आई आणि अंकल ची सेवाहेल्लो मित्रांनो माझे नाव सार्थक आहे आणि माझे वय २१ आहे. माझे पप्पा ४८ वर्षाचे आहेत आणि त्यांचे नाव गौरव आहे, ते एक कंपनीत नोकरी करतात. माझी आई गृहिणी आहे आणि तिचे वय ३२ वर्षे आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आईची जवण्याची गोष्ट सांगणार आहे.

मित्रांनो माझ्या शेजारी एक अंकल राहतात आणि त्यांचे नाव राजेश आहे आणि त्यांचे वय ४२ आहे आणि ते अविवाहित होते. ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो आणि मी त्यावेळी शाळेला जात होतो. मी आई बरोबर कोठे तरी बाहेर जायचो तेव्हा मला राजेश अंकल भेटायचे आणि ते आमच्या बरोबर बोलत असायचे आणि ते आईला खूप घाण नजरेने पहायचे, पण मी त्यावेळी या गोष्टी वर जास्त लक्ष दिले नाही. मग अंकल हळू हळू माझ्या जवळ येऊ लागले आणि माझ्या बरोबर खूप चांगले बोलू लागले. मी पण त्यांच्या घरी जाऊ लागलो होतो आणि ते पण आमच्या घरी येऊ लागले होते. आमची मैत्री इतकी वाढली होती कि ते कधी कधी मला ब्लू फिल्म दाखवू लागले आणि ते माझ्या बरोबर खूप मस्ती आणि मजा करायचे.

मग मी अंकल ला म्हणालो कि मी तुम्हाला माझ्या आईची गांड घुरताना पहिले आहे तर ते मला म्हणाले यार तू अजिबात वाईट वाटून घेऊ नकोस. मला तुझी आई खूप पसंत आहे आणि मला तिला सारखे सारखे पाहावेसे वाटते. आता तूच सांग मी काय करू? मग मी म्हणालो अंकल मी तुमची काही मदत करू शकत नाही. मला हे फार वाईट वाटले पण मी काय करू?

मग मी माझ्या घरी गेलो आणि पहिले कि माझे पप्पा टूर वर जायची तयारी करीत होते. मी त्यांना अंकल ला इकडे बोलवायला सांगू लागलो आणि ते तयार झाले. पप्पा गेल्यावर अंकल माझ्या घरी आले. आईने जेवण बनवले आणि अंकल मला शिकवत होते, पण त्यांचे सर्व लक्ष आईच्या कमरे वर होते.

मग आम्ही जेवण केले आणि बेडरूम मध्ये गेलो. त्यावेळी थोडी थंडी होती म्हणून मी आणि अंकल ने एक चादर घेतली होती आणि ते माझा लंड हलवत होते व मी त्यांचा लंड हलवत होतो. काही वेळाने माझी आई पण मेक्सी घालून तिथे आली आणि तिने आम्हाला दुध दिले आणि माझ्या दुसऱ्या बाजूला येऊन आडवी जाली. मग अंकल ने त्यांचा पायजमा थोडा ढिल्ला केला आणि त्यांचा लंड माझ्या गांडी जवळ ठेवला आणि कुरवाळू लागले मग माझा हात त्यांच्या लंडावर ठेवला आणि मी कुरवाळू लागलो. मी त्यांची मुठ मारत होतो. तेव्हा मला उकडू लागले आणि आई च्या हलण्याची चाहूल झाली. मग मी उठलो आणि टोयलेट मध्ये गेलो. मी परत आलो तर पहिले कि अंकल आता माझ्या जागी आले आहेत आणि मी त्यांच्या जवळ झोपलो.मग अंकल ने माझ्या कडे पहिले आणि मला एक डोळा मारला आणि त्यांनी एक हात आईच्या वर ठेवला आणि स्वतःची चड्डी काढून टाकली. ते आईची मेक्सी वर करू लागले आणि त्यांचे पाय आईच्या पायावर ठेवून त्यांना कुरवाळू लागले आणि एका हाताने तिचे बॉल हळू हळू दाबू लागले. आता आईला पण जाग आली होती आणि ते आईच्या मेक्सी वरून तिच्या गांडीला त्यांच्या लंडाचा स्पर्श करीत होते, पण आई झोपायचे नाटक करीत होती आणि तिचे श्वास वाढले होते. ती लाजेने काही बोलू शकत नव्हती आणि अंकल ने तिचे बॉल मेक्सी वरून दाबायला सुरुवात केली.मग त्यांनी आईच्या मेक्सी मध्ये त्याचा एक हात घुसवला आणि ते पुच्चीत त्यांचे एक बोट घालून आत बाहेर करू लागले, त्यामुळे आई आवाज करू लागली अह्हह उम्म्म्म ओह्ह्ह्ह.

तेव्हा अंकल ने आईच्या पुच्चीत थोडा ओलावा पहिला आणि त्यांना समजले कि ती त्याच्या बरोबर जवायला एकदम तयार झाली आहे. मग त्यांनी पेंटी काढून टाकली आणि तिला ओढून त्यांच्या जवळ घेतले आणि ते दोघे एकदम चिकटले. आईने माझ्या कडे पहिले,, पण मी झोपायचे नाटक केले, ती थोडी घाबरत होती कि मी उठलो तर काय होईल? मग अंकल तिला म्हणाले कि काही होणार नाही मी आहे ना? तू घाबरू नकोस.मग त्यांनी आईची मेक्सी काढून टाकली आणि आई आता त्यांच्या समोर एकदम नागडी उभी होती आणि अंकल ने तिला कीस करायला सुरुवात केली आणि अंकल ने पण स्वतः चे सर्व कपडे काढून टाकले. दोघे एकदम नागडे होऊन चिकटले आणि ते आईचे बॉल दाबू लागले आणि त्यांनी कीस करायला सुरुवात केली. आईने त्यांचा काळा लंड पकडला आणि हलवू लागली.

मग अंकल आईच्या वर आले आणि लंडावर तेल लावून त्याला पुच्चीवर सेट केले. मग अंकल लंडाला धक्का देऊन आत बाहेर करू लागले आणि आईच्या तोंडातून उछ्ह्ह उम्म्म ओह्ह्ह आवाज येऊ लागले. अंकल थोडे थांबले आणि तिला कीस करू लागले आणि तिचे बॉल दाबू लागले. मग हळू हळू धक्का देत त्यांनी ठोकण्याची गती वाढवली आणि आई त्यांची गांड पकडून त्यंना जवळ ओढत होती. पूर्ण रूम मध्ये त्यांच्या श्वासाचे आवाज येत होते. काही वेळाने आईने तिचे पाणी सोडले पण अंकल न थांबता तिला ठोकू लागले. मग काही वेळाने ठोकल्यावर त्यांचे वीर्य बाहेर पडले आणि त्यांनी सर्व वीर्य आईच्या बेम्बिवर टाकले.

मग काही वेळाने आईने तिच्या पेंटी ने सर्व स्वच्छ केले आणि ते दोघे टोयलेट मध्ये जाऊन आले आणि परत ठोकाठोकी करू लागले. मग ते 69 पोजिशन मध्ये आले आणि दोघांनी एकमेकाच्या लंड आणि पुच्चीला खूप वेळ चाटले. मग अंकल ने आईला उलटे केले आणि त्यांची गांड कुरवाळू लागले आणि त्यांनी गांडी च्या भोकावर खूप सारे तेल लावले आणि त्यांचा लंड त्यावर ठेवला आणि ते आईच्या वर चढून झोपले. ते आईच्या गांडीत धक्का देऊ लागले आणि आई अह्हह उछ्ह उम्म्म करू  लागली. इतक्यात ते उठले आणि तिने आईला घोडी बनवले आणि त्यांचा लंड टाकून जवू लागले. आई मजेने तिची पुच्ची कुरवाळत होती आणि अंकल शेवटी दमले आणि झोपले.

मग आई अंकल च्या वर आली आणि तिची पुच्ची लंडा वर घासू लागली. अंकल आवाज करीत होते उछ्ह उम्म्म. मग आईने पाणी सोडले पण अजुन अंकल ने पाणी सोडले नव्हते आणि त्यांनी आईला लंड चोकायला सांगितले. मग आई त्यांचा लंड चोकू लागली आणि एवढ्यात मला झोप लागली. मी जेव्हा उठलो तेव्हा अंकल आणि आई दोघे नागडे झोपले होते. अंकल चा लंड आईच्या बाजूला लहान होऊन पडला होता. तेव्हा ६:३० चा अलार्म वाजला आणि आई उठली आणि तिने माझ्या कडे पहिले पन मी डोळे बंद केले. मग काही वेळाने अंकल उठले आणि आम्ही बाहेरून नाश्ता मागवला. मी नाश्ता केला आणि परीक्षा द्यायला गेलो, पण अंकल अजून तिथेच होते. मित्रांनो ही होती माझ्या आईची गोष्ट.You cannot copy content of this page