आईला डिवोर्स नंतर पहिल्यांदा झवलेहॅलो मित्रानो, माझं नाव अनिल आहे. मी २२ वर्षाचा मध्य बांधाचा मुलगा आहे. मी कॉलेज करून सध्या ब ची परीक्षा देत आहे. माझ्या घरी मी आणि माझी आई आम्ही दोघंच राहतो. माझ्या आई बाबांचा नुकताच डिवोर्स झालं होता.

डिवोर्स नंतर आम्ही बंगलोर शहरात राहायला आलो कारण माझ्या आईची कंपनी आता बेंगलोरला अली आहे. माझी आई एका मोठया कंपनीत जॉब करते.. बेंगलोरला आल्यापासून माझ्या आईमध्ये मी खूप नवीन बदल बघितले. इथे आमच्या ओळखीचं कोणी नाही त्यामुळे आई आता मोकळ्या मनाने राहू शकते आणि कोणते हि कपडे घालू शकते. नातेवाईक सुध्दा इथे कोणी राहत नाही आणि आम्ही हि कोणाला ओळखत नाही.

तीन ते चार महिने सर्व वेवस्तीत चालल होत पण काही दिवसाआधी मला जाणवल कि आई रात्री १२ ते १ च्य दरम्यान आपल्या खोलीत कोणाशी तरी फोन वर बोलत असते. मला जाणवल कि कोणी तरी माणूस असतो फोन वर. ती हसून गप्पा मारत असते. माझ्या आईने मॉडर्न कपडे पण घालणं सुरु केलं होत. ती ऑफिस ला पूर्ण शरीराला गच्च बसणारे कपडे घालून ऑफिस जात असते.

एके दिवशी मी टेबलावर बसून सकाळचा नास्ता करत होतो, तेव्हड्यात आई आतल्या खोलीतून तिची ऑफिसची पिशवी घेऊन आलीआणि माझ्याकडे पाठ करून पिशवीत डब्बा भरू लागली. जशी ती वाकली, मागून तिची मोठी गांड पूर्ण गोल आकाराची दिसली. तिची ती गोल मोठी गांड बघूनच माझा लंड ताठला. आई ने ऑफिसचा गणवेश घातला होता. ज्यात तिने एक काळी रंगाची पेंट जी पूर्ण मांडीला चिकटली होती. आणि निळ्या रंगाचा शर्ट जो फक्त कमरे पर्यंत येत होता. मागून तिची पूर्ण गांड त्या काळ्या पेंट वरून एक्दम उठून दिसत होती. त्यात ती जशी वाकली तिच्या गांडीची फट स्पष्ट दिसू लागली.

माझा लगेच हात टेबलाच्या खाली गेला आणि लंडाला सुटलेली खाज खाजवून भागवू लागलो. थोड्य वेळाने आई निघाली कामाला जायला. जाताना तिने मला जेवून घेण्यास सांगितलं. पण जणू मला ऐकू आलं झवून घे.

ती जशी निघून गेली मी लगेच दरवाजा आतून बंद केला. जस खाली बघितलं तर माझ्या चड्डी च्य आत लंड एक्दम लाकडा सारखा ताठला होता. लंडाला खूप खाज सुटली होती. खूप दिवस झाले आई कडे बघून वाईट विचार येत होते पण मी दुर्लक्ष करत होतो. पण आज मला राहवत नव्हतं. लंडाची पण खाज वाढू लागली होती.

तेव्हड्यात मला आठवल कि आई ने अंघोळ करून तिची चड्डी स्नानगृहात ठेवली असेल. मी लगेच स्नानगृहात गेलो आणि आईची चड्डी शोधून काढली. मला ती एका बादलीत मिळाली. आईची ती गुलाबी रंगाची चड्डी नवीन पद्धतीची होती. मी ती चड्डी हातात पकडली आणि पुचीकडचा भाग पुढे घेतला. आणि तसाच मी तो माझ्या तोंडावर घासला. असं वाटलं जणू आई स्वतः माझ्या तोंडावर पुची घासत आहे.आईच्य चड्डी चा एक वेगळाच सुगंध होता. त्या सुगंधाने माझा लंड उद्या मारू लागला. मी लगेच ती चड्डी माझ्या लंडावर घासली आणि लंडाभोवती गुंडाळून लंड मागे पुढे करू लागलो.

आह्ह अहाहा अहाहा आह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा हं

खूपच भारी वाटत होत

मला आता जरा पण राहवत नव्हतं. मी लगेच माझी चड्डी आणि पूर्ण कपडे काढून टाकले आणि पूर्ण नागडा झालो. आणि डोळे बंद करून स्नानगृहात आईच ते गरमा गरम शरीर आठवण करून लंड हलवू लागलो. मी एवढा कधीच गरम झालो नव्हतो जेव्हडा आज माझ्याच आई बद्दल विचार करून झालो होतो. पण खूपच भारी वाटत होत. लंड खूप मोठा आणि जाडा झाला होता.

मी जोर जोरात तोंडाने आई च नाव घेत लंड हलवू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा हं

अहाहाहाहा अअअअ या अहाहा
अहाहाहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अअअअ अअअअअअअअ

थोड्याच वेळात पाणी निघणार होत. तर मी लगेच आईची चड्डी लंडासमोर पकडली आणि पूर्ण पाणी आईच्या चड्डीवर उडवलं. आईची पूर्ण चड्डी ओली झाली आणि पूर्ण सफेद रंगाच्या पाण्याने भरून गेली. त्याच चड्डीने मी माझा लंड पुसला आणि लंड शांत झाला काही वेळासाठी.

पण अजून मन काही शांत झालं नव्हतं. घरात कोणी नव्हतं तर मी असाच नागडाच येऊन माझ्या खोलीत झोपलो. कधी झोप लागली मला कळलं नाही.

एवढी चांगली झोप लागली कि संध्यकाळी ४ ला उठलो. माझ्या लक्षात आलं की आई आज ६ वाजता येणार आहे. तर मी लगेच खोलीत सर्व वेवस्तीत ठेवले. तेव्हड्यात मला आठवल कि आईच्या चड्डीवर मी माझं पाणी सकाळी उडवलं होत ते असच मी चड्डी शकत स्नानगृहात ठेऊन आलो होतो.

मी लगेच धावत जाऊन चड्डी धुण्यास घेतली. पण जशी मी चड्डी हातात घेतली तर मला जाणवल कि चड्डीवरच पाणी पूर्ण सुकून गेल आहे. मी हात लावून बघितल तर ते फेविकॉल सारख घट्ट झालं आहे. मला भीती वाटू लागली कि आत कस हे काढू शकतो?. मी आईची चड्डी साबणाच्या पाण्यात धुतली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. चड्डीच्या पुढच्या भागामध्ये कापड एक्दम कडक झाल होत. आणि बाकी कडे नरम लागत होत. पूर्ण जाणवत होत कि त्याला कोणी तरी काही लावल आहे. जर मी चड्डी फेकली तर आईला माहित पडेल आणि ती मला विचारेल त्या बद्दल. तर मी घाबरून चड्डी अशीच ओली पाण्यात ठेवली. आणि बाहेर येऊन बसून गेलो.

काही वेळात आई घरी आली. ती खूप खुश वाटत होती. ती काही बोलेल त्या आधी मी मित्राकडे जातो अस बहाणा करून बाहेर निघून गेलो. कारण आई घरी आल्यावर कपडे धुवण घरची कामे करत असे. आणि मला भीती होती कि आई ने चड्डी बघितली कि काय होईल. तर मी निघून गेलो बाहेर आणि ९ वाजता जेवण्याच्या वेळी घरी आलो.

आई तेव्हा स्वयंपाक घरात होती आणि तिने मला जेवायला बसायला सांगितलं. मी गप्पा काही न बोलता टेबलावर जेवायला बसलो आणि TV चालू केला. आई जेवन घेऊन आली आणि मला बोलली तू जेवून घे मला जरा काम आहे मी नंतर जेवेन असं बोलून ती आतल्या खोलीत गेली. मला अजून भीती वाटू लागली कारण आई नेहमी माज्याबरोबर जेवत असे. मला विचार येऊ लागला कि आईने ती चड्डी बघितली वाटते आणि तिला समजलं असेल कि त्या चड्डी वर काय लागलं आहे.

मला काही सुचत नव्हतं. मी जेवून घेतलं आणि जाऊन झोपून गेलो. सकाळी मी उठलो तर १० वाजले होते. आज आई ने मला नाही उठवलं. नेहमी ती ८ वाजता उठवून जाते. मी खोलीतून बाहेर आलो तर माझा नास्ता टेबलावर ठेवला होता. मला आता पूर्ण विस्वास झाला होता कि आई आता रागावली आहे. मला काहीच सुचत नव्हतं. तर मी विचार केला आधी अंघोळ करून घेतो, काही खाऊन घेतो मग बघू पुढे काय करायचं आहे ते.

आणि मी अंघोळीला गेलो. मी आत जाताच कपडे काढून पूर्ण नागडा झालो आणि साबण घेण्यासाठी मागे वळलो तर एक्दम चकितच झालो. मागे दोरीवर आईची तीच कालची चड्डी ठेवली होती. पण मी हे बघून चकित झालो कि त्या गुलाबी रंगाच्या चड्डी वर माझी पण चड्डी ठेवली होती. आदी मला कळलं नाही कि आई ने ती अशी का ठेवली आहे. ती असं कधी करत नाही. नंतर मला लक्षात आल कि आई मला काही तरी सांगायचं प्रयत्न करत आहे. तिला जे मी केलं ते आवडलं आणि ती पुढे काही अजून करण्याचा विचार व्यक्त करत आहे.

असा विचार मनात येताच माझा लंड परत ताठला. लंडाभोवती खाज येऊ लागली. आता आई ला सांगायचं पण होत कि मला तिचा विचार कळला. पण मला आता सुचत नव्हतं कि कस सांगू. तेवढ्यात मला एक उक्ती सुचली.

मी माझ्या चड्डी ला समोर दोरीवर ठेवली आणि त्यात माझा दात घासण्याचा ब्रश असा ठेवला जणू माझा लंड आतून ताठला आहे. आणि बाजूला आई ची चड्डी होती ती मी हातात घेऊन तिला आजही लंडाला घासून लंड हलवला आणि पाणी चड्डीला पूर्ण लावल. मग माझ्या पाण्याने ओली झालेली चड्डी मी अशीच माज्या चड्डी च्य बाजूला दोरीवर ठेवली. त्या दोन्ही चड्ड्या बघून आई ला कळणार होत आता मला काय पाहिजे.

संध्याकाळ झाली. आई ७ वाजता घरी अली. ती येताच मी मित्राकडे जातोय बोलून निघून गेलो. मला खूप भीती वाटत होती. असं वाटत होत कि आई त्या चड्ड्या बघताच मला फोन करेल आणि ओरडेल. पण असं काही झालं नाही. मी ९ वाजता घरी आलो. आई स्वयंपाक घरात होती. मी टेबलावर येऊन बसलो आणि टीव्ही चालू करत होतो कि तेवढ्यात आई आतून अली. तिला बघून मी एक्दम अचंबितच झालो. तिने लाल रंगाची साडी घातली होती. ती साडी पूर्ण तिच्या शरीराला चिकटली होती ज्यने स्तन उठून दिसत होते. तिने जेवण टेबलावर ठेवले. जेवण ठेवताना ती एक्दम खाली वाकली ज्याने मला तिच्या त्या गोल आंब्यांच्या मधली गल्ली पूर्ण दिसावी. ती जेवण ठेऊन परत स्वयंपाक घराकडे जाऊ लागली. तेव्हा चालताना मागून तिची मोठी गांड ती हलवत जात होती. ते सर्व बघूनच माझा लंड उड्या मारू लागला.

मग मी जेऊन माझ्या खोलीत गेलो. पण आत जाऊन सुद्धा मला चैन पडत नव्हतं. खाली माझा लंड एक्दम ताठला होता. काय करू आणि काय नाही असं वाटत होत. तेव्हड्यात मला आईने आवाज दिला. तिने मला खोलीत सुटकेस बंद करण्यासाठी बोलावले. मी लगेच आईच्य खोलीत गेलो. आई खाली जमिनीवर बसून एका सुटकेस मध्ये जुने कपडे ठेवत होती पण त्या सुटकेस ची चैन लागत नव्हती. तिने मला मदत करायला बोलावले. मी जाऊन तिच्या बाजूला बसलो आणि सुटकेसची चैन लावू लागलो. आई पण सुटकेस धरून मदत करत होती. तेव्हड्यात तिने अचानक तिचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला. मी लहान पेंट घातली होती जी खाली बसताना वर सरकली होती. आणि आईने माझ्या मोकळ्या मांडीवर हात ठेवला. तिचा तो मऊ हात माझ्या मांडीवर लागताच माझा लंड डुलायला लागला.

मला आता राहवलं नाही. मी वेगळ्याच विचारात गेलो आणि माझा हाताचा कोपरा मी असा पुढे आणला कि तो आई च्या स्तनाना लागेल. आई ने पण काही न बोलता माझ्या हाताला तिच्या स्तनांचा स्पर्श होऊ दिला. तिचे मऊ मऊ स्तन एक्दम दुधाने भरलेले जाणवत होते. आता आम्ही दोघं एक्दम जवळ बसलो होतो. तिचा हात हळू हळू माझ्या माडीवर वर खाली होऊ लागला. दोघं पण हाच विचार करत होते कि कोण आधी पहिलं पाऊल टाकेल. कारण दोघांना पण भीती वाटत होती.

मी विचार करत होतोच कि आईला गालावर चुंबन घेऊ, तेवढ्यात माझा पाय मी चुकून बाजूला सरकवला तर आई चा हात माझ्या पेंट च्य सरळ आत घुसला आणि माझ्या लंडाला तिचा हात लागला. तिचा हात लंडाला लागताच मी जणू वेडा झालो आणि लगेच हाताने तिचे स्तन जोरात दाबले. आईने पण स्तन दाबताच डोळे बंद केले आणि तोंडाने एक दीर्घ आवाज काढला.

आह्ह अहाहाहाहा आह्ह…

आता मला थांबवणं शक्य नव्हतं. मी दोन्ही हाताने तिचे दोन्ही स्तन दाबायला सुरु केले.

मग मी तिला होठांन वर चुंबन केलं. आणि स्तनांना दाबत चुंबन घेत राहिलो. आता माझे हात तिच्या स्तनांवर फिरत होते आणि मागे दुसरा हात तिच्या पाठीवर फिरत होता. मी चुंबन घेत तिला असच जमिनीवर झोपवलं आणि तिच्यावर मी झोपून तिला होठांवर परत चुंबन करू लागलो. तिच्या मानेवर चुंबन केलं. गालावर चुंबन केलं. खाली आलो आणि तिच्या पोटावर चुंबन केलं.

आई च्य तोंडून जोर जोरात आवाज येऊ लागला.

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा अअअअअअ
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहा आहाहाहा
अह्हाह्हह्ह

मी मग तिचे कपडे काढण्यास सुरवात केली. मला आता तिला नागडी बघायची इच्छा झाली. मी जरा हि वेळ न घालवता लगेच तिची लाल साडी काढायला सुरवात केली. तिचा हळूच ब्रा पण काढून टाकला. ब्रा काढताच आईचे मोठे हापूस आंबे बाहेर उड्या मारत समोर आले. मी लगेच ते हापूस आंबे हातात पकडले आणि जोर जोरात दाबून त्याचा रस पियाला सुरवात केली. तिचे आंबे एक्दम मऊ आणि मोठे होते. माझ्या एका हातात पण बसत नव्हते.

मग मी तिच्या खाली खाली जाऊ लागलो. आधी पोटावर चुंबन केलं आणि खाली गेलो. आता आईची मी पूर्ण साडी काढून टाकली. आत आई ने निळ्या रंगाची चड्डी घातली होती. तिला चड्डी मध्ये बघून अचानक डोक्यात विचार आला आज तर आईला झवून टाकणार.

असा विचार करत मी लगेच माझे पूर्ण कपडे काढले आणि माझ्या लंडाला मोकळं केलं. जसा माझा लंड बाहेर आला आई माझ्या लंडाकडे बघतच राहिली. मी लगेच आईचा हात पकडून तिला समोर बसवल आणि तीच तोंड समोर येताच मी लगेच माझा लंड तिच्या होटांवर टेकवला. आईने माझा लंड आधी हातात पकडला आणि घट्ट मुठीत पकडून मागे पुढे हलवला. मग हळूच तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती चोखु लागली.

अहाहा अहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा आह्हह्ह अहाहा
उम्म्म उउउम्म्म उम्म्म उममू उअम्मूऊ उ उऊऊम
उंमम्मू अम्मूम मऊमऊ

लंड माझा आई च्य तोंडात जाताच जणू मी स्वर्गात पोहचलो. असं वाटू लागलं कि लंड असाच तिच्या तोंडातच राहावा.

आहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

काही वेळ आई ने लंड चोकला. मग मी लंड बाहेर काढला. आणि आई ला उठवून पलंगावर झोपवलं. मी पलंगाच्या बाजूला उभा राहिलो आणि आईचे दोन्ही पाय पकडून माझ्या कडे खेचले. मग मी आई ची चड्डी काढली आणि पुचीला मोकळी करून टाकली.

आता आई माझ्या समोर पूर्ण नागडी झोपली होती. मी लगेच तिचे पाय दोन्ही हाताने पकडून फाकवले आणि मध्ये तोंड नेहून तिची पुची चाटायला सुरवात केली. पुची जशी चाटायला सुरु केली आई च्य तोंडून जोर जोरात आवाज येऊ लागला.

अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहाहा आह्ह
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह

चाटून टाक पूर्ण पुची अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह

खूप वेळ पुची चाटून झाल्यावर मी मागे झालो आणि माझा लंड हातात पकडला. लंडाला पुचीवर ठेवलं आणि पुचीच्या फटींमध्ये आधी वर खाली घासू लागलो. पुचीच निघालेलं चिकट पाणी लंडाला लागलं. मग हळूच मी पुचित लंड घुसवला.

आई ओरडू लागली अहाहाहाहा नको … अहाहा अहाहा अह्ह्ह हळू.

अहाहाहाहा अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह

त्या आवाजाने मी अजून उत्तेजित झालो आणि लंड पुचित एक्दम आत घुसवला.

मग हळू हळू लंडाला आत बाहेर करू लागलो. ताठलेला लंड पूर्ण आत जात होता. लंडाची खाज वाढली आणि मी गती सुद्धा वाढवली.

मी आई चे दोन्ही पाय पकडून जोर जोरात पुचित फटके मारू लागलो. आई जोर जोरात ओरडू लागली.अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा आहाहाहाहाहा

काही वेळाने आई झोरात ओरडू लागली झव झोरात झव अअअअअ निघणार आहे. अहाहा अहाहाहा आहाहाहाहा

मी जोर जोरात फटके मारायला सुरु केलं. माझं पण पाणी टोकाला पोचलं होत. कधी पण फुवारा निघणारच होता.

तेव्हड्यात आईने जोरात स्वास घेत तिचं पाणी सोडलं. आणि जस तीच गरम पाणी माझ्या लंडाला लागलं माझ्या लंडाने पण जोरात गरम पाणी तिच्या पुची च्य आत उडवून टाकलं.

मी लंड काही वेळ असाच पुचित टाकून तिच्या स्तनांवर डोकं ठेऊन झोपून राहिलो. मग लंड शांत होताच मी उठलो आणि काही न बोलता असाच माझ्या खोलीत गेलो आणि नागडाच झोपून गेलो. सकाळी जेव्हा उठलो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं कि मी दरवाजा पण बंद केला नव्हता खोलीचा. आई कामाला निघून गेली होती. मी उठलो आणि अंघोळीला गेलो.

त्या दिवसा नंतर मी आणि आई दोघेही एका मेकांचे मित्र झालो. पुढे काय काय आम्ही केलं ते पुढच्या कथेत मी सांगेन. कशी वाटली हि कथा मला कंमेंट मध्ये सांगा.You cannot copy content of this page