आई शेजाऱ्याच्या खाली मी पापांच्या खाली भाग 2

नमस्कार,

खूप छान वाटले तुमच्या प्रतिक्रिया वाचून असेच प्रोत्साहन देत रहा मी भरपूर स्टोरी लिहीन.

ही कथा जरा मोठीच झाली आहे कारण प्रत्येक क्षण लिहिला आहे तरी संयम ठेवून आनंद घ्या.

मागच्या भागात तुम्ही वाचले असेल की आई ची झवाझवी सुरेश काका च्या घरी झाली आणि वाचली नसेल तर जरूर वाचा. त्यांची जंगली झवाझवी पाहून माझा पाझर चांगलाच फुटला होता त्यामुळे मी पण झवायचे ठरवले होते आणि पापांची निवड केली होती आता बघुया कसे पापा ना माझ्या जाळ्यात ओढते ते.

माझ्याबद्दल सांगायचे झाले माझे वय 19 वर्ष आणि माझी बॉडी अजून कवळी होती, माझे स्तन म्हणजे कडक गोळे होते आणि गांड पण जेमतेम होती कारण आजपर्यंत सेक्स कुणासोबत केला ही नव्हता पण आता सुरवात होणार होती.

रात्री पापा आई सोबत झवायचा प्रयत्न पुन्हा करणार होते कारण आईने काल झवू दिले नव्हते त्यामुळे मी जोपेच नाटक करून पडले होते आणि तेच झाले जे काल झाले म्हणजे आईने आज ही पापा ना झवायला दिले नाही त्यामुळे बाबा बाहेर गेले.

आई झोपली असेल याची खात्री करून बाहेर गेले आणि आजूबाजूला पाहू लागले तर टॉयलेट ची लाईट मला दिसली पण दरवाजा बंद होता. आमचे बाथरूम आणि टॉयलेट मध्ये एक भिंत होती जी पूर्ण छताला टेकली नव्हती ज्याने बाथरूम मध्ये जावून टॉयलेट मध्ये डोकावून सर्व दिसत होते. मी हळूच जावून डोकावून पाहू लागले तर पापा त्यांचा bulla हलवत उभे होते. त्यांचा bulla मोठा नव्हता पण जाडजूड होता तो मला चांगलाच दिसत होता. ते बघून मला पाणी सुटायला लागलं पण पुढचे धाडस कसे करायचे हेच कळत नव्हते. शेवटी पापा नी त्यांचा फवारा सोडला आणि मोकळे झाले तसे त्यांनी वर बघितले आणि आवरून बाहेर गेले मी पण बाहेर गेले पण त्यांच्याशी बोलायचं धाडस झाले नाही. त्यांनीच मला पकडून कट्ट्यावर बसवले आणि बोलू लागले.

पापा – अग राणी ( लाडाने म्हणतात घरी ) काय सांगू तुला माझे हे रोजचेच झाले आहे तुझी आई मला शरीरसुख देत नाही नेहमी चिडचिड करते.

हे बोलून त्यांचे डोळे पाणावले होते. मी त्यांचे डोळे पुसायला लागले आणि म्हणले की – अहो पापा मी बरेच दिवस तुम्हा दोघांचं बघत आहे, रोज तुम्ही आई ल झवण्याचा प्रयत्न करता पण ती देत नाही आणि तुम्ही बाहेर जाता आणि मी जागी असायची. आज कुठे जाता हे बघायला आले होते तर तुम्ही हलवत होता.

पापा – काय करू राणी सांग? माझी शरीर सुखाची इच्छा मी कोणाकडून पूर्ण करून घेवू आणि कोण मला झवायला देईल?

मी याच वेळेची वाट पाहत होते आणि त्यांना म्हणले – पापा तुम्हाला घरीच सोय असताना बाहेर कुठे जाण्याची गरज नाही.. हो.. मीच ती तुम्ही मला झवू शकता मीपण आता मोठी झाली आहे माझी पण सारखी इच्छा होते पण बाहेर कुणासोबत झवण्यापेक्षा तुमच्याशी सेक्स केलेला आवडेल मला.

हे ऐकून पापांच्या डोळ्यात चमक दिसली पण त्यांनी पहिला नाही नको चा पाढा लावला पण मी मुद्दाम त्यांच्यासमोर माझे बॉल निम्मे उघडे केले होते आणि मांडीवर हाथ ठेवला होता, थोड्यावेळाने त्यांनीच मला उचलून आत बाथरूम मध्ये घेवून गेले आणि मला अधाषा सारखे किस करू लागले. त्यांनी तंबाखू खाली होती त्यामुळे मला पहिला कासेतरच वाटले नंतर मी त्यांच्या तंबाखू सकट किस करायला लागले. माझा पहिला किस मध्ये मी तंबाखू च फील घेईल असे वाटले नव्हते पण मला मळमळ झाली त्यामुळे पण किस तसाच चालू होता.

मी – पापा हळू करा की मी कुठे पळून जाणार आहे का?

पापा – राणी खूप दिवसाने करतोय त्यामुळे मला कंट्रोल करणे होत नाही त्यामुळे मी तुला आज मनसोक्त झावनार आहे.

मी – बिन्धास्त झवा पापा तुम्हाला हवे तसे..

त्यांनी हळू हळू त्यांचा मोर्चा खाली माझ्या बॉल कडे वळवला आणि वरूनच दाबा दाबी चालू केली, मला त्यांचा प्रतेक moment वेगळा अनुभव देत होती पण मनात विचार आला आई सुरेश काका ला बोलल्याचा तो म्हणजे… – बाबा तुम्ही तर आईला किस वैगेरे न करता डायरेक्ट साडी वर करून ठोकता म्हणे..?

पापा – तुला कोण बोलले असे?

मी – आहे एक secret सांगते नंतर..

पापा – समोरून रिस्पॉन्स मिळत असेल तर रोमान्स करण्यात मजा आहे नाहीतर साडी वर करून झवणे फक्त आणि तुझी आई अलीकडे काहीच रिस्पॉन्स देत नाही नुसती चिडचिड करत असते त्यामुळे तिच्यासोबत रोमान्स करूच वाटत नाही. मनात म्हणले तिचा रिस्पॉन्स हा सुरेश काका ला असतो फक्त..

This content appeared first on new sex story .com

मी – पापा तुम्हाला हवं तसे करा मी रिस्पॉन्स ही देईल आणि एन्जॉय पण करेन.

त्यांनी माझा टॉप काढण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना मी अडवले आणि आपण बाथरूम मध्ये आहोत याची जाणीव करून दिली त्यांना ही ते समजले म्हणून ते वरूनच फील घेत होते आणि मला ही देत होते त्यामुळे मला पाझर फुटायला वेळ नाही लागला.

मला त्यांचा बुल्ल्याचा ताठरपणा जाणवत होता खाली म्हणून मी खाली बसून तो बाहेर काढून त्याच्याकडे बघून हातात घेवू लागले.

पापा – फक्त हातातच घेणार आहेस का त्याला tondat घेवून त्याची चव तर बघ.

Tondat घेतले तर त्याची चव खारट होती कारण मगाशीच ते हलवून मुतले होते तरी मला ती चव आवडली म्हणून चोखू लागली मस्त वाटत होते. एकतर पहिलीच वेळेची excitement Ani झवायची इच्छा त्यामुळे सर्व काही चांगलेच वाटत होते.

पापा – जास्त वेळ नको घालवायला राणी तुझी आई उठेल लवकर उरकून मोकळे होवू.

मी – हो पापा मला ही आता राहवत नाही पण तुमचे मोठे आहे खूप मला त्रास होईल खूप.

पापा – जरा त्रास होईल पण नंतर मजा येईल तो साबण घे आणि लाव पुच्चीला म्हणजे त्रास कमी होईल.

मी – तुम्हीच लावा आणि झवा आता मला. आज या कळीचे रूपांतर फुलात करा.

आता बाथरूम मध्ये असल्यामुळे जोपून सेक्स शक्य नव्हते म्हणून आम्ही कुत्रा-कुत्री ची पोझिशन घेतली. मागून पुच्चीला पापा नी साबण लावला आणि घासले जरा त्यामुळे माझे पूचीचे पाणी आणि साबण गुळगुळीत झाले आणि पापानी पण तेच फेस त्यांच्या बुल्ल्या ल लावला आणि सेट केला व हळू हळू आत घुसविण्याचा प्रयत्न चालू केले तर फक्त त्यांचा शेंडा आत गेला तस्स जरा दुखलेच पण पापा तसाच जोर लावत होते, लंड जाड असल्यामुळे आत जात नव्हता नीट पण पापा जोर लावत च होते इथे माझी छाती धडधडत होती कारण जोराची कळ मारत होती खाली खूप दुखत होते.

शेवटी बाबांनी पूर्ण लंड आत कोंबलाच तसे माझे डोळे पांढरे झाले मला काहीच कळेना त्यात virginity break झाल्या मुळे रक्त पण आले होते ते मला खाली पडलेले दिसले.

मी – पापा थांबा ना… खूप दुखत आहे pls kadha लंड…

पण आज काही पापा ऐकायच्या मूड मध्ये नव्हते त्यांनी ही पोझिशन मनावरचं घेतली होती खरचं ते कुत्री समजूनच ठोकत होते पण माझी अवस्था खूप बिकट झाली होती ओरडू ही शकत नव्हते त्यांनी तोंड दाबून दणके देत होते. १० मिन ते continue majhi मारत होते आणि एक पहिल्यांदा दुखते आणि नंतर मजा येते हे साफ चुकीचं आहे ( प्रत्येक स्टोरी मध्ये हेच वाचले होते पण खोटे आहे ).

ज्याची फाटते त्यालाच त्याचे दुःख समजते… कसातरी मी आज सहन करता होते पण पापा ठोकत च होते शेवटी तो क्षण आलेच जेव्हा पापा अतिशय जोरात दणके देत एकदम बाहेर काढून माझ्या नितंबावर फवारा मारला आणि मोकळे झाले.

मी – आत का नाही सोडले पापा?

पापा – राणी आत सोडले तर माझ्या बाळाची आई होशील g.

Mi – मला आवडेल तुमच्या बाळाची आई व्हायला..

पापा – तुझं लग्न झाले का मग हा बेटा…

मी – चालेल पापा.. पण आज खूप दुखले पापा अजिबात समजत nhi kay करायचे.

पापा – सॉरी बेटा.. भावनेच्या भरात ठोकत राहिलो पण थंड पाण्याने वॉश कर दोन दिवसात नॉर्मल होशील. मग आम्ही फ्रेश होवून आत जावून झोपले पण चालताना लंगडत गेले.

परत आम्ही काय केले कसे केले हे सर्व आहे पण तुमचे comments गरजेचे आहेत.

इंस्टाग्राम – sayalip108

This story आई शेजाऱ्याच्या खाली मी पापांच्या खाली भाग 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page