आमच्या चाळीतल्या भानगडी – 4

मागील भागात मी रमाकाकूंची पुच्ची कशी चोखत होतो ते सांगितले. रमा काकू म्हणाल्या “गाढवा मी गोळी टाकायला सांगितले आणि तू हे काय करायला लागलास? चल पुच्चीचाट्या, गोळी टाक माझ्या पूच्चीत” मी रामाकाकूंच्या तुळतुळीत सफाचट योनीचे जाडसर गोरेपान ओठ अलगद फाकवून ती लांबट गोळी योनीमार्गात सारली. “आहाहा, पूर्ण आत टाक ती गोळी. पुच्चीच्या शेवटपर्यंत पोचली पाहिजे.” मी रमाकाकूंच्या लुसलुशीत योनीत गोळी बोटाने ढकलू लागलो. “अरे अजून जागा आहे आतमध्ये. अर्धीच गेलीय. ढकल आत. नाहीतर फायदा होणार नाही.” माझे बोट पूर्ण आत गेले होते आणि काकूंच्या योनीमुखावर पूर्ण जोर लावला होता. पण यापेक्षा माझे बोट आत जाऊ शकत नव्हते. “काकू तुमची पुच्ची खूप खोल आहे. माझे बोट शेवटपर्यंत जाऊ शकत नाही.” “तुझे बोट माझ्या पुच्चीच्या लांबीच्या निम्म्यापर्यंतच गेले. डॉक्टरने सांगितले की गोळी पूर्ण आत गेली पाहिजे. आता यावर एकच उपाय आहे” रमाकाकू फाकवलेल्या मांड्या जवळ घेत म्हणाल्या. “जवळ ये”. मी काकूंच्या जवळ गेलो. रमाकाकूं माझ्या ताठरलेल्या शिश्नावरून हात फिरवत म्हणाल्या. “बराच लांबलचक आहे तुझा सोटा. दाखव बरं” मी थोडा लाजतच माझी पॅन्ट खाली केली. माझा 9 इंची कडक लवडा प्रथमच काकूंच्या नजरेला पडला. रमाकाकू डोळे विस्फारून माझ्या लवड्याकडे पाहू लागल्या. “अग बाई, एवढा मोठा पण असतो का कुणाचा. आमच्या ह्यांचा याच्या निम्म्याहून लहान आहे. लांबीने पण आणि जाडीने पण.” काकूंनी माझे हत्यार हातात घेतले आणि दाबून बघायला लागल्या. माझा जाडजूड लवडा त्यांच्या मुठीत मावत नव्हता. “नशीबवान आहेस तू. बायकांची रांग लागेल याच्यासाठी.” “कशाला काकू?” मी विचारले. रमाकाकू फक्त हसल्या आणि बोलल्या “तुला बरेच काही शिकवावे लागेल मला. चल आपण याचा वापर करून माझ्या पुच्चीतली गोळी खूप आत खोलवर ढकलू”. “काकू माझा दांडका तुमच्या छोटाश्या योनीत मावेल का? तुम्हाला त्रास होईल” “ते नंतर बघू, आधी गोळी आत जाणे महत्वाचे आहे. माझ्या पुच्चीला जो कंड सुटलाय त्याचा उपाय करणं आवश्यक आहे.” रमाकाकूंनी पुन्हा आपल्या भल्यामोठ्या थूलथूलीत मांड्या फाकवल्या आणि माझ्या लवड्याची बटाट्याएवढी सुपारी स्वतःच्या पुच्चीच्या तोंडावर लावली. “असंच पकड आणि हळूहळू आत घाल.” असे म्हणून त्यांनी थोराड पुच्चीचे जाडे ओठ फाकवले. रामाकाकूंचे इवलेसे छोटे भोक माझ्या लवड्याच्या अजस्त्र सुपाड्याखाली पूर्णपणे झाकले गेले होते. मी स्थूल शरीराच्या रमाकाकूंच्या विशाल जांघेवरून हात फिरवत हळूहळू त्यांच्या पुच्चीवर जोर टाकत माझा भलाभक्कम लवडा आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. पण काकूंच्या इवल्याशा नाजूक भोकात काही शिरेना. आत घालण्याच्या नादात काकूंचा पुच्चा लालेलाल झाला. घर्षणाने काकू उत्तेजित होऊन भलंमोठं ढुंगण उडवून लवडा आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागल्या. “जा आत जाऊन तेलाची बाटली घेऊन ये. आता राहावत नाही. खूप खाज सुटलीय पुच्चीत” काकूंनी ऑर्डर सोडली. रमाकाकूंनी माझ्या लवड्यावर खूप सारे तेल ओतले आणि मग लवडा हातात घेऊन चोळून चांगला चिकट तेलकट केला. मग थोडे तेल त्यांच्या पुच्चीत सोडायला सांगितले. काकूंचा जाड ओठांचा लाललाल पुच्चा लोभसवणा दिसत होता.
मी काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग करून आत भरपूर तेल ओतले आणि पुच्चीच्या तोंडाची मस्त मालिश केली. “हं आता तयार झाली माझी पुच्ची तुझे रताळे खायला. रेमटव आता तुझ्या आवडत्या काकूंच्या पुच्चीत तुझा गबदूल सोटा.”
मी रमाकाकूंच्या योनीच्या तोंडावर माझा अजस्र लंडाचा भलामोठा सुपाडा ठेवला आणि जोर दिला. तेलाच्या चिकटपणामुळे पॉचकन आवाज करत माझा सुपाडा काकूंच्या पुच्चीत शिरला. बटाट्या एवढा मोठा सुपाडा आत शिरताच काकू ओरडल्या “आई ग मेले मेले. फाटली माझी पुच्ची. गाढवाच्या एवढा मोठा आहे तुझा दांडा.” मी घाबरून माझा सुपाडा बाहेर काढला. पुन्हा पॉच कन आवाज आला. “नको काढू बाहेर. आत घाल पुन्हा. एवढा मोठा लवडा कधी घालून घेतला नाही मी. तुझ्या काकांचा तर तुझ्या निम्म्याहून पण छोटा आहे. सवय करावी लागेल मला. हळूहळू घाल.” मी पुन्हा काकूंच्या पुच्चीत लवडा घालू लागलो. माझा सुपाडा आता पूर्ण आत गेला आणि काकूंच्या पुच्चीत गच्च बसला. जणूकाही कोणीतरी मुठीत घेऊन जोरात आवळत असल्यासारखे वाटू लागले. रमाकाकू जोराजोरात श्वास घेत होत्या. काकूंचा पुच्चा माझ्या लवड्यावर आकुंचन प्रसरण पावत होता. काकू बोलल्या असंच थांब थोडावेळ थांब.” मी लवडा तसाच अर्धवट आत टाकून काकूंच्या मऊमऊ शरीरावर निपचीत पडून राहिलो. मिनीटाभराने काकूं म्हणाल्या “आता जोर लावून पूर्ण आत घाल” मी पुन्हा जोर लावला पण माझा अजस्त्र लंड काकूंच्या योनिमार्गात थोडा देखील आत जाईना. मी कंबर पुढेमागे करत काकूंना सुपाड्यानेच चोदू लागलो. सांगत होतो.

This content appeared first on new sex story .com

This story आमच्या चाळीतल्या भानगडी – 4 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page