आर्या आणि मी भाग २

पहिल्या भागात मी कसं आर्या आणि अनन्याला झवलो त्याची गोष्ट वाचली असेलच. आता पुढे..

—-

आर्या, अनन्या आणि शमिका दारात उभ्या होत्या.

“काका.. आत येऊ का? शमिकाला तुझी मदत हवी आहे.” आर्या म्हणाली.

“ये ना ग.. आत ये. या सगळ्या या.” मी.

तिघी आत आल्यावर मी फ्लॅटचं दार बंद केलं आणि त्यांच्याकडे वळलो.

“बोल ग आर्या. काय काम होतं. काय मदत हवी आहे तुझ्या मैत्रिणीला.” मी विचारले.

“अरे काका तिला विश्वासच बसत नाहीये की.. आपण.. त्या.. दिवशी..” आर्या थोडंसं घुटमळत बोलली. आणि तिथेच थांबली.

मी तिच्याकडे प्रश्नार्थक चेहऱ्याने पाहिले.

ती लाजली. तसं या पिढीला आणि परत येवढं सगळं झाल्यावर तिने लाजावे अशी माझी अपेक्षा नव्हती. पण तिची मैत्रीण शमिका होती म्हणून असेल कदाचित.

“अनन्या तू बोल ना..” शमिकानी अनन्यावर जोर केला.

“अरे काका.. त्या दिवशी नाही का.. सौम्याचा वाढदिवस होता.. आणि त्या बंटी आणि सिड नी मला पेप्सीतून रम पाजली होती..” अनन्या ने तो दिवस आठवून दिला.

मला तो दिवस चांगलाच आठवणीत होता पण ह्या मुलींकडून ते वदवून घ्यायचं होतं म्हणून मी म्हंटलं “बरं मग त्याचं काय?”

“अरे त्या दिवशी नाही का तू आम्हाला दोघींना चांगलंच..” आर्या पुढे म्हणाली.

“हो हो.. आता आठवलं.. तुम्ही दोघींना जरा जास्तच झाली होती आणि तुम्ही इथेच झोपला होता.. बरोबर ना?” मी.

“अरे काका असं काय करतोस..” असं म्हणत आर्या माझ्या जवळ आली आणि कानात कुजबुजली “अरे तू आम्हाला दोघींना मस्त ठोकलं ना.. आठवलं का..”

“हां हां.. आठवलं” मी पण हळूच तिच्या कानात बोललो. “पण आत्ता कशाला आलात आणि तिला कशाला बरोबर आणलं.”

आर्या मला आतल्या खोलीत घेऊन गेली आणि दार लाऊन म्हणाली, “तिला ठोकून घ्यायचंय तुझ्याकडून. आणि आम्हाला पण परत एकदा हवाय तुझा.”

“ही बघ आर्या.. अशा गोष्टी एकदाच होतात, परत परत नाही. जे झालं ते झालं. आता ते सगळं विसरून जा. दोघीही. आणि कुणाला सांगितलं तर आपली बदनामी होईल. ऐक माझं.” मी.

“काका आता ते शक्य नाही. शमिकाला आणि आमच्या ग्रुप मधे आम्ही दोघींनी सांगितलं की आम्हाला किती मजा आली आणि तू किती मस्त ठोकलं आम्हाला दोघांना. आणि तुझा किती मस्त जाड आणि लांब आहे. किती खोल पर्यंत गेला होता. माझी पुच्ची तर तो दिवस आठवला तरी पाझरायला लागते. अनन्या सुद्धा तिच्या पुच्चीशी खेळताना तुझ्या त्याची आठवण काढते.” आर्या सांगत होती.

आणि मला घाम फुटत होता. या दोघींनी आणि कोणाला काय काय सांगितलं आहे याचा विचार करत होतो.

मी असा विचारात पडलेला पाहून, ती पुढे म्हणाली, “अरे काका.. काळजी नको करू आम्ही ही कोणालाच नाही सांगितले.”

“मग शमिका कशी आली तुमच्या बरोबर? काय बोलला तिच्या बरोबर? आणि तिने बाहेर जाऊन काही सांगितलं तर? वाट लागेल माझी. आता तुम्ही तिघी जा इथून.” मी उत्तर दिलं.

“आम्ही काही जायला नाही आलोय. आणि मला तर तू नाहीच हाकलू शकत. आणि अनन्याला पण.” आर्या ठामपणे म्हणाली.

“का नाही? असं काय..” मी विचारलं. माझं वाक्य संपायच्या आत तिने तिचा फोन काढला आणि त्यातला एक विडियो सुरू केला. समोर अनन्या दिसत होती. बेडवर पडलेली. अंगावर एक चिंधी पण नव्हती. आणि चेहऱ्यावर काही भाव ही नव्हते. भान हरपून पडली होती. तिच्या ड्रिंक मध्ये रम जास्त झाली होती. पलीकडे एक पोरगा दिसत होतं आणि अलीकडे मी होतो. दोन्ही पोरं दार उघडून गेली. एक हातानी मी अनन्याचे छोटे छोटे स्तन दाबायला लागलो. आणि दुसऱ्या हातानी पँटची झिप काढून माझा कडक झालेला लंड बाहेर काढल्याला लागलो. पुढच्या क्षणाला माझं लिंग तिच्या पुच्चीत सामावला होतं. आणि मी जोरात अनन्याल झवत होतो. माझं चेहरा तिथे व्यवस्थित दिसत होता.

“सौम्या नी तुझ्या रेकॉर्डिंग मधून काढून दिलं.” आर्या नी स्पष्ट केलं.

मी एकदम हवा गेलेल्या फुग्यासारखा. बेडवर बसून तिला विचारलं, “बरं. हे सगळं ठीक आहे. पण आणि कोणाकडे ही क्लिप आहे? तू आणि..” मी विचारलं.

“कोणी नाही.. अनन्याला माहीत सुद्धा नाही.” आर्या.

“पण सौम्या..” मी अडखळत विचारलं.

“मी तिला ब्लॅकमेल केलं. आणि तिला जबरदस्तीने हार्ड डिस्क मधून ही क्लिप काढायला सांगितली. माझ्याकडे माझी क्लिप पण आहे. पण त्यात तुझं तोंड दिसत नाही. काय ठोकलंस रे त्या दिवशी. मस्त मजा आली.. तुला पण आली असेल ना…” आर्या कुजबुजली.

“दार बंद कर आणि सांग काय करायचंय.” मी पण तिला हळूच सांगितलं.

तिने दार बोल्ट करून आली. माझ्या समोर उभी राहिली आणि तिने तिचा टॉप वर उचलला.

तिचे मस्त बूब्स बाहेर पडले. मोठ्या मोसंबी एवढे पण गोरे. वर पाच रुपेच्या नाण्या एवढे अरोला, हलक्या गुलाबी रंगाचे आणि त्यावर छोटी छोटी स्तनाग्रे, कडक, उभी. अगदी डाळींबाचे दाणे पण गहिऱ्या गुलाबी रंगाची. तिच्या बूब्सवरची लव उत्तेजित होऊन उभी राहिली होती. तिच्या हातावरची लव सुद्धा उभी राहिली होती.

टॉप वर करुन तिने हनुवटीखाली धरला. आणि खाली वाकून तिने माझे हात हातात घेतले. मग तिने माझे हात तिच्या बूब्स वर ठेवले. आह.. काय जादू होती तिच्या बूब्स मध्ये. नाजुक मऊ रेशमासारखी काया होती तिची. बोटांना गुदगुल्या झाल्या. मी अगदी पार विरघळून गेलो. माझा लंड लुंगी फाडायला निघाला. घरात होतो एकता, त्यामुळे आत जॉकी घातली नव्हती. त्यामुळे लुंगीतला तंबू खूपच मोठा झाला होता. आणि अनाहूत पणे माझे हात तिच्या बूब्सवर फिरू लागले. अंगठा आणि बोटाच्या चिमटीत तिची स्तनाग्रं धरून दाबली. आणि पिरगाळली.

“स्स् आsssह काकाsss.. हळू ना रेsss.. दुखतं..” आर्या कळवळली.

मी तिची बोंडं घट्ट धरली आणि खाली ओढली. तशी ती पण आह आह करत अजून खाली वाकली. तिचे स्तन हातातून सोडून, मी तिला खाली ओढली. आणि माझ्या मांडीवर घेतली.

तिच्या स्कर्टचे हुक काढून तो खाली ढकलला. ती ओणवी होऊन हे सगळं करून घेत होती. आणि तयारीनेच आली होती. टॉपच्या आतमध्ये ब्रा सारखं अंतर्वस्त्र, स्कर्ट च्या आतमध्ये पॅन्टी असं काहीच नव्हतं. फक्त टॉप आणि स्कर्ट.

स्कर्ट खाली ढकलला आणि तिला खालून नग्न केली. समोर वाकून उभी होती, तशी तिला मांड्यांवर आडवी घेतली. पाठीवर हात ठेवून तिला दाबून ठेवली. आणि उजव्या हाताने तिच्या गोबऱ्या गोबऱ्या कुल्ल्यावर दोन चापट्या मारल्या. एक उजवीकडे आणि दुसरी डावीकडे. दोन्ही बाजूवर माझ्या हाताचा ठसा उमटला. आर्याचा पार्श्वभाग एकदम लाल झाला होता.

“आह आह काका सस्स् केवढ्या जोरात मारतोस.. हुळहुळतंय ना. स्स् आह..” आर्या उसासे टाकत म्हणाली.

“काकाला ब्लॅकमेल करतेस हां.. परत करशील? करशील?” प्रत्येक शब्दागणिक मी तिच्या कुल्ल्यावर चापट्या मारत होतो. अर्थात तिला फार लागेल अश्या नाही पण समजेल की लागलंय इतक्या जोरात… तिचे दोन्ही कुल्ले आता लाल झाले होते. आणि हात लावलं की आर्या कण्हायला लागली होती. सेक्सी आवाजात.

“आहह स्स् हं ओहह. आई ग..”

तिची पुच्ची गळायला लागली होती. तिच्या छातीखाली हात सारत मी तिचे छोटेसे स्तन कुरवाळले. तिने हुंकार दिला. “हम्म.. आह.. स्सस्स कर ना रे असंच.. किती मस्त वाटतंय. आह..”

मी आता तिच्या पुच्चिच्या वरून हात फिरविला आणि स्तन कुरवाळले. ती झटके देत वर सरकली. मी एक चापट तिच्या कुल्ल्याच्या भेगेत मारली आणि बोटं तिच्या योनीप्रदेशात ढकलली. आर्याच्या योनीतून स्त्राव झिरपत होता आणि माझी बोटं त्याने भिजून गेली. डाव्या हातात तिचा एक स्तन पकडून उजव्या हाताने तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले. ती सीतकारली “आहह हाय..” तेच ओलं बोट मी तिच्या दाण्यावर घासलं. ती उडालीच. आह आहा स्सस्स करत ती माझ्या बोटावर झडली. माझा हात तिच्या कामरसाने पूर्णपणे ओला झाला होता आणि अजून तिच्या पुच्चीतून रस पाझरत होता. तिला तसंच उचललं आणि बेडवर उताणी ठेवलं. तिचे डोळे मिटून घेऊन ती या स्वर्गसुखाचा आनंद घेत होती. मी तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीत तोंड खुपसले. जिभेनी तिची पुच्ची चाटून स्वच्छ करू लागलो. आणि तिच्या पुच्चिची पटलं बाजूला करून माझी जीभ मी तिच्या भोकात घुसवली. आर्यानी तिचे पाय माझ्या डोक्यावर ठेवले आणि दोन्ही हातानी मला तिच्या योनीवर दाबू लागली. माझं नाकाचा शेंडा तिच्या दाण्यावर घासू लागलं आणि ती परत झडली. तिचे कामसलिल माझ्या चेहऱ्यावर उडाले होते आणि माझर ओठ आणि गाल त्यात बरबटून गेले होते.

“काका किती छान वाटलं रे..”

“आता पळ इथून.. त्रास नको देऊस.” मी तिला डाफरलं.

“अरे पण तुझं काय? तुला काही नको का? आणि मला पण तुझा हवाय ना..” आर्या अडून बसली. “आणि अनन्या..”

“आता अनन्याला यात ओढू नकोस हं.”

“अरे तिनंच तर हे सगळं प्लॅन केलं” आर्या अनपेक्षितपणे बोलून गेली. आणि चूक लक्षात आल्यावर तिने जीभ चावली.

“म्हणजे? त्या दिवशी सुद्धा..?”

“हो..” आर्या खाली मान घालून म्हणाली. “आम्ही आधीच तुला सांगणार होतो पण सौम्या तुझ्या लॅपटॉप चा पासवर्ड विसरली होती. आणि म्हणून आम्हाला ती क्लिप मिळत नव्हती. म्हणून उशीर..” आर्याने सविस्तर सांगितले.

“हम्म.. म्हणजे अनन्या आणि ती दोन मुलं..” मी विचारलं. “सगळं नाटक होतं तर..”

“नाही तसं नाही.. ते खरंच होतं.. पण तिच्या ड्रिंक मध्ये काहीच नव्हतं. ते तिघेही मजा करायला आत गेले होते पण बाहेरच्या मुलींना तसं वाटू नये म्हणून अनन्या ढोंग करत होती.” आर्या अगदी रडवेली झाली होती.

“म्हणजे ती मी जे करत होतो ते सगळं एंजॉय करत होती.. फक्त रिस्पॉन्स देत नव्हती तर..” मी चिडलोच होतो.

“हो रे काका.. नंतर मला ती सांगत होती, ‘काय मज्जा आली तिला म्हणून.’”

“तू काय सांगितलंस..”

“सगळं.. कसं मी तुझं चोखलं कसं तू माझ्या मागच्या भोकात.. आणि नंतर कसं आपण दोघांनी.. अगदी डिटेल मधे आम्ही बोललो.” आर्या नी कबुली जवाब दिला.

“आणि ती तिसरी मुलगी कोण आहे? काय नाव तिचे.. हां शमिका.. तिचा काय संबंध? काय करतिये ती इथे?” मी अजून चिडलो.

“अरे त्याचं काय झालं आम्ही दोघी बोलत होतो ना.. तेव्हा ती कशी कुणास ठाऊक आमच्या मागे येऊन उभी राहिली आणि आमचं सगळं बोलणं ऐकलं. आता ती आम्हाला ब्लॅकमेल करते की तिला यात घ्या नाहीतर ती आमच्या घरी सांगेल. काका प्लीज.. तिला पण..” आर्या काकुळतीला येऊन बोलत होती.

थोडंसं विचार केल्यासारखं करून मी तिला म्हंटलं “ठीक आहे.. बघू काय करायचं. आता मी बाहेर जातोय, पण तू इथेच थांब.”

मी तिचे स्कर्ट आणि टॉप कपाटात टाकले आणि कुलूप लावलं. तिचा फोन घेतलं आणि दारापर्यंत गेलो.

“मी 10 मिनिटात येतोय. इथेच थांब.” मी परत येऊन तिला मिठी मारली, तिचे बूब्स चिवडले.

बाहेर येऊन बेडरूमचा दरवाजा बंद केला.

हॉलमध्ये दोघीही उभ्याच होत्या.

माझी लुंगी व्यवस्थित करत मी शमिकाच्या समोर गेलो. अनन्या मला बघत होती पण काही बोलली नाही.

शमिकाचे दोन्ही हात धरले आणि तिला कवेत घेतलं. तिने डोळे मिटून घेतले. तिला घट्ट मिठीत घेऊन तिच्या कपाळावर मी माझे ओठ टेकवले. माझ्यापेक्षा शमिका थोडी उंचीला कमीच होती त्यामुळे तिच्या कपाळाचा किस घ्यायला काही प्रॉब्लेम नाही आला.

ती माझ्या मिठीत सामावली. डोळे उघडून माझ्याकडे बघून म्हणाली, “काका मलापण..”

तिचे वाक्य संपायच्या आत मी तिला थोडंसं वर उचलून तिचे ओठ माझ्या ओठांनी बंद केले.

आहह काय मस्त वाटलं. मऊ लोण्यासारखे तिचे ओठ आणि वर तिने लिप बाम लावला होता, स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचा. १९-२० वर्षाची मुलगी म्हणजे आत्ता यौवनावस्थेत पाऊल ठेवलेली. ओठांची चव अमृतासारखीच होती. तिचे सर्व अंगच सिल्क सारखे. मी तिला मिठीत घेत तिच्या ओठांची चव घेत होतो. तिचे रेशमासारखे मऊ अंग माझ्या शरीराला सुखावत होतं. तिच्या नितंबाखाली हात देऊन मी तिला वर उचललं आणि तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या लेवल ला आणले.

आता शमिका पण यात भाग घ्यायला लागली. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या मागे आणले आणि माझ्या पाठीला घट्ट धरलं. तिच्या ओठांची चव घेतल्यावर मी माझी जीभ तिच्या ओठावरून फिरवली. तिने तिचे ओठ विलग केले आणि माझ्या जिभेला जागा करून दिली. आता माझी जीभ तिच्या तोंडात होती आणि तिच्या जीभेबरोबर खेळ खेळत होती. शमिका पण काही कमी नव्हती. ती पण माझ्या जिभेशी खेळू लागली. आमचा खेळ चालू होता तेव्हा अनन्या बाजूला उभी राहून ही मजा बघत होती. तिला यामध्ये आम्हाला घेता येत नव्हते. आणि मला हे जास्त वेळ चालू द्यायचे नव्हते. आर्या आत बंद होती. तिला बाहेर काढून घरी पाठवणे हा महत्वाचा भाग या वेळी होता. पण शमिकाला ते नको होतं. तिने मला घट्ट मिठी मारली होती आणि मला सोडायचा तिचा विचार दिसत नव्हता. मी शमिकाच्या मागचे माझे हात काढून घेतले. आणि तिला जमिनीवर उभं केलं. तिची उंची थोडी कमी असल्यामुळे तिला माझे ओठ सोडावे लागले. आम्ही वेगळे झालो.

“अनन्या.. तिला सांग की याच्या पुढे मी काही करणार नाही. तुम्ही सगळे आता घरी जा.” मी जरा ठासून सांगितलं.

तसं शमिका म्हणाली “काका तुम्हाला आम्ही तीघी आवडत नाही का? आम्हाला तुम्ही खूप आवडता. आणि आम्ही कुणाला काही सांगणार नाही. मला एकदा करायचं आहे. आणि आम्ही तीघी आता मोठ्या झालो आहोत. त्यामुळे तुम्ही काही काळजी करू नका.”

“अनन्या.. जा आर्याला घेऊन ये बाहेर. आपण सगळे यावर विचार करु या की काय करता येईल.” मी उत्तर दिलं.

“आर्याss.. बाहेर ये. काकांशी बोलायचं आहे.” अनन्या उभी होती तिथूनच ओरडली.

“मी बाहेरून कडी लावली आहे. जा तिला घेऊन ये.” मी सांगितलं.

अनन्याने दार उघडलं आणि जोरात किंचाळली “आर्या ss आर्या ss हे काय? आणि..”

आमच्या बेडरूमचा दरवाजा अचानक बंद झाला. आर्या आणि अनन्या आतमध्ये होत्या.

“काका.. त्या दोघी आतमध्ये गेल्यात. मी पण जाऊ का?” शमिकानी विचारलं.

“त्या घेत असतील तर जा की..” मी उत्तर दिलं.

शमिका दरवाजापर्यंत गेली आणि परत आली..

“का ग काय झालं.” मी.

“नको. त्या येतीलच ना बाहेर. तो पर्यंत मला परत एकदा किस करा ना..” असे म्हणत ती माझ्या जवळ आली.

मला पण तिच्या लुसलुशीत ओठांची लज्जत परत चाखायची इच्छा झाली होतीच. तिला मिठीत घेतलं नी परत तिचे ओठ माझ्या ओठात घेऊन तिला चुंबन देऊ लागलो. तिने मला मागे ढकलत नेले आणि मी सोफ्यावर पडलो. ती माझ्या अंगावर पडली आणि परत मला चुंबन देऊ लागली. माझ्या अंगावर पडल्यामुळे तिचे छोटे छोटे स्तन आमच्या मधे दबून गेले. मी लुंगी आणि टी शर्ट घातला होता. शमिकाचे चुंबन घेऊन आणि आर्याची योनि चोखून माझा बाबूराव एकदम कडक झाला होता. शमिका माझ्या अंगावर पूर्णपणे आडवी झाली होती आणि तिच्या मांड्या माझ्या मांड्यांवर आल्या होत्या. मी पर्यटन करत होतो की, तिला माझा कडक झालेला बाबूराव जाणवू नये. पण जे व्हायचे तेच झालं. दोन्ही पाय माझ्या दोन्ही बाजूला टाकून ती माझ्या मांडीवर बसली. तिची योनि माझ्या बाबूरावच्या अगदी जवळ पोहोचली. शमिका आता माझ्या मांडीवर बसून मला चुंबन देत होती. तिचे हात माझ्या डोक्याच्या मागे माझ्या केसात रुतले होते. ती मला घट्ट पकडून माझे ओठ चावत होती. मी तिला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केलं, तर ती अजून पुढे सरकली. आणि तिची योनि बरोबर माझ्या बाबूराव वर आली. दोघांनापण ते जाणवलं.
“अय्या, काका तुमचं ते मला टोचतंय.” इति शमिका.

“तुझ्यामुळेच झालंय तो इतकं कडक.” मी.

“आहाहाहा जसं काही आर्या नी काहीच केलं नाही त्याला.” शमिकानी मला डिवचलं.

“नाही ग. तिनी काहीच नाही केलं…..”

“मssग…..? शमीकाने प्रश्नार्थक चेहेऱ्याने विचारले.

“मग म्हणजे काय? मीच तिची चाटून दिली आणि तिला आनंदी केलं. मला अजून काहीच नाही..” मी.

“तुम्ही अजून उपाशीच आहात तर…” आणि शमिका खुदकन हसली.

“हो ना..” मी चेहेरा पडून बोललो. “काय करणार.. तू आणि अनन्या होता ना बाहेर. कसं काम संपवणार.”

“मग मी करते ना ते पूर्ण. शिकवा ना मला..” शमिका लाडे लाडे माझे किस घेऊन माझं मन वळविण्याचा प्रयत्न करत होती. माझा निर्धार (या तीन्ही मुलींना हाकलण्याचा) तिच्या या प्रेमळ कारस्थानामुळे डळमळीत हॉट चालला होता. आणि ते शमिकाला पण समजायला लागलं होतं. तिने तिचा एक हात माझ्या पाठीमागे नेला आणि दुसऱ्या हाताने तिने तिचा स्कर्ट वर उचलून आमच्या मधून बाजूला केला. आता माझ्या बाबूराव आणि तिच्या योनीच्या दरम्यान आता माझी लुंगी आणि तिची पॅन्टी होती. तिने तिच्या मांड्या माझ्या अंगावर पूर्णपणे चिकटवल्या आणि मागे पुढे करत माझ्या लंडला छान मसाज केलं. स्वर्गसुख म्हणजे काय ते जाणवलं. तिला पण त्याची थोडीशी झलक मिळाली असावी. तिने तिची योनि घासण्याचा जोर अजून जास्त वाढवला आणि अजून जोरात माझ्या लंड वर तिची योनि दाबली.

This content appeared first on new sex story .com

त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. आणि माझं बाबूराव आता एकदम लोखंडाच्या रॉडसारखा कडक झाला आणि तिची पॅन्टी ओली व्हायला सुरुवात झाली.

मी तिला आता मदत करायला लागलो. तिच्या पाठीवर हात ठेवला आणि तिला घट्ट माझ्या छातीवर दाबून घेतलं. अचानक तिच्या पाठीवर हात फिरवताना तिच्या टॉपची चेन हाताला लागली. तिच्या ओठांना माझ्या ओठा बंदिस्त करून तिला आता मी माझ्या जिभेशी खेळायला देत होतो. आणि हळुवारपणे तिच्या टॉपची चेन खाली सरकवत होतो. थोड्या वेळात तिच्या टॉपची चेन जवळजवळ पूर्ण पणे उघडली होती. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या मागे नेले आणि माझा टीशर्ट खालून वर उचलायचा प्रयत्न केला. पण त्या आधी मी तिच्या टॉपमध्ये बोटं अडकवून तो खाली सरकवला. तिने माझा टीशर्ट आणि मी तिचा टॉप एकाच वेळेत काढले. तिचा टॉप तिच्या कमरेभोवती गोळा झाला आणि माझा टीशर्ट सोफ्यावर पडला होता. आता मी फक्त लुंगीत होतो आणि शमिका कमरेपासून वर निर्वस्त्र झाली होती. तिचे दोन्ही पाय माझ्या कमरेच्या दोन्ही बाजूंनी मला आवळून धरत होते आणि ती माझ्या चुंबनाला प्रतिसाद देत तिचा अधोभाग आणि योनि माझ्या लंडवर जोरात घासत होती. तिची पॅन्टी ओली चिंब झाली होती. आणि बुळबुळीत पण. आणि तिचं ते सगळं ओलंपण माझ्या लुंगीवर पसरत होतं आणि माझं बाबूराव पण ओला झाला होता.

तिच्या छातीवर दोन बारीक उंचवटे आले होते. उंचवटे गडद गुलाबी रंगाचे, साधारण मोठ्या मनुके एवढे. आजूबाजूचा भाग अगदी होय की नाही असा फुगलेला दिसत होता. टोटल कॅरम बोर्ड. तिने माझ्या छातीवर तिची छाती टेकवली आणि माझ्या अंगातून एक शिरशिरी गेली. जसं काही ४४० चा झटका.

मी माझे पाय सोफ्यावर ठेवले आणि एक बाजूला सरकलो. माझं डोकं एका बाजूला आणि पाय दुसऱ्या बाजूला होते. मी सोफ्यावर आडवा झालो आणि शमिका माझ्या मांड्यांवर बसली. आता तिचे पाय माझ्या पायांच्या दोन्ही बाजूला होते. आणि तिचा स्कर्ट तिची पॅन्टी लपवण्याचा प्रयत्न करत होता. मी शमिकाचे खांदे धरून खाली ओढलं. आणि तिच्या छोट्याशा येऊ घातलेल्या स्तनवर किस केलं. ती शहरून गेली. आणि तिने तिचे पाय माझ्या कमरेला घट्ट गुंडाळले. तिच्या अंगावर शहारे आले होते.

“आहह.. उम्म आई ग किती मस्त वाटतंय. परत करा ना.. अजून करा ना..” ती तिच्या घोगऱ्या आवाजात मला प्रोत्साहित करत होती आणि मी तिच्या प्रोत्साहनाला दुजोरा देत तिचे बोंडूस जि‍भेनी चाटत होतो. आणि मग दुसऱ्या हातानी तिचं दुसरं बोंडूस धरलं आणि दोन बोटात धरून हळूच चिमटलं.

“आहह sss नका करू असं.. दुखतं ना..” शमिका सांगत होती.

मी मान उचलून पाहिलं तर मागे आर्या आणि अनन्या खोलीतून बाहेर येत होत्या. आर्या चे कपडे मी कपाटात बंद केले होते. आता अनन्या पण तिचे सगळे कपडे काढून बाहेर आली होती. दोघी तृप्त दिसत होत्या. त्यांचे ओठ चमकत होते, त्यावर एक रस चिकटलेला दिसत होता. येता येता, त्यांनी ओठावर बोट ठेवलं आणि मान हलवली, “तिला नको सांगू” या अर्थाने. मी पण माझा डावा डोळा मिचकावून होकार दिला.

शमिका तशी हडकुळीच होती. आर्या आणि अनन्या नी मिळून तिला माझ्या अंगावरून अक्षरशः उचललं जमिनीवर ठेवलं. आर्यानी तिचे स्कर्ट आणि टॉप ओढून काढले आणि तोपर्यंत अनन्यानी तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून तिची बोलती बंद ठेवली. आता शमिका फक्त तिच्या पॅन्टीत होती. आणि तिचा चेहेरा लाजेने लाल झाला होता. तिने तिचा चेहेरा तिच्या ओंजळीत लपवण्याचा पर्यटन केला. पण आर्या आणि अनन्या नी मिळून तिचे हात बाजूला केले. आता शमिकाचे उरोज व्यवस्थित दिसत होते. तिची छोटी छोटी बोंडं छातीवर टरारून फुगली होती.

“अरे वा.. आता कसली लाज यार. आता तर खरी मजा करायची वेळ आहे.. सगळी लाज शरम सोडून.. नाहीतर परत पस्तावशील..” आर्या नी तिला सांगितलं.

“आणि हो रे.. त्या दिवसापासून बडबडत होतीस की ‘ठोकून घ्यायचंय, ठोकून घ्यायचंय..’ आता काय लाजाळूचं झाड झालीयेस.. नखरे नको करूस. आता घे आणि मजा कर.” अनन्या शमिकाला बजावत होती.

“बरं, ठरलं तर तुमचं? अधि काय.. नंतर काय.. कोणा कोणाला ठोकून घ्यायचंय आणि कधी.. चला लाईनीत या.” मी हळूच म्हंटलं. आणि शमिकाच्या बोंडांना ओठात घेऊन चाटलं. तिच्या अंगावरचे काटे बघून आर्यानी अनन्याला खुणावलं. “बघ बघ.. कशी करून घेतीये सगळं.”

मी हळूच तिच्या डाव्या स्तनाचा चावा घेतला.

“आहह आई ग.. दुखतंय.” शमिका उसासे सोडत बोलली.

तेवढ्यात अनन्याने शमिकाचा उजव्या स्तनाग्राला चिमटीत धरून पिरगाळलं.

शमिका जोरात किंचाळली. “आह स्सस्स”

“आता का रे ओरडतियेस. मगाशी काका नी दाबली तेव्हाकशी उम्म आह करत होतीस. आता काय झालं.” आर्या नी डिवचलं.

“काकांनी चिमटीत धरून दाबला ना माझा… तेव्हा अंगातून एक अशी वीज चमकून गेली असं झालं. तू मला त्रास देत होतीस.” शमिका.

“मग घे ना त्याचा. तेव्हा रडायला लागलीस तर मी नाही मदत करणार बरं का” अनन्या.

“आणि मी पण चाटणार नाही मग…” आर्या.

“नाही ओरडणार.. बस्स.. आता तरी सोड ना मला… आणि हो.. जास्त ओरडले तर तोंड बंद कर माझं..” शमिकानी संपूर्ण परवानगी दिली.

“काका.. ठोक आता तिला..” आर्यानी मला डिवचलं.

“ठोक ठोक ठोक..” अनन्यानी मला अजून प्रोत्साहन दिलं.

मी उठलो आणि शमिकाला किस केलं. तिला मिठीत घेतलं. अगदी घट्ट मिठीत. शमिका पण मला फेविकॉल नी चिकटल्यासारखी चिकटली. मला मागून आर्या भिडली. आणि अनन्या शमिकाला. आम्ही सगळे अश्या धुंदीत दोन मिनिटं रमलो.

“चल काका आता कर तयारी शमिकाची तहान शांत करायला.” अनन्या मला सांगत होती.

आणि त्या दोघांनी मला आणि शमिकाला वेगळं केलं.

“काय काका… एकदम तय्यार हं” माझं ताठ झालेला बाबूराव बघून आर्या म्हणाली.

“शमिकाs घे मजा आता..” अनन्या शमिकाचे छोटे छोटे निपल कुरवाळत बोलली.

“आहह..” शमिकानी एक उसासा दिला. “मला भीती वाटतेय.”. ती म्हणाली.

आर्या खाली गुडघ्यावर टेकली आणि माझं बाबूराव तिने तोंडात घेऊन जिभेनी कुरवाळला.

बाबूराव एकदम कडक झाला होता.

आता अनन्या नी शमिकाला खाली बसवलं आणि ती पण शमिकाच्या मागे बसली. शमिका आता माझ्या मांड्या आणि अनन्याच्या मध्ये पकडली गेली होती. अनन्यानी शमिकाला मागून पकडून ठेवलं होतं आणि तिच्या छातीच्या उभारांवर तिने आपले हात ठेवले होते. अनन्या शमिकाला अगदी चिकटून बसली होती. तिचा ओठांचा चंबु माझ्या बाबूरावच्या समोर आला होता. आर्यानी मला मागून मिठी मारली होती आणि माझ्या लंडला ती हळू हळू मागे पुढे करत होती. तिने माझा बाबूराव शमिकाच्या ओठांना चिकटला आणि त्यावरून फिरवला. जसं काही माझ्या लंडनी ती शमिकाच्या ओठांना लिपस्टिक लावतेय.

“उघड की तोंड आणि चोख ना. बघ काय मस्त फीलिंग येतं ते.”

“म्म म्म.. नको ना.. प्लीज मला कसंतरीच होतं चोखताना.”

अनन्यानी वर बघितलं आणि शमिकाच्या चेहऱ्याच्या बाजूने तोंड पुढे करून माझा लंड तोंडात घेतलं आणि मस्त चोखून दिला. “असा चोखायचा असतो. आता तुझी पाळी.”

“नको ना रे.. मला नाही आवडत.” शमिकानी उत्तर दिलं.

“बरं.. राहिलं..” आर्या अनन्याकडे बघत म्हणाली. आणि तिने एक डोळा मिचकावला. ही गोष्ट शमिकाला नाही समजली. आम्ही तिघांनी आता शमिकाला फसवायचा प्लान केला.

आर्या माझ्या लंडला कुरवाळत राहिली. शमिकाचे लक्ष तिकडे वेधून घेत होती.

अनन्यानी शमिकाचे दोन्ही निपल तिच्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि त्यांना हळू हळू ओढायला लागली. शमिकाला आनंद येत होता. तिने डोळे बंद केले आणि ती कण्हायला “उम् आहहs आहह..” माझं लंड आता शमिकाच्या ओठातून तिच्या दातांवर घासत होता.

आणि.. अचानक अनन्यानी शमिकाचे निपल चिमटीत धरून जोरात पिरगाळले.

“आहह s स् स् आई ग s” करत शमिका किंचाळली.

त्याच क्षणी आर्यानी मला मागून ढकललं. माझं लंड शमिकाच्या तोंडात घुसला.

गुं गुं असा आवाज करत शमिका मागे सरकायला लागली. पण मागे अनन्या होतीच तयार. तिने शमिकाचे डोके माझ्या लंडवर दाबून धरले आणि मागे पुढे करायला लागली. आणि माझ्या मागून मला आर्या ढकलत होतीच. एकूण माझा लंड शमिकाचं तोंड झवत होता. शमिका तिचे हात माझ्या मांडीवर ठेऊन ढकलत होती. माझा लंड बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तिच्या दोन्ही मैत्रिणी तसं होऊ देत नव्हत्या. थोड्या वेळाने दोघी थांबल्या. पण शमिकाला ते लक्षात आलं नाही (बहुतेक). ती तिचं डोकं मागे पुढे करत राहिली. मी हळूच माजाह लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि तिला दंडाला धरून वर उचललं.

तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेऊन तिला फ्रेंच किस केलं. माझी जीभ तिच्या तोंडात ढकलली आणि तिच्या जिभेचा रस चाखायला लागलो. तिला अजून काही सुधरत नव्हतं. तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिला मिठीत घेऊन मी नाजुकपणे सोफ्यावर आडवं केलं. एक पाय सोफ्याच्या बॅकवर घातला आणि दुसरा खाली लटकत ठेवला. तिची पुच्ची एकदम उघडी दिसत होती. बारीक केसांची लव आणि गुलाबी रंग. खूपच गोड दिसत होती. मी गुडघ्यावर टेकलो आणि तिच्या पुच्चीचं चुंबन घेतलं. ती डोळे मिटूनच उसासे देत होती. मी जि‍भेनी तिच्या पुच्चीला चाटायला लागलो. इतक्या वेळ तिला उत्तेजित केलं होतं त्यामुळे तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. कामरसानी ओथंबलेली तिची पुच्ची होती आणि मी ते रस पित होतो. चाटून पुसून तिचा आनंद घेत होतो. आता शमिकाला पण त्यात मजा यायला लागली. ती पण आपले कुल्ले वर उडवत मला साथ द्यायला लागली. आर्या आता चुळबुळ करायला लागली.

“काका.. अरे काय करतोयस.. ठोक ना तिला..”

“हो रे आम्हाला पण बघायचं आहे. किती छान करतोस तू ते.” अनन्या सांगत होती.

मी शमिकाची पुच्ची चाटायचे सोडून उभा राहिलो.

“आर्या जरा चोखून दे ना रे” आणि आर्यानी माझं लंड तिच्या तोंडात घेऊन बुळबुळीत केला.

शमिका माझ्या लंडकडे बघत होती. “मला भीती वाटते ग.”

“अरे मस्त वाटतं. घे तर एकदा नंतर तूच येशील सारखी सारखी.” आर्या म्हणाली.

मी माझं लंड तिच्या पुच्चिच्या तोंडाशी नेला आणि त्या ओल्या लंडने तिची पुच्ची घासायला लागलो. तिला आनंद व्हायला लागला. आणि ती बरळू लागली, “आह आह स्स स्स् उमम् कर अजून जोरात कर.”

माझ्या लंडनी मी तिच्या पुच्चिच्या आत हळूच प्रवेश केला. सुपाडा थोडाच आत गेलं होतं पण तिला अचानक काहीतरी घुसतंय याची जाणीव झाली. आर्या तिचे छोटे छोटे बूब्स चिवडत होती. अनन्या तिला किस करत होती. आणि मी हळू हळू तिच्या पुच्चीत घुसत होतो. आर्यानी लंड बुळबुळीत करून दिल्याने मार्ग बऱ्या पैकी सुरळीत होता. पण थोड्या अवधीतच मला जाणवलं की शमिकाचं कौमार्य आता मी घेणार आहे. याचा तिला थोडासा त्रास होणार होतं आणि ती तेव्हा ओरडू शकते ह्याची मला आणि आर्याला कल्पना होतीच.

मी थांबलो. आर्यानी वर बघितलं. मी मान डोलावली आणि खाली बघून इशारा केला. आर्यानी पण डोळा मिचकावून होकार दिला. आणि परत शमिकाचे बूब्स चिवडायला लागली. तिने हळूच अनन्याच्या डोक्यावर टप्पल मारली आणि तिच्या कानात कुजबुजली. तिने पण मान हलवली.

मी माझा लंड जवळ जवळ पूर्ण बाहेर काढला, दोन तीनदा मागे पुढे केला आणि एक जोराचा धक्का दिला.

“आ ss आई ग खूप दुखतंय. बाहेर काढा आधी. मला काही नको ते ठोकून घ्यायला. काढा म्हणते ना.. आ अयाई ग.. किती दुखतंय ते” शमिका रडायला लागली होती.

आर्यानी प्रश्नार्थक चेहऱ्याने पाहिलं. मी खूण केली ‘एक अजून’. तिने मान डोलावली.

मी लंड थोडा बाहेर काढला आणि परत एक जोरात धक्का दिला.

“आहह उम्म”

माझा लंड शमिकाच्या पुच्चीत पूर्णपणे सामावला होता. अनन्या शमिकाच्या ओठात ओठ घालून तिचं तोंड आणि आवाज शांत करत होती. आर्या तिच्या छातीवरून हात फिरवत होती. आणि मी शांत पणे माझा लंड तिची पुच्चीत घालून उभा होतो. शमिका पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशासारखी तडफडत होती. विव्हळत होती. पण मी काही माझा लंड थोडासुद्धा हलवला नाही.

थोड्या वेळाने शमिकाने तिची कंबर हलवली. तोच इशारा समजून मी थोडंसं मागे पुढे केलं. तिचा प्रतिसाद मिळाल्यावर जरा जोरात धक्का दिला. तिने पण खालून मदत केली आणि आमची गाडी पुढे निघाली. हळू हळू.

“अरे काका जरा स्पीड पकड ना. काय घाबरतो तिला. आम्ही आहोत ना.”

मला पण तेच हवं होतं पण शमिकाच्या पुच्चिची काळजी होती म्हणून जरा हळू करत होतो. आता मात्र मी सगळ्या काळज्या बाजूला सारल्या आणि शमिकाच्या पुच्चीचा बाजा वाजवायचा असं ठरवून जोरात चढाई केली.

आर्या माझ्या मागे आली होती आणि मला मदत करत होती. थोड्याच ठोक्यात मी फुल स्पीड नी शमिकाच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. टी पण मला साथ देऊ लागली. तिची कंबर आता माझ्या बरोबरच वर खाली होत होती. इतक्यात शमिकाने जोरात आह उहह उम्म असे आवाज करायला सुरू केलं. आणि चारच ठोक्यात ती गळाली. आहह करत ती थंड पडली. एकदम हवा गेलेल्या फुग्यासारखी. मी पण गळणारच होतो.

“कुठे काढू रे..?” मी शमिकाला विचारलं.

“अरे काका.. आतच गाळ तुझा चीक. पहिला अनुभव आहे. संपूर्ण आनंद दे ना तिला.” अनन्या फुसफुसली.

“आणि काही प्रॉब्लेम झाला तर?” मी

“परवाच तर तिची पाळी झाली ना. आता 5 दिवस तरी काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणून तर आज आलो ना..” आर्या नी डोळा मिचकावत सांगितलं.

मला हायसं वाटलं. आणि चेव पण आला. माझा लंड आणखी कडक झाला आणि शमिकाच्या पुच्चीत मी त्याला जोरात आत बाहेर करू लागलो. अगदी दोनच मिनिटात माझा लंड वीर्य ओकू लागला. शमिकाच्या चेहेऱ्यावरचा आनंद आणि हावभाव बघून मला खूप बरं वाटलं. कारण थोड्याच वेळापूर्वी ती ओरडत होती आणि विव्हळत होती. आता तिच्या ओठावर नाजुक स्माइल होतं लाजेने चूर होऊन तिने माझ्याकडे पाहिलं आणि ती म्हणाली “थॅंक यू”

“अगं लबाडे, काकाला थॅंक यू.. आणि आम्हाला? आम्हीच तर ही करामत घडवून आणली. हो की नाही रे अनन्या?” आर्यानी शमिकाच्या डाव्या बोंडाला नाजुकपणे चिमटत तक्रार केली. अनन्यानी पण त्याला दुजोरा दिला आणि शमिकाच्या पुच्चीचा दाणा कुरवाळला. शमिका शहारली. आणि तिची पुच्ची आकसली. आतून माझ्या लंडला तिने घट्ट पकडून घेतलं आणि सगळा चीक पिळून काढला.

थोड्या वेळाने माझं लंड जरा लहान झाला आणि मी तो बाहेर काढायचा प्रयत्न केला. एखाद्या काचेच्या बाटलीतून तिचे घट्ट बसलेलं बूच पक् असं आवाज करून बाहेर येतं तसा आवाज करत माझा लंड तिच्या पुच्चीतून निघाला.

आम्ही सगळे हसलो.

This story आर्या आणि मी भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page