एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ५नवीन दिवस उजाडला. काल जे मी नवऱ्याला स्वतःच्याच बहिणीला झवताना पाहिले, ते पाहून माझं आता डोके काम करत नव्हते. मी लवकर उठली होती. जाऊन नास्ता बनवायला आचार्याला मदत करू लागले. काही वेळाने काकी पण आल्या.

त्यानी येऊन मला सांगितले कि मोठा भाऊ म्हणजे माझा दीर आज त्याच्या बायको बरोबर परत येणार आहे. तो कामासाठी दुसऱ्या शहरात राहत होता. त्याच्या कंपनीने त्याला तिथल्या फॅक्टरी मध्ये काम करायला बोलावले होते. इंजिनेर असल्याने त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन राहावे लागत असे आणि त्याची बायको पण त्याच्याबरोबर राहत असे.

आम्ही स्वयंपाकाच्या कामाला लागलो. माझ्या मनात एकच विचार होता कि काकी ला घरात चाललेल्या झवाझवी बद्दल कस विचारू. एक भीती पण वाटत होती. आणि आचारी पण इथे काम करत होता तर इथे विचारणे शक्य नव्हते.

दुपार झाली. सर्वे कामाला निघून गेले. सासू सासरे पण खोलीत झोपले होते. मी माझ्या खोलीत होती. माझ्या मनाची खूप हलचल सुरु होती. मला शेवटी राहवले नाही आणि मी काकींच्या खोलीकडे गेली.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

काकी घरात होत्या. त्या जमिनीवर बसून मोठी चादर शिवत होत्या. मी काकींना विचारले येऊ का. तर ते हो म्हणाल्या. आत गेले तर दिसले, त्यांच्या ५ वर्षाचा मुलगा बेड वर झोपला आहे. काकींना मी विचारले हे काय करत आहात. तर ते म्हणाले. कि कापड होते घरात तर विचार केला चादर शिवून घेते.

मी काकींना म्हणाले मी पण तुम्हाला मदत करते. आणि समोर बसले. आम्ही चादर शिवत होतो. इथल्यातिथल्या गोष्टी सुरु झाल्या.

काही वेळ झाला. अचानक मागे कोणीतरी दरवाजा वाजवला. काकी उठले आणि त्यानी दरवाजा उघडला तर तो आचारी होता. मला आधी वाटले काकीचे काही काम असेल म्हणून तो आला असेल.

आचारी खोलीत आला आणि बेड च्या बाजूला येऊन उभा राहिला. काकीने दरवाजा बंद केला आणि ती आचारी कडे केले.

मी मान खाली करून चादर शिवत होती पण कोपऱ्याच्या नजरेने वर लक्ष होते.अचानक काकीने त्याला जाऊन मिठी मारली आणि त्याच्या होठांवर किस केले.

ते पाहून मी हडबडली.. मनात एक तीव्र भीती निर्माण झाली … हे काय केला काकी ने असा प्रश्न पडला.

मी इथे बसले आहे हे माहित असून त्यानी माझ्या समोर आचार्याला होठांवर चुंबन घेतले.

तिथे ते थांबल्या नाही. त्यानी एक हात खाली आणला आणि आचार्यांच्या धोतीवरून हात फिरवला आणि त्याचा लंड दाबायला सुरवात केले.

ते पाहून तर माझ्या तोंडाचे पाणी सुकले. मला एक वेगळीच व्याकुळता निर्माण झाली.

काकी आचार्याला किस करत खाली त्याचा लंड चोळत होती. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने आश्चर्याचा लंड लगेच मोठा झाला. मला धोतीभोवती डोंगर झाल्याचे दिसत होते.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मग काकी ने किस करणे थांबवले. आचार्य आता काकी चे बॉल जोरजोरात दाबू लागला. तो काकीचे बॉल पिळू लागला. ब्लॉऊझ चे बटण उघडला आणि वर करून खालून काकीचे बॉल बाहेर काढले. मग तो तोंडात निप्पल घेऊन काकीचे बॉल चोखु लागला. दोन्ही बॉल दाबत पिळत काकीचे मोठे स्तन तो चोखु लागला. मी खाली मान करून काम करत कोपऱ्याच्या नजरेने ते सर्व समोर पाहत होती.

मग काकी आचार्यांच्या समोर खाली बसली. काकीने धोतीच्या खालून आत हात टाकला आणि आश्चर्याची आतून अंडरवेर खाली खेचून काढून टाकली. अंडरवेर काढताच आश्चर्याचा ताठलेला लंड बाहेर आला. काकीने धोती वर करून आचार्य चा लंड बाहेर काढला आणि लगेच तोंडात घेऊन चोखु लागली.

काकी एक्दम वेड्या सारखी लंड थोडात घेऊन चोखत होती. आचार्य चा लंड पण खूप मोठा होता. काकीने दोन्ही हातानी मुठीत पकडला होता तरी अजून पुढे एक मुठी लंड बाहेर होता. काकी लंडाचा टोक खूप वेळ जिभेने चाटत होती मग तोंडात घेऊन आत बाहेर करू लागली.

काही वेळ लंड चोखून झाल्यावर. काकी खाली झोपली. आचार्य काकीच्या दोन्ही पायात बसला आणि त्याने काकीची साडी वर केली. खालून आत हात टाकून काकीची चड्डी खाली खेचली आणि बाजूला ठेवली.

मग तो काकीचे पाय पसरवून खाली वाकला आणि काकीची पुची चाटू लागला. काकी तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा हाहाहा हाहाहा
अहाहा हहा हाहाहाहाहाहाहा हं
अहाहा हा अहाहाहाहाहाहाहाहा

काकी एक्दम मदहोश दिसत होती. मला आचार्यांचे डोक पुचित टेकलेले दिसत होते. तो मन लावून काकीची पुची चाटत होता. त्याची जीभ कुत्र्या सारखी काकीच्या पुचीवर फिरत होती.

काही वेळाने तो मागे झाला. त्याने धोती वर करून लंडाला पुढे आणले.

काकीचे पाय फाकावले आणि हळूच लंडाचा टोक काकीच्या पुचित घुसवला. काकी थोडी दचकली. त्याचा लंड खरंच खूप मोठा होता. हळू हळू आचार्याने लंडाला पूर्ण काकीच्या पुचित घुसवले. मग तो काकीवर झोपला आणि घट्ट पकडून काकीला झवू लागला.

काकी आवाज करू लागली.

अहाहा हाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा ह्ह्ह्ह
अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

त्याना झवताना पाहून इथे माझी पुची पाणी सोडू लागली. चड्डी ओली झाली.. मी आता स्तब्द होऊन दोघांना झवताना पाहू लागली. खूप वेळ आचार्याने काकीला झवले. त्याचे पाणी येणार होते तर तो मागे झाला आणि लंड काढून त्याने काकीला उठून बसवले. तो काकीच्या पायाच्या मध्ये ढोपरावर बसला.

तसाच लंड काकीच्या तोंडात दिला आणि काकीने पण लंडाला चोखायला सुरवात केले. आचार्याने काकीचे डोकं पकडून धरले होते. लंड आत बाहेर होत काकी त्याला चोखु लागली. आणि अचानक आचार्याने तोंडाने आवाज केला.

अहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा

आणि पूर्ण पाणी काकीच्या तोंडात सोडले. काकीने लंड तोंडात धरून ठेवला आणि काकी ने ते सर्व पाणी तोंडात घेऊन पियुन टाकले. लंड बाहेर काढला तर एकही थेम्ब खाली पडू दिला नाही. जिभेने चाटून लंडाला साफ केले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मग आचार्य पाठी झाला. त्यानी त्याची अंडरवेर घातली आणि तो निघून गेला.

इथे काकी पण उठली. तिने पण तिची चड्डी उचली आणि बाथरूम मध्ये जाऊन तोंड धुवून आले.

परत येऊन बसले आणि आम्ही चादर शिवू लागलो. काकी परत गप्पा मारू लागली. आणि अशी वागत होती जणू काही झालेच नाही.. मला आश्चर्य वाटू लागले कि एवढी सहज कसे वागू शकत कोण.

मला आता राहवले नाही आणि मी स्पष्ट काकीला विचारले.

काकी आपल्या घरात नक्की काय सुरु आहे. सर्व एका मेकांशी का झवत आहेत.

माझे ते बोलणे एकूण काकी हसल्या..आणि पुढे म्हणाल्या तुला तुज्या नवऱ्याने नाही सांगितले का ह्या बद्दल.

तर मी म्हणाली, “नाही मला त्यानी काही नाही सांगितले”.

काकी म्हणाले मी सांगते..

आपल्या घरात खूप वर्षांपासून एक प्रथा सुरु आहे कि घरातल्या बायकांची पुची कुश राहिली पाहिजे. ज्याने घरात सुख समृद्धी येते. पैसा घरात खेळता राहतो. म्हणून सर्व घरातल्या बायकांना हि सूट दिली आहे कि ते ह्या चार भिंतीमध्ये राहणाऱ्या पुरुषाशी जाऊन झवू शकतात. त्याना कोणी अडवणार नाही. किंवा त्या बद्दल काही विचारणार नाही. बायकांनी आपल्या पुचीला फक्त कुश ठेवायचं. जेव्हा पण मन होईल झवायचे, कोणी पण पुरुष जवळ असेल त्याच्याशी जाऊन संभोग करून घ्याचा.

पण त्यात काही अट आहेत

१) बायकांनी फक्त घरात झवायचे तरच त्याचा लाभ घराला होईल.
२) बाई स्वतः जाऊन कोणत्यापन पुरुषाशी संभोग करू शकते आणि कधी पण करू शकते. पुरुष त्या बाईला नाही म्हणू शकत नाही. त्यावेळी त्या पुरुषाला त्या बाईला झवावेच लागेल आणि पुचीतून पाणी काढावेच लागले.
३) कोणताहि पुरुष तुला जबरदस्ती नाही करू शकत. त्या बाईला सूट आहे कि तिला जो पण लंड चोखायचा आहे तो ती चोखु शकते. झवताना पुरुषाला ती तिचा गुलाम म्हणून वापरू शकते.

हि प्रथा सर्वाना घरात पाळावी लागते. म्हणून तुला बराच वेळा घरातील मंडळी एकमेकांना झवताना दिसतील. तू त्याना अडवायचे नाही. तू तुझे काम करत राहायचे.

हळू हळू तुला पण सवय होईल मग काही वाटणार नाही.

ते एकूण माझ्या हृदयाची धडधड वाढली होती. भीती वाटत होती पण मनात एक आनंद पण उमटून आला.

मी काकींना विचारले, “तुम्ही घरात सर्वांबरोबर झवून घेतले.”

काकी म्हणाली, “हो”.

कुतूहलाने पुढे विचारले, “माझ्या नवऱ्याने पण तुम्हाला झवले.”काकी हसत म्हणाली. तुझ्या लग्नाच्या एक दिवस आधीच मला तुझा नवरा येऊन झवला होता. मी समोरून गेले आणि तुझ्या नवऱ्याचा लंड चोखला. कारण ताजा लंड चोखायला खूप मजा येते ना.

ते एकूण तर मी वेडीच झाली. माझ्या नवऱ्याने म्हणजे घरात सर्वाना झवले असेल.

पुढे मी काकीला विचारले, “तुम्हाला माझ्या गुलाबी पॅंटी बद्दल काही माहित आहे का. मी धुवायला दिली होती पण परत मिळाली नाही.”

ते एकूण काकी लगेच उठल्या आणि त्याणी कपाटातून एक कापड काढले. आणि मला दिले. ती माझी गुलाबी पॅंटी होती.

मी काकींना विचारले तुमच्या कडे कशी आली.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तर काकी म्हणाली. माझा नवरा तुझे काका सारखे मला बोलत होते कि तुझी पॅंटी तरी घेऊन ये. त्याना वाटले कि तू येशील झवायला त्याच्या कडे पण तू आली नाहीस. तर त्याना ओढ लागली होती. मग मी तुझी पॅंटी त्याना आणून दिली. ते तुझ्या पॅंटी चा वास घेत तुझ्या बद्दल विचार करत त्यांचा लंड हलवायचे. किती वेळा तुझे नाव घेत ते मला झवले.

मी परत तुझी पॅंटी देणार होती. पण नंतर विसरून गेली. दोन ते तीन दिवस तुझे काका फक्त तुझ्या पॅंटी बरोबरच खेळत होते.ते एकूण माझ्या पण चेहय्रावर हास्य आले. आम्ही परत चादर शिवायला लागलो. काही वेळाने काम पूर्ण झाले.

मी माझ्या खोलीत गेली आणि दरवाजा बंद करून बेड वर उपडी झोपली.

माझ्या मनात आता खूप विचार येऊ लागले.

घरातल्या प्रथे प्रमाणे मी आता कोणत्याही माणसाशी झवू शकते. माझा नवरा पण मला अडवू नाही शकणार.

हा विचार येताच माझी पुची नाचू लागली. आता पुचीला वेग वेगळ्या लंडाकडून झवायला मिळणार होते.

मी खूप उसुक झाली. माझे शरीर गरम होऊ लागले.

मला आठवले, आज मोठा दीर आणि त्याची बायको पण संध्याकाळी घरी येतील म्हणजे अजून एक पुरुष मिळेल झवायला. मला मोठा दीर जास्त आवडायचा कारण त्याची बॉडी छान होती. तो दिसायला पण सुंदर होता.

मी आता विचार करून घेतला कि उद्या पासून झवायला सुरु करायचे. ह्या मिळालेल्या सूट चा पूर्ण वापर करून घेयाचा.पुढची कथा लवकरच येईल.. वाचत राहा..

Loading

0

0

You cannot copy content of this page