आयुष्यातील पहिली पुच्ची पार्ट 2आयुष्यातली पहिली पुच्ची पार्ट 2

दोन मिनिट शांत राहिल्यानंतर सारिका मला म्हणाली किती नालायक आहेस तू.

सारिका चे बोलणे ऐकून मी मनात खूप घाबरलो मला वाटलं की ती आता माझ्यावर खूप चिडणार.
पण सारिका पुढे म्हणाली बावळट तू जर मला पहिल्या दिवशीच सांगितले असते
तर आतापर्यंत तुझी ट्रीटमेंट कधीच चालू झाली असती.

सारिका म्हणाली मी तुझी मैत्रीण आहे
आणि मैत्रिण ही संकटात नाहीतर कधी कामाला येणार.
तू माझी इतकी काळजी घेतो .माझे सर्व लाड पुरवतो मला जे हवे ते सर्व आणून देतो.
आणि मी तुझ्यासाठी इतके नाही करू शकत का ?

हे एकूण माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या.माझी इच्छा होत होती की गच्चीचा दरवाजा आतून लावावा
आणि इथेच सारिकाला आडवा करून भोंगळे करावे.
पण मी माझ्या भावनांना आवर घातला
आणि सारिकाच्या बोलण्याची वाट बघू लागलो.

मग मी भोळा बनत सारिकाला म्हणालो
मला बराच त्रास होत आहे आता
तर आपण कधी करायची सुरुवात ?

सारिका म्हणाली खरं सांगू का तू माझा मित्र असल्याने मी तुला पटकन हो तर म्हणाले.
कारण की तू माझा खूप जिवलग मित्र आहेस आणि तू माझ्यासाठी खूप काही केलेले आहे.पण आजपर्यंत नवरा सोडून कुणासमोर भोंगळे होणे मला थोडे अवघड जाणार आहे.

मग ही नौटंकी करत म्हणालो की सारिका जर तुला लाज वाटत असेल तर राहू दे ना
मी घेईल गोळ्या औषधच.
थोडा वेळ लागेल पण काही प्रॉब्लेम नाही.

माझे बोलणे थांबत सारिका म्हणाली.
अरे आधी माझं पूर्ण बोलणं तर ऐक.
मी असं म्हणत आहे की आत्ता लगेच मला हे शक्य नाही मला उद्यापर्यंत वेळ दे मग मी माझी मानसिक तयारी करते.
आणि लक्षात ठेव मी तुझ्यासाठी काहीही करू शकते हे तर काहीच नाहीये माझ्यासाठी.

हे ऐकून मी खूप खुश झालो पण मला अजून उद्यापर्यंत वाट बघावं लागणार यामुळे माझ्या मनातील बेचैनी सुद्धा खूप वाढली होती.
मग मी मनाची समजूत घातली की इतके वर्ष काढले आहेस तर अजून एक दिवस फक्त.

मग मी आणि सारिका बराच वेळ गच्चीवर गप्पा मारत बसलो.
आणि उद्या केव्हा आणि कसे काय करायचे याची प्लॅनिंग बनवायला लागलो.
सारिका म्हणाली मी आता खाली जाते.

सारिका खाली गेल्यावर मी तिची तिथे
वाळायला टाकलेली पॅंटी घेतली.
आणि नाकाला लावत तिचा वास घेत मुठ मारायला लागलो.
मुठ मारताना माझ्या मनात लगेच विचार आला. की उद्या हीच पॅंटी काढून मला सारिकाची पुच्ची चोखायला भेटणार आहे.

रात्रभर मला या विचारांनी झोप आली नाही त्यामुळे मी सकाळी उशिरा आठ वाजता उठलो आणि ब्रश करत असताना मला सारिका चा नवरा ड्युटीला जाताना दिसला.
मी ब्रश केल्यानंतर पटपट सर्व आवरले नाश्ता केला आणि वरच्या रूम मध्ये गेलो.

माझा लवडा सकाळपासूनच ताठ होऊन बसला होता.
कारण की मी आज आयुष्यात पहिल्यांदा पुच्ची बघणार होतो.

मी रूम मध्ये जाऊन पंधरा मिनिट झाले तरी सारिका काही दिसली नाही म्हणून मी बाहेर गेलो आणि कोणी नाही आजूबाजूला याचा अंदाज घेत तिच्या रूमचा दरवाजा वाजवला.

सारिका ने दरवाजा उघडून मला आत बोलावले ती म्हणाली हे आत्ताच गेलेत.
यांच आवरून दिले
त्यामुळे माझी आंघोळ बाकी आहे अजून.
तू एक काम कर तू तुझ्या खोलीमध्ये जाऊन थांब.
मी आंघोळ करून येते लगेच तुझ्या वरच्या रूममध्ये.

तेवढ्यात मला खालून माझ्या आईने आवाज दिला मी वरूनच विचारले काय काम आहे ते.

आई म्हणाली कि ती बाबांसोबत आज माझ्या मोठ्या ताईच्या घरी जाणार आहे दिवसभर.
रात्री उशिरा नऊ वाजता घरी परत येईल.

हे ऐकून तर माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या.

मी परत सारिकाच्या घरात गेलो
आणि तिला सांगितले की तू आंघोळ करू नकोस.
आमच्या घरातील बाथरूम खूप मोठे आणि छान आहे आज तिथेच आंघोळ करतो माझे आई बाबा गेले की.
हे ऐकून सारिका सुद्धा खूप खुश झाली.
मी तिला म्हणालो की तुझ्या आवडीची नाश्त्याचे सर्व पदार्थ सांग मी आई बाबा गेले की लगेच घेऊन येत होते सर्व.
हे ऐकून सारिका अजूनच जास्त खुश झाली.

सारिका ने तिला काय काय खायचे ते सांगितले मी सुद्धा आई-बाबा गेल्यानंतर पटकन जाऊन ते आणले. आणि माझ्या त्या झवाड्या मित्राच्या सल्ल्यानुसार सारिका येण्याआधीच मी एकदा मूठ सुद्धा मारून घेतली
कारण की त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मी जेव्हा सारिकाची पुच्ची पहिल्यांदा बघेल तेव्हा मी मूठ मारलेली नसेल तर लगेच माझ्या लवड्यातून आपोआप चीक निघून माझा लवडा फेल होऊन जाईल.

मुठ मारून झाल्यानंतर मी सारिकाला फोन करून आजूबाजूला कोणी नाही याचा अंदाज घेत आमच्या खालच्या घरात येण्यास सांगितले.

मी फोन करून दहा मिनिट झाले तरी सारिका खाली आली नव्हती मी खूप बेचैन झालेलो होतो. तेवढ्यात दाराची कडी वाजली आणि माझ्या हृदयाची धडधड वाढायला लागली.
मी दार उघडून बघितले असता सारिका बाहेर उभी होती.
सारिका ने एक छान नवीन साडी घालून मेकअप केलेला होता त्यामुळे तिला वेळ लागला खाली यायला.
जरी सारिका ने आंघोळ केलेली नव्हती तरी
मेकअप आणि नवीन साडी मध्ये सारिका खूप छान दिसत होती.

मी सारिकाला घरात घेतले आणि तिच्या आवडीचे सर्व पदार्थ तिला खाण्यास दिले.
पण सारिका म्हणाली की आंघोळ झाल्याशिवाय ती नाश्ता नाही करू शकत.

मग मी तिला आमच्या बाथरूम कडे घेऊन गेलो आणि बाथरूम मध्ये सर्व नळ चालू करून दिले.

मला वाटले की सारिका माझ्यासमोर आंघोळ करेल पण ती म्हणाली ठीक आहे मी येते लवकर आंघोळ करून
तु थांब बाहेर.
सारिका बाथरूम मध्ये अंघोळ करत असताना मला बाथरूमच्या वरून किंवा दरवाज्यातून डोकावून बघण्याची खूप इच्छा होत होती.
पण मी परत माझ्या भावनांना आवर घातला कारण की पुढच्या काही मिनिटांमध्ये मलाही स्वच्छ पुच्ची स्वतः उघडून बघायला भेटणार होती.

सारिका अंघोळ करून बाहेर आली.
नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही दहा-पंधरा मिनिट गप्पा मारत बसलो आणि शेवटी मी ज्या क्षणाची वाट बघत होतो तो क्षण आला सारिका म्हणाली हे बघ मी रात्रभर विचार करून माझ्या मनाची तयारी केली आहे.
मी रात्री खूप विचार केला तेव्हा माझे मन मला म्हणाले की तू माझा बेस्ट फ्रेंड आहे
आणि बेस्ट फ्रेंड ला अशी मदत करण्यात काही चुकीचे नाही.तर आता माझ्या मनात कसली शंका नाहीये आपण तुझी ट्रीटमेंट लगेच चालू करू.

मग मी सारिकाला म्हणालो ठीक आहे
तू सांग आता कसे कसे करायचे
तेव्हा सारिका म्हणाली की चल आधी आपण मागच्या पलंगवर जाऊ.
आम्ही दोघे मागच्या पलंगावर गेलो
तेव्हा सारिका पलंगवर चढली तिने तिच्या डोक्याखाली दोन उषा घेतल्या आणि तिने मला तिच्या दोन्ही पायांच्या समोर गुडघ्यावर बसण्यास सांगितले.
मी पलंगावर बसताच सारिकाने तिची साडी आणि परकर वर ओढण्यास सुरुवात केली.
हे बघून मी थोडा निराश झालो.
कारण की मला असे वाटले होते की सारिका तिची पूर्ण साडी परकर आणि पॅंटी काढून माझ्यासमोर भोंगळी झोपेल.

पण आयुष्यातील पहिली पुच्ची बघायला भेटत आहे या आनंदामुळे मी जे भेटत आहे त्यातच खुशी मिळवण्याचे ठरविले.

सारिका ने हळूहळू तिचा परकर आणि साडी ओढत मांडीपर्यंत आणला.
सारिकाचे उघडे पाय मांड्यापर्यंत उघडे बघूनच माझा बुल्ला खूप ताठ झाला होता.
माझी जीभ कोरडी पडून पोटात भीतीने गोळा उठला होता.
माझ्या हृदयाची धडधडही खूप जास्त वाढली होती.
सारिका ने तिची साडी आणि परकर पूर्ण कमरेपर्यंत वर ओढली.
आणि मला आता सारिकाची पॅंटी पूर्णपणे दिसू लागली.

पण त्यानंतर सारिका ने तिच्या दोन्ही हातांनी तिचे तोंड झाकले.
मी तिला काय झाल्यास असे विचारले असता सारिका म्हणाली की मला आता खूप लाज वाटत आहे तूच तुझ्या हाताने माझी चड्डी खाली ओढ.
हे ऐकून तर मी अजून जास्त खुश झालो

सारिकाने तिच्या दोन्ही हाताने तिचे डोळे आणि तोंड पूर्ण झाकले होते लाजेने.
माझ्या छातीतली धडधड अजून वाढली मी माझे हात सारिकाच्या चड्डीकडे नेले असता माझे हात थरथर कापत होते.
शेवटी मी माझे दोन्ही हात सारिकाच्या चड्डीला लावून खाली ओढू लागलोYou cannot copy content of this page