एका गावाची कथा भाग-5

घरीआल्यावर मी आणि आरती फ्रेश होण्यासाठी आपापल्या रूम मध्ये गेलो मामी आणि मामा आपल्या रूम मध्ये आली मामा फ्रेश होण्या साठी वॉशरूम मध्ये गेला तो फ्रेश होऊन बाहेर आला तर मामी बेड वर थकून झोपली होती तिच्या साडी चा पदर बाजूला झाला होता तिने आपल्या ब्लॉउजची गाठ सोडली होती तिच्या छातीचे गोळे मोकळे झाले होते तिचे दोन्ही पाय बेड खाली लटकत होते अग नीलिमा जाऊन फ्रेश का होत नाही मामाने तिला विचारले जाते हो पण मला अजून थोडी पिण्याची आहै असे म्हणत ती बेड वरून उठली ती उठताच तिचा ब्लॉउज जमीनीवर पडला तिची दोन्ही स्तन व छाती पूर्णपणे उघडी झाली ती मामा कडे हळू हळू चालत जात होती तिच्या साडीचा पदर खाली जमीनीवर घसरत तिच्या मागोमाग जात तिच्या बरोबर जात होता मामा तिच्या ह्या सेक्सी अवतार मुळे मामा उत्तेजित होण्यास सुरवात झाला मामीने मामाच्या गळ्यात हात गाळून त्यांना मिठी मारली मामाने फक्त फ्रेश होऊन कम्बरे भोवती टॉवेल गुंडाळा होता मामी मामला किस करू लागली ओठांना ओठ जिभेला जीभ कुरवाळत होती एकमेकांचा मुख स्वाद घेत असताना मामीने एक हाताने मामाचा टॉवेल मोकळा केला आणि एका हाताने मामाच्या जांघे मधून त्यांचे आंड चोळू लागली मामा पण एक हाताने तिचा उजवा उरोज पिळत होता दोघे एकमेकांची वासनेची आग भडकवण्याचा पुरेपूर प्रयन्त करत होते मामी तर मामाच्या जांघेतून पुढून हात घालून मामाचे गांडीच्या भोकाला कुरवाळत होती मामा आणखी तापला त्याने मामीला थोडे पाठी ढकलले आणि तिची साडी धरून ओढू लागला मामी ने पण मामला साथ देत साडी सोडवण्या साठी गोल गोल फिरू लागली मामा जणू काही मामीचे चीरहरण करत आहे असे भासत होते साडीतून मोकळी होताच मामीने आपल्या परकर ची गाठ सोडली त्याच क्षणी मामीचा परकर तिच्या पाय भोवती पडला आता मामी फक्त तिच्या गोल्डन रंगाच्या थोंग ( महिलांच्या अंतर्वस्त्राचा एक प्रकार ) मध्ये उभी होती मामा मामी परत जवळ आले आणि आवेगाने एकमेकांना कुस्करत आणि चुम्बन देत सुटले मामानं मामी ला उचलून घेतले आणि बाथरूम मध्ये घेऊन आला दोघे शॉवर खाली उभे होते मामी ने शॉवर चालू केला पाण्याचे कारंजी दोघांच्या अंगावर उडत होती त्या गार पाण्यात दोघांची आग अजून भडकली मामाने मामीला तिच्या शेवटच्या कपड्यातून मुक्त केले आता दोघांचे शृगांरिक चाळे एकमेकांच्या नागड्या शरीराबरोबर सुरु झाले मामी ने मामाच्या कानाची पाळ आपल्या ओठात धरून त्याला हलकेसे चावे घेत होती त्यांच्या पाठीवर नखाने ओरबाडत होती तिने मामला एवढ्या घट्ट मिठी मारली होती जणू काही ती त्यांना आपल्या आत सामावून घेत होती मामाने पण मामी चे दोन्ही कुल्हे आपल्या जाड पंज्यात धरून त्यांना हवे तसे दाबत होता मामाने आपले एक बोट मामीच्या गांडीत घातले मामीला जणू आनंदाची उकळी आली आणि तिने मामाच्या छातीला चावा घेतला या रोमनचित क्षणातून मामी मुक्त होत नाही तेवढ्यात मामाने आपले दुसरं बोट मामीच्या पुच्चीत घातलं मामी आनंदाने किंचाळली या कृती मुळे मामी चा बांध फुटला आली तिच्या योनीतुन कामरस पाझरू लागला मामी हुंदके देत मोकळी झाली तिचे पाय लटपटू लागले तिने मामाच्या खांद्याचा आधार घेत कशी बशी उभी राहिली मामाने शॉवर थोडा स्लोव केला आणि मामीला धरून तिला भिंतीला पाठमोरे टेकवले आणि तिचे दोन्ही हात वर धरून ठेवले मामीचे स्खलन चालू होते मामीची छाती आता मामाच्या नजरे समोर वेगात वर खाली होत होती तिच्या त्या रसाळ आब्यांवरून पाण्याची थेंबे घरंगळत खालच्या दिशेने जात होती थोडया वेळात मामी शांत झाली अहो सोडा ना मला मुतायला लागली आहे पण मामाने तिला सोडले नाही अशीच मूत मला पण बघू दे तुझ्या खालच्या झऱ्याचे सोंदर्य इश्श काहीतरीच तुमचे प्लिज मला सोडा मला जोरात लागली आहे मामीने विनंती करत म्हणाली नाही करायच आहे तर असेच कर नाही तर राहा अशीच उभी मामी आपल्या मांड्या एकमेकांना घासत लघवी दाबून धरायचा प्रयत्न करत होती पण ती पण जास्त वेळ धरू नाही शकली आणि तिने दोन्ही पाय फाकवून मुतणार तेवढ्यात मामाने आपला कडक दारुण फुगलेला सोटा मामीच्या पुच्चीत घातला या आघाताने मामी पुरती बिथरली है होताच तिने मामला घट्ट धरले आणि उतेजीत पणे हुंदके देत मामा ला म्हणाली काय करताय आधी मला मुतू तर द्या मग झवा किती झवायचा आहे तितके नाही मला तुला असेच झवायचे आहे मामाने तिचा डावा बॉल दाबत म्हटले अहो पण तुमचा हा नाग रुपी लंड माझ्या पुच्चीत असताना मी कस काय मुतू मला नाही माहित मला माझ्या बायकोला झवू दे आणि असे म्हणत मामा मामीचा एक पाय वर धरून हळू हळू धक्के मारायला सुरवात केली शेवटी मामीचा पण नाईलाज झाला तिने थोडा पोटावर थोडा जोर देत मुतू लागली मामीच्या मूत्राचा फव्वारा उडाला त्यामुळे मामी मामाच्या मांड्या भिजल्या मामी ने खाली पहिले तर त्यांच्या अंगात गोड शिरशिरी आली मुतताना आपल्या पुच्चीत जाणार लवडा पाहून मामीला थोडा चेव चढला आणि मामी मामला आणखी जोरात धक्के देण्यास सांगू लागली मामाने पण आता लगाम हातात धरून जोरात दणके देण्यास सुरवात केली लाघवीमुळे भिजलेला लंड आणि पुच्ची एकमेकांवर आढळत होते त्यामुळे फाचा फच फच फच असा आवाज संपूर्ण रूम मध्ये येत होता इथे मामी पण आता पूर्ण गरम झाली ती पण मामा ला साथ देऊ लागली उत्तेजना मुळे तिच्या तोंडात येईल ते बोलत होती आ हा असेच अशीच मिटवा माझी खाज मारा अजून जोरात साली झवाडी खूप त्रास देते जेव्हा तुम्ही नसता तेव्हा खूप पाणी टपकवते मारा आज तिला सोडू नका मारा फटके झवा जोरात फटके मारा अजून जोरात हा जोरात अअअअअअअअ ईईईई मामा पण गरम झाला त्याने पण आता जोरात दणके देण्यास सुरवात केली त्याच मध्ये मामाने झवता झवता एक बोट मामीच्या पुच्चीत घातले मामी अजून चेकाळली मामाने ते बोट बाहेर नाही काढले ते बोट आत ठेवूनच मामा आपला लवडा आत बाहेर करत होता मामी जणू लवड्यावर बसून झुला झुलत आहें असे वाटे आता मामाचा पण होत आले त्यांची हे झवाडगीरी २० मिनटे चालू होती आता मामा बोलला आईगं माझं निघत आलं काय करू सांग लवकर त्याचात मामी पण ओरडली माझे पण होणार आहे विचारताय काय जेवढे आज ढकलू शकाल तेवढे ढकला पार सुजवून टाका तुमच्या बायको ची झवाडी पुच्ची दोघे एकमेकांना बिलगले आणि दोघांचा एकत्र बांध फुटला मामी तर फळा फळा मुतू लागली जणू त्या दोघांच्या कामरसा मुळे मांड्या गुढगे पोटरी पाय भिजून गेले ते तसेच खाली बसले जेव्हा दोघे पूर्ण पणे चेतनेवर आल्यावर दोघांनी एकमेकांचे अंग धुतले आणि बाहेर आले मामाने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसणार एवढ्यत मामीने तो हिसकावून घेतला आज तुम्ही काही नाही करायच तुम्ही फक्त इथे बसा मामी ने मामाला एक टेबलावर बसवले टॉवेल घेऊन नागडीच मामा समोर आली तिने मामाचे पोट पाठ खांदे पुसले त्यांचे दोन्ही हात धरून आपल्या दोन्ही मदनकुंभावर ठेवले आणि मामाचे हात दंड काखेत पुसून काढले काय ग आज काय म्हणून सेवा केली जातेय मामा तिचे दोन्ही आंबे हळूच दाबत विचारले काही नाही हो असेच असे समजा आज जी कामगिरी केली त्याबद्दल मामीने उत्तर दिले मग मामी खाली बसली तिने मामाचा डावा पाय उचलला आणि खांद्यावर सरळ ठेवला आणि पाय पुसू लागली पोटरी, मांडी चांगली पुसून काढली मग खांद्या वरचा पाय खाली ठेवला आणि दूर पाय उचलला पण यावेळी मामाने तो पाय मामीच्या आंब्यावर ठेवला आणि पायाने ते दाबू लागला मामीने वर मामा कडे पहिले आणि हसत म्हणाली काय हो अजून मूड आहे वाटत मामा पण तिच्या उरोज सोबत खेळत होता मामी आपले काम करत होती जेव्हा लिंग पुसायची पाळीआली तेव्हा मामी उठली आणि आपले कामुक ढूंगण उडवीत तिच्या मेकअप च्या टेबल कडे गेली आणि पेपर नॅपकिन घेऊन आली आणि मामाच्या पुढ्यात बसली तिने मामाचे दोन्ही मांड्या फाकवल्या तिच्या नजरे समोर आता ६ इंचाचे आणि त्या सोबत दोन अखरोट प्रमाणे दोन मोठे आंड लटकत होते पहिले मामीने मामाचा लंड हळूच हातात धरला त्याला दोन चार मुके घेतले आणि लंडाच्या भोकावर जीभ लावून चाटू लागली लंड सोबत जांघेचा एकूण कोपरा ने कोपरा तिने पुसून काढला अगदी गांडीच्या भोका पर्यंत मग मामा उठला आणि मामी ला बसवले मामी ला थोडा आश्चर्य झाले मामा ने पण आता तिला टॉवेल घेऊन पुसू लागला पहिले तिचे हात वर केले तिच्या त्या गोऱ्या काखेपासून तिचे पाठ आणि कम्बर पुसली मग तिच्या पायाजवळ येऊन तिचे तळवे बोटे पोटरी मांड्या पुसले तिंचे आंबे एक एक हातात धरून अगदी नाजुक फुलं हाताळल्या प्रमाणे पुसत होता तिच्या निप्पल आणि त्या बाजूचे तपकिरी वर्तुळ नॅपकिन ने पुसले सगळे पुसणं झाले तेव्हा मामी म्हणाली हे पुसायचे राहिले कि मामी ने आपल्या योनी कडे बोट दाखवत म्हणाली पण मामा हसला आणि तिला उठवून तिच्या मेकअप टेबल कडे घेऊन आला तिला बसवली आणि ड्रायर से तिचे केस सुखवले तिच्या चेहऱ्याचा मेकअप केला तिची आवडती लिपस्टिक लावली काजळ मग असे करून त्याने थोडी पावडर तिच्या काखेत मग तिच्या दोन्ही स्तनाचा पण हलकासा मेकअप केला मग जेव्हा तिच्या डोक्यावर कूंकू लावायला जेव्हा तिचे डोके वर केले तेव्हा तिच्या डोळ्यात अश्रू होते मामाला कळले नाही झाले तरी काय मामी ने मामा ला कंबरेला घट्ट मिठी मारली आणि रडत म्हणाली मी किती लकी आहे मला तुमच्या सारखा जोडीदार मिळाला मामाचा लिंग तिच्या गालाला लागत होता मामाने तिचा चेहरा हातात घेत म्हणाला नाही ग मी लकी आहे मला तुझ्या सारखी सेक्सी बायको मिळाली तेव्हा मामी खुदकन हसली मामाने मामीला दोन्ही हातावर धरले आणि बेड च्या दिशेने जाऊ लागले मामीला बेड वर अलगद झोपवले मामा पण बाजूला झोपला आणि हो आओ जाओ बाहेर आपण जेव्हा एकटे असू तेव्हा तू मी साथ घालायची काय? मामी ने हो म्हटले पण एक काम राहिले कि मामी ने बोट दाखवत म्हणाली मामाने पहिले मामी आपल्या पुच्चीकडे बोट दाखवत होती मामा म्हणाला मी ती पुसणार नाही आहे असे म्हणत तो दोन्ही पायाच्या मध्ये आला आणि योनीमध्ये तोंड खुपसले तिच्या योनी चा एक एक भाग त्याने चाटून साफ केला त्या दरम्यान मामी एकदा मोकळी झाली मामाचे झाल्यावर मामीने त्याना ओढून अंगावर घेतले आता दोघे थकले होते मामीने मामाच्या हाताचे एक बोट आपल्या योनीत खुपसून आणि मामाचा सोटा हातात धरून दोघे झोपी गेले

सकाळी मामाला जाग आला त्याने पहिले मामी आधीच उठून घरच्या कामाला लागली मामाने आपला मोबाईल पहिला अजून ८ वाजेल होते थोडा वेळ बेडवर काहीतरी विचार करत मामा पडून होता मग मामा उठून रेडी अंघोळीसाठी गेले रेडी होऊन मामा डायनिंग टेबलवर नाश्ता करू लागला मामी पण मामाच्या बाजूला बसून मामाला बघत कॉफी पीत होती आणि मामा ला आपल्या नजरेने न्ह्याळात होती काय ग काय झाले जे अशी एक टक बघत आहेस काही नाही मला असे वाटते तुम्हाला पाहत राहावे तुम्ही आणि मी फक्त मामी म्हणाली कालची नशा अजून उतरलेला दिसत नाही आहे आमच्या राणी सरकारांचा मामा थोडी खोडी काढत मामी ला म्हणले त्यावर मामी ने पण टोला देत म्हणाली महाराज तुमच्या बाहुपाशात असताना आम्हास दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीचे भान नाही राहत तुमची नशेली नजरच पुरी आहे आमच्या साठी असे म्हणत मामीने मामाला डोळा मारत हसली आणि मामाला पण आपले हसू आवरले नाही आणि दोन्ही काही वेळ हसत राहिले अर्जुन आणि आरती कुठे आहे अहो ते तर सकाळीच कॉलेज साठी निघून गेले ३ दिवसानी त्याची पण परीक्षा सुरु होणार आहे म्हणे असे काय ठीक आहे मग मामा पण ऑफिस ला जाण्यास तयार झाला तेवढ्यात मामीने त्यांना दारावर थांबवले अहो काही विसरत तर नाही आहे ना? हे ऐईकून मामा आपले खिसे तपासून काय राहिले है आठवू लागला तेवढ्यात मामी त्याच्या जवळ आली आणि त्यांच्या गळ्यात ठाई टाकत त्यांना जवळ ओढले अहो आज लवकर या आज मी तुमची आवडती डिश बनवीन असे म्हणत मामीने मामाच्या ओठावर ओठ ठेवून रस पिऊ लागली मामाने पण तिला साथ देत तिच्या बोच्यावरून हात फिरवू लागला मामी ने एक पातळ मॅक्सि सारखा निघत गाऊन घातला होता मामाने हात लावताच मामा ला कळले कि मामी आतून नागडी आहे तिने ब्रा किंवा पॅंटी काहीच घातले नाही काय ग आत काही घातले नाही का? मामा ने विचारले आत तर तुम्ही घालणार ना ते मी कसे घालणार बरे तो मान तर तुमचा आहे असे मामीने द्विअर्थी उत्तर दिले अग तसे नाही तू आतून नागडीच आहेस असे म्हणायचे होते अहो तुमच्या साठी आत काय बाहेर पण नागडी राहायला तयार आहे मी असे म्हणत मामीने मामाच्या लिंगावर प्यान्ट वरून हात फिरवला तेवढयात मामाने स्वतःला कंट्रोल केले आणि मामीला थोडे दूर करून म्हणले राणी सरकार आता अजून जर तुमच्या सोबत राहिलो तर आमचे चीरहरण होईल थोडे दमाने काही दिवसांनी मी तुम्हाला स्वतः घोडेस्वारी करवीन असे म्हणत मामाने मामीच्या कुल्ह्यावर एक चापट मारली आणि डोळा मारुनी ऑफिस साठी निघून गेले

पुढे काय झाले है जाणून घेण्यासाठी वाचत राहा एका गावाची कथा तुमच्या अनमोल प्रतिक्रिया कळवा

[email protected]

This story एका गावाची कथा भाग-5 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page