उन्हाळ्याच्या सुट्टी मध्ये केलेली मज्जा – भाग 1

माझ्या सर्व झहवाड्या मित्रा मैत्रिणींना माझा नमस्कार।
बरेच वर्ष झाले मे सेक्स स्टोरीस वाचत आहे आणि त्याचा आनंद घेत आहे. ही पहिलीच वेळ आहे की मी माझी गोष्ट कोणाला सांगत आहे.
माझी छोटी ओळख करून देतो माझा नाव ओमकार राहणार मुंबई, 25 वय.

गिष्ट थोडी मोठी आहे कोणाला लगेच झवा झवी असेल तर निराश होईल.
तर जसा Title वरून तुमच्या लक्षात आले असेलच ही गिष्ट मे शाळेत असताना ची आहे किंवा सुरवात तेव्हा झाली आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या बोलला तर मामा चा गाव हे सर्वात पहिला लक्षात येणारी गिष्ट.
आमचा ही तसाच काही दार सुट्टी मध्ये मामाच्या गावी सर्व भावंडं भेटायचो आणि धमाल उडवायचो.

तर ह्या गिष्टी ची हेरॉईन आहे माझ्या मामाची मुलगी प्रांजळ. तिच्या बद्दल सांगायचं झालं तर गोरी गोरी पण आणि नाकी डोळे पण खूप सुंदर कोणी ही तिला बघून तिच्या प्रेमात पडेन असा. तास आमच्या कडे मामाच्या मुली सोबत लग्न करतात बूट माझा काही चान्स नव्हता करण ही माझ्या पेक्षा 1 वर्षा ने मोठी होती.

तर गोष्टी ला सुरवात करूया ही वेळ होती 2009 ची जेव्हा मी 9 वित होतो आणि प्रांजळ 10 पास झाली होती. दार वर्षी परिमाणे आम्ही मामाच्या गावी गेलो पण मी लागेव्ह परत येणार होतो करण माझे 10व्हीव्हे क्लास सुरू होणार होते.
तर मी आम्ही सगले गावी गेलो तर माझी नजर नुसती प्रांजळ ला शोदात होती पण ती काय दिसत नव्हती.
तास मी प्रांजळ च्या नावाने मूठ मारायला कधीच सुरवात केली होती आणि अत्त्त असा झाला होता की कधी हिला घेतो.
गावी गेल्यावर पाणी वैगेरे पिऊन झाल्यावर मी घर भर शोधून झाला पण प्रांजळ चा काय ठावठिकाणा नव्हता…. शेवटी मामी ला विवंजारला तर तिने संगील की 10व्ही झाल्या पासून तिचे पाय काय घरात टिकत नाहीत. तर मी थोडा निराश झालो माजय्या डोळ्यात अजून प्रांजळ ची तीच छबी होती जी मे लास्ट वर्षी पहिली होती.
मग मी असाच timepass करत होतो अजून मावशी चे मूळ आले नव्हते सगळे तर थोडा बोर झालो होतों.
तास एक सांगायचं राहिला मामी सुद्धा कमल आहे माझी पण त्या वेळेला तिचा तेवढा आकर्षण नव्हता पण टिक्सच्या सोबत सुद्धा खूप मजा घेतली आहे ते ऊभे कळेल तुम्हाला.

प्रांजळ येता येता संध्याकाळ झाली जशी ती दरवाज्यात अली माझा तोंड उघड चा उघड राहिला तिने पंजाबी ड्रेस घातला होता ज्याचा पायजमा tight होता. प्रांजळ भलतीच बद्दल होती गेल्या वर्षी जिच्या चेहऱ्यावर माझी नजर नई हाताईची आज ती चेऱ्यावर गेलीच नाही तर झातीबर वर जाऊन अडकली….. खुप भरली उलटी प्रांजळ एक वर्षात.
तिने आल्यावर मम्मी च्या पाय पडली….. आणि आला ऐक smile डोली आणि कसा आहेस विचारला माझ्या तोंडातून काहीच निघाला नाही फक्त हो बोललो. तिने नंतर मला सांगितलं तिला समजला होता माझी नजर कुठं होती ते.
त्या दिवशी तर जास्त काही झालं नाही गप्पा गोष्टी मध्ये गेला.
तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठलो आणि परत डोळे प्रांजळ शोधू लागले विचारपुस केल्यावर कळलं की प्रांजळ गोठ्या मध्ये आहे झाडू मारत होति…… मी भ्रूश घेतला आणि निघालो त्या गोठ्याकडे… तर असा काही बघायला भेटेल असा वाटलं नव्हतं प्रांजल अत्तमध्ये तिचौ पुच्ची वर बोट फिरवत होती आणि तिच्या हातात कसला तरी पुस्तक होतं…. मला समजला होता की ती काय करत आहे बूट सकाळी सकाळी हेय जर surprising होता…. पण मी तेव्हा तिला पकडायचा असा नई ठरवलं बरोबर वेळ येईल तेव्हा घेऊ असा ठरवलं…..
मागे गेलो आणि तिला हाक मारली आणि जसा अपेक्षित होता मे पोहचत परेंत्त तिने ते पुस्तक लपवला होता आणि झाडू मारत होती….

This content appeared first on new sex story .com

तिचा सगळं प्रकार बघून माझा आधीच थाटला होता आणि बरमुद्या मध्ये ते दिसत होता मे आत गेलो.

मी : काय ग काय करत आहेस… ( हेय मे मुद्दाम विचारला )

प्रांजळ : ( थोडा रागावून ) हातात झाडू घेऊन काय करणार…

मी : ooo तास करायला खूप काही करू शकतो बूट तू झाडू मारत आहेस vatta

प्रांजळ : हो झाडूच मारत आहे….

तिचा लक्ष माझ्या tent कडे होते…. असा वाटत होते तीला control नई होत आहे
माझा पान लक्ष तिच्या स्तनावर होते तिने अत्तमधून काही घातला नव्हता आणि घाम मुले तिचे मनुके चांगले दिसत होते…..

प्रांजल : ( थोडा चिडवत ) काय रे कुठाय लक्ष आणि हसली

मी पण ओळखला की प्रांजळ ला जवानी ची चव लागली आहे….
मे पण उठून उभा राहिलो आणि म्हटलं “माझी नजर तर आहे माझ्या फायद्याच्या गोष्टीवर तू पाम जर तुझी नजर कुठे कुठे फिरते हेय लक्ष ठेवत जा”

तिला कळलं आणि ती थोडी लाजली….
मी थोडा फ्लिर्ट करायचा ठरवलं

मी : किती घाम आला आहे तुला आटा परत अंघोळ करायला लागेल तुला

प्रांजळ : नाही मी केलीच नाही आहे अत्त्त करणार
मी लगेच म्हंटल

मी : तसा मी पण अंघोळीला जात आहे हवा तर…… आणि थांबलो

ती पण खोटा राग दाखवून…. हो बराच चार चार करत आहेस अत्याना सांगितलं पैजेन…. अंघोळ घालन द्या ह्याची… मे जातो जातो म्हणून निघालो…

थोडा पूढे जाउज परत आलो आणि तिला बोललो ते पुस्तक जरा नेट लपवून ठेव…. हे बोलताच तिची फाटली मे तिला डोळा मारला आणि निघून आलो…

तर हा झाला भाग 1… थोडा बोर वाटत असेल बूट थोडा base बनवणं गरजेचं होतं… but तरी मी खूप काही कट केला आहे…
माजा अली असले तर [email protected] वर कळवा…. लवकरच दुसरा भाग येईल

This story उन्हाळ्याच्या सुट्टी मध्ये केलेली मज्जा – भाग 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page