आई कुठे काय करते…! (भाग ०३)

नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो ??. पुन्हा एकदा घेऊन आलो आहे अजून एक Sex स्टोरी. आई कुठे काय करते चा आधीचा भाग तुम्ही वाचला असेल अशी अपेक्षा करतो व आज हा नवीन एक भाग तुमच्या समोर मांडतो आहे. मागील दोन्ही भागाला आपण सर्वांनी खुप चांगला प्रतिसाद दिला. बऱ्याच वाचकांनी मला Email सुद्धा केले. तर आता या नवीन भागा कडे येऊया.

सकाळची वेळ होती. नितीन ( अशितोशचा मित्र ) आणि अरुंधती दोघे ऑफिस मध्ये काम करत होते. अशितोष मात्र सकाळीच एक मीटिंग करिता बाहेर गेला होता. इथे ऑफिस मध्ये अरुंधती आणि नितीन दोघेच होते. तर झालं अस की आज संध्याकाळी देशमुखांच्या घरी अभिषेक आणि अनाघा यांच्या मुलीचं बारस होतं. म्हणून ऑफिस मध्ये अरुंधतीची जरा गडबड सुरू होती. तिला एका file वर अशीतोषची सई हवी होती. म्हणून ती त्याच्या केबिन मध्ये जाते तर तिथे नितीन खुर्ची वर बसलेला दिसतो. अरुंधती त्याला ती फाईल देते आणि बोलते,

अरुंधती “नितीन ही file अशितोशना द्या. त्यांना म्हणावं मला त्यांची ह्यावर सही हवी आहे.”

अस बोलून ती फाईल देत असताना त्यामधील एक कागद हा खाली पडतो. तो उचलायला म्हणून अरुंधती खाली वकाते तेव्हा तिच्या साडीचा पदर खाली पडतो. आणि तिचे मोठे ३८चे मऊ बॉलच नितीन ला पहिल्यांदा दर्शन होत. हे बघून नितीनचा ५.५ इंचाचा लंड लगेच उभा राहतो. अरुंधती वर उठाताना ती नितीनचा पँट मध्ये वाढलेल्या उंचवट्यावर अचानक लक्ष जाता व ती साडीचा पदर सावरत ती फाईल नितीन कडे देते. दोघानाही ह्या एकमेकांच्या गोष्टी कळलेल्या असतात. तेव्हा नितीन ती फाईल घेतो आणि अरुंधती सई नक्की कुठे हवी आहे ते विचारतो,

नितीन “अरुंधती नक्की कुठे सही हवी आहेस बोलली…?”

तेव्हा अरुंधती कांब्रेतून थोडी समोर वाकून नितीनला ती जागा दाखवत असते तेव्हा पुन्हा तिच्या साडीचा पदर घसरतो व पुन्हा एकदा नितीन त्या गोल भरलेल्या बॉल कडे बघू लागतो. मग अरुंधती मागे होऊन तिचं पदर सरळ करून त्याला सप्ट्टीपिन ने लावण्याचा प्रयत्न करत असते. पण तिला काही ते जमेना म्हणून नितीन बोलतो, “अरुंधती मी काही मदत करू का…?” अस बोलून तो खुर्चीवरून उठतो. अरुंधती त्याला होकार देते. मग नितीन अरुंधतीच्या मागे उभा राहून पदराला पिन लावत असतो. त्याचवेळी त्याची नजर अरुंधतीच्या भरीव गोलाकार गांडीकडे जाते. खाली पँट मध्ये त्याचा लंड आधीच तटलेला होताच. मग काय तो हळू हळू त्याच्या लंड अरुंधतीच्या साडीवरूनाच गांडीच्या फटीत घुसव्यचा प्रयत्न करतो. अरुंधतीला सुद्धा हे समजत असत पण ती काहीच विरोध करत नाही. उलट ती अजून मागे होऊन नितीनचा लंड तिच्या गांडीला चिटकवते. But obviously अरुंधती ही अनेक वर्ष कमवस्नेची भुकी होती पण कधी कोणाला जाणवू दिले नाही. मग आता नितीन ने तीच्या पदर खाली टाकला आणि ब्लाउस वरूनच तिचे मोठे बॉल तो कुस्करायला लागला. अरुंधती पण नितीन ला साथ देत होती. तिने तीचे हात मागे नेऊन नितीनाची पँट काढत होती. मग लगेच नितीनने अरुंधती ला वळवल आणि तिला kiss ??‍❤️‍?‍? करायला लागला. दोघंही एकमेकांनामध्ये बुडून गेले होते. अख्या रूम मध्ये त्यांच्या kissing चा ? आवाज येत होता. अशीच १० मिनिट झाल्या नंतर अरुंधती खाली बसली आणि नितीन त्याची पँट काढून समोर असलेल्या सोफ्यावर बसला. लगेच अरुंधती ने त्याचा लंड हातात घेवून हलवायला सुरुवात केली आणि ५ मिनिटांनी तिने लॉलीपॉप तोंडात घेतात तसा नितीनचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. अरुंधती तशी profesional होती या मध्ये. म्हणून ती नितीनचा लंड एका रांडी प्रमाणे चोखत होती. लंड चोखताना तिच्या तोंडातून लाळ गळायला लागली आणि सोबत “अम्…. ओम्…. Umm…. ओऽऽऽ…” असे आवाज देखील येत होते. नितीन ने तोपर्यंत तिचं ब्लाउस काढला आणि ब्रा पण काढून तिचे ३८चे बॉल दोन्ही हातानी चोळू लागला. २० मिनिटांनी नितिन ने त्याचा सगळं रस अरुंधती च्या तोंडात सोडला. अरुंधती तो सगळा रस पियाली आणि उभी राहिली. तेवढ्यात मागे टेबल आलेला मोबाईल वाजला आणि नितीन ने बघितला तर अशितोश चा call होता.

नितीन “हा… आशू बोल…”

आशू “नित्य मी आता १० मिनिटात ऑफिस ला पोहोचतो आहे आपल्याला एका काम निमित मीटिंगला जायचं आहे.” अस बोलून ते दोघं संभाषण थांबवता आणि इथे नितीन व अरुंधती लगेच आवरायला घेतात.

सकाळी हे झाल्या नंतर संध्याकाळी देशमुखांच्या घरी बरश्याची तयारी सुरू असते. यश, ईशा, अभिषेक, आप्पा आणि संजना हे सगळे तयारी करत असतात सोबत कांचन सुद्धा असते. तयारी करत असताना अभि हा ईशाला खणा खुणा करतच असतो. मधेच तो तिच्या बॉलला सगळ्यांच्या नकळत हात लावत असे. मग यश उठला आणि अनघाची तयारी झाली का ते बघायला वर गेला. तो जातो आणि अनघाच्या रूम मध्ये शिरतो. अनघा इथे तयारी करत असते. तेवढ्यात मागून यश येतो आणि तिला मीठी मारून तिचे ३६चे लुसलुशीत मऊ बॉल दाबतो. हे बघून अनघा दाचकते. ती लगेच यशला मागे ढकलते व बोलते, “यश तू जरा वेडा आहेस का…? कोणीतरी बघितला म्हणजे…! आज सगळे घरात आहेत.” यावर यश तिला बोलतो, “अनघा अग… मी दरवाजा बंद केला आहे. आणि तसंही आता वर कोणीच नाही येणार कारण सगळे बारश्याच्या तयारीत मग्न आहेत. So don’t panic.” अस बोलून तो अनघाला त्याच्या जवळ ओढतो व तिला kiss ??‍❤️‍?‍? करायला लागतो. ५ मिनिट झाल्या नंतर यश अनघाला बेडवर ? पडून त्याची पँट काढून टाकतो. अनघा यश समोर परकर आणि वरती ग्रींन ? च्या ब्रा मध्ये असते. यश मग लगेच तिचं परकर वर करतो आणि तिच्या पुच्चीत त्याचा ६ इंचाचा लंड घुसवतो. यश हळु हळु पुढे मागे करतो. अनघा सुद्धा हे enjoy करत असते. इकडे खाली मात्र इतरांना याची काहीच कल्पना नसते. सगळे जण तयारीत मग्न होते. यश आता पुढे मागे करण्याचा वेग वाढवतो. अनघा फुल Hot झालेली असते. अनघा मधेच “अहऽऽऽ… आऽऽऽ… यश… my baby… आहऽऽऽ…” या आवाजात कणत असते. तिच्या अश्य आवाजाने यशला अजून जोर चढतो आणि तो अनघाला आणखी जोरात झवायला लागतो. त्यांच्या या झवाझवीत बेड ?️ सुद्धा हलका हलायला लागतो. अशीच २५ मिनिट होतात आणि यश सुटणार असतो म्हणून तो लगेच शेवटचे तीन- चार धक्के जोरात मरतो आणि त्याचा लंड बाहेर काढून अनघाच्या पुच्चीवर सोडतो. यश थकल्यामुळे ?️ बेड वर पडतो व अनघाला kiss ??‍❤️‍?‍? pan करतो. लगेच मग एका हाताने तिचा एका बाजूकडील ब्रा खाली करून तिचे ३६चे बॉल कुसकरातो. मग अनघा त्याच्या डोक्यात हात फिरवते व त्याला एक cute ? वाली smile देते आणि उठून बोलते, “चल उठ आता निघ इथून… अजून थोडा वेळ जर थांबलास ना तर कोणीतरी शोधत येईल वरती. उठ ना माझ्या राजा…!” अस बोलून ती यश छा हात धरून त्याला उठवते. मग नंतर यश पुन्हा खाली बाराष्याच्या तयारीसाठी खाली जातो.

This content appeared first on new sex story .com

संध्याकाळी खुप उत्साहात अनघा व अभिषेक या दोघांचा मुलीचं बारश्याचा कार्यक्रम पार पाडतो. रात्रि उशिरा सगळे जण आवराआवरी करत असतात. पण त्यात अभि ला मात्र करमत नव्हत. अनघाचा सौंदर्य पाहून त्याचा लंड उभा झालेला असतो. पण सद्ध्या त्या दोघांमध्ये अरुंधती आणि अभिने केलेल्या चुकिवरून अबोला सुरू असतो. म्हणून मग तो ईशाला हळुच बाजूला घेऊन तिच्या कानात बोलतो, “ईशा आपल्या घराच्या मागच्या बाजूला ये. लवकर… मी तुझी वाट बघतो…! आणि हो सगळ्यांच्या नकळत ये…!”

अभि च बोलण ऐकून ईशा थोडी tence होते. ती जरा बिथरते. तिला पुन्हा आदीच्या गोष्टी आठवू लागतात. इकडे अभि मात्र हळुच घराच्या मागच्या बाजूला जातो व ईशाची वाट बघू लागतो. रात्र झालेली असते सगळ्यांनी कपडे बदलले असतात. ईशाने आता night dress ? घातला असतो. ईशा मग सगळ्यांची नजर चुकवत बाहेर पडत असते तेवढ्यात मागून अरुंधती तिला आवाज देते, “ईशा एवढ्या रात्रीची कुठे बाहेर जातेस…? ते पण एकटी…?” यावर ईशा अरुंधती ला बोलाते, “आई अग मी मैत्रिणीला कॉल करायला बाहेर जाते आहे. इथेच अंगणा मध्ये आहे. आले लगेच…!” अस बोलून ईशा बाहेर येते. बाहेर येऊन आजूबाजूला बघते आणि मग घराच्या मागच्या बाजूला जाते. तिथे अभि तिला दिसतो. अभि तिला हळुच हाक मारून बोलवतो. मग ईशा तिथे जाते.

अभिषेक, “चल ईशा पटकन काढ t-shirt तुझा. मला आता Control नाही होत आहे.” अस बोलून तो ईशाच्या t-shirt काढत असतो पण ईशा त्याचे हात धरून त्याला बोलते, “अभि दादा नको ना…! मला हे सर्व खूप चुकीचं वाटत आहे. मला त्रास होतोय या सगळ्याचा. Please…! ?.” अस बोलून ईशा अभिला थांबवण्याचा प्रयत्न करत असते. पण त्याचा काहीच फायदा होत नाही. अभिषेक ईशाचा हात झटकत बोलतो, “काही चुकीचं नाही आहे यात. आणि तसंही मी तुझा मोठा भाऊ आहे त्यामुळे मला तुझ्या पेक्षा जास्त कळतं…!” मग ईशा तिचं t-shirt काढते. मनावर दडपण आलेलं होत ईशाच्या. खूप मजबुतीने ती सगळं करत होती. अभि तिला आता जवळ घेऊन तिला मीठी मारून kiss ??‍❤️‍?‍? करायला लागतो. ५ मिनिटांनी ईशा त्याला थांबवते आणि बोलते, “अभि नको ना…! इथे कोणी तरी बघेल आपल्याला….? Please ?” यावर लगेच अभि तिला जवळ ओढून घेतो व बोलतो, “अग कोणी… नाही बघत आपल्याला….! आणि तास ही समोर एवढी मोठी उंच भित आहे आणि मागे आपल्या घराची भिंत. मग कोण बघणार आहे. तू वेळ नको घालवू. आधीच खूप नाटक केलीस. चल…!” अस बोलून अभि ईशाला पाठीमागच्या भिंतीला टेकवून ईशाची ब्रा ? काढून तिचे ३४ चे बॉल दाबतो. एक बॉल तोंडात घेऊन तहानलेल्या लहान बाळा प्रमाणे चोखु लागतो. सोबतच एक हाताने ईशाचा दुसरा बॉल जोर जोरात कुस्करू लागतो. यामुळे ईशाला छातीत हलका दुःखु lagete पण ती मूग गिळून गप्पपणे सगळं सहन करते. ती तिचं एक हात अभिच्या केसांमध्ये फिरवत असते. तर इथे अभि त्याच्या दुसऱ्या हात ईशाच्या पँट मध्ये घालतो. आणि तिच्या निकर च्या आत हात घालुन ईशाची पूच्ची त्याच्या बोटानी चोळू लागतो. ईशा लगेच बिथारते. ती तिचं दुसरा हात अभीच्या हात घट्ट पकडते आणि बाहेर काढायचा प्रयत्न करत असते. पण इथे अभि मात्र जोरात पेटलेला असतो तो वरती ईशाचे बॉल चुखून लाल करतो. आणि खाली ईशाच्या पुच्चीत बोट घालत असतो. ईशाच्या तोंडातून “अहऽऽऽ… अभिऽ… आहऽऽऽ… सोड….!” अस बोलत असते. एक १० मिनिटांनी मग अभि त्याचा ओला झालेला हात तिच्या पँट मधून बाहेर काढतो. ईशाला आता लाज वाटत होती तिची निकर थोडी ओली झाली होती. मग अभिषेक ईशाला बोलतो, “चल ईशा आता तुझी बारी…!” अस बोलून तो तिला खाली बसतो आणि त्याचा ६ इंच लंड ईशाच्या तोंडा समोर धरतो. मग ईशा नाईलाजास्तव अभि चा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागते. फार वेळ झालेला असतो म्हणून अभि ईशाच डोकं धरतो आणि तिच्या तोंडात जोर – जोरात धक्के मारू लागतो. अगदी तिच्या घाष्या पर्यंत. ईशाच्या तोंडातून “ओह… अह… आह…!” असे आवाज येत होते. ईशाला हे सर्व असह्य होत असते. ईशाच्या डोळ्यातून पाणी सुद्धा येत असते. पण ती सर्व काही निमूटपणे सहन करते. ५ मिनिट नंतर अभि त्याचा सगळा रस ईशाच्या तोंडातच सोडतो. ईशा लगेच वर बघते आणि एक दीर्घ श्वास घेते. कारण अभि ने धरून ठेवल्या मुळे तिला श्वास घेणे देखील कठीण झालं होतं. मग ईशा उठून उभी राहते आणि बाजूला वाकून उलटी करू लागते. इथे अभि तोपर्यंत पँट घालतो व निघतो जाताना तो ईशाच गोल मऊ ३६चा बोचा दाबून जातो. ईशा उठते तिचे डोळे हलके लाल झाले होते. ती मग t-shirt घालून केस व्यवस्थित करून घरात जाते. इकडे घरी मात्र सगळं आवरून झालं होतं. हॉल मध्ये अरुंधती, संजना, अनघा आणि विशाखा ( अनिरूद्धची बहिण ) ह्या गप्पा मारत बसलेल्या असतात. मग ईशाला पाहून त्या तिला पण बोलावतात. पण ईशा जरा फ्रेश होऊन आले अस बोलून वरती तिच्या खोलीत जाते.

या पुढे देशमुखांच्या घरात काय होत ते आपण येणाऱ्या भागांन मध्ये वाचालच. ही Sex स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली ते मला नक्की सांगा या instagram id वर storyaannibarach आणि mail ID वर [email protected]
Story आवडल्यास लाईक करा comment करा.

This story आई कुठे काय करते…! (भाग ०३) appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page