आईने बायकोची जागा घेतलीहॅलो मित्रानो,

माझी हि कथा मी आणि माझ्या आई बद्दल आहे. माझे नाव संतोष आहे. आम्ही एका खेड्यात राहतो. आमचा मोठा वाडा आहे. तुम्ही त्याला बांगला सुद्धा म्हणू शकता.

माझे ६ महिन्या आधीच लग्न झाले होते. माझे लग्न माझ्या मामानी त्याच्या एका नातेवाईकाच्या मुलीशी जुळवून दिले होते. लग्न नंतर काही महिने तर सर्व काही सुखरूप होते, पण हळू हळू आमची भांडणे होऊ लागली. माझी बायको माझ्याशी दररोज काही ना काही कारणांनी भांडत असे.

तिचे माझ्या आई शी सुद्धा भांडण होऊ लागले. शेवटी एकदा ती घर सोडून तिच्या माहेरी निघून गेली. तिला माझ्याशी काही नाते ठेवायचे नव्हते. नातेवाईकांनी तिला समजवायचा प्रयत्न केला पण ती काही ऐकण्याच्या विचारात नव्हती.

मला तिच्या बदलेल्या स्वभावाकडे पाहून असे वाटत होते, कि तिला हे लग्न करायचे नव्हते. तिचा कोणी तरी दुसरा बॉयफ्रेंड आहे तिच्याशी तिला लग्न करायचे आहे. काही दिवस तर मी पण प्रयत्न कि बायको परत घरी यावी पण मग मी विषय सोडला.आता मी एकटा आई बरोबर घरी असायचो. बायको सोडून गेल्याने मला काहीच बरे वाटत नव्हते. कामात सुद्धा मन लागत नव्हते. रात्री मन मारून झोपावे लागत असे.

जवळ एक महिना असाच निघून गेला. आता मला झवायची तीव्र इच्छा होऊ लागली होती. मी वेड्यासारखा सेक्स विडिओ पाहून रोज रात्री हलवत असे. ऑफिस ला निघायचो तर मेट्रो मध्ये बायकांचे बॉल आणि गांड पाहून माझ्या तोंडून पाणी येत असे.

ऑफिस मध्ये सुद्धा टीम मधल्या सुंदर मुलींना पाहून माझा लवडा ताठत असे. मला आता सेक्स ची जणू भूक लागली होती. खूप दिवस झवलो नव्हतो तर डोक्यावर चिंता दिसू लागली होती.

ऑफिस मधून घरी आलो तर आई ला मी खूप चिंतेत वाटलो. आई ने विचारले पण मी काही न बोलता आपल्या खोलीत गेलो. घरात मी गप्प गप्प राहायचो. आई शी सुद्धा जास्त बोलत नसे.

आता शनिवार आला. मी खूप उतावळा झालो होतो. ऑफिस मधून घरी येऊन मी लवकर जेवून घेतले आणि जवळ १० वाजता मी माझ्या खोलीत जाऊन बसलो. मग मी माझा लॅपटॉप घेतला आणि इंटरनेट वर जाऊन सेक्स विडिओ पाहू लागलो, बायकांचे नागडे फोटो पाहू लागलो.एका वेबसाईट वर लोकांनी त्याच्या बायकोचे नागडे फोटो टाकले होते. ते पाहून खूप आनंद येत होता. दुसऱ्यांच्या नागड्या बायका पाहून खूप आनंद मिळत होता

ते फोटो पाहून माझा लवडा ताठला. पण मी विचार केला आज लवकर नाही हलवणार. आज लवड्यला मी खूप त्रास देणार आणि लवकर पाणी नाही काढणार.

विडिओ पाहत कधी वेळ निघून गेला कळलेच नाही. माझे लक्ष घडीवर गेले तर कळले कि १२ वाजून गेले आहेत. मला जाणवले आता झोपले पाहिजे. मी लॅपटॉप बंद केला आणि बाजूला ठेवला.

तेवढ्यात मला मुतायला आली तर मी बाथरूम ला गेलो. बाहेर आलो तर मी आई झोपली आहे का पाहायला तिच्या खोलीचा दरवाजा हळूच उघडला. दरवाजा उघडताच जे दिसले ते पाहून मी चकित झालो. आई समोर बेड वर झोपली होती. पण तिचे पाय फाकले होते आणि साडी पायावरून खाली सरकली होती.

त्यामुळे मला समोरच तिची सफेद रंगाची चड्डी दिसली. पूर्ण मांडी उघडी होती. आई ला चड्डीवर पाहताच माझा लवडा लगेच ताठला. मी काही वेळ असाच दरवाजा पकडून आई च्या चड्डीकडे पाहू लागलो. ताठलेल्या लवड्यवर हात फिरवू लागलो. खर सांगू तर ती माझी आई होती पण बाई ची चड्डी पाहून कोणाच्या पण तोंडाला पाणी सुटेल.

मी टक लावून तिला पाहतच होतो कि तेव्हड्यात आई दुसरी कडे फिरून झोपली. जशी ती फिरली तिची गांड माझ्या समोर आली. आई ची गांड खूप मोठी होती. तिची चड्डी सुद्धा तिची गांड पूर्ण ढाकत नव्हती. गांडीच्या किनारा उघडाच होता. चड्डी फक्त गांडीची फट ढाकुन होती.

मला आता राहवले नाही. मी हळूच दरवाजा बंद केला आणि परत माझ्या खोलीत गेलो. माझ्या मनात आईचेच विचार येत होते. मी लगेच माझे टीशर्ट आणि पॅन्ट काढली आणि पूर्ण नागडा झालो. माझे शरीर खूप तापले होते. लवडा उद्या मारत होता. खोलीत पूर्ण काळोख होता. फक्त एक लहान पिवळ्या रंगाचा बल्ब कोपऱ्यात सुरु होता ज्याच्या उजेडात मी माझा लवडा पाहू शकत होतो.

मी बेडवर जाऊन डोळे बंद करून झोपलो. आई बद्दल विचार करत लवड्यवर प्रेमाने हात फिरवू लागलो. लवड्यवर हात फिरवायला खूप मजा येत होती. मी आता स्वर्ग सुख अनुभवायला तयार झालो होतो.

तेवढ्यात अचानक मला दरवाजा उघडताना दिसला. मला दिसले ती आई आहे. मी लगेच घाबरून चादर अंगावर ओढून घेतली. पण माझे नशीब खराब, चादर खाली कुठे तरी अडकली आणि ती फक्त कमरे पर्यंतच आली. वर मी काहीच घातले नव्हते.

ताठलेला लवडा चादरीत हात टाकून आडवा धरून ठेवला म्हणजे आई ला दिसू नये. आई जवळ येताच मी लगेच झोपायचे नाटक केले. आई हळूच माझ्या बेड च्या बाजूला आली. तिने पाहिले मी चादर पूर्ण अंगावर घेतली नाही आहे. आणि बाहेर थंडी सुद्धा आहे.

आई ने लगेच चादर पकडली आणि ते वर खेचायला गेली पण चादर खेचली गेली नाही. तिला जाणवले कि चादर कुठे तरी अडकली आहे. तर तिने चादर पकडून बाजूला खेचली.

जशी चादर बाजूला झाली, माझे नागडे शरीर आईच्या समोर आले. त्यात मी ताठलेला लवडा हाताने पकडून ठेवला आहे हे आई ला समोर दिसले.

आई दचकली आणि ओरडली. अहाहा…

ती मागे सरली.

इथे मी सुद्धा डोळे उघडले.

आई आणि मी एका मेकांच्या डोळ्यात पाहिले. मी पूर्ण घाबरलो होतो. माझा मेंदू बंद झाला होता. काही विचार येत नव्हते.

आई ने वरून खाली माझ्या नागड्या शरीरावर नजर फिरवली. त्यानंतर जे झाले त्याची मी कल्पना सुद्धा केली नव्हती.

आई परत बेड च्या जवळ आली आणि तिने हळूच माझ्या हातातून माझा लवडा तिच्या हातात घेतला. मी माझा हात बाजूला केला. आईने लवडा घट्ट मुठीत पकडला आणि ती वर खाली करून माझा लवडा हलवू लागली.

आई ला कळले कि नक्की मला काय पाहिजे आहे. आई चा हात लवड्यवर लागताच माझ्या शरीरातून जणूं एक वीजच गेली. मी तोंडाने आवाज करू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहहह
अहाहा अहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

आई दुसरा हात माझ्या छातीवर फिरवू लागलो. काही क्षणात मी एवढा तापलो कि नकळत मी माझा हात आई च्या स्तनांना लावला आणि डावा स्तन जोरात दाबला. आई काही म्हणाली नाही.

आई चा प्रतिसात पाहून माझा उसाह अजून वाढला. आई मला तडपताना पाहून कुश होत होती. तिच्या चेहऱयावर एक गोड हास्य मला दिसत होते. मी आई ला हात पकडून अजून जवळ घेतले आणि दोन्ही हाताने तिचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो.

आई चे बॉल हापूस आंबे होते. माझ्या हातात सुद्धा सामावत नव्हते. मी दोन्ही हाताने आई चे आंबे पिळू लागलो. पिळत पिळत आईच्या साडीचा पल्लू खाली पडला आणि मला वाकून उभी असलेल्या आई ची गल्ली दिसली. मी मधला बोट आई च्या गल्लीत टाकून घासू लागलो.

आई जोर जोरात माझा लवडा वर खाली करत होती. मी हळूच आईचा ब्लॉउज वर केला आणि बॉल खालून बाहेर काढले. बॉल बाहेर पडताच मी लगेच निप्पल वर हात फिरवू लागलो.

आई सुद्धा आता रंगात आली. मला तिच्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

मी आई ला खेचून तिचे बॉल माझ्या तोंडावर ठेवले आणि निप्पल चोखु लागलो. आई जोर जोरात लवडा हलवू लागली. आता माझा संयम सुटत चालला होता. माझा मेंदू आता पूर्ण बंद पडला आणि मला फक्त झवायचे विचार येत होती. मी विसरून गेलो कि मी माझ्या आई चे बॉल चोखत आहे.

काही वेळाने मी उठलो आणि बेड वरच बसलो. आई बेड च्या बाजूला उभी होती. मी लगेच लवडा आईच्या तोंडासमोर आणला. आई ने तो इशारा समजला. आई ने लगेच लवडा मुठीत पकडला आणि तोंडात ओढला.

अहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

आईच्या तोंडात लवडा जाताच लवड्यतून थेम्ब थेम्ब पाणी येऊ लागले.
आई माझा लवडा चोखु लागली. तिच्या लाळेने माझा लवडा ओला होऊ लागला. मी आई च्या केसात हात फिरवत तिला प्रोसाहन देत होतो. आई एक्दम प्रेमाने लवडा चोखत होती. लवडा तोंडातून बाहेर काढून गुलाबी भाग जिभेने चाटत होती.

आई ला पूर्ण माहित होते कि लवडा कसा चोखला पाहिजे. तिला लवडा चोखताना पाहून मला जाणवत होते कि तिने खूप वेळा लवडा चोखला आहे.

आता लवडा झवायला तयार झाला होता. मी जरा हि वेळ न करता लगेच आई च्या मागे गेलो आणि आई ची साडी वर केली. आई ला सुद्धा कळले कि मी काय करणार आहे पुढे.

आई बेड वर दोन्ही हात ठेऊन वाकून उभी झाली. मी लगेच मागून आई ची चड्डी खाली केली. आणि मागे खाली बसलो. खाली बसून मी आईची पुची चाटू लागलो. जशी जीभ पुचीला लावली, मला जाणवले आईच्या पुचीला तर पाण्याची धार लागली आहे. पुची थेम्ब थेम्ब पाणी गाळत आहे.

जिभेवर पुचीचे चिकट पाणी लागले. मी आई ची पूर्ण पुची चाटून घेतली. पुची चाटत मी गांडीवर जीभ फिरवू लागलो.

अहाहा.. किती सुंदर गांड होती आई ची.

मोठी गांड पाहून माझा लवडा तर वेडाच झाला. मी प्रेमाने माझे तोंड आईच्या गांडीवर घासले. गांडीच्या फटीत तोंड टाकून गांड चाटली.

मग काही वेळाने मी उठलो आणि लवडा हातात धरला. हळूच लवडा आईच्या पुचीवर टेकवला आणि दोन्ही हाताने आई ची कमर धरली.

लवडा आता पुचीतून हळू हळू आत जाऊ लागला. पुची खूप तापली होती. गर्मी मला लवड्यावर जाणवत होती. काही क्षणातच लवडा आई च्या पुचीत खोलवर गेला. त्या पाण्याने भरलेल्या पुचित मी हळू हळू लवडा आत बाहेर करू लागलो.

जसा लवडा आत बाहेर होऊ लागला. पुचीतून चीक बाहेर पडू लागला. मी हळू हळू गती वाढवली. कमर घट्ट पकडली. आई तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहाहाहा हाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहा अहहह
अहाहाहाहा अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहा

माझा लवडा आता लाकडा सारखा ताठला होता. मी जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली.

अहाहाहा अहाहाहाहाहा

लवडा पूर्ण पुचित जाऊन बाहेर येत होता. त्यात माझ्या मांड्या आई च्या मोठया गांडीवर जोर जोरात आपटत होत्या.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहाहा ह्ह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा
आह्हह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह

मी माझ्या आई ला झवत आहे हा विचारच माझ्या लवड्यला वेड लावण्यासाठी पुरेसा होता.

मी आता डोळे बंद करून फक्त आई ची पुची झवण्यात मग्न झालो होतो. जोर जोरात पुचित फटके देत पुचीला झवत होतो. आई आणि मी दोघे जोर जोरात ओरडत होतो.

तेवढ्यात आई ने तिची पुची घट्ट केली. माझा लवडा पुचित अडकून आत बाहेर होऊ लागला. पुचीची फट लहान झाल्याने लवडा पुचित जोरात घासत आत बाहेर होऊ लागला. अचानक आई ने जोराचा स्वास घेत तिचे पाणी सोडले.

मला लवड्यला गरम पाणी जाणवू लागले. इथे मी पण शेवट गाठणार होतो. मी माझी गती वाढवली. जोर जोरात मागून दणके देत लवडा पुचित खोलवर घुसवू लागलो.दणके देत माझ्या लवड्यातून जोरात पाणी उडाले… आणि सर्व पाणी आई च्या पुचित गेले.

मी जोरात ओरडलो.

हाहाहा हाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

लवडा जोरात दाबून धरला पुचीवर.

अहाहाहाहाहा अह्हाहाः

सर्व पाणी निघेपर्यंत लवडा असाच पुचित ठेवला. मग मी लवडा हळूच बाहेर काढला. लवड्यबरोबर पाणी पण पुचीतून बाहेर येऊ लागले आणि आई च्या पायावरून खाली वाहू लागले.

मी खूप थकलो होतो. माझा स्वास चढला होता. म्हणून मी असाच बेड वर जाऊन नागडाच झोपलो. आई ने आपली साडी वेवस्तीत केली आणि ती खोलीतून बाहेर निघून गेली.

मला बेड वर पडताच झोप लागली आणि मी नागडाच झोपून गेलो.


त्यानंतर आई ने मला नेहमी मदत केली. आम्ही नवरा बायको सारखे झवायचो…

Loading

0

0

You cannot copy content of this page