आमच्या गावातील दोन म्हाताऱ्यांनी माझ्या आईला लग्नात झवली

माझ नाव सुषमा आहे. ही माझ्या आई बरोबर घडलेली एकदम सत्य घटना आहे. जेव्हा मी चौथी च्या वर्गात शिकत होते तेव्हा ही घटना घडली होती. तेव्हा आई 26 किंवा 27 वर्षाची होती आणि मी 10 वर्षाची होते. तेव्हा मी माझ्या आई बाबांबरोबर आमच्या भावकीतील मुलाच्या लग्नासाठी इतर गावकऱ्यांन सोबत वऱ्हाडी मंडळी म्हणून दुसऱ्या गावात गेले होते. आमच्या गावापासून ते गाव खुपच दुर असल्याने आम्ही सर्व वऱ्हाडी मंडळी ट्रक आणि टॅक्टर मधून आणि नवरा मुलगा सुमो गाडीमधून लग्नाच्या आदल्या दिवशीच नवरी मुलीच्या गावात आले होते. आता तुम्ही म्हणाल की, आम्ही सर्वजन लग्नाच्या आदल्या दिवशीच नवरी मुलीच्या गावात का आलो होतो? कारण एकतर ते गाव आमच्या गावापासून खुपच दूर असल्याने आणि दुसर म्हणजे लग्नाचा मुहूर्त सकाळचा असल्याने आम्ही सर्वजन वऱ्हाडी मंडळी आणि नवरा मुलगा दुसऱ्या दिवशी लग्नाच्या मुहूर्तापर्यंत पोहचू शकलो नसतो म्हणूनच आम्ही सर्वजन वऱ्हाडी मंडळी आणि नवरा मुलगा लग्नाच्या आदल्याच दिवशी नवरी मुलीच्या गावात आलो होतो. आम्हा सर्व वऱ्हाडी मंडळींसाठी आणि नवऱ्या मुलासाठी राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था नवरी मुलीकडील माणसांनी केली होती. रात्री 9 वाजता आम्ही सर्वजन वऱ्हाडी मंडळी जेवलो तेव्हा माझी आई बाबांना म्हणाली की, “तुम्ही जाऊन आता झोपा, दिवसभराच्या प्रवासाने कंटाळला असाल. आता इथे एकमेकांच्या हातावर मेहंदी काढण्याचा कार्यक्रम सुरु होणार आहे त्यामुळे बहुदा मला झोपायला मिळणार नाही, निदान तुम्ही तरी विश्रांती घ्या.” यावर माझे बाबा आईला म्हणाले की, “ठीक आहे! मी आता जातो झोपायला पण जर का हा मेहंदीचा कार्यक्रम लवकर संपला तर तुम्ही दोघी पण जरा झोपून घ्या जेणेकरून उद्या लग्नात तुम्हाला तरतरीत वाटेल आणि हो, जर का तुम्ही दोघी झोपलात तर इतरांन बरोबर लवकर उठा कारण लग्नाचा मुहूर्त लवकर आहे, सगळ काही आवरलं पाहिजे वेळेत.” आई बाबांना “हो” म्हणाली आणि मग बाबा झोपायला निघून गेले.

माझे बाबा झोपण्यासाठी निघून गेल्यावर मी आई बरोबर मेहंदी काढण्याच्या कार्यक्रमात गेले. त्या तिथे मेहंदी काढण्याच्या कार्यक्रमात बऱ्याच मुली आणि बायका एकमेकींच्या हातावर मेहंदी काढत होत्या. मग आई ही दुसऱ्या मुलींच्या आणि बायकांच्या हातावर मेहंदी काढू लागली. एका मुलीने ठिबक्या ठिबक्यांची मेहंदी माझ्या दोन्ही हातांवर काढली आणि मग सगळ्यात शेवटी एका बाईने माझ्या आईच्या दोन्ही हातांवर एक सुंदरशी मेहंदी काढली आणि अश्यारितीने रात्रीच्या 1 वाजता तो मेहंदी काढण्याचा कार्यक्रम संपला तेव्हा मला आणि आईला झोप येऊ लागली त्यामुळे मी आई बरोबर झोपण्यासाठी आम्हाला दिलेल्या झोपण्याच्या खोलीत गेले तर मी आणि आईने पाहिले की, सर्व खोल्या भरलेल्या होत्या म्हणून मी आई बरोबर वरच्या मजल्यावरील हॉलमध्ये झोपण्यासाठी गेले. त्या हॉलमध्ये ही बरेच जण झोपले होते पण एका जागेवर अंथरूण रिकाम होत. त्या अंथरूणावर कुणीच झोपलं नव्हत म्हणून मी आई बरोबर त्या अंथरूणावर झोपले. सर्वांनी अंगावर चादर घेतली होती पण मला आणि आईला अंगावर घ्यायला चादर नव्हती. आमच्या गावात किराणा मालाचे दुकान चालवणारे दोन म्हातारे माझ्या आईच्या पलिकडील साईडला झोपले होते. ते दोन्ही म्हातारे एकमेकांचे सख्खे भाऊ होते आणि ते म्हातारे अंदाजे जवळपास 60-62 वर्षाचे असतील. त्या दोन्ही म्हाताऱ्यांना गावातील आंम्ही सर्व मुले “जामकर आजोबा” म्हणून हाक मारायचो. मी आई बरोबर तिथेच झोपले. तिथे लोकांना उकडू नये यासाठी त्या हॉलमध्ये सगळीकडे फॅन चालू ठेवले होते आणि माझ्या शेजारीच एक फॅन चालू होता म्हणून हॉल खुप थंड होता.

रात्री मला आणि आईला थंडी वाजू लागली म्हणून आई थोडीशी जामकर आजोबांकडे सरकली तर जामकर आजोबांनी त्यांच्या अंगावरील चादर काढून माझ्या आणि आईच्या अंगावर घातली मग आई आणि मी झोपले. मला रात्री अचानकपणे जाणवू लागल की, मला कोणीतरी हळू हळू एका बाजुला ओढतय म्हणून मला जाग आली. मला जाग आल्याने मी डोळे उघडून बघितले तर, मी आणि माझे अंथरून आई पासून अगदी हाताच्या अंतराइतके लांब होते. माझ्या अंगावर चादर होती पण आईच्या अंगावर चादर नव्हती. मला एका बाजुला सारून माझ्या जागेवर आईच्या शेजारी मोठे जामकर आजोबा आईला एकदम चिटकून झोपले होते. आई सरळ पाठीवर झोपली होती आणि मोठे जामकर आजोबा हाताच्या एका कुशीवर आईकडे तोंड करून झोपले होते. मोठ्या जामकर आजोबांची पाठ माझ्याकडे होती. मोठे जामकर आजोबा आईच्या संपूर्ण शरीरावरून हात फिरवत होते बहुतेक आईला त्यांचा स्पर्श चांगला वाटत होता आणि आईला ही मजा येत होती म्हणून आई पण त्यांना चिकटली होती. तेव्हा मी लहान असल्याने मला काहीच कळत नव्हत की, आई आणि मोठे जामकर आजोबा काय करत आहेत? मी माझ्या लहानपणासून नेहमी माझ्या आई आणि बाबांना असच काहीतरी करताना बघायचे. पण तरीही मला काहीच कळत नव्हत की, मोठे जामकर आजोबा हे आई बरोबर काय करत आहेत? मला काहीच कळत नव्हत म्हणून मी मनात ठरवलं की, आई बरोबर मोठे जामकर आजोबा काय करतायत ते पाहू. मग मोठ्या जामकर आजोबांनी आईच्या मांडीवर हात फिरवत आईची साडी वर केली आणि आईच्या कमरेवर त्यांनी त्यांचा पाय ठेवला आणि आईचा ब्लाउज उघडू लागले आणि आईचा ब्लाउज काढून टाकला. आईने लाजत आणि गालातल्या गालात हसत वळून मोठ्या जामकर आजोबांकडे बघितल तेव्हा आईचा चेहरा स्पष्टपणे सांगत होता की, आईला ही खुप मजा येत होती आणि मोठ्या जामकर आजोबांचा स्पर्श आईला चांगला वाटत होता. मला ही माझ्या आईला दुसऱ्या माणसांन बरोबर अस काहीतरी वेगळ करताना बघण्यात खुप मजा येत होती.

मग मोठे जामकर आजोबा आईचे स्तन हातात घेऊन पूर्ण ताकतीनिशी जोर जोरात दाबू लागले, कुस्करू लागले आणि जोर जोरात पिरगळू लागले तेव्हा आईने तिचे तोंड मोठ्या जामकर आजोबांच्या दिशेने केले तेव्हा मला दिसले की, आईने स्वताचा हात स्वताच्या तोंडावर ठेवला होता आणि तिच्या तोंडातून निघणारा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आई करत होती तेव्हा मोठ्या जामकर आजोबांनी आईच्या तोंडावरून तिचा हात बाजुला केला आणि मोठे जामकर आजोबा आईचे स्तन प्रेमाने कुरुवाळत आईला कीस करू लागले. मोठे जामकर आजोबा फक्त अंडरविअर वर होते त्यामुळे त्यांनी त्यांचा लवडा अंडरविअरच्या बाहेर काढला आणि त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या हातात दिला. आई पण त्यांच्या लवड्याला तिच्या हाताच्या मुठीत घेऊन कुरुवाळू लागली. आता मोठ्या जामकर आजोबांनी माझ्या आईची चड्डी काढली आणि ते आईचे स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागले. आई एकदम मस्त झाली होती. आता मोठ्या जामकर आजोबांनी आईचे स्तन मनसोक्त चोखल्यानंतर त्यांनी आईला सरळ तिच्या पाठीवर झोपवले आणि मग मोठे जामकर आजोबा यांनी त्यांचे दोन्ही हात आईच्या स्तनांवर फिरवत आईच्या स्तनांपासून ते पोटाच्या खाली पर्यंत चुंबनांचा वर्षाव करत आले आणि आईच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये येऊन मोठे जामकर आजोबा त्यांच्या जिभेने माझ्या आईच्या पुच्चीला चाटू लागले आणि आई वेड्यासारखी करू लागली. जणू त्यावेळी आईं वेडीच झाली होती.

तेव्हढ्यात कोणीतरी हॉलमधील लाईट चालू केली तेव्हा माझी आई घाबरली पण मोठ्या जामकर आजोबांनी तसेच त्यांचे तोंड माझ्या आईच्या पुच्चीवर चिटकवून ठेवले होते. हॉलमधील लाईट चालू झाली तरी पण मोठे जामकर आजोबा न भिता सरळ सरळ माझ्या आईची पुच्ची चाटतच होते. पण लगेचच हॉलमधील लाईट बंद करून कोणीतरी खाली निघून गेल. मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईची पुच्ची चाटून चाटून माझ्या आईला वेड लावत होते. मग माझ लक्ष्य आईवर गेल तर आई कमरेच्या वरती पूर्णपणे उघडी होती आणि मोठ्या जामकर आजोबांनी माझ्या आईची साडी कमरेच्या वर घेतल्याने माझी आई कमरेच्या खाली पूर्णपणे नागडी होती. मग माझ लक्ष्य आईवरून तिच्या कपड्यांकडे गेले. आईच्या डोक्यापाशीच तिचा ब्लाउज आणि तिची चड्डी होती. मग परत एकदा माझ लक्ष्य आईवर गेल तर आईने तिच्या दोन्ही हातांनी मोठ्या जामकर आजोबांच डोक घट्ट पकडल होत आणि आई तिच्या पुच्चीवर मोठ्या जामकर आजोबांच डोक दाबत होती. मोठ्या जामकर आजोबांनी आईच्या घट्ट पकडीतून स्वताच डोक कस बस बाहेर काढल आणि मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईला म्हणाले, “अग.. थांब जरा…” येव्हढे बोलून मोठे जामकर आजोबा आईच्या पलिकडे झोपलेल्या छोट्या जामकर आजोबांना हळू आवाजात म्हणाले, “बंधुराज.. आता हिच्या मैनेला भेटण्यासाठी तुमच्या पोपटाला जाग करा.” यावर छोटे जामकर आजोबा त्यांच्या मोठ्या भावाला हळू आवाजात म्हणाले की, “माझा पोपट केव्हापासून जागाच आहे दादा, कधी एकदा हिच्या मैनेला भेटतोय अस माझ्या पोपटाला झालंय.” आता मोठ्या जामकर आजोबांनी माझ्या आईच्या कमरेला घट्ट पकडले, तरीही आई एखाद्या तडफडणाऱ्या मासोळी प्रमाणे तडफडत होती कारण आईच्या पुच्चीत लागलेली वासनेची आग, आईच्या सगळ्या शरीरात एखाद्या वनव्याप्रमाणे पसरली होती त्यामुळे माझी आई पुरती बैचेन झाली होती.

मग आईच्या पलिकडील साईडला झोपलेले छोटे जामकर आजोबा हाताच्या एका कुशीवर झाले आणि छोट्या जामकर आजोबांनी त्यांचे तोंड माझ्या आईकडे केल आणि आईच्या जवळ येऊन आईला चिकटले आणि छोटे जामकर आजोबा त्यांचा हात माझ्या आईच्या स्तनांवर फिरवू लागले. हे सगळ बघून मला वाटले की, छोटे जामकर आजोबा झोपलेच नव्हते, ते अगदी पहिल्यापासूनच जागे होते. मग छोट्या जामकर आजोबांनी आईचा हात पकडून स्वताच्या लवड्या वर ठेऊ लागले. छोट्या जामकर आजोबांनी धोती घातली होती. छोटे जामकर आजोबा स्वताची धोती बाजुला करून ते त्यांचा लवडा आईच्या हातात देत होते. इकडे ते मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईच्या अंगावर झोपून माझ्या आईला कीस करू लागले आणि मोठ्या जामकर आजोबांनी त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेवला आणि मग मोठे जामकर आजोबा त्यांचा लवडा आईच्या पुच्चीच्या आत टाकू लागले.

मोठ्या जामकर आजोबांचा दोन-तीन वेळा लंड आईच्या पुच्चीवरून घसरला पण नंतर मोठ्या जामकर आजोबांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीत थोडासा आत घुसला आणि आईच्या तोंडातून “आ:ह्हहह” निघाले आणि माझ्या आईने आजोबांना घट्ट मिठीत पकडले मग छोटे जामकर आजोबा स्वताच्या हातावर थुंकले आणि त्या थुंकीच्या हातांनी स्वताचा लवडा स्वताच्या मुठीत घेऊन हालवू लागले. इकडे आता आईच्या पुच्चीत मोठ्या जामकर आजोबांचा लवडा सगळा गेला होता. आता माझ्या आईला घाम फुटला होता आणि आता मात्र मोठे जामकर आजोबा त्यांची कंबर मागे-पुढे करत माझ्या आईला झवू लागले होते. आता मी छोट्या जामकर आजोबांकडे पाहिलं की, ते काय करतायत? तर छोट्या जामकर आजोबांनी मुठीत घेतलेला त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या मांड्याना, कमरेला घासत होते. आता आईने तिच्या दोन्ही पायांनी मोठ्या जामकर आजोबांच्या कमरेला विळखा घातला आणि माझी आई मोठ्या जामकर आजोबांची मिठी एकदम टाइट करत होती आणि त्या मोठ्या जामकर आजोबांचा लवडा आई स्वताच्या पुच्चीत आत खोलवर घुसविण्याचा प्रयत्न करत होती.

बराच वेळ म्हणजे माझ्या अंदाजाने जवळपास 17 ते 20 मिनिट तरी मोठे जामकर आजोबा हे माझ्या आईला झवत होते. त्या रात्रीच्या भयाण शांततेत हॉलमध्ये फक्त “पच….. पच.. पच…” असा आवाज घुमत होता. आता मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईला पहिल्यापेक्षा जास्त वेगाने धक्के देऊ लागले आणि आई पण खूप जोरात तिची गांड उचलून खालून वरती धक्के देऊ लागली. आईने आणि मोठ्या जामकर आजोबांनी एकमेकांना एकदम घट्ट मिठीत पकडले होते आणि बहुतेक पुढील 3 ते 4 धक्क्यानेच मोठ्या जामकर आजोबांनी आईच्या पुच्चीतच पाणी सोडले तेव्हा आईच्या पुच्चीचे ही पाणी निघाल आणि आई तिची गांड, कंबर वर-खाली हादरवत फळाफळा झडली. आता माझ्या आईच्या बंद डोळ्यातून एकसारखं पाणी वाहत होत. आईच्या बंद डोळ्यातून निघणार पाणी बघून तेव्हा मला कळत नव्हते की, आई रडत होती? की आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू निघत होते? मोठे जामकर आजोबा आईच्या छातीवर तोंड ठेऊन पडून राहिले तेव्हा मोठ्या जामकर आजोबांनी त्यांच्या लवड्याच्या चिकाने माझ्या आईची पुच्ची भरून टाकली. आईच्या पुच्चीत मोठ्या जामकर आजोबांच्या लवड्याने त्यांच्या शेवटच्या पाण्याचे एक एक थेंब सुद्धा सोडले आणि मगच साधारण 15 ते 20 मिनिटांनी मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईच्या अंगावरून बाजुला झाले आणि पाठीवर सरळ झोपले. मी आईकडे बघितल तर आई शांतपणे डोळे मिटून पडली होती आणि आईचा श्वासोच्छवास संथपणे होत असल्याने आईचे स्तन हळुवारपणे वर-खाली होत होते.

This content appeared first on new sex story .com

आता मोठ्या जामकर आजोबांनी झोपलेल्या अवस्थेतच स्वताची कंबर वर उचलली आणि स्वताची अंडरविअर घातली. तेव्हा छोटे जामकर आजोबा त्यांच्या जागेवर उठून बसले आणि छोट्या जामकर आजोबांनी आईचे दोन्ही पाय फासटून माझ्या आईच्या मांड्यांमध्ये येऊन बसले आणि छोट्या जामकर आजोबांनी त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेवून आईच्या पुच्चीच्या आत ते त्यांचा लवडा घालू लागले. मोठे जामकर आजोबा आणि छोटे जामकर आजोबा या दोन्ही भावांचे लवडे एकसारखेच लांबलचक आणि एकसारखेच जाडीला असल्याने दोघांचे ही लवडे एकसारखेच मोठे होते. जर कोणीही या दोन्ही भावांचे लवडे पाहिले तर कोणालाही असे वाटेल की, एक लवडा दुसऱ्या लवड्याची सेम-टू-सेम कॉपी आहे. माझ्या आईची पुच्ची पहिल्यापासूनच ओली असल्याने छोट्या जामकर आजोबांचा लवडा पटकन आईच्या पुच्चीत घुसला तेव्हा छोटे जामकर आजोबा माझ्या आईच्या अंगावर पडून आईला कीस करू लागले. माझी आई सुद्धा छोट्या जामकर आजोबांना कीस करू लागली आणि आईने छोट्या जामकर आजोबांना घट्ट मिठी मारली तेव्हा त्या दोघांना बघून असे वाटत होते की, आई जणू फारच वर्षांची उपाशी वाटत होती आणि छोटे जामकर आजोबा माझ्या आईला झवायला फारच उतावीळ वाटत होते. छोटे जामकर आजोबा आईच्या जवानीचे असे काही रसपान पीत होते की आणि आई सुद्धा छोट्या जामकर आजोबांना तिच्या जवानीचे असे काही रसपान पाजत होती की, मघाशी मोठे जामकर आजोबा आणि माझी आई जसे वासनेच्या डोहात पूर्णता डुंबून गेले होते अगदी तसेच सेम-टू-सेम आई आणि छोटे जामकर आजोबा आता वासनेच्या डोहात पूर्णपणे डुंबून गेले होते. मघाशी जसे मोठे जामकर आजोबा आणि आई वासनेच्या डोहात डुंबल्यामुळे आजूबाजूला बघत नव्हते की, आजूबाजूला त्या दोघांचे अजिबात लक्ष्य नव्हते सेम त्याच पद्धतीने आता ही छोटे जामकर आजोबा आणि आई वासनेच्या डोहात डुंबल्यामुळे आजूबाजूला बघत नव्हते की, आता ही त्या दोघांचे आजूबाजूला अजिबात लक्ष्य नव्हते आणि आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे मोठ्या जामकर आजोबांप्रमाणे छोटे जामकर आजोबा ही न घाबरता, न भिता अगदी बिन्दास्तपणे माझ्या आई बरोबर झवाझवीचा खेळ त्या हॉलमध्ये खेळत होते. आता छोट्या जामकर आजोबांनी माझ्या आईला जोराने ठोके देणे चालू केले.

आता छोट्या जामकर आजोबांची आणि माझ्या आईची झवाझवी बघताना मला असे वाटत होत की, मघाशी जस मोठ्या जामकर आजोबांनी माझ्या आईला झवले सेम-टू-सेम तसेच छोटे जामकर आजोबा ही माझ्या आईला झवत होते. मघाचसारखाच त्या हॉलमध्ये फक्त “पच….. पच.. पच…” असा आवाज घुमत होता. आईने छोट्या जामकर आजोबांना घट्ट मिठीत घेतल होत आणि छोटे जामकर आजोबा ही माझ्या आईला घट्ट पकडून झवत होते. मघाशी जेव्हढा वेळ मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईला झवत होते. माझ्या अंदाजाने सेम-टू-सेम तेव्हढाच वेळ म्हणजे 17 ते 20 मिनिट तरी छोटे जामकर आजोबा माझ्या आईला झवत होते. मग आई पण मघाच्यासारखीच तिची गांड, कंबर वर-खाली हादरवत फळाफळा झडली आणि मग छोट्या जामकर आजोबांच्या पुढील 3 ते 4 धक्क्यातच त्यांच्या लवड्याने सुद्धा आईच्या पुच्चीतच पाणी सोडले. मग मोठ्या जामकर आजोबांन सारखच छोटे जामकर आजोबा ही आईच्या छातीवर तोंड ठेऊन पडून राहिले तेव्हा छोट्या जामकर आजोबांनी सुद्धा त्यांच्या लवड्याच्या चिकाने माझ्या आईची पुच्ची भरून टाकली. आता सुद्धा आईच्या पुच्चीत छोट्या जामकर आजोबांच्या लवड्याने त्यांच्या शेवटच्या पाण्याचे एक एक थेंब सुद्धा सोडले आणि मगच साधारण 15 ते 20 मिनिटांनी छोटे जामकर आजोबा आईच्या अंगावरून बाजुला झाले आणि पाठीवर सरळ त्यांच्या जागेवर झोपले. पण मघाच्यासारखी आता माझी आई शांतपणे डोळे मिटून पडली नव्हती तर आई कधी मोठे जामकर आजोबा तर कधी छोटे जामकर आजोबा या दोघांच्याकडे मान वळवून बघायची आणि गालातल्या गालात हसायची. माझ्या आईच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसून येत होता पण तरीही त्या चेहऱ्यावरील थकव्यामध्ये पण एकप्रकारचे स्वर्ग सुख मिळाल्याचा आनंद तो आईचा चेहरा स्पष्टपणे सांगत होता म्हणून माझी आई त्यावेळी इतकी दमलेली असताना ही, इतकी थकलेली असताना ती गालातल्या गालात हसून मोठे जामकर आजोबा आणि छोटे जामकर आजोबा या दोघांना तिचा चेहरा जणू सांगत होता की, तुम्ही दोघांनी मला खर स्वर्ग सुख दिलय.

काही वेळ माझी आई आणि ते दोन्ही जामकर आजोबा तसेच अंथरूणावर पडून होते मग आई अंथरूणावरती उठून बसली आणि मग आईने तिचा ब्लाउज आणि तिची चड्डी घेतली आणि आई उभी राहिली. माझी आई उभी राहताक्षणीच आईच्या कमरेची साडी आणि परकर सरकन खाली आला त्यामुळे आई पूर्णपणे नागडी झाली मग आईने तिची साडी, परकर, ब्लाउज, चड्डी तिच्या हातात घेतली आणि त्या हॉलच्या बाथरूम मध्ये गेली. माझ सगळ लक्ष्य त्या हॉलमधील बाथरूमच्या दरवाजावर होत. जवळपास दहा एक मिनिटांनी माझी आई तिचे कपडे घालून बाथरूममधून बाहेर आली तेव्हा आमच्या गावातील शांता काकींनी हॉलमधील लाईट चालू केली आणि त्या बाथरूम मध्ये गेल्या. आता त्या हॉलमधील लाईट लावल्याने सगळ स्पष्ट दिसत होत. ते दोन्ही जामकर आजोबा स्वताची कपडे घालून अंथरूणावर पडले होते बहुतेक लाईट लावण्याच्या आधी जेव्हा माझ लक्ष्य बाथरूमच्या दरवाजावर होत तेव्हा त्या दोघांनी कपडे घातली असावीत. मग मी आईकडे बघितल तर आईचे सगळे केस विस्कटलेले होते. आईचा चेहरा पूर्णपणे ओला होता म्हणजेच आईने घामाघुम झालेला तिचा चेहरा नुकताच पाण्याने धुतला होता. आईची साडी आणि ब्लाउज पूर्णपणे चुरगळलेला होता. या अश्या अवस्थेत माझी आई गालातल्या गालात हसत त्या दोन्ही जामकर आजोबांकडे बघत होती आणि ते दोन्ही जामकर आजोबा सुद्धा माझ्या आईकडे बघून हसत होते.

आतापर्यंत तुम्हाला काही प्रश्न पडले असतील की, माझ्या आईची आणि जामकर आजोबांची ही संपूर्ण झवाझवी मी झोपून बघितली कशी? कारण तुम्हाला पण माहित आहे की, अंथरूणावर झोपलेल्या अवस्थेत कोणाचीही इतक्या तपशीलवार पणे संपूर्ण झवाझवी दिसू शकत नाही, तर याचे उत्तर असे आहे की, बघा वरती मी तुम्हाला सांगितले होते की, मला रात्री अचानकपणे जाणवू लागल की, मला कोणीतरी हळू हळू एका बाजुला ओढतय म्हणून मला जाग आली. मला जाग आल्याने मी डोळे उघडले आणि तेव्हाच मी माझ्या अंथरूणावर उठून मांडी घालून बसले होते आणि तेव्हाच मी त्या जामकर आजोबांना माझ्या आईला झवताना पाहिलं किंवा मी माझ्या आईला त्या जामकर आजोबांकडून झवून घेताना पाहिलं. आता तुम्ही म्हणाल की, जर का मी त्यावेळी माझ्या अंथरूणावर उठून मांडी घालून बसले होते आणि माझ्या आईची आणि जामकर आजोबांची झवाझवी बघत होते तर आईने आणि दोन्ही जामकर आजोबांनी मला बघितल का? तर माझ उत्तर “नाही” असे आहे कारण मी तुम्हाला वरती सांगितले आहे की, माझी आई आणि दोन्ही जामकर आजोबा सुरुवातीपासूनच वासनेच्या खेळात इतके डुंबून गेले होते की, माझ्या आईला आणि जामकर आजोबांना आजूबाजूच्या परिस्थितीचे अजिबात भान नव्हते की आईचे आणि जामकर आजोबांचे आजूबाजूला अजिबात लक्ष्य नव्हते. आता तुम्हाला दुसरा प्रश्न पडला असेल की, जेव्हा मोठ्या जामकर आजोबांचा लवडा आईच्या पुच्चीत थोडासा आत घुसला होता तेव्हाच फक्त माझ्या आईच्या तोंडातून “आ:ह्हहह” निघाले होते पण जेव्हा मोठे जामकर आजोबा माझ्या आईचे ओठ चोखत होते, आईचे स्तन चोखत होते, आईची पुच्ची चाटत होते, आईला कचा कचा झवत होते तेव्हा त्यावेळी आईच्या तोंडातून एकही शब्द बाहेर पडला नाही की आईच्या तोंडातून कसलाच आवाज ऐकू आला नाही आणि नंतर जेव्हा छोटे जामकर आजोबा ही माझ्या आईचे ओठ चोखत होते, आईचे स्तन चोखत होते, आईला कचा कचा झवत होते तेव्हा पण आईच्या तोंडातून एकही शब्द बाहेर पडला नाही की आईच्या तोंडातून कसलाच आवाज ऐकू आला नाही. आता तुम्ही म्हणाल की, त्यावेळी तुझ्या आईच्या तोंडातून एकही शब्द किंवा कसलाच आवाज का येत नव्हता? तर याचे उत्तर आता ही माझ्याकडे नाही कारण त्यावेळी माझ्या आईने तिचा आवाज कसा दाबून ठेवला हे न उलगडणार कोड मला आजपर्यंत सुटलेलं नाही.

आई त्या जामकर आजोबांकडे बघून हसत होती आणि ते दोन्ही जामकर आजोबा आईकडे बघून हसत होते. त्यावेळी माझ्या आईच्या आणि दोन्ही जामकर आजोबांच्या चेहऱ्यावरील आनंद गगनात मावत नव्हता अस मला वाटत होत. आईन लाजून खाली मान घातली आणि नंतर आई तिची मान वर करून त्या जामकर आजोबांकडे बघत होती बहुतेक तेव्हा आईच लक्ष्य माझ्याकडे गेल म्हणून आई मला बघून म्हणाली, “सुषमा उठलीस… बर झाल, आता माझ्याबरोबर खाली चल. खालच्या खोलीत जाऊन अंघोळ वैगरे लवकर आवरूया.” अस म्हणून आई माझ्याजवळ आली आणि माझा हाताला धरून मला खाली घेऊ जाऊ लागली तेव्हा बाकीचे सगळे लोक पण जागे होऊ लागले. मी आणि आई खालच्या खोलीत येऊन बाकी बायकांच्या बरोबर अंघोळ वैगरे सगळ आवरलं. माझ्या आईच आवरून झाल्यावर तुम्ही माझ्या आईला त्यावेळी पाहायला पाहिजे होत, खरच सांगते मी तुम्हाला, त्यावेळी आई एखाद्या अप्सरे सारखी दिसत होती. आईन नाकात नथ घातली होती, आईने नऊवारी साडी नेसली होती. माझी आई एखाद्या 16 वर्षाच्या पोरीसारखी नखरे करत होती. माझ आणि आईच बाकींच्या बायकांबरोबर आवरल्याने मला आईने माझ्या बाबांकडे पाठविले आणि आई त्या बायकांबरोबर लग्न कार्यक्रमात मदत करू लागली. मी माझ्या बाबांकडे जाऊन माझ्या बाबांच्या मांडीवर जाऊन बसले. सकाळी 11 च्या सुमारास हळदीचा कार्यक्रम झाला आणि त्यानंतर दुपारी 4 वाजून 26 मिनिटांनी लग्न लागली. लग्न लागल्यानंतर आम्ही सर्व वऱ्हाडी मंडळीं जेवलो आणि संध्याकाळच्या 6 ते 6.30 च्या सुमारास आम्ही सर्व वऱ्हाडी मंडळी नवरा-नवरीला घेऊन तिथून आमच्या गावी येण्यासाठी निघाले. मी कित्येकदा माझ्या आई आणि बाबांना झवताना बघायचे पण मी त्यावेळी आयुष्यात पहिल्यांदाच माझ्या आईला दुसऱ्या माणसांन बरोबर आणि ते ही त्या दोन म्हाताऱ्यांन बरोबर झवाझवी करताना पाहिली होती. त्यानंतर मी माझ्या आईला आतापर्यंत तरी दुसऱ्या माणसांन बरोबर झवाझवी करताना कधीच पाहिली नाही त्यामुळे दोन म्हाताऱ्यांनी माझ्या आईला लग्नात झवली ही घटना माझ्या आयुष्याभर लक्षात राहिली.

This story आमच्या गावातील दोन म्हाताऱ्यांनी माझ्या आईला लग्नात झवली appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page