आत्याच्या मुलीने गावी झवायचा चान्स दिलामित्रानो माझे नाव श्रीकांत आहे. मी ३९ चा आहे आणि मला २ मुले आहेत. काही दिवस आधी मी गावातील एक नातेवाईकाच्या लग्नात गेलो होतो. लग्न शनिवारी होते. मी गुरुवारीच गावी पोहचलो होतो. आमचे गाव लहान आहे. जवळ १५ घरे असतील.

मी गावी पोहचलो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा बाहेर नातेवाईकांना भेटायला निघालो तर मला आत्याची मुलगी नीलिमा तिच्या आजी बरोबर समोरून येताना दिसली. नीलिमा ३४ वर्षाची आहे. तिने पळून लग्न केले होते. पण एका वर्षातच तिचा डिवोर्स झाला होता.

तिने मला पाहिले. आम्ही दोघांनी एकमेकांना ओळख दिली. ती म्हणाली लग्नाला आले आहे. तिची आजी बरोबर होती म्हणून जास्त बोलता आले नाही. नंतर बोलू म्हणून मी पुढे निघून गेलो.

संदयकाळी तिने मला व्हाट्सअँपवर मेसेज केला कि उदय सकाळी ती आणि तिची काकी जिचे वय ५५ असेल बाजारात जाणार आहेत. तिने मला विचारले, तू पण येतोस तर चल आमच्या बरोबर. नीलिमाने समोरून मला विचारले ह्यचे मला थोडे आश्चर्य वाटले. मला पण बाजारातून सामान आणायचे होते तर मी तिला हो म्हणालो.

आम्ही सकाळी ७ ची बस पकडून तिथून निघालो. बाजार जवळ ३० ते ४० मिनिटाच्या अंतरावर होते. त्यात बस मध्ये खूप गर्दी मिळाली. सुट्टी असल्याने बहुतेक लोक गावी आले होते. कसे बसे आम्ही आत शिरू लागलो. निलीमाची काकी गर्दीत पुढे उभी होती. तिच्या मागे नीलिमा आणि मागे मी.मी सभ्य माणसासारखा नीलिमा आणि माझ्यात अंतर ठेऊन उभा होतो. सर्व वेवस्तीत होते तेवढ्यात पुढचा स्टॉप आला आणि त्या गावातील काही बायका बस मध्ये चढल्या. त्यातली एक जाडी बाई तिचे वय ४५ असेल माझ्या मागेच येऊन उभी झाली. बस सुरु झाली आणि मागून मला धक्का येऊ लागला.

ना इलाजाने माझे शरीर निलीमाला पूर्ण चिकटले. त्यात मागून ती जाडी बाई माझ्या पूर्ण अंगाला चिकटली. सर्वात आधी तर मला तिचे कलिंगडासारखे बॉल माझ्या पाठीवर जाणवू लागले. तिने तिचे कलिंगड माझ्या पाठीवर दाबून धरले होते. तिच्या पोटाचा स्पर्श होत होता. त्यात जशी बस हलत होती, तिचे बॉल मागे पुढे होऊन माझ्या पाठीवर दाबत होते. मी विचारात पडलो हे काय सुरु आहे.

त्यात पुढे माझे पूर्ण शरीर निलीमाच्या पाठीवर चिकटले. नीलिमा काही म्हणाली नाही कारण गर्दी पण खूप होती. हळू हळू जशी बस पुढे जात होती. खाली माझा लवडा नीलिमाच्या नरम गांडीवर मागे पुढे होऊन आपटू लागला.

एकतर मुलींची गांड एवढी मोठी आणि नरम असते कि जरासा पण लंड लागला गांडीवर तर लगेच लवडा ताठतो. माझे तसे काही विचार नव्हते नीलिमा बद्दल पण तिच्या गांडीवर माझा लवडा लागताच तिची नरम गांड जाणवली, लंड आपोआप वाढू लागला. बस च्या धक्यने लंड पूर्णच ताठला आणि मला आता पॅंटीवर जाणवू लागला. एक वेळ अशी अली कि मी स्वतःच मुद्दामून माझा लवडा नीलिमाच्या गांडीवर जोरात दाबून ठेवला.

आता मी दोन बायकांच्या मध्ये अडकलो होतो. मागून मोठे बॉल माझ्या पाठीवर घासत होते. पुढे मी माझा लंड नीलिमाच्या गांडीवर घासत होतो. बस थांबेपर्यंत माझी हालत खराब झाली होती.

शेवटी बस बाजारात पोहचली आणि सर्व खाली उत्तरले. खाली उतरताच आम्ही बाजाराच्या दिशेने जाऊ लागलो. गर्दी होती म्हणून हळू हळू बाजू बाजूने चालत भाज्या घेत पुढे जात होतो. निलीमाची काकी सामान घेण्यात मग्न होती. इथे नीलिमा माझ्या जवळ राहून तिचे शरीर सारखे माझ्या अंगाला लावत होती. कधी नीलिमाचा हात माझ्या हाताला लागत होता.

कधी ती गर्दीत माझा हात पकडत होती. मी पिशव्या घेऊन उभा होतो, काकी भाजी घेत होती. नीलिमा मागून दुकानातून सामान घेऊन आली आणि माझ्या बाजूला येऊन उभी राहिली. बोलता बोलता ती पुढे आली आणि म्हणाली एक पिशवी दे मी पकडते आणि माझ्या हाताला बाजूने तिने तिचे बॉल दाबले. निलीमाला पण कळत होते कि तिचे बॉल माझ्या हातावर लागत आहेत. पण तरी मुद्दामून माझ्या हाताला बॉल दाबू लागली. जवळ येऊ लागली.

मी तिला म्हणालो मी पकडतो पिशवी तू सामान घे. तेव्हा ती मागे झाली. जेवढा वेळ आम्ही बाजारात होतो, तेवढा वेळ ती माझ्या शरीराला स्वतःचे शरीर चिकटवत होती. तिच्या त्या कृत्याने माझ्या लवड्याला खाज येऊ लागली. मला कळत नव्हते मी काय करू.

मी ह्या साठी दूर राहण्याचा प्रयत्न करत होतो, कारण नीलिमा लहान असताना मला राखी बांधायची. जवळ ४ ते ५ वर्ष तिने मला राखी बांधली होती. मग ती दुसरीकडे राहायला गेली तर भेटता आले नाही. घरातल्यानसाठी ती माझी चुलत बहीण होती. मी पूर्ण प्रयत्न करत होतो तिच्या पासून दूर राहायचा पण ती स्वतःच माझ्या शरीराला स्वतःचे शरीर घासून मला गरम करत होती.

बाजारातून येताना बस मध्ये गर्दी नव्हती. आरामांत घरी आलो. नीलिमा आणि तिची काकी तिच्या घरी गेली. माझे घर थोडे पुढे होते. मी चालत माझ्या घरी आलो. आता पूर्ण दिवस नीलिमा बद्दलच विचार येत होता. लवडा पूर्ण दिवस ताठलेला होता.

दुसऱ्या दिवशी सर्व गाववाले लग्नाची तयारीला लागणार होते. बायका पण हातभार लावायला वरदेवाच्या घरी जाणार होते. मी सकाळी लवकर उठलो. जाऊन मी पण थोडी मदत केली. तिथे मी निलीमाला पण पाहिले. ती बायकांबरोबर बसून काम करत होती. गावातील बहुतेक माणसे बाजारात निघाली सामान आणायला. मी घरी आलो. तेव्हा सकाळचे १० वाजले होते.

मी घरी येऊन कपडे काढून घेतले. आणि शॉर्ट पॅन्ट आणि टीशर्ट घालून मोबाइलला मराठीत.कॉम वरची सेक्स कथा वाचत होतो. तेवढ्यात दरवाजा ठोकण्याचा आवाज आला. मी जाऊन दरवाजा उघडला. पाहतो तर ती नीलिमा होती. चेहऱयावर तिच्या आनंद दिसत होता.

ती आली घरात. मी तिला विचारले का इथे कशी आली. काही काम आहे का. तर ती म्हणाली. नाही अशीच आली. जरा कंटाळा आला होता. विचार केला तुज्याशी गप्पा मारू. नीलिमा म्हणाली माझ्या घरचे पण बाजारात गेले आहेत. घरी कोणी नाही.

ती बसली खाली. मी पण समोर बसलो आणि मोबाइलला गाणी पाहत होतो. तेवढ्यात नीलिमा जवळ आली आणि म्हणाली काय करतोय. मी म्हणालो गाण्याचे विडिओ पाहतोय. बोलता बोलता नीलिमा मला एक्दम चिकटून बसली.

परत तिचे शरीर माझ्या अंगाला घासणे सुरु झाली. मी इथे स्वतःला सांभाळत होतो कि तेवढ्यात नीलिमाने बोलता बोलता माझ्या मांडीवरच हात ठेवला. तिचा नरम हात माझ्या मांडीवर लागताच माझे तोंड सुकू लागले. त्यात मी शॉर्ट पॅन्ट घातली होती. माझा लवडा ताठू लागला.

मला जाणवले बोलता बोलता नीलिमा तिचा हात माझ्या मांडीवर वर खाली फिरवू लागली आहे. नीलिमाचा हात माझ्या लावड्यापासून काहीच अंतरावर होता. लवडा एवढा ताठला कि मला आता राहवले नाही. मी स्वतःहून माझा हात तिच्या खांदयावर ठेवला आणि मोबाईल दाखवत तिच्या जवळ आलो. हळू हळू मी माझे तोंड तिच्या तोंडाकडे घेऊन आलो. ती पण आता हळू हळू बोलू लागली.

काही वेळाने दोघांचे होठ एवढ्या जवळ आले की दोघांच्या पण स्वसाचा आवाज ऐकू येऊ लागला. जसे नीलिमाने तिचे डोळे माझ्या कडे केले, मी लगेच तिच्या होठांवर माझे होठ टेकवले आणि चुंबन घेऊ लागलो.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा
उमुमुंऊऊऊमऊमु  ममुरूम

मी लगेच मोबाईल बाजूला ठेवला आणि तिच्या गालावर हात फिरवत तिचे होठ चोखु लागलो. नीलिमाने मला पूर्ण सोपवून दिले. दोघे पण वेड्या सारखे एकमेकांना होठांवर किस करू लागलो. माझा हात हळूच खाली सरकला आणि मी तिचे दोन्ही आंबे जोरात दाबले. एक एक आंबा एवढा मोठा होता कि पिळायला खूप मजा येत होती. जोर जोरात नीलिमाचे बॉल दाबत मी तिच्या होठांचा रस पिऊ लागलो.

मग जरा हि वेळ न घालवता मी तिचा कुर्ता वर करून काढून टाकला. नीलिमाने आत निळा ब्रा घातला होता. मी ब्रा वरून तिचे बॉल दाबू लागलो. मग दोन्ही हाताने मागून ब्रा चा हुक उघडला आणि ब्रा काढून टाकला. बॉल मोकळे होताच मी किस करत खाली जाऊ लागलो.

जशी माझी नजर नीलिमाच्या आंब्यांवर पडली, माझ्या तोंडून लाळ पडू लागली. मी नीलिमाचे निप्पल तोंडात घेतले आणि जोर जोरात बॉल दाबत तिचे दूघ पिऊ लागलो.

आहाहा अहाहाहाहा आहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा

किती सुंदर अनुभव असतो मुलींचे निप्पल चोखायचा. मी दोन्ही बॉल चोखून काढले. मग असेच निलीमाला खाली जमिनीवर समोर झोपवले. माझी टीशर्ट काढून बाजूला फेकली. नीलिमाच्या पायजमाची नाडी खेचून उघडली आणि पायजमा खाली खेचून काढला. मग तिची निळी पॅंटी खाली खेचली आणि तिला पूर्ण नागडे केले.

निलीमाला पूर्ण नागडे समोर झोपलेले पाहून माझ्यातला जनावर जागा झाला. नागडी बाई समोर दिसली कि डोके काम करायचे बंद होते.

मी लगेच तिचे पाय फाकवले आणि पुचीवर तुटून पडलो. जीभ पुचीवर लावून चाटू लागलो.

अहाहा ह्ह्हह्ह. पुची ची फट पाहून वेडाच झालो. अजून पण निलीमाची पुची घट्ट होती. एक्दम कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या मुलीनं सारखी. नवऱ्यने जास्त झवले नाही असे वाटत होते पुचीला पाहून.

मी जीभ नीलिमाच्या पुचीच्या आत टाकून वर खाली करू लागलो. चिकट पाणी पुचीतून निघत होते. मी पूर्ण चाटून घेतले. मग दोन्ही बोटाने पुची फाकवुन जीभ आत टाकली. जीभ आत जाताच, नीलिमा चैताळली आणि दोन्ही हाताने माझे डोकं पुचीवर दाबू लागली. मी अजून आत जीभ टाकून गोल गोल फिरवू लागलो.

पुचीचा दाना चाटू लागलो. दाना चोखताना खालून मधला बोट पुचित घुसवला आणि आत बाहेर करत पुची घासू लागलो. नीलिमा तोंडाने आवाज करू लागली होती.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहा हाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा
अह्ह्हह्ह ह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा

इथे माझा लवडा आता चड्डीत राहत नव्हता. मी लगेच मागे होऊन उभा झालो. शॉर्ट पॅन्ट चड्डी सकट खाली खेचली आणि लवडा बाहेर काढला. आता मी पूर्ण नागडा होतो. नीलिमाचा हात पकडून मी तिला बसवलं. माझे दोन्ही पाय तिच्या तोंडासमोर फाकवले आणि लवडा नीलिमाच्या तोंडात दिला.

नीलिमा माझा लवडा चोखु लागली. अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा आह्हह्ह.. खरंच य्र्रर्रर्र. मुलीची जीभ लंडावर लागते तर स्वर्गच दिसतो. नीलिमा जीभ लंडावर टोकापासून खाली गोट्यांवर फिरवत पूर्ण लवडा चाटू लागली. मग तिने लंडाच्या गुलाबी भागावर जीभ फिरवत चीक चाटून घेतले. हळूच लंड तोंडात घेतला आणि आत बाहेर करत लंड चोखु लागले.

ह्याच क्षणाची मी वाट पाहत होतो. नीलिमा खूप भारी लंड चोखत होती. जेव्हडा आत जाईल तेवढा लंड आत घेत होती आणि चोखत होती. एक वेळ अशी आली कि मी तिचे डोकं पकडले आणि गच गच लवडा तिच्या तोंडात टाकून ५ ते ६ शॉर्ट तोंडात मारले आणि मग तिला सोडले.

नीलिमा परत मागे सरकून जमिनीवर झोपली. मला आता निलीमाची गांड पाहायची होती. मी तिला उपडी होऊन झोपवले. उपडी होताच निलीमाची मोठी गांड माझ्या समोर आली. जवळ ३६ ची गांड वाटत होती. एक एक बोचा घुमटाकार होता. ती गोरी गांड पाहून तर मी वेडाच झालो. दोन्ही हाताने दाबून पाहिली तर एक्दम कापसारखी नरम वाटू लागली.

बायकांची मोठी गांड आणि गाडीतल्या मधली फट पाहून तर कोणाचा पण लवडा नाचू लागेल. मी आधी गांडीला किस केले. माझे तोंड गांडीवर घासून तिच्या कोमलतेचा आनंद घेतला. मग जीभ लावून गांड चाटली. गांड मारायला तर हि देणार नाही म्हणून मी तिच्या गांडीवर बसलो आणि ताठलेला लंड तिच्या गांडीच्या फटीत टाकून वर खाली घासू लागलो. निलीमाची गांडच एवढी फुगलेली होती कि अर्धा लंड गांडीच्या फटीत गेला. माझा लंड फटीत आत जात होता.

काही वेळ नीलिमाच्या गाडीबरोबर खेळून झाल्यावर, मी तिला सरळ केले. आणि मग पाय फाकवुन तिच्या पुचित लंड घुसवला. लंड आणि पुची आधीच ओले झाले होते. पुची घट्ट होती. लंड पुचित अडकला. मग मी नीलिमावर झोपलो आणि निप्पल तोंडात घेऊन खालून पुचीवर झटके देयाला सुरवात केली.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा हहा अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहागरम पुचित जेव्हा लंड आत जाऊ लागला, लंडाची खाज वाढू लागली. पुचीच्या घर्षणाने लवडा संतापला होता. एक वेगळीच चूळ लंडाला लागली होती. मी जोर जोरात दणके देत पुचित लंड टाकत होतो.

वर नीलिमा डोक्य्वर हात फिरवत आवाज करू लागले.

आह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाहाहाहाहा हाहाहा
,,उऊऊऊमऊम्मू अम्मू मुमूउमु
मुमुमूऊमऊमुमु मु मुमऊमऊ
हाहाहाहाहाहा हं हं हाहाहा

झवाड्या मुलीनं सारखे तिच्या चेहऱयावर भाव होते. तिला पाहून तर मला अजून जोश आला आणि मी जोर जोरात निलीमाला झवू लागलो. मी झवण्यात पूर्ण मग्न झालो होतो. बाहेर गावातील माणसे जाताना आवाज येत होता. पण आता काही मी थांबणार नव्हतो. मी पूर्ण रंगात निलीमाला झवत होतो.

तेवढ्यात मला लक्षात आले कि मी तर कंडोम लावलाच नाही. लंड बाहेर काढावा लागेल. मी झवण्याची गती वाढवली आणि लंडाच्या पाण्यावर नजर ठेऊ लागलो. पाणी जसे निघणार होते. मी लगेच मागे झालो आणि लंड पुचीतून बाहेर काढला. मला नीलिमाच्या तोंडात लंड द्याचा होता म्हणून असाच नीलिमाच्या अंगावरून बॉल पर्यंत पोह्चलोच होतो कि लंडाने जोरात पाणी उडवले.

जोराची सफेद रंगाची पिचकारी निघाली आणि ती नीलिमाच्या कपाळा पासून, नाकावर, उजव्या डोळयांवर आणि होठांवर उडाली. लगेच दुसरी पिचकारी आली ती नीलिमाच्या मानेवरून बॉल वर पसरली. भरपूर पाणी निघाले. सर्व पाणी मी नीलिमाच्या दोन्ही बॉल च्या मध्ये काढले जे सरकत खाली जात होते.

मग मी बाजूला झाली. ती हसत उठली. तिने बोटाने तिच्या डोळ्यवरचे पाणी पुसले आणि नागडीच उठून आत बाथरूम मध्ये गेली. मी माझे कपडे घालून घेतले. तेवढ्यात नीलिमा आली. तोंडापासून पूर्ण खाली भिजली होती. मी तिला समोर बोट दाखवून माझा टॉवेल घायला सांगितले. ती माझ्या टॉवेल ने तिचे भिजलेले नागडे अंग पुसू लागली. तिला मी समोर बसून पाहत होतो.

तिने कपडे घालून घेतले. मग म्हणाली मी जाते घरी. घरचे येतील आता. मला कळत नव्हते मी काय बोलू. म्हणून मी फक्त हसत तिला ठीक आहे म्हणालो. ती निघून गेली आणि मी दरवाजा बंद करून झोपून गेलो.

त्या दिवशी जे घडले ते आम्ही दोघांनी कोणालाच कळू दिले नाही. मला भीती फक्त एवढीच होती कि माझ्या बायकोला कळू नये. पण नीलिमा कडून जी मजा मिळाली तशी झवायची मजा मला बायको कडून कधी मिळाली नव्हती.

Loading


1

0

You cannot copy content of this page