आई आणि गॅसवाला मध्ये शारीरिक संबंधहॅलो मित्रानो,

माझे नाव कैलास आहे. मी २५ वर्षाचा आहे आणि महाराष्ट्रातील हिंगणघाट शहरात एका कंपनी मध्ये काम करतो. काही दिवस झाले मी माझ्या आई मध्ये बदलावं जाणवू लागलो होतो. ती खूप खुश राहू लागली होती. आदी ती मला कुठेही बाहेर जाण्यास मनाई करायची. पण आता मी जर २ दिवसांसाठी बाहेर जाण्यास परवानगी मागितली तरी ती हसून जा म्हणून सांगत असे. काही प्रश्न विचारात नसे.

हे बदलावं बघून मी थोडा विचारात पडलो होतो. म्हणून मी ठरवलं कि ह्या मागच कारण शोधून काढावा लागेल. काही दिवस विचार करत होतो कि अस काय करता येईल कि आईच्य मनातली गोष्ट कळेल.

एके दिवशी मी इंटरनेट वर कपडे पाहत होतो. तेव्हा मला तिथे एक कॅमेरा बद्दल माहित पडलं. तो एक लहान कॅमेरा होता जो काळ्या रंगाच्या बाटली मध्ये लावला होता. ती पाण्याची बाटली बघून कोणालाही भानही होणार नाही कि त्यात कॅमेरा आहे. बाहेरून बघताना ती रोजची पाण्याची बाटली वाटत होती.

ती पाण्याची काळी बाटली बघून मला एक उपाय सुचला. मी ती बाटली लगेच खरीदी केली. काही दिवसांनी ती घरी आली आणि मी तिला वापरून बघू लागलो. त्या बाटलीतील कॅमेरा खूपच छान होता. त्यातले काढलेले विडिओ एक्दम स्पष्ट होते. त्याबरोबर आवाज रेकॉर्डिंग करण्याची पण सोय होती.

आई रोज दुपारी एकटी घरी असे कारण बाबा कमला जात असे १० च्य सुमारास आणि मी ११ च्य सुमारास ऑफिसला. त्यानंतर घरी फक्त आई असे. म्हणून मी ठरवलं, ती पाण्याची बाटली मी घरी स्वयंपाक घरात ठेवेन म्हणजे तिथे काय घडत आहे ते कळेल. रोज रात्री घरी आल्यावर मी त्यातले विडिओ कॉम्पुटर मध्ये बघेन.

असा विचार करून, मी सोमवारी कॅमेरा असलेली बाटली स्वयंपाक घरात ठेवली. जवळ ३ दिवस झाले त्यात मला काही सापडलं नाही. आई फक्त स्वयंपाक घरात काम करताना दिसत होती. तरी सुद्धा मी बाटली रोज स्वयंपाक घरात ठेऊन जात असे.जवळपास आठवडा उलटून गेला. मी आता पूर्ण हार मानून बसलो होतो. मला वाटू लागलं होत कि आता काही मिळणार नाही आहे. आपण आता आपल्या कामाकडे वळावं आणि हे सर्व सोडून द्यावं.

पण नशिबाला काही वेगळंच मंजूर होत. मी एकदा रात्री थकून घरी आलो आणि रोजच्य प्रमाणे माझी कॅमेरा लावलेली बाटली मी स्वयंपाक घरातून घेऊन माझ्या खोलीत आलो. तेव्हा शनिवार होता आणि रात्रीचे १२ वाजले होते. आई बाबा दोघे हि त्यान्च्या खोलीत जाऊन झोपले होते . मी ती पाण्याची बाटली घेतली आणि माझ्या कॉम्प्युटरला जोडून त्यातले आज घेतलेले विडिओ बघू लागलो.

मला खूप झोप येत होती. मी लवकर लवकर बघून त्याला बंद करणार होतो. विडिओ सुरु झाले. आई नेहमी प्रमाणे काम करत होती. त्यावेळी दुपारचे १ वाजले होते. तेवढ्यात दरवाज्यची घंटी वाजली. आई बाहेर गेली आणि दरवाजा उघडला.

काही वेळाने आई परत स्वयंपाक घरात आली आणि मागून एक माणूस सुद्धा आला. तो आईच्याच वयाचा वाटत होता. त्याच्या कपड्यवरुन मला कळलं कि तो गॅस रिपेअर वाला आहे. कदाचित तो गॅस रिपेरिंग करायला आला असेल. आई परत कमला लागली आणि तो गॅस वाला आईशी बोलू लागला. त्याने सर्वात आधी प्रश्न विचारला घरी कोणी नाही ना. आई ने त्यावर होकार दिला. आणि म्हणाली मीच आहे एकटी आणि परत काम करू लागली.

आई ने त्यावेळी निळ्या आणि सफेद फुलांची नक्षी असलेली साडी घातली होती. त्यावर निळा ब्लॉउज होता. गॅसवाला आदी स्वयंपाक घरातून बाहेर वाकून बघू लागला आणि त्याने खात्री केली कि घरात कोणी नाही. नंतर तो वळला आणि आईच्या मागे येऊन उभा राहिला. त्याने मागून घट्ट आईला मिठी मारली. ते बघताच माझी झोपच उडून गेली. माझं अंग गरम होऊ लागलं.

मला आश्चर्य ह्या गोष्टीच होत कि आई त्याला काही म्हणाली नाही. ती भाजी साफ करत अशीच उभी होती. मग तो गॅसवाला मागून आई चे स्तन दोन्ही हाताने दाबू लागला. त्याने आईचे दोन्ही हापूस आंब्यासारखे स्तन हातात धरून पिळायला सुरु केलं. आई चा पदर खाली पाडून टाकला.

त्याबरोबर तो मागून आईच्य गांडीवर त्याचा लंड साडीवरूनच घासू लागला. ते बघून माझा लंड पण इथे ताठला. काही वेळ गॅसवाला असाच आईचे बॉल दाबत होता. मग त्याने आईचा मागून ब्लाउज उघडला आणि पुढे करून काढून टाकला. आईने आत सफेद रंगाची ब्रा घातली होती. गॅसवाला मागून आईच्या पाठीवर चुंबन घेऊ लागला. काहीवेळाने त्याने आईचा ब्रा पण काढला आणि आईचे स्तन मोकळे केले.

स्तन मोकळे होताच त्याने आईला त्याच्याकडे वळवले आणि दोन्ही स्तनाना हातात धरून जोर जोरात पिळू लागला. स्तनांच्या मध्ये जीभ टाकून चाटू लागला. निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला. गॅसवाल्याने आईचे निप्पल तोंडात पकडून जोरात खेचले, त्यावर आई जोरात ओरडली.

अअअअ अअअअअ
अअअअ
अअअअअअअअ

गॅसवाला आता एक्दम जोश मध्ये आईचे बॉल दाबत होता. बॉल दाबत मानेवर चुंबन घेत होता. मग त्याने आईच्या होठांवर चुंबन घेतले आणि स्तनाना हातात धरून आईचे होठ चोखु लागला. काही वेळ होठांवर चुंबन घेऊन झाल्यावर, गॅसवाला आता खाली बसला. त्याने आईची साडी पकडली आणि खेचून काढायला सुरवात केली. पूर्ण साडी काढून बाजूला फेकली. त्यानंतर आत असलेल्या परकर ची नाडी खोलली आणि परकर सुद्धा काढून टाकला.

आता आई फक्त सफेद रंगाच्या चड्डीवर उभी होती. गॅसवाला खाली बसून आईच्या चड्डीवर आपलं तोंड घासत होता. कमरेवर चुंबन घेत होता. आईच्या तोंडून हळूच आवाज येत होता.

गगग आह्ह
गगगग अह्ह्ह अह्ह्ह
आह्हह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह
अह्ह्हह्हह्ह आह्हह्ह

हे सर्व बघून मला घाम येऊ लागला. खूप गरम होऊ लागलं. मी लगेच माझं घातलेलं शर्ट काढून टाकलं.

मग गॅसवाल्याने आईची चड्डी दोन्ही हातात पडकून हळूच खाली खेचली आणि आईला पूर्ण नागडं केलं. आई ला नागडं बघताच माझा लंड एक्दम उडया मारू लागला. आईचे ते मोठे आंबे आणि नागडी पुची बघूनच माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटले. माझा लंड आता माझ्या चड्डीत सामावत नव्हता. मी पण नागडा होण्याचं ठरवलं.

तिथे विडिओ मध्ये गॅसवाला पण उभाराहीला आणि आपले सर्व कपडे काढून नागडा होत होता. इथे मी सुद्धा उभा राहिलो आणि माझी पेंट आणि चड्डी दोन्ही काढून पूर्ण नागडा खुर्चीवर बसलो.

इथे मी नागडा झालो आणि तिथे विडिओ मध्ये गॅसवाला पण पूर्ण नागडा झाला होता. त्याचा तो काळा लंड खूप मोठा होता. विडिओ मध्ये तो ६ ते ७ इंचाचा दिसत होता. त्याने लगेच आईला खाली बसवल आणि स्वतःचा लंड आईच्या तोंडाजवळ ठेवला. आईने पण लगेच त्याचा लंड पकडला आणि त्याचा लंड जिभेने चाटू लागली. आईला तो लंड पकडून चाटण बघून इथे माझ्या लंडाचा गुलाबी भाग उडयामारूलागला. आईला लंड चोखताना बघून माझा लंड खूप तापला होता. म्हणून मी माझ्या लंडाला थोडं थंड करण्यासाठी, त्याला हळूच वर केलं आणि वरून गुलाबी भागावर आपल्यातोंडातली लाल पाडली. तोंडातली लाल गुलाबी भागावरून पूर्ण लंडावर पसरवली.

मग गॅसवाल्याने आईला उठवलं. गॅसवाला आता पूर्ण जोशमध्ये होता. त्याने आईला स्वयंपाक घराच्या समोरच्या कट्ट्यावर बसवले आणि आईचे पाय फाकवुन मध्ये बसला आणि आईची पुची चाटू लागला. गॅसवाला पूर्ण जीभ आत टाकून आईची पुची चाटत होता. मध्ये दोन बोट आईच्य पुचित टाकून आत बाहेर करत होता.

आई एक्दम मदहोश झाली होती. ती जोर जोरात आवाज करू लागली

गगग गगगग अह्ह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह
आह्हह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह ह्ह्ह्ह ह्ह्ह्ह
अह्ह्हह्हह्हह्ह अह्ह्हह्हह्ह अह्ह्हह्हह्ह

काही वेळ पुची चाटून झाल्यावर गॅसवाला उठला आणि त्याने आई ला सुद्धा खाली उतरवलं. आणि मग आईला फिरवून उभ केलं. नंतर तो खाली बसला आणि आईची गांड चाटू लागला. आई ची गांड खूप मोठी होती. ती ३६ ते ३८ ची दिसत होती. गॅसवल्याने आईची पूर्ण गांड चाटून घेतली. तो गांडीच्या मध्ये आपलं तोंड टाकून घासत होता. काहीवेळाने तो परत उठला आणि त्याने आईला वाकून उभं केलं. आईने दोन्ही हात कट्टयावर ठेवले आणि गॅसवाला मागे आला. त्याने त्याचा लंड हातात धरला आणि हळूच आईच्या पुचित मागून घुसवला. लंड आत जाताच आई मान वर करून जोरात ओरडली.

आई ग ग ग ग ग
गगगग गगग आह्हह्ह अह्ह्हह्ह अह्ह्हह्ह
अह्ह्ह ह्ह्ह

गॅसवाल्याने पूर्ण लंड आत आईच्या पुचित घुसवला आणि दोन्ही हाताने आईची कमर पकडली आणि मागून आईला झवायला सुरवात केली. मला विडिओ मध्ये समोरच दोघे हि झवताना स्पष्ट दिसत होते. गॅसवाल्याचा लंड आईच्या पुचित आत बाहेर होत होता.

ते बघून इथे माझी पण अवस्था बिघडत चालली होती. मी माझा लंड हातात धरला आणि हळू हळू हलवू लागलो. लंडावर तोंडाची अजून लाळ टाकली. पूर्ण लंड लाळेने ओला करून टाकला. त्यामुळे माझा हात आता लंडावर एक्दम छान वर खाली होत होता.तिथे गॅसवाल्याने आपली गती वाढवली. तो आईला मागून जोर जोरात फटके मारत झवू लागला. मीही इथे लंड हातात धरून हलवण्याची गती वाढवली. आई जोर जोरात ओरडू लागली.

गग
ग गगगगग अह्ह्ह ह्ह्हह्ह ह्ह हा
अह्ह्हह्ह आह्हह्ह
आह्हह्ह आह्हह्ह अह्ह्ह ह्ह अह्ह्हह्ह
अह्ह्ह ह्ह हछूऑऑ आऑऑऑ आऊआउ औऑऑ या
ऑऑऑ आह्हह्हह्ह आह्हह्ह ह्ह्ह्हह्ह

गॅसवल्याची मांडी जोर जोरात आईच्या गांडीवर आपटत होती आणि जोराचा आवाज करत होती. मग जसा गॅसवाला पाणी सोडणार होता, त्याने जोर जोरात आईची पुची झवायला सुरवात केली. आणि जस पाणी निघणार होत त्याने लगेच लंड बाहेर काढला आणि आईच्या गांडीवर पूर्ण पाणी उडवलं. ते बघून माझा सुद्धा इथे जोराचा फवारा उडाला आणि पूर्ण मांडीवर पाणी उडालं.

गॅसवाल्याने जोर जोरात लंड हलवत सर्व पाणी आई च्या गांडीवर लावलं आणि मग तो शांत झाला आणि इथे मीही शांत झालो. मग आई पण स्वास घेत सरळ उभी राहिली. गॅसवाल्याने परत एकदा तिला होठांवर चुंबन घेतलं आणि ती आपले कपडे घेऊन बाहेर गेली. गॅसवाला मग आपले कपडे घालू लागला आणि तो पण बाहेर गेला. मग तिथूनच तो घरातून पण निघून गेला आणि आई परत कमला लागली.

ते दृश्य बघून मला शेवटी कळलं कि का आई एवढी खुश राहते. त्या रात्री मला झोपच नाही लागली. रात्र भर मी त्या विडिओ बद्दलच विचार करत होतो. परत रात्री ३ ला उठून मी एकदा लंड हलवला. त्यानंतर मी खूप वेळा आई ला असाच विडिओ मध्ये झवताना बघितलं.

तुम्हाला पण पुढे काय घडलं हे जाणून घ्यायचं असेल तर नक्की कंमेंट करून सांगा.You cannot copy content of this page