एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ४दुसरा दिवस उजाडला. मी काकीची वाट पाहत होती. खूप वेळ झाला पण काकी काही खाली आली नाही. शेवटी मी वर काकीला पाहायला गेली. तर काकी कामात होती. मी विचार केला नंतर बोलते मग.

घरात हलचल खूप होती म्हणून काकीशी बोलता आले नाही. आता जवळ दोन दिवस होऊन गेले. रविवार आला. मी सकाळी लवकर उठली होती. आज घरी जास्त मंडळी नव्हती.

काका, सासू आणि सासरे एका नातेवाईक कडे गेले होते. ते संध्याकाळी येणार होते. लहान भाऊ मित्रांबरोबर फिरायला गेला होता. मोलकरीण तिच्या घरी गेली होती, ती उदय येणार होती. घरी आता आचारी, काकी आणि तिचा ५ वर्षाचा मुलगा, डिवोर्स झालेली मोठी बहीण आणि माझा नवरा आणि मी.

आम्ही नास्ता केला आणि काकी म्हणाली मी बाजारात जातेय. मला पण काही वस्तू बाजारातून घायच्या होत्या तर मी काकी ला म्हणाली मी पण येते. मी लगेच खोलीत जाऊन तयार झाली. नवऱ्याला पण सांगितले मी बाजारात जातेय. ४ वाजताच्या गाडीने परत येऊ.

आम्ही जवळ सकाळी ११.३० ला घरून निघालो. मी विचार केला, बाजारात सामान घेऊन झाल्यावर मी काकीशी तिथेच विचारून घेईन कि आपल्या घरात नक्की काय सुरु आहे. सर्व का एका मेकांशी झवत आहे. तिला ह्या बद्दल काही माहित आहे.

मी, काकी आणि तिचा मुलगा आम्ही बाजारात पोहचलो. खरीदी करून घेतली. काही दुकाने पाहत बाजारात फिरत होतो. मला ती वेळ ठीक वाटली. मी काकीला प्रश्न विचारायला जातच होती कि तेवढ्यात मागून एका बाई ने आवाज दिला. ती काकीची मैत्रीण होती. ती जवळ आली आणि दोघे बोलू लागले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

बोलता बोलता काकीची मैत्रीण म्हणाली माझ्या घरी चला. खूप दिवसांनी भेटली आहेस. खूप गप्पा मारूया. तिचे घर इथे बाजूलाच होते. काकी म्हणाली आपण जाऊया तिच्या घरी मग निघू.

खूप उशीर झाला होता. १.३० वाजले होते. मी काकीला म्हणाले मी घरी जाते. तुम्ही जा. मला घरी काम आहे. आणि काकी मुलाला घेऊन तिच्या मैत्रिणी बरोबर गेली. मी घरी निघाले. आज पण काकीला विचारता आले नाही.

मी २ वाजता घरी आले. खूप थकले होते. लगेच माझ्या खोलीत गेली. खोलीचा दरवाजा उघडाच मिळाला. नवरा आत नव्हता. मी विचार केला मागे गार्डन मध्ये गेला असेल. मी गेले आत खोलीत आणि बाथरूम मध्ये जाऊन तोंड धुवून घेतले. समोर ठेवलेला टॉवेल घेऊन तोंड पुसत होते तेवढ्यात मला बाहेर कोणी तरी आत येण्याचा आवाज आला.आवाज नवऱ्याचा होता पण त्या बरोबर कोणी तरी मुलीचा पण आवाज येत होता. मी थोडी चकित झाली. मला लगेच आतून खोलीचा दरवाजा बंद केल्याचा पण आवाज आला.

मी आवाज न करता, हळूच बाथरूम चा दरवाजा थोडासा उघडला आणि बाहेर पाहिले.

आणि जे मला दिसले ते पाहून माझे डोळे उघडेच राहिले. मला मोठा धक्काच बसला.

मला बाहेर दिसले,,,नवऱ्याने डिवोर्स झालेल्या मोठ्या बहिणीला मागून गच पकडले आहे. नवऱ्याने टीशर्ट आणि शॉर्ट पंत घातली होती. बहिणीने निळ्या रंगाचा पंजाबी ड्रेस.

मी पुढे काही विचार करेन, तेवढ्यात नवऱ्याने मागूनच मिठी मारून दोन्ही हात बहिणीच्या स्तनांवर आणले आणि दोन्ही स्तन जोरात दाबले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

जे मी पाहत आहे मला त्याच्यवर विश्वास होत नव्हता. नवरा स्वतःच्या संख्या मोठ्या बहिणीचे स्तन दाबत आहे.

आश्चर्याची गोष्ट हि होती कि, बहीण पण काही त्याला म्हणत नव्हती. तिच्या चेहऱ्यावर गोड हास्य होते. ती जणू त्याचा आनंद घेत होती.

बहिणीचे बॉल खूप मोठे होते. ते जणू फुटबॉल सारखे कडक आणि मोठे दिसत होते. नवरा दाबत होता पण त्याच्या ते हातात बसत नव्हते. नवरा स्तन पिळत मागून त्याचा लंड जोर जोरात तिच्या गांडीवर आपटत होता. त्या झटक्याने बहीण पूर्ण हालत होती.

नवऱ्याला वाटले असेल मी ४ वाजता येणार आहे. आता घरी कोणी नाही. त्याला माहित नव्हते मी बाथरूम मध्ये आहे.

मग नवऱ्याने बहिणीला सरळ केले आणि तिचे तोंड दोन्ही हाताने पकडून तो तिच्या होठांवर वेड्या सारखा चुंबन घेऊ लागला. नवरा तोंड फिरवत पूर्ण होठ बहिणीच्या होठावणार घासत तिला किस करत होता. तो पूर्ण जनावरं सारखा तिला किस करत होता.

मग त्याने दोन्ही हात तिच्या बॉल वर ठेवले आणि जोर जोरात बॉल पिळत किस करू लागला. स्वतःच्या नवऱ्याला दुसऱ्या मुलीला किस करताना पाहून इथे माझी पुची खाजवू लागली. मला माझ्या पुची भोवती गर्मी वाढत असल्याचे जाणवले.

नवऱ्याने मग बहिणीला किस करत तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवत खाली जाऊ लागला. हात खाली पोहचताच त्याने बहिणीच्या गांडीवर दोन्ही हात आणले आणि जोरात बहिणीची गांड दाबली. आणि जोर जोरात गांडीवर हात ठेवून गांड दाबू लागला. वर होठांवर तिला किस करत होता.

काही वेळाने त्याने ड्रेस वर केला बहिणीचा आणि वर करून काढून टाकला. मग जरा हि वेळ न घालवता त्याने मागून ब्रा ची पट्टी उघडली आणि ब्रा पण काढून टाकला. त्यावेळी बहिणीने नवऱ्याचे टीशर्ट वर करून काढून टाकले आणि ती त्याच्या छातीवर हात फिरवू लागली.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

ब्रा निघताच बहिणीचे मोठे स्तन बाहेर आले. तिचे स्तन पाहून तर मी पण एक वेळ स्तब्द झाली. तिचे स्तन घरात जेवढ्या बायका होत्या सर्वांपेक्षा मोठे होते.

आणि फक्त मोठे नाही तर एक एक स्तन फुटबॉल सारखा मोठा होता. कडक स्तनावर निप्पल एक्दम मध्य भागावर होते. नवऱ्याने स्तन पाहताच लगेच निप्पल वर धाव मारली. त्याने उजवा निप्पल तोंडात घेतला आणि दोन्ही हाताने तो उजवा स्तन दाबू लागला. एवढा मोठा होता कि दोन्ही हाताने त्याला दाबावे लागत होते. मग डाव स्तन घेतला आणि तो चोखु लागला.

बहीण तोंडाने आवाज करू लागले.

अहाहा अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहा हाहाहा हहा हाहाहाहाहाहा
अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा हाहाहाहाहा

दोन्ही स्तनांच्या मध्ये जीभ फिरवत नवरा स्तन चाटत होता. मग तो मागे झाला आणि त्याने तिच्या पायजम्याची नाडी खोलली. नाडी काढताच, पायजमा खाली पडला. बहिणीने आत निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती.

मग नवरा मागे झाला आणि त्याने लगेच त्याची पॅन्ट आतल्या अंडरवेर सकट काढून टाकली आणि तो पूर्ण नागडा झाला. त्याचा ताठलेला लवडा बाहेर पढला.

त्याने बहिणीला समोर बेड वर बसवले. तो तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये उभा झाला आणि नवऱ्याने लंड बहिणीच्या तोंडाजवळ आणला. बहिणीने पण प्रेमाने त्याचा लंड मुठीत पकडला आणि ती लंडाचा टोक जिभेने चाटू लागली. ती अशी चाटत होती जणू आईस्क्रीम चोखत आहे. तिने हळू हळू पूर्ण लवडा चोखून घेतला. नवर्याच्या गोट्या पण चोखल्या.

मग बहिणीने नवऱ्याचा लंड तोंडात घेतला आणि आत बाहेर करत चोखु लागली. मला समोरच लंड बहिणीच्या तोंडात जाताना दिसत होता. मला एक वेळ वाटले हा तर माझा हक्काचा लंड आहे जो बहीण चोखत आहे. माझ्या तोंडात पण पाणी येऊ लागले बहिणीला लंड चोखताना पाहून.

नवरा आवाज करू लागला.

अहाहाहाहा अहहह ह्ह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

मग काही वेळाने नवऱ्याने बहिणीला असेच बेड वर मागे झोपवले. तिची पॅंटी दोन्ही हाताने पकडून काढून तिला पूर्ण नागडे केले. मग समोर खाली बसला. बहिणीचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिची पुची चाटू लागला.

तिच्या पुचीला नवऱ्याची जीभ लागताच बहीण तडफडू लागली. तिने चादर घट्ट पकडली. तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा हहा अहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा आहाहा हाहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

नवरा वेड्या सारखा बहिणीची पुची चाटत होता. जीभ आत टाकून टाकून वर खाली फिरवत होता. पुचीच्या दाण्यावर हात फिरवू लागला. त्याला असे पुची चाटताना पाहून इथे माझी पुची पाणी सोडू लागली. मला कसे तरी होऊ लागले.

मी माझी साडी वर केली आणि खालून माझ्या पँटीमध्ये हात टाकला आणि पुचीवर हात फिरवू लागली. पुचीतून निघणार पाणी बोटाने पुचीवर फिरवू लागली. पुची खूप तापली होती.

मग नवरा उभा राहिला आणि त्याने बहिणीचे पाय फाकवून लवडा पुचित घुसवला. दोन्ही पाय हवेत पकडून तो दणादण लवडा पुचित घुसवत बहिणाला झवू लागला. बहीण ओरडू लागली.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाःहाः
अहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा

इथे मी त्याना झवताना पाहून माझ्या पुचीच्या फटीत बोट जोर जोरात आत बाहेर करू लागली. चीक आता पूर्ण माझ्या पुचीवर पसरले होते. पुची एक्दम चिकाने ओली झाली होती.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

काही वेळ बहिणाला झवून नवऱ्याने लवडा पुचीतून बाहेर काढला. तिचे पाय खाली केले. मग तिला उपडी होऊन बेड वर झोपवले. बहीण आता बेड च्या बाजूला घोडी बनून वाकून उभी राहिली.

नवरा मागे गेला आणि बहिणीच्या गांडीवर हात फिरवू लागला. त्याने प्रेमाने गांडीवर दोन्ही कडे किस केले. आपले तोंड तो गांडीवर घासू लागला. बहिणीची गांड पण बॉल प्रमाणे मोठी होती. नवऱ्याने त्याचे तोंड बहिणीच्या गांडीच्या फटीत घुसवले आणि काही वेळ तो फटीत आपले तोंड घासू लागला.

मग जिभेने गांड चाटू लागला. दोन्ही हाताने बहिणीची गांड दाबत होता. काहीवेळाने दोन्ही हाताने बहिणीची गांड फाकवली आणि जीभ फटीत टाकून वर खाली चाटू लागला.

खालून तोंड टाकले आणि गांडीचा भोक चाटू लागला. बहीण आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा हाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा
उफफ्फ फफ्फफफफ्फ अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

गांड चाटून झाल्यावर उठला. मागून त्याने बहिणीची कमर पकडली. मग एका हातात लंड पकडून तो खाली मान करून त्यावर आपली लाळ पाडू लागला. मला त्याच्या तोंडातून लाळ खाली त्याच्या लवड्यवर पडताना दिसत होती. ती लाळ त्याने लंडावर घासली. मग ओला हात त्याने बहिणीच्या गांडीवर लावून गांडीचा भोक चोळला.

मग हळूच लंड हातात घेऊन त्याने बहिणीच्या गांडीच्या भोकावर टेकवला. आणि हळू हळू गांडीत घुसवू लागला. बहीण मान वर करून आवाज करू लागली.

अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहाहा..

हळू हळू लंड पूर्ण बहिणीच्या गांडीत गेला. इथे मी नवऱ्याला बहिणीच्या गांडीत लंड टाकताना पाहून एक्दम तापली. मला आता राहवले नाही. मी माझी साडी वर उचलली, खालून पॅंटी काढून टाकली. बाजूला प्लास्टिक ची बादली उपडी ठेवली होती. त्यावर एक पाय ठेवला आणि पुची फाकवुन मी माझा हात पुचीवर दाबून धरला.

तिथे नवऱ्याने बहिणीची कमर घट्ट पकडली आणि गांडीत लंड आत बाहेर करू लागला. हळू हळू लंड आता बहिणीच्या गांडीत आत बाहेर होत होता. मी इथे माझ्या पुचीवर हात घासू लागली.

नवऱ्याने आपली गती वाढवली आणि जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केले. आता नवरा संतापला होता आणि कचाकच मागून दणके देत बहिणीची गांड मारू लागला. तोंड उघडे ठेवून आवाज करू लागला.

अहाहा हहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

बहीण पण ओरडू लागली.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्हह्ह आहे अहाहाहाहाहाहाहाहाहादोघे एक्दम रंगात होते. इथे मी पण वेडी झाली आणि जोर जोरात माझ्या पुचीचा दाना चोळू लागली. माझ्या पुचीतून पाणी निघत होते. मी कधी पुचित बोट टाकत होती तर कधी दाना चोळत होती.

नवऱ्याचे बहिणीच्या गांडीवर पडणार फटके आवाज करू लागले.

पच…पच…पच…पच…पच…
पच…पच…पच…पच…पच…पच…
पच…पच…पच…पच…पच…पच…

मी माझ्या नवऱ्याला सभ्य समजत होती पण हा तर स्वतःच्याच संख्या बहिणीची गांड मारत आहे.

मी त्याना पाहत जोर जोरात पुची चोळत होती.

काही वेळाने नवऱ्याने जोराचा स्वास घेतला आणि झटके देत बहिणीच्या बोच्यात पाणी सोडले. त्याचे शरीर शहारले… इथे माझे पण पुचीतून पाणी निघाले. ओरडायचे मन करत होते पण स्वतःला सांभाळून घेतले.

मग नवऱ्याने हळूच लंड बहिणीच्या गाडीतून काढला आणि मागे झाला. तो खूप थकला होता. तो कपडे घालू लागला. बहीण अशीच नागडी वाकून बेड वर झोपून होती. ती पण थकले होते.

नवऱ्याने कपडे घातले आणि परत जाऊन बहिणीच्या गांडीवर जोरात फटका मारला. बहीण त्याने उठले आणि तिने कपडे घालून घेतले.ती कपडे घालून बाहेर निघून गेली. नवरा पण तिच्या मागोमाग गेला. मी पण माझी चड्डी बादलीत धुवायला टाकली. आणि अशीच चड्डी न घालता साडी खाली करून बाहेर आली. खोलीच्या बाहेर जाऊन पाहिले तर नवरा खाली गेला होता.

कपाटातून दुसरी चड्डी घेऊन घातली आणि बेड वर जाऊन बसले. १५ ते २० मिनिटाने नवरा परत आला. तो मला पाहून चकित झाला. त्याने विचारले कधी आली. मला खाली दिसली नाही. मी त्याला म्हणाले आताच आले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

लवकर झाले काम तर विचार केला घरी जाऊन अराम करते.

मी असे दाखवत होते जणू मी काही पाहिले नाही. नवरा म्हणाला मग आपण झोपू थोडावेळ. मी खूप थकलो आहे. मला कळले कि हा थकवा कसला आहे. त्याने दरवाजा बंद केला आणि आम्ही बेड वर झोपलो. तो मला मागून मिठी मारून झोपला.

पण माझ्या डोक्यात आता खूप विचार होते. आता मला कळून आले कि घरातले सर्व पुरुष आणि सर्व बायका एकमेकांशी झवत आहेत. माझा नवरा पण तसाच आहे.

अस तर असू शकणार नाही कि सर्वाना ह्य बद्दल माहित नसेल. माझा पक्का विचार बसला कि सर्वाना ह्या बद्दल माहित आहे आणि काही तरी मोठा घोळ आहे ह्या घरात.

आता काकीला विचारल्याशिवाय काही उपाय नाही.पुढची कथा लवकरच येईल.. वाचत राहा..

Loading

0

0

You cannot copy content of this page