ऑनलाईन मित्र बनवून रस्त्यावर गांड मारून घेतलीहॅलो मित्रानो माझे नाव जयेश आहे. मी पुण्यातल्या एका लहान कंपनी मध्ये अकाउंटंट म्हणून जॉब करतो. कंपनी लहान असल्याने मी फक्त एकटाच अकाउंट डिपार्टमेंट मध्ये आहे. आमच्या ऑफिस मध्ये जवळ १२ कामगार आहेत. बहुतेक मुले आहेत.

माझा केबिन बॉस च्य केबिन च्या मागे आहे. लहान केबिन मध्ये मी एकटाच असतो. मला दुसऱ्या कामगारांशी बोलायची परवानगी नाही त्यामुळे मला जेवणाचा डब्बा पण एकटेच केबिन मध्ये खावे लागायचे.

काही दिवस झाले मला खूप सेक्स ची इच्छा जागृत झाली होती. मी वेग वेगळ्या वेबसाईट वर जाऊन सेक्स विडिओ पाहत असे. मी सर्व प्रकारचे सेक्स विडिओ पाहायचो पण खरं सांगू तर मला लहानपणा पासून मुलांमुलांचे सेक्स विडिओ खूप आवडायचे. मला खूप आवडायचे एक मुलगा दुसऱ्या मुलाला झवताना पाहून.

मी लहानपाणी जेव्हा असे मुलांचे विडिओ पाहायचो मला पण लवडा तोंडात घेऊन चोखायची इच्छा होयाची. अस वाटायचं कोणाशी तरी मैत्री करू आणि एकदा तरी लवडा चोखून घेऊ.

एकदा कॉलेज मध्ये असताना. बाथरूम मध्ये मी मुतायला गेलो तेव्हा बाजूला एक दुसरा मुलगा मुतायला येऊन उभा राहिला. मी हळूच खाली मान करून कोपऱयाच्या नजरेने मी त्याला लवडा पँटीतून बाहेर काढताना पाहू लागलो. त्याने जसा लवडा बाहेर काढला मी त्याचा लवड्याकडे पाहतच राहिलो. त्याचा लवडा मोठा होता. लगेच त्याने मुताची धार उडवली.मला तेव्हाच जाणवले होते कि मला लवडा पाहायला खूप आवडत. विडिओ मध्ये मुलाला गांड मारताना पाहून असे वाटायच कि कोणी तरी माझी पण गांड मारावी. मी अंघोळ करताना स्वतःच माझी गांड दाबून मजे घेत असे. माझी गांड नरम होती. आणि रोज रोज दाबून दाबून मोठी पण झाली होती.

मी आता २७ चा झालो आहे. मी जास्त बाहेर फिरत नसल्याने आणि कोणाशी बोलत नसल्याने, माझी कोणत्या मुलीशी कधी मैत्री झाली नाही.

काही दिवसापासून मला खूप सेक्स ची इच्छा होत होती. बॉस पण ऑफिस मध्ये नव्हता, त्यामुळे मी माझ्या केबिनमध्ये लवकर काम आटपून बसलो होतो. दुपारची वेळ होती. मी जेवून बसलो होतो. एकटा असल्याने मला सेक्स विडिओ पाहायची इच्छा जागृत झाली. मी लगेच माझा हेडफोन लावला मोबाइलला आणि मोबाइलला मुलामुलांचे सेक्स विडिओ पाहू लागलो.

काही क्षणात माझे शरीर गरम झाले. असे वाटू लागले कि पूर्ण नागडा होऊन बसू इथे. मी काही वेळ विडिओ पाहून घेतला. मग विचार आला, कोणी ऑनलाईन मित्र शोधतो ज्यचाशी मी चावट गप्पा तरी मारू शकेन.

असा विचार करून मी ऑनलाईन मराठी मुले शोधू लागलो. शोधता शोधता मी एका वेबसाईट वर पोहचलो. तिथे मुले सेक्स बद्दल बोलत होते. काही विडिओ कॉल वर येण्यास लिहीत होते. तो एक फोरम होता. मी लगेच रजिस्टर करून, माझी पण एक पोस्ट टाकली आणि त्यात मी सेक्स चाट करण्यासाठी विचारले.काही वेळ निघून गेला. मग १ तासांनी एक मेसेज आला. मी तो उघडला तर त्यात एका मुलाने मेसेज केला होता कि आपण बोलू शकतो का. मी त्याच्याशी ई-मेल वर बोलू लागलो. त्याने त्याचे नाव रवी सांगितले. काही वेळ आम्ही एकमेकांन बद्दल विचारू लागलो. मी त्याला माझी इच्छा सांगितली. तो पण माझ्याशी बोलायला तयार झाला. रवी म्हणाल, “मला पण मुलामुलांचे विडिओ खूप आवडतात.”

रवी ने सुरवातच झवण्यापासून केली. तो मला चावट चावट बोलू लागला. रवी आदी म्हणाला, मी तुझी गांड मारेन. माझा लवडा तुझ्या तोंडात टाकेन. पहिल्यन्दा कोणत्या मुलाशी मी अश्या गप्पा मारत होतो. मला ते खूप आवडू लागले. माझे पण शरीर गरम होऊ लागले. खूप वेळ रवी मला चॅटिंग वर झवत होता. काही वेळाने रवी म्हणाला, तुज्याशी बोलून मी खूप गरम झालो आहे. माझा लवडा ताठला आहे. मला आता राहवत नाही आहे.

पुढे रवी म्हणाला मला तुज्याशी कॉल वर बोलायचे आहे. मी आधी नाही म्हणालो. कारण मला भीती वाटत होती. पण रवी पुढे म्हणाल, तू पाहिजे तर काही बोलू नको, तू फक्त ऐकत राहा मी जे बोलतो ते.

मला ते ठीक वाटले. मी त्याला ठीक आहे म्हणालो. आणि रवी ने मला ई-मेल च्या चाट वरूनच कॉल केला. मी जाऊन आधी माझ्या केबिन चा दरवाजा आतून बंद केला. मग जागेवर येऊन बसलो आणि घाबरत मी रवी चा फोन उचलला.

फोन उचलताच रवी समोरून म्हणाला कसा आहेस जयेश. मी त्याला घाबरत उत्तर दिले. मी ठीक आहे. माझी धडधड वाढली होती. पहिल्यन्दा कोणत्या मुलाशी फोनवर चावट चावट गप्पा मारणार होतो.

मी पुढे काही म्हणेन तेवढ्यात रवी सुरूच झाला. रवी आदी म्हणाला, जयेश तुला मी पूर्ण नागडं करून माझ्या समोर बसवणार आणि माझा लवडा तुज्या तोंडात टाकून तुझे तोंड जोर जोरात झवणार. माझा लवडा खूप ताठला आहे. पूर्ण लवडा तुझ्या तोंडात जबरदस्ती घुसवणार.

तुझे निप्पल चोखणार. होठाने तुझे निप्पल जोरात पकडून खेचणार. तुह्या होठांवर किस करणार.

मग तुझ्या नरम गांडीवर मी फटके मारणार जोरात. गांडीवर किस करणार. तुझी गांड फाकवुन लवडा घासणार गांडीच्या फटीत. मग तुला ओणवा उभा करून, तुज्या गांडीत लवडा घुसवून तुझी गांड मारायला सुरवात करणार.

अहहह आहाहाहा किती मजा येईल तुझी मोठी गांड मारायला.

कमर पकडून जोर जोरात गांडीत लवडा घुसवत,, तुजी गांड फाडून टाकणार.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा

त्याचे ते बोलणे एकूण माझ्या शरीराचे इथे पाणी पाणी होऊ लागले. माझी गांड गरम होऊ लागली. तोंडातून पाणी येऊ लागले आणि लवडा समोर पाहायची तीव्र इच्छा जागी झाली. मला कळत नव्हते माझ्या शरीरात काय होत आहे.

रवी चे बोलणे माझ्या शरीराला खूप गरम करत होते. काही वेळ रवी मला फोन वर झवत होता. मग त्याने फोन बंद केला कारण त्याच्या ऑफिस मध्ये कोणी तरी आले. फोन ठेवताच मी शांत बसलो जागेवर. तोंड पूर्ण सुकले होते, तर पाणी पियालो.

रवी चे बोलणे एकूण माझ्यात हवस निर्माण झाली होती. अस वाटत होते कि कोणी पण मुलगा इथे बाजूला आता असता तर काही न विचार करता लगेच त्याची पॅन्ट काढली असती, आणि लवडा तोंडात घेऊन चोखला असता.

मी स्वतःला सांभाळले आणि मुतायला गेलो. मुतून आलो तर पाहीले रवी ने मेसेज केला होता. तो म्हणत होता, कि मला आता राहवत नाही आहे. मला आता भेटावं लागेल. तुझा फोन नंबर दे.

मी त्याला आदी नाही म्हणालो. फोन नंबर नाही देऊ शकणार. त्यावर रवी म्हणाला, मी पण पुण्यात आहे. आपण भेटू आणि खूप मजे करू. जयेश मला तुझ्या गांडीला पाहायची तीव्र इच्छा झाली आहे. मला तुजी गांड दाबायची आहे. तुझ्या गांडीला चाटायचं आहे.

रवी चे बोलणे एकूण मला खूप उसुक्ता जाणवू लागली. मला पण हेच सर्व करायचे होते. पण एक भीती पण मनात होती. मी घाबरत फोन नंबर देण्याचा निर्णय घेतला. मी रवी ला माझा नंबर दिला.

नंबर मिळताच रवीने मला व्हाट्सअँप  मेसेज केला. आता संध्याकाळचे ४ वाजले होते. आम्ही व्हाट्सअँप वर चावट चावट गप्पा मारू लागलो. रवी मला चाटींग वर झवू लागला. मला मुलामुलांचे झवतानाचे फोटो आणि विडिओ पाठवू लागला. आम्ही दोघांनी आपआपले फोटो एका मेकांना पाठवले. रवी दिसायला गोरा आणि मध्य बांधाचा होता.

आमची चाटींग एवढी रंगली कि काही वेळातच आम्ही चांगले मित्र झालो. रवी ने बोलता बोलता विषय मांडला कि आज आपण संध्याकाळी भेटूया का. फक्त जवळून एकामेकांना पाहू. मला ते थोडे भीतीदायक वाटले. एका अनोळखी मुलाशी लगेच भेटणे. ते पण बाहेर सर्वांसमोर. मला प्रश्न पडला.

पुढे रवी म्हणाला आपण मेट्रो स्टेशन ला भेटू घरी जाताना. त्याने जे मेट्रो स्टेशनचे नाव सांगितले ते माझ्या ऑफिस पासून दूर होते. मी काही वेळ विचार केला. मला वाटले कि असे पण स्टेशन दूर आहे. तिथे मला कोणी पाहणार पण नाही. आणि मेट्रो मध्ये गर्दी पण असेल तर एवढ काही वाटणार नाही.

मी खूप वेळ विचार करून रवी ला शेवटी भेटायचे ठरवले. कारण मला पण आता राहवत नव्हते. रवी ने माझा होकार पाहताच तो आनंदी झाला. त्याने लगेच मला सांगितले, कि आपण ७ ला भेटू स्टेशनला.

मीही त्याला हो म्हणालो आणि आम्ही एका मेकाला निरोप दिला. मी सुद्धा माझी ऑफिस ची कामे लवकर संपवू लागलो. माझ्या मनात आनंद पण होता पण एक भीती पण वाटत होती. पहिल्यन्दा एका मुलाशी भेटणार आहे. आणि तों पण असा मुलगा जो माझी गांड मारण्याबद्दल बोलत आहे.

ठरल्या प्रमाणे, मी लवकर ऑफिस मधून निघालो. मी ७ ला मेट्रो स्टेशनला पोहचलो. पोचताच रवी चा फोन आला. आणि त्याने विचारले कुठे आहेस. मेट्रो स्टेशनला खूप गर्दी होती. त्यामुळे कळत नव्हते कोण कुठे उभे आहे. मी रवीला म्हणालो स्टेशन वर वरती लाल रंगाचा बोर्ड आहे त्याच्या खाली उभा आहे. पुढे मी म्हणालो, मी हिरवा आणि सफेद रंगाचा शर्ट आणि काळी पॅन्ट घातली आहे. पाठीवर बॅग पण आहे. रवी म्हणाल तिथेच थांब मी आलो.

मी फोन ठेवला आणि फोन मध्ये पाहत उभा होतो. तेव्हड्यात एक मुलगा समोरून येताना दिसला. त्याने फॉर्मल निळा रंगाचा शर्ट आणि काळी पेंट घातली होती. पाठीवर बॅग होती. वेवस्तीत पहिले तर तो रवी होता. त्याच्या चेहऱयावर एक वेगळीच खुशी दिसत होती. रवी जवळ आला आणि आम्ही एका मेकांशी बोलू लागलो. मी थोडा घाबरलेला होतो. मला जाणवले कि रवी मला वरून खाली पर्यंत पाहत आहे. बोलताना माझ्या होठांकडे पाहत आहे.

काही वेळात मेट्रो ट्रेन अली. आम्ही ट्रेन मध्ये जाऊ लागलो. रवी माझ्या मागेच उभा होता. गर्दी फार होती म्हणून मी बॅग पुढे घेतली. आत जाताना रवीने माझ्या दोन्ही खांदयावर त्याचा हात ठेवला. आणि तो मागून मला चिकटला.  मला कळले कि रवी त्याचा लवडा माझ्या गांडीवर घासत आहे.

आम्ही आत गेलो आणि एका कोपऱ्यात उभे राहिलो. रवी माझ्या बाजूला उभा होता मागे टेकून. आमच्या पुढे खूप गर्दी होती. आम्ही दोघे पण फोन घेऊन त्यात पाहत होतो. मी फोन मध्ये पाहण्यात मग्न होतो, तेवढ्यात रवी ने मागून त्याचा हात माझ्या गांडीवर लावला

मी थोडा घाबरलो पण काही म्हणालो नाही. रवीने परत एकदा माझ्या गांडीवर हात लावला आणि जोरात गांड दाबली. रवी आसपास पाहून मौका बघून माझी गांड दाबत होता. खूप वेळ त्याने गांड दाबून मजे घेतले मेट्रो ट्रेन मध्ये.

काही स्टेशन गेले. तेवढ्यात मला रवीचा मेसेज आला मोबाइलला. मी लगेच उघडून वाचला. तर त्यात रवी ने लिहिले होते, माझा लवडा खूप ताठला आहे. तू हळूच हात लाव ना.

ते वाचून मला खूप भीती वाटू लागली. आस पास खूप लोक आहेत. कोणी पाहिले तर काय होईल. मी विचारात होतो. तेवढ्यात परत रवी ने मेसेज केला. पुढे स्टेशन येईल आणि गर्दी कमी होईल मग हात नाही लावता येणार. तर मला वाटले दुसरा काही उपाय नाही. आताच करून घेतो.
मी एका हातात मोबाईल पाहत.

दुसरा हात हळूच खाली आणला. रवी थोडा पुढे सरकला ज्याने माझा हात रवी च्या पॅन्ट वर लागला. मी हळूच माझी बोटे पॅन्ट वरून लवड्यवर फिरवू लागलो. रवी तसाच उभा होता. मी बोटे फिरवर आता पूर्ण हात लवड्यावर चिकटवला आणि लवडा कुर्वाळु लागलो.

रवी चा लवडा पूर्ण ताठला होता. असं वाटत होते जणू पँटीमध्ये केळ ठेवले आहे. मी आता पूर्ण हात लवड्यवर लावून त्याचा लवडा कुरवाळू लागलो. लवडा दाबू लागलो. रवी शांत उभा राहून मजे घेत होता.

काही वेळात स्टेशन आले. आम्ही दोघे पण बाहेर पडलो. मेट्रो स्टेशन वरून खाली येऊन. आम्ही एका कोपऱ्यात उभे राहून बोलत होतो. रवी म्हणाला खूप भारी वाटले तुझे लवड्याला हात लावणे. अजून लवडा ताठला आहे.

पुढे रवी म्हणाला, अस वाटत आहे कि आता लवडा काढू बाहेर आणि तुझ्या तोंडात देऊ.

इथे त्याचे बोलणे एकूण मी पण वेडा झालो होतो. माझे शरीर खूप गरम झाले होते. रवी म्हणाल आपण चालत चालत पुढे जाऊ.

आम्ही काही वेळ चाललो. पुढून रवीने उजव्या हाताला वळायला सांगितले. त्या रस्त्यावर काळोख होता. मला थोडी भीती पण वाटली. तिथे रहवाशी नव्हते कारण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बिल्डिंग चे काम चालू होते. आम्ही चालत पुढे जात होतो. तेवढ्यात मला दिसले कि रस्त्याच्या बाजूला जे ट्रक उभे आहेत, त्याच्या मागून एक माणूस मुतून बाहेर आला.

रवी ने सुद्धा ते पहिले. रवी म्हणाला थांब इथे मुतून येतो लगेच. मी हो म्हणालो. आणि रवी दोन ट्रक च्या मधून मागे गेला. मी तिथेच रस्त्यावर एका बाजूला उभा होतो. रस्त्यावर अधून मधून एखादी गाडी जाताना दिसत होती. रस्त्याच्या दोन्हीकडे ट्रक उभे होते. त्यामुळे मधला रास्ता खूप लहान होता.

मी रवी ची वाट पाहत उभा होतो तेवढ्यात माझा फोन वाजला. मी फोन पाहिला तर तो रवी चा होता. मी लगेच उचलला. फोन उचलताच रवी म्हणाला, एक मिनिटे इथे मागे ये ना.

मी लगेच त्याला विचारले. का काय झाले.

तर रवी म्हणाला, काही नाही एक मिनिटे ये.

माझ्या मनात खूप विचार येऊ लागले. मी घाबरू लागलो. मी हळूच उभे असलेल्या ट्रक च्य मधून मागे गेलो. मी उजवी कडे रवी ला पाहिले. त्याने मला हात दाखवला. मी त्याच्या जवळ गेलो. तिथे खूप काळोख होता. फक्त थोडाफार रस्त्यांच्या दिव्यांचा उजेड येत होता.

रवी ने मला माझी खांद्यवरची बॅग खाली ठेवायला सांगितली. मी त्याने सांगितल्या प्रमाणे बॅग बाजूला ठेवली. मी बॅग खाली वाकून ठेवतच होतो, तेव्हड्यात मला दिसले रवीने त्याची पॅन्ट उघडली आणि आतल्या चड्डी सकट पॅन्ट ढोपरापर्यंत खाली खेचली.

पॅन्ट खाली येताच रवी चा ताठलेला लवडा बाहेर पडला. त्याचा लवडा डुलत होता. मी पाहून चकित झालो. मी रवीला लगेच म्हणालो, हे काय करतोय. त्यावर रवी म्हणाल मला नाही राहवत आहे आता.

रवीने त्याचा लवडा हातात पकडून, म्हणाला लवकर घे ह्याला तोंडात आणि शांत कर.

त्याला लवडा हातात घेऊन हलवताना पाहून मी सर्वच विसरून गेलो. माझ्या तोंडातून पाणी येऊ लागले. माझा मेंदू बंद पडला. मी काही न विचार करता, रवीच्या समोर बसलो आणि लगेच रवीचा लवडा तोंडात घेतला.

अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहा
ऊ,,,,उ,उ,उ,ऊ,उ,,ऊ,
उअम्मूऊम्मूम मुमूरूमुरूम
अहाहा हाहाहाहाहाहा

रवीचा गरम लवडा खूप छान वाटत होता. त्याच्या लवड्यतून चीक निघत होते. मी जीभ लावून त्याचा गुलाबी भाग चाटला. पूर्ण लवडा तोंडात घुसवत आत बाहेर करू लागलो. मुठीत लवडा धरला आणि जोर जोरात मागे पुढे हलवत मी रवी चा लवडा तोंडात घुसवत होतो.

लवडा तोंडात चोखत, खाली हाताने रवीच्या गोट्या पकडल्या आणि गोट्या कुरवळु लागलो. आता माझ्यात पूर्ण हवस भरली होती. शेवटी माझी इच्छा पूर्ण झाली आणि मला लवडा चोखायला मिळाला होता. माझी सर्व भीती निघून गेली. मी मग्न होऊन रवी चा लवडा चोखत होतो. मी पूर्ण लवडा चोखून ओला करून टाकला.

काही वेळ लवडा चोखून झाल्यावर रवी ने लवडा माझ्या तोंडातून काढला. आणि मागे सरकला. त्याने मला उभे केले आणि पाठ करून समोर उभे केले. त्याने मला लवकर पॅन्ट काढायला सांगितले. मला कळले कि रवी आता माझी गांड मारणार आहे.

मला भीती वाटू लागली, पण मला पण तेच पाहिजे होते. मी माझ्या पॅन्ट चे बटण उघडले आणि पॅन्ट चड्डी सकट खाली केली. रवी ने मला ओणवे उभे केले, मी ट्रक ला पकडून ओणवा उभा झालो.

मागून रवी ने आधी माझ्या गांडीवर हात फिरवला. आणि दोन्ही हाताने गांड दाबली. मग तो माझ्या गांडीवर तोंड ठेऊन तिला किस करू लागला, चाटू लागला. रवीने अचानक माझ्या गांडीच्या फटीत पूर्ण तोंड घुसवले आणि तो गांडीचा भोक चाटू लागला.

अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा अहहह या
अहाहा अहाहाहाहा

मला माझ्या गांडीच्या भोकाला रवी ची गरम जीभ फिरताना जाणवू लागली. मी जीभ फिरताना अनुभवत होतो तेवढ्यात रवीने त्याचा मधला बोट माझ्या गांडीत घुसवला. मी थोडा शहारलो. रवी जोर जोरात बोट गांडीत आत बाहेर करू लागला.

मग रवी ने बोट बाहेर काढला आणि तो मागे उभा राहिला. रवी ने आधी लवडा माझ्या गांडीच्या फटीवरून वर खाली घासला. मग हळूच त्याने लवडा गांडीच्या भोकावर टेकवला आणि हळूच धक्का देत लवडा गांडीत घुसवला.

अहाहा ह्ह्ह्ह हाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा आह्ह

मला लवडा गांडीत जाताना जाणवू लागला. रवी चा लवडा खूप जाडा आणि मोठा होता. रवी हळू हळू आत बाहेर करत लवडा आत टाकू लागला.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहाआ
आहाहाहा हाहाहा अहाहाहाहा हा
अहाहा अहाहा
अह्ह्ह आ आहाहाहाहाहा

हळू हळू करून रवीने पूर्ण लवडा माझ्या गांडीत घातला आणि आत बाहेर करून जोर जोरात आता गांड मारू लागला. मला असे वाटत होते जणू मोठी काठी माझ्या गांडीत जात आहे.रवी पूर्ण जोश मध्ये आला आणि त्याने माझी कमर घट्ट पकडली आणि जोर जोरात लवडा आत बाहेर करत लवडा गांडीत घुसवू लागला.

अहाहा अह्ह्ह
आह्ह अहाहाहाहाहा

लवडा पूर्ण ओला झाला होता. आणि पूर्ण आत गांडीत घुसत होता. रवी ने त्याची झवण्याची गती वाढवली. तो जोर जोरात फटके देऊ लागला.

अहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा
आह्हह्हह्ह अह्ह्ह

काही क्षणात रवी ने जोराचा स्वास घेत,, सर्व पाणी माझ्या गांडीत उडवले. पाणी उडताना मला जाणवले गांडीत. असे वाटत होते, गरम पाणीचे थेम्ब गांडीत पडत आहेत.

रवी शांत होताच त्याने लवडा गांडीतून हळूच बाहेर काढला. आम्ही दोघे पण थकलो होतो. दोघांनी आपआपले कडपें घातले. आणि तिथून निघालो. पुढे जाताना रवी मला म्हणाला, खूप मजा आली तुजी गांड मारताना. आता तू माझा जिवलग मित्र झाला आहेस जयेश.

जेव्हा पण मला गांड मारायची इच्छा होईल. आपण भेटू.


माझ्या चेहऱयावर सुद्धा एक गोड हास्य होते. मला पण गांड मारून घेऊन खूप मजा आली होती. विचार केला नव्हता कि असे रस्त्यावर कोणाकडून कधी गांड मारून घेणं आणि लवडा चोखेन.

उशीर झाला होता म्हणून आम्ही एका मेकांना निरोप देऊन घरी निघून गेलो. त्या दिवसानंतर मी आणि रवी बहुतेक वेळ वेग वेगळ्या ठिकाणी भेटलो आणि मी रवी करून गांड मारून घेतली. ऑफिस मध्ये तर मी सभ्य मुलगा होतो. पण ऑफिस च्या बाहेर मी माझ्या शरीराचा पूर्ण वापर करून घेत असे.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page