आमच्या गावची मनीमित्रानो व मैत्रिनींनो  नमस्कार, मी तुम्हाला आमच्या गावच्या मनाची गोष्ट सांगणार आहे………….              ‌पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेले आमच एक लहान गाव . रोजगार करून रोजच जीवन जगत असणारी अनेक कुटुंब त्या मनी ,तिचा नवरा आणि तिचा मुलगा राहत होते. मनी शरीराने सडपातळ बांधा , रंगानं सावळी पण कोणालाही भुरळ घालावी अशी काया . पण  पूर्ण गावातील रंगीन लोकांना फक्त तिची घ्यायची हेच स्वप्न बघत होते. परिस्थिती बेताची असल्याने तिला दररोज रोजगारा साठी जायची.

त्यामुळे गावातील पाटील हे श्रीमंत, बक्कळ पैसा आणि बाईकच्या नाद या आधी ही त्यान अनेक बाईकना  अंगा खाली घेतलेल्या. पाटीलाची बाइको १० वर्ष पूर्वी एका आजारानं वारलेली . दोन मुलं होती ती  पण बापाच्या पैशावर आणि आपल्या बाईलवेड्या नादासाठी गावभर  प्रसिद्ध होती .

मनी आत्ता वयाच्या चाळीशीत होती आणि तिचा नवरा तिच्या पेक्षा वयाने पंधरा वर्षे नी मोठ्ठा होता.

नवरयला  आता तिची प्रणयाची आग ? आत्ता क्षमता येत नव्हती परंतु मनीच्या शरीराची आग मात्र वाढत जात होती. तिच्या दररोज वाढत असलेल्या कामनेला  आळा घालण्यासाठी एका धडधाकट शरीराची गरज होती. ही गोष्ट कोणा पासून लपून राहत नव्हती याच कारण म्हणजे मनीच्या शरीराची हालचाल आणि तिची प्रत्येक पुरुषांकडे बघताना  डोळ्यात दिसणारी प्रणयाची आग ,  हीच गरज ओळखून पाटलांन एक डाव टाकला. त्यांच्या शेतात सुरू असलेल्या खुरपणी  साठी त्यान अनेक बाईकना रोजगारासाठी बोलावल होत .

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

शेती जास्त प्रमाणात असल्याने खुरपणीला जास्त वेळ लागनार होता . त्यात खुरपणीला सुरूवात झाली. दोन दिवस उलटले आणि पाटील पहाणीला आला तो पहाणी  करत होता तेव्हा त्याची  नजर मनीच्या देहावर खिळली .तो तिच्या कडे त्याच्या प्रणयवेड्या नजरेने पाहत असल्याचे मानीच्या लक्षात आले तिने आपल्या साडीचा पदर खोचून घेतला व काम करू लागली पण तिच्या मनात पण तोच क्षण पुन्हा पुन्हा आठवत होता .

त्यात दिवस मावळला व ती घरी आली. रात्री ती जेवण करून झोपण्यासाठी आली तरी तिला झोप लागतच न्हवती तिच्या  नवऱ्याकडून तिच्या शरीराच्या मीटत नसलेल्या आगीचा /शरीर सुखाच्या आठवणीने ती त्रस्त झाली होती त्या तिच्या मनात सकाळी घडलेल्या क्षणाची एक आठवण होती .

तिच्या मनात चाललेल्या या सर्व गोष्टींचा विचार करून तिची रात्र निघून गेली . पुढच्या दिवशी सकाळी मनी कामाला गेली पाटील तिच्या समोर उभा होता आणि तिच्या कडे पाहत होता .मनी ने त्याच्या कडे पाहिले आणि आपल्या साडीचा पदर बाजूला सारून त्याला एक इशारा दिला होता.तो इशारा लक्षात घेऊन पाटील त्याच्या शेताच्या बांधावर वसला होता आणि मनी कडे पाहत होता मनी पण त्याच्या कडे पाहत होती .  जेवणाची वेळ झाली सर्वांनी जेवण करून घेतले आणि मनिने सर्वांन समोर खोटं आजारी पडल्याचे निमित्त साधून तिथून निघून आली  त्या आधीच पाटील पण तेथून निघून गेला होता आणि बाजूच्या शेतात मनीची वाट पाहत होता आणि तेवढ्यात तेथून मनी जात होती.पाटलांन मनिला ऊसाच्या शेतात खेचली मनीच्या पण लक्षात आलं की हे सगळं पाटील करतोय ते तिने सुरुवातीला नकार दिला पण नंतर मात्र ति पाटलाला साथ देऊ लागली होती पाटलांन मनिला ऊसाच्या शेतात चांगलीच चोखून घेतली होती .

मनी पण पाटलाला साथ देत होती तिच्या नवऱ्याकडून मीटत नसलेल्या शरीराच्या  आगीला पण जर एक बलाढ्य देह. तिला सापडला होता. पाटील एका हाताने मनीचे वक्ष दाबत होता आणि दुसरीकडे दुसऱ्या हाताने मनीच्या भोकात बोटे घालून तिला आणखी बेधुंद करत होता . मनी पण पाटलाला साथ देत होती त्याच्या बलाढ्य देहावर चुंबन घेत होती आणि त्यांच्या थतरावरून त्याच्या सोटयाला धरून चोळत ,हलवत होती ‌.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तेवढ्यात पाटलांन मनिची साडी फेडून बाजूला ठेवून दिली मनी पाटलांन पुढं  परकर आणी ब्लाऊज मध्ये होती .तिने लगेच पाटलांचा शर्ट आणि थोतर शरिरा पासून वेगळे केले आणि त्यांच्या कडे पाहत होती तिने पहिल्यांदाच परक्या पुरुषाला असं पाहिलं होतं. तिला पाटलांच्या शरीराची भुरळ पडली होती .

तिला तिच्या शरीराच्या कामने पुढं तिला काहीच दिसत नव्हतं . तिनं पाटलांचा सोटया आपल्या हातात घेतला आणि हालऊ लागली होती . पाटलांन पण मनाचा परकर सोडला व तिच्या चड्डीत हात घातला आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालून आत बाहेर करू लागला , तिची गाडी दाबू लागला , तिच्या मोठ्या मोठ्या ऊरूजाना  दाबू लागला.  मनिला आता राहावत नव्हत तिचा बांध फुटला होता ति मोठ्यान आईग… आईग ….. आई..

आशा सुस्कारय देत होती . पण ती आता प्रणयाच्या वेगळ्या दुनियेत जगत होती . तेवढ्यात पाटलांन मनीच्या पुच्चीत त्याचा लवडा घातला आणि आत बाहेर करू लागला मनी कण्हत कण्हत अजून जोरात अजून जोरात असे ओरडत होती. कारण आज तिला कित्येक दिवसांनी असा खडक लवडा तिनं तिच्या पुच्चीत घेतला होता .

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

पाटील पण जोरा जोरात मनीलाज् ठोकत होता त्याला ही आज नविन पाखरू सापडल होत ते पण लय भूकेलेल होत . दोघांचा ही रंग आज उकळून आला होता. दोघेही एकमेकांना साथ देत होते. शेवटी तो क्षण आला होता आणि दोघं ही शांत झाले आणि तसेच पडून राहिले आणि काही वेळाने ते आप आपल्या घरी निघून गेले. तिथून पुढे अनेक दा  पाटलांन मनिला भोगली आणि मनिने पण आनंद घेतला

Loading

0

0

You cannot copy content of this page