आईला दादाकडूनच झवून घेताना पाहिले

नमस्कार मित्रानो ही गोष्ट माझ्या आईची आहे, तीच वय हे 42 आहे, आणि ती दिसायला खूप सोलिड आहे, तिच्या फिगर वर आमची सगळी गल्ली फिदा आहे, तिचे बॉल आणि गाडं खूप मोठी व मुलायम आहे. तिची त्यवच्या खूप गोरीपान आणि सॉफ्ट आहे, आमच्या घरात मी, आई, बाबा, बहीण आणि एक माझा मोठा भाऊ सुधा आहे, माझ्या घरात मी सर्वात लहान आहे, माझे वय हे 19 आहे व मोठ्या भावाचे वय सध्या 23 आहे, मी सध्या पॉलिटेक्निक मध्ये डिप्लोमा करतोय व माझा मोठा भाऊ आहे एका बँक मध्ये हेड मॅनेजर आहे, त्याला चांगला पगार आहे, त्यामुळे त्याला घरात जास्त मान आहे, तो आमच्या सोबत राहत नाही तो सध्या बाहेर गावी जॉब करत असतो.
ही गोष्ट 3 वर्षा आधीची आहे, जेव्हा नुकतंच आमचं नवीन घर
बाधन झालात, आम्ही आमच्या किरायाच्या घरातून नवीन घरा मध्ये शिफ्ट होऊ लागलो त्या दिवशीची, सगळा पसरा फर्निचर लावून झाल्यवर आम्ही रात्री जेवण केलं आणि सगळे जन झोपला जाऊ लागले. आई आणि बाबा एका बेडरूम मध्ये जाऊन झोपले, आणि मी आणि माझी बहीण दुसऱ्या बेडरूम मध्ये झोपलो, दादा हा हॉल मध्ये सोफ्यावर झोपला होता, रात्रीचा 1 एक वाजत होता आम्ही सगळे गाढ झोपेत होतो, शिवाय आई आणि दादा, मी रात्री पाणी प्याला उठलो आणि किचन मध्ये गेलो. पाणी पिउन मी बेडरूम मध्ये जाताना
बघितलं की दादा जागी होता आणि बेचैन सुध्धा आणि आई च्यां बेडरूम चा दरवाजा थोडा उघडा होता, अंधार असल्या कारण मला काही तेवढं दिसत नव्हत पण थोड्या बाहेरच्या प्रकाशने दिसल, की आई पण झोपली नाही, ती पण झिप बेचेन होऊ लागली, त्यानंतर किचन मध्ये आवाज आला, बहुतांश मांजरीचे ग्लास पडला वाटत, आवाजामुळे मी माझ्या बेडरूम मध्ये लवकर पळालो, नाही तर काय पाडापाडी करायला मानून ओरडतील त्या भीतीने, आई चटकन उठली आणि कशाचा आवाज आहे, बघायला बाबा सट्ट झोपे मध्ये होते, मी माझ्या बेडरूम चा दरवाजा अर्धा उघडा ठेवून, बाहेर बघत बसलो, तिकडून दादा सुधा उठला आवाजामुळे, आई आणि दादा अंधार असल्या कारण धडकले, दादा नीट आईच्या बॉल धडकला, आईचे बॉल दबल्या कारण आई जर लाजली, आणि दादाचा लावडा एकदम टाईट झाला, ते झाल्या नंतर ते दोघे झोपला गेले. आई आता सट्ट झोपली पण दादा काय झोप येईना कारण तो आईच्या बॉल ला धडकला त्याला काय ते विचार मनातून जायना. अस करकरत मला पण केलवाची झोप लागली कलाच नाही.
सकाळी उठल्यावर सगळे जण अवरा अवरी करू लागले, ताई आणि पप्पा अवरुन ते दोघे जॉब वर गेले ते आता संध्याकाळ पर्यंत काय येत नाही, मला शाळेला सुट्टी असल्या कारण मी घरीच होतो. मी उठून माझ्या बेडरूम चा सगळा दरवाजा उघडा ठेवून. बसलो होतो, आई ने skyblue कलर चा ॲप्रोन घातला होता, तो पण मांड्या पर्यंत आणि आत voilet कलर ची नेट वाली ब्रा आणि पांटी घातली होती, आई जणू स्वर्गातली परी दिसत होती, आई ला वरून काही समान काधाचे होते, तिचा हात जात नव्हता तिने दादा हाक मरीली.

आई : अरे महेश इकडे ए एकदा मला ते वरच समान कडून दे.
दादा : कुठल ग आई…. ते डबा का?
आई दादा ल बघून जरा लाजली मी ते सगळ बघत होतो
आई : होतेच डबा..
दादा : हाघे डबा तुझा आणि गरज पडली तर हाक मार.

पण दादा आई कड अस बघत होता की तुला ठेथून जायचे नव्हते पण तो कारण सांगून तिथेच थोड्या वेळ थांबला, आई भांडी घासत होती. आणि दादा आईला मनला.

दादा : थब मी मदत करतो तुझी भांडी घासायला.
आई : नको मी करेन.

दादा चा लवडा एकदम टाईट झालता तो तसाच आईच्या मागून जाऊन चीपला आणि त्याचा लवडा आईच्या गोऱ्या गांदुवर धरून घासू लागला. आई त्याला काही नाही बोलू लागली त्याने लवडा घासत आईलांमागुन भांडी घासताना गच्च अवले आणि आईच्या बॉल वर हाथ नेले.

आई : हे काय करतोस.. बाजूला हो बर.
दादा : अग काही नाही तुला भांडी घासताना बोर नाही व्हावं मानून तुला company देतोय.
आई : ( लाजत )…. बर बर.

This content appeared first on new sex story .com

त्याने आईला ला मानेवर किस केलं आईच्या तोंडातून asghhhh झालं दादाला ग्रीन सिंगल भेटल्या सारखं झालत
तो वरून आईचे बॉल दाबला लागला आई हळूहळू गरम होऊ लागली. त्याने हिमत करून आईचा ॲप्रोन खोला आणि आईला ब्रा आणि पांटी मध्ये पाहून थक्क झाला

आई : ॲप्रिन का खोलास लाव ते? कोणी ऐन बघू
दादा : अग इथ तुझ्या आणि माझ्या शिव्या येथे कोण आहे बर.
राहू देणार उघडा.

आई काही न बोलत भांडी घासू लागली पण त्यांना भणक सुद्धा नव्हती की मी घरात आहे. त्याने आईच्या ब्रा मध्ये हात घालून तिचे मऊ व गोरे बॉल दाबू लागला. त्याने आईचा चेहरा त्याच्या कडे केला आणि तिच्या बोच्याला धरून तिला कडवर
घेतल. आई खूप गरम झाल्या मुले काहीच नाही बोलू लागली.
त्याने आईच्या ओठावर ओठ ठेवून किस घेला सुरुवात केली.

आई : एमएमएमएम नको… एम्ममम नको.. म्हणत दीप किस करू लागली.

दादाने आईला किचन वत्त्यावर बसवले तिचे पाय फाकवून तीला चीपक्ला आणि ब्रा काढून तिचे बॉल चाटत तिच्या मनुक्याचा चावा घेऊ लागला.
आई त्याला पायाने स्वतःकडे दाबू लागली आणि त्याला घट्ट मिठीत घेऊ लागली. 15 मिनिटे त्यांनी तास केल्यावर त्याने आईला खाली घुढग्यावर बसवले. आणि तो नागडा झाला.

आई : नको कोणी ऐन रे.
दादा : लावडा काडून आईच्या तोंडा समोर नेतो.
आई : तुझा लवडा तर तुझ्या बापाऊन मोठा आणि जाड आहे रे.

आई दादाचा लवडा बघून भान विसरून गेली. दादाने आईच्या तोंडात लवडा देताच.

आई : पक्क्क पक्ककक. ahhh

आई ने दादाच्य्या सगळ्या लावड्याला थुकिने भरून टाकला होता 20 मिनिटे लवडा चोकल्यवर आईला खूप कंद सुटला.
दादा ने आईला उभ करून तिचा एक पाय किचन वत्यावर ठेवला आणि त्याची जीभ आईच्या पूची मध्ये घालून चाटू लागला.

आई : पूच्ची पाणी पाणी झाली रे आता मला सोडु नको.

दादा : आता मी तुला स्वर्गाची सेर कडून आन तो ग.

आई : मला आई नको मनू मी तुझी आज पासून sweet heart ahe.

Dada : होग sweet heart.

पुचि चाटण झाल्यावर त्याने आई ची प्यांती काढली आणि लवडा घासला सुरुवात केली. दोनदा तीनदा लवडा घासल्यावर त्याने एक झटका देऊन पूर्ण लवडा आता टाकला
आई चा एकदम मोठ्याने आवाज निघाला aaaaaaaaahh
एमएमएमएमएमएम mhmhmhnh.
दादा ने आईला झावला सुरुवात केली 45 मी. पूचि झवल्यावर दादाने पूर्ण cum आईच्या पूचीत सोडलं

आई : cum का पूचित सोडलं… पण जाऊ दे खूप मज्या आली रे.
दादा : आईला कमरेवर घेऊन लवडा तिच्या पुच्चीत पुन्हा घालून किस करत राहिला.

पुढची कहाणी नंतरच्या भागात – पार्ट – २ मध्ये

This story आईला दादाकडूनच झवून घेताना पाहिले appeared first on newsexstory.com

More from Marathi Sex Stories

You cannot copy content of this page