आहेस माजी पण खूप सूंदर आई आहेस तू
आई : होका बस झालं माज कौतुक जरा त्यांना कॉल करून बघ किती वेळ लागेल आजून
मी : ooo hooo येवढ सहन होईना काकांशिवाय ( मला आज असं वाटत होत कि आई आज फुल्ल मूड मध्ये आहेत झवून घ्यायच्या दर 5 मिनट णी मला कॉल करायला लावत होती काकांना पण मी कॉल न लव्हताच म्हणायचो आई लागेना झालाय call )
आई चल आपण येथे बाहेर वाट बगन्यापेक्षा आत जाऊन वाट बगत बसू काकांची आई पण बोलली चल जाऊया आत. मग आम्ही आत गेलो आणि मी आईकडे एकसारखं बघू लागलो फुल्ल झवाड्या नजरेनं आईला कळलं होत कि मी बगतोय एकसारखं पण आई न विषय बदलून मला विचारलं मला काय म्हणत होतास त्यादिवशी मी मोट्टा झालोय मला पण काय तर मिळालं पाहिजे काय हवाय माज्या लेकाला कळूदे तरी मला
Mi : काय नाही आई तुला ज्यावेळी कळेल त्यावेळी तू चीडशील
आई : मी नाही चिडणार मग ते काय पण असुदे कारण तू मला येवढ समजून घेतलास
मी : हो पण मी नाही सांगू शकत आणि मला कॉल आलेसारखं करणार आणि बाहेर जाणार हॅलो हॅलो करत आणि 5 मिन न आत येणार आणि आईला सांगणार काकांचा कॉल होता त्यामध्ये आज यायला नाही जमणार आईला लय वाईट वाटणार कारण आज लय इच्या होती आईची सेक्स करायची पण आई कंट्रोल करणार आणि मला म्हणणार राहूदे सोड त्यांना आता माजी किंमत नाही राहिली आधी कधी असं वागले नाही माज्यासोबत आणि आज मला भेटायला बोलावून असं सोडून कोणतं काम येवढ इम्पॉर्टन्ट आलाय काय माहित
मी : आई नको त्रास करून घेऊ चल आपण जाऊ घरी
आई : एवढ्या लवकर गेलो घरी तर बाबांचे 100 प्रश्नांना उत्तर द्यावी लागणार कारण मी वेळ होईल म्हणून सांगून आलेय.
मी : मग आता काय करायचं आई
आई : काय नाही इथंच थांबावं लागेल आणि मला तुज्याशी जर बोलायचं पण आहे पण बाबा घरी असले मुलं मोकळेपणाने बोलू शकत नाही. तर सांग मला परवा असं का बोलला मला मी पण मोट्टा झालोय. मला काय मिळतंय यातून माजी पण इच्या होत्या
मी : आई मी पण वयात आलोय ना ग
आई : हो माहित आहेत मला पण तुज्या मनात काय आहे?
मी : आई नाही सांगू शकत असं तू चिडणार नाहीस ते प्रॉमिस कर
आई : प्रॉमिस सांग आता
Mi : आई मला काय होतय काय माहित मी तू आणि काका जेव्हा एकत्र असता त्यावेळी खूप जेलास फील करतोय. काकांचा खूप राग येतोय. ज्यावेळी तू काकांना असं स्वतःला पूर्ण स्वादिन करतेस त्यावेळी काका किती लकी आहेत असं वाटतंय आय डोन्ट नो का पण असं होतय मी तुम्हाला खूप वेळा बघितलंय सेक्स करताना मला असं खाली काय तर जाणवतंय जे खूप कडक होतय अंग असं ततल्यासारखं होतय.
Aai : काय बोलतोयस तू आम्हाला चोरून बगतोयस
मी : आई थांब मध्ये नको बोलूस माज बोलून नाही झालं आजून
मला असं वाटतंय काश काकांच्या जागी मी असतो तर किती बर झालं असत आई मी तुला काकांच्या जागी मी आहेत असं इमॅजिन करतोय आई मी नाही राहू शकत तुज्याशिवाय आई आय लव्ह यु
आई : काय बोलतोयस तू तोंडाला येईल ते मी तुजी आई आहे बाळा तू नको यात पडू तू एकादी gf बनव आणि सगळं कर बाळा मी नाही असं करू शकत मी नाही रमेश ना धोका देऊ शकत आणि बाळा हे सगळं चुकीचं आहे
मी : आई काय चुकीचं नाही यात माज तुज्यावर प्रेम आहे जर तुज माज्यावर प्रेम असेल तर काहीच चुकीचं नाही आणि या सगळ्यापुढं आई तू एक माधी आहेस आणि मी एक तरुण रांगडा नर.
आई रमेश च काय ग आई ज्यादिवशी भेटायचं असतंय त्यादिवशी गोड गोड बोलतोय आणि इतरवेळी साधा एक कॉल नाही तुज्या चौकशी साठी करत आई डायरेक्ट च बोलतो तो तुला फक्त झवण्यासाठी जवळ करतोय नातय तर येवडी मध्ये आजारी होतीस त्याला माहित असून त्यानं तुला कॉल नहींकेला विचारपूस पण नाही केली. परवा तुम्ही भेटला खूप दिवसानंतर तू रडायला लागलीस त्याच्याजवळ पण त्याला त्याच काहीच पडलं न्हवत तो तुझे बॉल दाब कोठे किस कर कोठे हे दाब ते दाब हेच चालू होत हे तुला पण अनुभव आला असेल आई मी सांगटेल एक तो नाही तुज्यासाटी योग्य नाही.
आई : काय रे तुजी भाषा आणि मग कोण आहेत माज्यासाठी योग्य जो माज्यावर प्रेम करेल आणि शांत पण करेल
आणि मला माहित आहेत त्याच फक्त माज्या शरीरावर प्रेम आहे पण तो मला पूर्ण शांत करतोय बाळा यमुळंच मी सगळं खपवून घेतोय रे बाळा
मी : आई मी आहे कि तुज्यावर आयुष्यभर प्रेम करायला आणि…..
आई : आणि काय रे
मी : शांत करायला आई खरच दिवस रात्र फक्त आणि फक्त तुजा विचार करतोय मी
आई : पण आपलं नातं आई मुलाचं आहे.
मी : हो आई त्याच आईला खुश ठेवायचा अधिकार दे मला
आई : मला विचार करुदे तुजा तोवर आपल्याला खायला घेऊन ये हॉटेल मधून
Mi : हो आई पण आलेवर मला तुजा निर्णय कळावं प्ल्झझ
आई : बघू जा आता
आता मी मी जाणार आणि खायला घेऊन येणार मला अर्धा तास लागणार मी येणार गडबडीन तर आई माज्याकडे एकसारखी बगत असणार आणि म्हणणार ठेव तिथं मला बोलायचं आहेत मी म्हणणार बोल तर म्हणणार मला कळलं आहेत तुज किती प्रेम आहे माज्यावर कारण तुला हे मला ब्लॅकमेल करून पण करता आला असता आणि तर ऐकायला तयार रहा मी तुला साथ द्यायला तयार आहे.
मी : काय खरच आई आय लव्ह यु बेबी ?
आई : आय लव्ह यु टू
आता मी आईच्या समोर जाणार आणि आईला जवळ ओढणार काच कान आता मला सहन होत नसणार खूप एक्साईट झालो असणार आई आणि माज तोंड समोरासमोर असणार आणि…..
बाकीचं नेक्स्ट पार्ट मध्ये devildex860 हे माज इन्स्टा अकाउंट आहे.

This content appeared first on new sex story .com

This story आईची आणि माजी प्रेम कथा पार्ट 5 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page