एका गावाची कथा भाग-2 – Hot Marathi Stories

नमस्कार कथा वाचकांनो आज मी एका गावाची कथा भाग दुसरा सादर करत आहे पहिल्या भागात मी आणि आरती मामा मामीच्या रूम मध्ये लपून बघत होतो मामा मामीचा प्रणय रंगात होता मामी उठली आणि गुढग्या वर बसली आणि मामाचा काळा जाड सोटा आपल्या तोंडात घेतला आणि लहान मुलासारखी चोखु लागली मामा आपले डोळे मिटून आनंद घेत होता १० मिनिटे चोकून झाल्यावर मामी उठली आणि दारू चा ग्लास उचला त्यात दारू ओतली आणि आपल्या डाव्या स्तनावर थोडी दारू ओतून मामाच्या तोंडात कोंबला मामा आगाशी पाने त्यांच्ये रसपान करत होता इथे बाहेर मी डोळ्याची पापणी नहलवता सगळे काही बघत होतो असे नाही आहै कि मला सेक्स किंवा संभोग बद्दल माहित नाही पण प्रत्यक्षात पाहण्याची पहिली वेळ होती माझा घास कोरडा पडला होता माझ्या हृदयाची धडधड वाढली होती १५ वर्षाचा होई पर्यंत मी आणि आरती एकत्र झोपायचो मामी माझी आणि आरती ची नियमित मालिश पण करायची नंतर आम्हा दोघाना आमची स्वतंत्र रूम दिली मामी मामा तसे प्रेमळ होते पण मामी अभ्यासा बाबतीत आणि मामा माझ्या कसरती आणि व्यायामा बाबतीत खूप कठोर होते त्यामुळे त्याच्ये लक्ष नेहमी आमच्च्या दोघांवर असायचे पण असे का? मी नेहमी विचारायचो पण त्या सांगायचे एक ठराविक वेळ आली कि तुला सगळे सांगितले जाईल पण आज जे काही मी बघत होतो त्यावर मी काय करावे मला कळत नव्हते आत मामाच्या रूम मध्ये मामा मामीचे स्तन चोखत होता पिळत होता दाबत होता असे करून त्यानी दारू चा ग्लास संपवला थोड्या वेळ मामा मामी वेगळे झाले सॉरी मित्रांतो तुम्हला मामा मामी सांगायचे विसरलो मामा हा सावळा ५.७ उंचीचा होता पण नियमित जिम ला जात त्यामुळे त्याची बॉडी एखाद्या खेळाडू सारखी होती त्याचा लिंग ७ ते ८ इंच लांब आणि २.५ इतके जाड होते आणि मामी हे गोरी दुधाळ रंगाची होती ती घरात योगा करायची तिचे स्तन ३६ कमर २८ आणि कुल्हे ४० जणू दोन मोठे कलिंगड आहे मामी हेच कलिंगड हलवत मामा पासून दूर जाते आणि ग्लास परत भरते पण या वेळी ती मामला नाही पाजत तर मामाचा लवडा हातात घेते आणि त्या ग्लास मध्य बुडवून एकाद्या स्पून प्रमाणे फिरवते १-२ मिनटे फिरवून झाल्यावर खाली वाकून ती लवडा चाटून घेते आणि मग ग्लासमधून दारू पिते मामी :- चला आता मेन कार्यक्रमाला सुरवात करा मामाने मामी ला जवळ घेताच मामी बोलली थांबा मामी ने ग्लासतली उरलेली दारू मामाच्या लंडावर ओतली आणि ग्लास बेड वर फेकून पटकन लंडावर बसली मामा हे बघून अजून पेटला काय ग कसे सुचते ग तुला असे म्हणत खालून जोरदार फटके मारू लागला मामाचा लवडा मामीच्या पुच्चीत खोलवर आपटत होता इथे बाहेर अचानक मला जाणवले कि माझ्या लंडावर काहीतरी वळवळत आहे मी पहिले तर आरती माझ्या लंडाला माझ्या चड्डी वरून कुरवाळत होती तिच्या नाईट ड्रेस ची वरची २ बटणे उघडी होती ती अचानक माझ्या जवळ आली आणि माझा एक हात घेऊन आपली छाती वर दाबला मी तील जवळ खेचले ती जशी जवळ आली तिने माझी चड्डी गुढग्या पर्यंत खेचली मी तिला माझ्या पुढ्यात पाठमोरी उभी करून तिचे बॉल दाबत होतो आणि ती एक हात पाठी करिन माझा लवडा हातात घेऊन कुस्करत हलवत होती तिची पाठ माझ्या छातीला टेकली होती तिचं हृदयाची धडधड मला जाणवत होती आत मामा मामीचा आणि बाहेर आमचा खेळ रागांत होता मी तिला म्हटले आग हे असे करायला आपल्याला तुझ्या आईने मना केले आहे त्यावर ती म्हणाली अरे आपल्या दोघांना झवाझवी आणि हस्तमुथुन करायला मना आहे एकमकां सोबत खळायला किंवा चाळे करायला थोडी बंदी आहे तेव्हा खिडकी लागत एक वस्तू आमच्या खेळामुळे पडली आणि मोठा आवाज झाला आम्ही घाबरलो मी आणि आरती आहे त्या अवस्तेथ आपापल्या रूम कडे पळालो आत मामा मामीच्या गांडीला दोन्ही हातानी मजबूत पकडून दणके देत होता तेव्हड्यात आवाज झाला मामा थांबणारच होता तेवढयात मामी बोलली अहो थांबू नका अजून जोरात हाना आज खोदून काढा मला माझी पुच्ची फाडून टाका झवा तुमच्या रांडेला अअअअअअअ आआआईई आआआआई मेले मी आईगं तुमचा लंडअअअअअ घाला अजून जो र्र्रर्र्रआ त मामी मामावर चडून बोलत होती मामी २ मिनिटाने आपला पुच्चीचा फवारा सोडला मामाने पण एक जोरदार
धक्का दिला आणि आपली पिचकारी मामीच्या पुच्चीत सोडली मामा शांत झाला आणि मामी मामावर जोर देत पडली मामाने पण तिला प्रेमाने तिची पाठ गोंजारत साईड ला झोपवले मामाचा लंड अजून मामीच्या पुच्चीत होता थोड्या वेळाने वादळ शांत झाले मामा उठून फ्रेश होऊन आला मामी अजून झालेल्या झवाझवी मुळे थकून झोपली होती मामा ने तिला पहिले आणि एक स्मित हास्य देत मामी ला टॉवेल ने तिचे अंग आणि पुच्ची पुसली मामी एवढी थकली होती कि तिला कसली सुध नव्हती मामाने तिला बेड वर सरळ झोपवले तिच्या बाजूला मामा झोपला आपला एक हात तिच्या डोक्याखाली ठेवला तिला आपल्या कुशीत घेतले आणि मामीचा एक पाय आपल्या कमरेवर ठेवला मामी नेहमी मामावर एक पाय टाकून आणि मामाचा लंड पकडून झोपायची सवय होती कधी कधी तर ते ६९ पोसिशन मध्ये मुखमैथुन करताना झोपी जायचे सकाळपर्यंत मामाचा सोटा मामीच्या तोंडातच असायचा मामा मामीला झोपवून आपल्या एक हातात मामी चा एक बॉल पकडून तो पण झोपी गेला

This content appeared first on new sex story .com

सकाळी संडे होता त्यामुळे सगळे उशिरा उठत असे आज कवायत आणि व्यायामाला विराम होता मी उठलो तेव्हा मला काल रात्रीचे आठवले माझा लंड माझ्या चड्डीत तंबू बनवला होता त्याला मी वॉशरूम मध्ये जाऊन लघवी केली तेव्हा कुठंय माझ्या लंड ला आराम आला आणि तो थोडा शिथिल झाला मी माझ्या रूम मधून खाली हॉल मध्ये आलो तेव्हा मला किचन मधून काही कुजबुज ऐकू आली मी किचन च्या दिशेने गेलो तेव्हा तिथे मामा आणि मामी काही बोलत होते मी लक्षपूर्वक त्याच ऐकत होतो मामा मामी ला सांगत होता काय का काल तर तू वेगळ्या मूड मध्ये होतीस ऐसे म्हणून मामाने मामीच्या गांडीवर एक हलकी चापट मारली आणि मामी फक्त हसून प्रतिसाद देत होती मला तुला काही सांगायचा आहे काल कदाचित आपली मुलं आपल्याला चोरून बघत होती जेव्हा आपण आपला खेळ खेळत होतो हे ऐईकून मामी थोडी बावरली पण मग तिने काही विचार केला आणि मामा ला सांगितले अहो हे होणारच होते कधीतरी पण आपण त्याच्या नजरते किंवा त्यानी काही वेगळं काही समजण्या आधी आपल्याला आपल्या कुटुंबच गुपित त्याना सांगितले पाहिजे मामा हे एयकून थोडा विचार करत बोलला बरोबर आहै तुझे आता पोर वयात आली आहै आणि आपली मुदत पण संपत आली आहै इतकी वर्ष जे गुपित रहस्य दडवून ठेवले होते ते आता आपल्या पुढच्या पिढी ला कळवून आणि पटवून द्यायची वेळ आता आली आहै आप एक काम करू २ आठवड्या नंतर आरती चा १८ वा वाढदिवस येत आहै तेव्हा आपण त्यांना सगळे रहस्य खरे सांगू

काय आहे ते रहस्य है जाणून घेण्यासाठी वाचत राहा एका गावाची कथा तुमच्या प्रतीकिरिया कळवा

E-mail :- [email protected]

This story एका गावाची कथा भाग-2 appeared first on dead

You cannot copy content of this page