आमच्या चाळीतल्या भानगडी

माझे नाव राजेश. मला सगळे राजूचं म्हणतात. मी माझा पहिला अनुभव तुमच्याशी शेअर करतोय. ही कहाणी नव्वदीच्या दशकातील आहे. मी नववीत होतो. आमच्या वेळेस आम्हाला सेक्स बद्धल जास्त माहिती नसायची. इंटरनेट नव्हते. बाजारात तसली पुस्तके मिळायची पण सहज पणे नाही. लवडा ताठ झाला की काय करायचं ते कळायचं नाही. लवडा गादीवर घासला की मजा यायची.
तेंव्हा आम्ही परेलला चाळीत राहायचो. आजूबाजूला सगळे मराठी कुटुंब. पुरुष मंडळी सकाळी उठून कामाला जायची. मग चाळीत बायकांचं राज्य असायचं.
शाळेतून दुपारी घरी आल्यावर मुले जी खेळायला बाहेर पडायची ती सरळ रात्री घरी यायची. उदयाची चिंता कोणाला नसायची.
बायका दुपारी जेवणं आटपली की गॉसिप करत बसायच्या. कोणाची सासू कशी खडूस आहे, कोणाची मुलगी कोणाबरोबर फिरते, कोणाच्या शेजाऱ्यांचे कोणाबरोबर भाडण झाले हे नेहमीचे विषय.
दरवाजे मात्र सगळ्यांचे कायमचे उघडे. कोणीही कोणाच्याही घरी बिनदिक्कतपणे जायचे. फक्त रात्री आणि दुपारी झोपताना दरवाजे बंद व्हायचे. ढोले काकू, रमा जोशी काकू अन दांडगे काकू पक्क्या मैत्रिणी होत्या. त्यांच्या गप्पा जोरात रंगायच्या. मीही बाजूला खेळता खेळता त्यांच्या गप्पा ऐकायचो.
एकदा बोलता बोलता ढोले काकू म्हणाल्या “काय ग रमा, आजकाल तू जास्त फुगत चाललीस. नवीन इंजेक्शन चालू केलेस काय?”
रमा काकू चाळीशीच्या प्रौढ आणि वयस्क होत्या. पक्का ब्राम्हणी दुधासारखा गोरा रंग, घारे डोळे अन शरीराने स्थूल होत्या. जेमतेम पाच फूट उंच असल्या तरी गुबगुबीत भरगच्च शरीरामुळे त्या आकर्षक वाटायच्या. त्यांचे स्थन छान फुगीर होते. खरी कमाल त्यांच्या पार्श्वभागाची होती. रमाकाकू कमरेखालून चांगल्याच पसरलेल्या होत्या. त्यांचे विशाल ढुंगण आणि जाडजूड मांड्या पाहून कोणालाही त्यावरून हात फिरवायची इच्छा होईल. त्यामानाने त्यांचा नवरा बुटका, काळा आणि पोट सुटलेला होता. चांगला शिकलेला असल्यामुळे पगाराकडे पाहून इतक्या सुंदर काकूंनी त्यांच्याशी लग्न केले असावे.
“काय करणार, आमच्या नशिबी बारीक नळ आलाय. मग कधी चांगला दांडका मिळाला तर कशी सोडू. कंड तर शमला पाहिजे”. रमा काकू उसासे सोडत बोलल्या. दांडगे काकू हसून बोलल्या “तुला काय. तू सुंदर आहेस गोरी आहेस. तरुणांपासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळे मागून फिरतात चान्स मिळेल म्हणून. आम्हाला कोण विचारताय? जोरदार दणके पडलेल्याशिवाय रात्रीची झोपपण येत नाही. हे कामावरून थकून आले की पाठ करून झोपून जातात. मग बोटांनीच कामं करावी लागतात. तुझा कोण मजबूत ठोक्या असेल तर पाठव ना.” मला या बायकांच्या कोड भाषेचा काहीही अर्थ लागत नव्हता.
रमा काकू बोलल्या. “अग सुमे, तू जरी काळी असलीस तरी अंगाने धष्ट पुष्ट आहेस. तो शेजारचा बाबू सारखा तुझ्या मोठ्याल्या ढुंगणावर नजर टाकत असतो. त्याला एकदा साडी वर करून तुझ्या गरगरीत जाड्या मांड्या दाखव मग बघ कसा लाळ घोटत मागून येतो ते”. सगळ्या हसायल्या लागल्या. “चल बाई आता स्वयंपाकाला लागते. नाहीतर उशीर होईल” लाजत सुमा काकू बोलल्या आणि सगळ्या पांगल्या.

This content appeared first on new sex story .com

This story आमच्या चाळीतल्या भानगडी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page