आईने दिल चरमसुख – भाग २

नमस्कार मित्रांनो सरळ स्टोरी वर येतो, राधे आईला गरम करत गांड दाबत होता हळूहळू तो साडी वर करून आईचे निक्कर मध्ये हाथ घालू लागला, आईची गांड गोरीपान न उठावदार होती मी माझ्या आईला अस बघत होतो ते पण पहिल्या वेळ आई पण त्याला साथ देत होती तो दोन्ही हात निक्कर मध्ये घालून दोन्ही हात गांडीवर ठेवून मस्त दाबत होता, दाबत असताना तो बोलला तू ओरल खूप छान देते काकु मला खूप आवडल त्यादिवशी तू तोंडात घेतलं तेव्हा खूप छान वाटलं मला तुझ्या तोंडात पाडायला, ते दोघे एकमेकांना सर्व देऊन बसले होते मी मात्र उपाशी होतो म्हणून मी लगेच घरी गाडीने निघालो, तिकडे ते दोघे मस्त एकमेकांना तयार करत होते राधे आईची निक्कर काढून बाजूला फेकून दिली ती सोफ्याच्या माघे पडली, त्याने आईच्या गांडीवर हाथ मारत बोलला काकु तुझी गांड खरच मस्त आहे काकाने खूपच जास्त मेहनत घेऊन मला तयार करून दिली, काकु आज काय नवीन करायचं सांग ना आईने त्यांला सांगितले मी करते तू टेन्शन नको घेऊस आईने पदर काढला, ब्लॉउस मध्ये 38 चे बॉल बसत नव्हते अर्धे बॉल बाहेर डोकावत होते, तसे तिने राधे चा पँट खाली केला लंड हातात घेत बोलली आज ह्याला माझे बॉल झवायचे, राधे चा 9 इंच च्या वर होता काळा रंग एकदम निग्रो सारखा लंड होता मी मोबाईल बघत कार चालवत होतो, आईने ब्लॉउस चे बटन काढले बॉल दाबत राधेला सोफ्यावर लोटला तो तिथं बसला आईने लंड हलवून आणखी मोठा केला तसा तिने ब्रा च्या मध्ये लंड घुसवला, दोन्ही हाताने बॉल दाबत त्याचा लंड बॉल ला घासत होती, तो पण आईच्या गालावर हाथ फिरवून मज्जा घेऊ लागला, त्याचा लंड आईच्या हनुवटीला लागत होता पण ती बॉल जोरदार दाबत मस्त बॉल मध्ये लंड घेऊन झवत होती, माझी आई हे सर्व करत होती इकडे माझा लंड उभा करत होती कारण मी आयुष्यात असा विचार सुद्धा केला नव्हता पण ते सगळं मी डोळ्याने बघत होतो त्यांचा कार्यक्रम खुप जोरात सुरू होता तितक्याच मी घरी पोहोचलो, बेल वाजवली दार उघडत नव्हतं मी पुन्हा बेल वाजवू लागलो, आईने साडी बरोबर करत दार उघडलं, मला समोर पाहून त्या दोघांच्या चेहऱ्यावर भीती आली पण मी घरात गेलो त्याना काही बोललो नाही फ्रेश होऊन कपडे चेंज केले ते दोघे हॉल मध्ये बसून एकमेकांना बघत बसले, तितक्याच मी आलो आई उठून जाऊ लागली तसं मी तिला हाथ धरत बसवलं न बोललो थाम्ब न तुला काही दाखवायचं. आईने ब्लॉउस बंद केलं होतं पण तिची निक्कर सोफ्याच्या माघे होती मी ती काढत तिच्या हातात दिली न बोललो यानंतर जास्त दूर नको फेकत जाऊ उगाच शोधत बसावं लागत, ते दोघेही अपराधी प्रमाणे उभे होते त्यांना कळत नव्हते काय बोलव मी पुन्हा आईला विचारले काय सुरू होतो तुमच्या दोघात खर कळेल का मला मी त्यांना जोरात विचारले.

आई एकदम शांत झाली होती माझा मित्र तर एकदम निपचित पडला होता, मग मी खूप वेळ शांत राहून बोललो सांगा न काही काय सुरू आहे होत तुमचं आईची निक्कर इथे कशी आली, ते काहीच बोलत नव्हते शेवटी मी मोबाईल काढत दोघांच्या पुढे ठेवला रेकॉर्ड व्हिडिओ त्यांना दाखवला आता मात्र त्यांचा चेहरा पूर्णपणे पडला होता, मी आईच्या खांद्यावर हात ठेवून विचारलं आई बोल ना काही काय सुरू होत, तशी ती बोलली तू पाहिलं न काय सुरू होत तर मग कशाला पुन्हा पुन्हा तेच विचारतोय, तुला काय हवं ते सांग तू उगाच गोल गोल नको फिरू?

This content appeared first on new sex story .com

आईने सरळ विषयाला हात घातला मी पण तिच्या गांडीवर हाथ ठेवत बोललो मला तू पाहिजे जे त्याला दिल तेच मला पण हवं, आईनं जस ऐकलं ती काही बोलली नाही मी तिला जवळ ओढले होठाला होठ लावत किस्स करायला सुरुवात केली, मी किस्स करत होतो ती काहीच रिस्पॉन्स देत नव्हती, शेवटी मी बोललो आई त्याला देते न सर्व मग मला पण देन वाटत तर दोघाना सोबत दे. मला काही प्रॉब्लेम नाही तुझ्या भावनेचा मी आदर करतो पण तुम्ही पण माझ्या भावना समजून घ्या, आता आईने मला किस्स करायला सुरू केलं, आईने राधे ला जवळ घेत बोलली तुला नवीन हवं होतं ना आज तिघेही मज्जा करू आपण याला पण हेच हवं आहे. आईने त्याला जवळ घेत त्याच्या तोंडात तोंड दिल मी माघून आईला पकडल, आई च्या गांडीला हाथ लावत दाबु लागलो, आई काही बोलत नव्हती तिने त्याला किस्स केले नंतर मला किस्स करू लागली दोघाना किस्स करून झाल्यावर आईने आमच्या दोघाना सोफ्यावर बसवलं, तिने त्याचा लंड बाहेर काढला तसाच माझा पण लंड मी ओपन केला तिने त्याच्या लंड हातात घेतला नंतर माझा लंड हातात घेत बोलली माझं लेकरू पण तयार झालं आता तर दोन्ही हातात लंड घेऊन ती हलवू लागली, राधे अजूनही माझ्या डोळ्यात डोळे देत नव्हता, पण आई फ्री झाली होती मी तीच तोंड जवळ घेत बोललो तोंड उघड मी आईच्या तोंडात माझा लंड दिला, ती माझा लंड चोखु लागली, तिने राधे ला सांगितलं तू माघून लाग तसा तो तिच्या साडीला वर घेत गांडीला किस्स करू लागला, माझी आई माझा लंड तोंडात घेत मला ओरल देत होती, मी स्वप्न पण पाहिलं नव्हतं ते सत्यात घडत होत, त्याने गांडीला लंड घासला पण लंड गांडीत घालुन दिला, मी पण केस पकडून आईला आणखी आत मध्ये घे म्हणून पुढे लोटत होतो, राधे माघून आईची गांड ठोकत होता, त्याने झटका दिल्यावर आईच तोंड माझ्या लंडावर आदळत पूर्ण लंड आत जात होता, तिघेही जोरदार सेक्स करत होतो, त्याने आईला गांडीवर हाथ ठेवत जोरदार ठोकायचा सुरू केलं आई माझा लंड मस्त घेत मजा देत होती, मी आईचे बॉल दाबत होतो, 38 मांसल गोळे हातात पण बसत नव्हते, ती मला आता काही बोलत नव्हती.

पुढील भाग लवकरच

अभिप्राय नक्की कळवा

[email protected]

This story आईने दिल चरमसुख – भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page