आरतीच्या मुली सोबत संभोग ..१नमस्कार मंडळी मी कारण आपल्या समोर एक छान अशी सत्य कथा घेऊन आलो आहे या मधे मझ्या आत्यची मुलगी सोबत झालेला एक  आ विस्मरणीय क्षण आहे …

मी तेव्हा sy ल होतो मला तिच्या सोबत संभोग करायचं होता कारण ती उंच दोलदर छाती आणि फिगर २४-३६- २६ अशी बॉडी ची मालकीण होती …

ती कॉलेज ल असताना तिचा bf होतं आणि परत तीने एक दोघां सोबत ही संमद ठेवले होते असे ऐकून होते … आमच्या पहुण्यातील बरीच पोर तिला लाईन मारायची … कारण ती होतीच तशी मधाळ…

आता तीच लग्न होऊन ४-५ वर्ष झाली होती तिला ट्विन्स होती  तिचे hubby आर्मी मधे होते त्या मुळे ते ६ महिन्यातून यायचे … आणि आल की तिला कचा कचा झवायचे कमीत कमी. ६,७ राऊंड व्हायचे हे तीन मला संभोग वेळी सांगितल . पण तिला ते रेप सारखं वाटायचं …

मी एक दिवस तिच्या घरी गेलो होतो.. तेव्हा ती फ्लॅट मधे तिच्या मुलांसोबत राहत होती .. मुले लहान होती .. त्या रात्री आम्ही जेवायच्या आधी खूप गप्पा मारल्या … मला फक्त संधी हवी होती ..पण माज धाडस होत नव्हत.. मी चोरुन तिचे बोल बघत होतो .. तिने नाईटी घातली होती .. मला अस मागणं जाऊन गप्प करून मिठी मारावी असं झालं होत .. पण धाडस न्हवत ..मग जेवण झालं … तिने भांडी वगेरे केले त्यांच्याकडे डब्बल बेड होता एका बाजूला ती मधे पोर आणि बाजूला मी अस झोपलो होतो … ती आली आणि बेड वरती आडवी झाली …  मग मी बोली चालू केलं ते पण भित भित .. तुला नवऱ्याची आठवण येत नाही का .. अस वगेरे .. म थोड ती पण खुलंन बोली … येते पण काय करणार आस …थोड्या वेळाने दोघे ही झोपलो .. मला झोप येत न्हाविती मला काही ही करून संभोग करायचंय होता …

कथा वाचून मला अभिप्रायन क्की कळवा [email protected] माझा मेल आयडी आहे ..

मी नुसत्या बाजू पालटत राहिलो ..एक वाजला होता … मी आधी कथेथ वाचलं होत स्त्रीला गरम केलं की ती सुख देतेच .. मग मी हळूच उठून तिच्या बाजूला गेलो ..मनात भीती होती पण हळूच धाडस करून मी माझा हात तिच्या पोटावरती ठेवला आणि डोळे झाकून पडलो तिची काहीच हालचाल नाही झाली ..

मी आता हळू हळू माझा हात वरती सरकू लागलो …आणि उजव्या बोल वर ठेवला .. मझ्या रुदायचे ठोके मला स्पष्ट ऐकू येत होते .. मग आता मी तिचे बोल वरून हळू हलू हात फिरवू लागलो …अबादरी हात फिरवत होतो ..अस ५,६ मिनिट केल्यावर मी थोडासा  दाबून चोळू लागलो ..मला तीच निप्पल सापडत नव्हता कारण तिने नाइटी च्य आत ब्रा घातली होती थोड चोळून झाल्यावर मी तिची पूची पहायचं ठरवलं .मग मी हळू हलू तिची नायटी वर करू लागलो ५,१० मिन प्रयत्न केल्यावर तिची नायती आता मंडी पर्यंत आली होती ..

आत मध्ये चॉकलेटी रंगाचे निक्कर होती .. हे सर्व झीरो बल्ब चया प्रकाश दिसत होत ..आता मी तिच्या पुचीला निकर वरून चोळू लागलो ..अस १० मिन केलं असेल अंदाजे .. मला तिची पूचि डोळ्यांनी पहायची होती.. म्हणून मी उठलो थोडा वेळ बसलो हळू हलू तिचे पाय अबडारी बाजूला केले .. आणि निक्कार मधे हात घालून हळू हलू कडण्याचा प्रयत्न करू लागलो… पण निकर आता तिच्या नितंब मधे अडकली होती …

मी हळू हलू खाली खेचू लागलो .. जोर लावावा तर ती उठेल याची भीती .. हलू हलू करत निकर अर्धी प्यूचि पर्यंत ओपन केली .. थोडास एलास्टिक खेचून आत पाहिलं तर पूचीवर लहान लहान केस होते आता हळूच माझा हात आत घातला आणि पूचीवरून फिरवू लागलो कारण पूर्ण puchi अजून काही दिसली न्हवती … मझ मधलं बोट भेजवरून फिरू लागलो … आता मला खूप मज्जा येत होती .. मी आता मझ बोट थोड आत घातलं तशी ती हल्ली ..

मी लगेच हात कडून तिथेच गप्प पडलो ..थोड्या वेळाने उठलो आणि हळू हळू तिची निकर संपूर्ण खेचून काडली … आता दोन्ही मांड्याच्या मधे आलो … आणि पुचीचा वास घेतला …तो वास थोडा तिरसट होता पण घेण्याची इच्छा होऊ लागली चाटू वाटत होत मग मी लगेच माझी जीभ बाहेर कडलीं आणि सर सर् करून तिच्या पुचचीच्या बाजू वरून फिरवू लागलो … मला ते भरी वाटू लागलं एक नशा चडली होती मनावर आता मला कसलीच भीती वाटत न्हवती …

मी पूर्ण जीभ तिच्या पुचचीच्या आत घालत होतों आता मला तीची पुची गरम आणि फुगीर झाल्या सारखं वाटतं होती … तिची थोडी थोडी हालचाल झाल्या सारखं वाटत होत पण मी मझ चाटण तसाच चालू ठेवलं … मला वाटतंय अर्धा एक तास मी तिची पुची चाटत होतो .. आता पुचीतून खारट तुरट चवीच्या स्वाद येत होता … मला तो ही अवडू लागलं … मी आता जोर जोराने तिची पुची चाटत होतो …

इकडे माझा लंड कापड्या क्या आत तातून दुखू लागला होता … आता मी माझा हात हळूच वर केला आणि बोल वर ठेवला अब्दरी हात फिवल्यानंतर मला निप्पल ची जागा कडक झाल्या सारखं जाणवलं… आता तिच्या तोंडून सुतकरे बाहेर पडत होते तिने तिचे हात आता मझ्या डोक्यावर ठेवले आणि पुची वर दाबू लागली तसा मी चटण्या ची स्पीड वडवली आणि बोल दाबू लागलो … ती जास्त सुस्कारे सोडू लागली …आ … आ आ आई आई…. उम्म…….आ… Ohhh… असं सुस्कारे सोडू लागली अचानक मला गरम गरम ओलावा जाणवला मी लगेच त्याला  चाताय चालू केलं …तिने तिचे नितंब उचलून  माज तोंड त्या वर दाबून धरलं होत आणि तीच शरीर कंपन पाऊ लागलं होत  ..

आता एक दहा पंधरा मिनिाट चाटून झाल्यावर मी तिच्या वरती आलो आणि तिच्या ओठांना मझ्या ओठात घेऊन चोखू लागलो ती आता शांत पडली होती मी तिचे ओठ चोखत हळू हलू बोल दाबू लागलो .. आता ती मला थोडी थोडी साथ देत होती ..मी माझी कंबर हलून माझ्या लवड्यात पूचीचा स्पर्श कापद्या वरून देत होतो …

आता मी तिची नायाती वर खेचू लागलो… तिची नयाती आता छाती पर्यंत आली होती मी बोल च्या वर ढकलली आणि ब्रा वर तुटून पडलो ब्रा वरूनच निप्पल सक करू लागललो… आता ब्रा मधून बोल बाहेर कडला आणि त्यांना तोंडात घेउन आली   पालिन चोखू आणि दाबू लागलो .. २० एक मिनिट बोल चोखले असतील …

आणि मी खाली सरकलो .. आता तिच्या पोटावर किस चा वर्षाव सुरू केला तिची खोल बेंबी चाटू लागलो .. जवळच परकर ची नाडी होती तिला तोंडात घेउन खेचली … आणि जो परकर कमारे भोवती गुंडाळला होता त्याला खाली ढकलू लागलो  तिने थोडी कंबर वरती उचलली होती आता मी परकर पूर्ण कडून टाकला आणि माझी पॅन्ट आणि अंदरपंत पण …

परत मी तिच्या वरती आलो तिला परत किस कारण सुरू केलं बोल दाबत होतो  माझा लवडा जोकी ६ इंच आहे आहे तो तिच्या योनी वरती घासू लागलो … पण मला घाई होती ती आत घालायची .. मी ट्राय करत होतो पण मला योग्य जागा सापडत नव्हती … पाच सहा वेळा ट्राय केल्यावर पण गेला नहीं मग तिने तिच्या हाताने पकडून पुची वर सेट केला आणि ओडाला … तसा मी धक्का दिला …

माझे डोळे मिटले होते ती पाय मशनेरी पोस मधे खाली … दोघांच्या पण तोंडातून सुस्कारे अका वेळी च बाहेर पडले … आ आ आ आ आ आ… Ohh … माला अस गरम गरम कष्यात तरी घातल्या सारखं वाटू लागलं होत मी चार पाच वेळ च माग पुढं केलं तेवढ्यात मला मी फायर झाल्याचं जाणवलं … अंगातून सर्व शक्ती निघून गेल्या सारखं जाणवलं .. मी तसाच तिच्या अंगावर कोसळलो … मला लाज वाटू. लागली … आता मनात भीती वाटू लागली … तिने केसातून हात फिरवला आणि बोली पहिल्यांदा केलं होतास का .?

मी होय

ती – पहिल्या वेळी अस होत लगेच … मी तिच्या छातीवर  डोकं ठेऊन पडलो होतो … आता मला परत थोड थोड इच्छा होऊ लागली ..मी डोकं उचललं ती डोळे बंद करून पडली होती खाली तिच्या पुच्चीतून माझा रस  गळत होता .. माझा लंड आता सूर्तुकला होता .. आता मी तिचे निप्पल परत चोखू लागलो ती मझ्या पाठीवरून हात फिरवत होती … मी माझा t shart कडून टाकला.. आता आमचं पूर्ण नग्न आंग एक  मेकाला घर्षण करत होत ..माझा लवडा परत हळू हलू तातू लागलं होतं …

या पुढील भाग लवकर..तुमचा अभि् प्रय नक्की कळवा .. माझा मेल आयडी [email protected] असा आहे ..

Loading


0

0

You cannot copy content of this page