ऑफिस मधल्या मुलीला बाथरूम मध्ये झवलेहॅलो मित्रानो.

मी मराठीत.कॉम चा खूप मोठा फॅन झालो आहे. इथल्या कथा वाचून खूप आनंद मिळतो मला. म्हणून मी पण विचार केला माझी खरी कथा इथे टाकू. आशा आहे तुम्हाला माझी कथा आवडेल.

माझे नाव अरुण आहे. माझे वय २५ आहे. मी एका कंपनी मध्ये काम करतो. माझी कंपनी लोकांना लोन देते. तुम्हाला लोन चे फोन तर नक्कीच येत असतील. मी पण तश्याच एका लोन कंपनी मध्ये काम करतो.

मी माझ्या कंपनी मध्ये सर्वत जुना कर्मचारी आहे. त्यामुळे बॉसला माझ्यावर खूप विश्वास आहे. आमचे लहान ऑफिस आहे आणि १२ कर्मचारी ऑफिस मध्ये काम करतात. त्यात 7 मुली आहेत आणि मला धरून ५ मुले आहेत.

बॉस नेहमी कस्टमर मीटिंग साठी बाहेरच असतो, त्यामुळे मलाच त्याने ऑफिस संभायला दिले होते. मी रोज सांदयकाळी सर्व गेल्यावर ऑफिस बंद करत असे.एकदा सकाळी बॉस मला फोन करतो आणि म्हणतो कि एक मुलीला कामासाठी घेतले आहे. ती आज पासून येईल ऑफिस ला. तिला काम शिकव आणि काम करायला सांग. मी हो म्हणालो आणि ऑफिस मध्ये वेळेवर पोहचलो.

जवळ ११ वाजता एक मुलगी आली. तिचे नाव रेश्मा होते. ती मुलगी तीच होती जिच्या बद्दल बॉस ने मला सांगितले होते. रेश्मा दिसायला काळी होती. उचींनेपण लहान होती. उभी राहिली तर माझ्या छाती पर्यंत येईल.

ऑफिस मध्ये एकच केबिन होते बॉस चे. मी तिला केबिन मध्ये बसवले आणि तिला तिच्याबद्दल काही प्रश्न विचारले.

कुठे आधी काम केले आहे का? काम करण्याचा अनुभव वैगेरे. बोलताना मला तिने सांगितले कि तिची आई बॉस च्या घरी जेवण बनवायचे काम करते. बॉस ने म्हणून तिला जॉब ला लावले आहे. रेशमाचे वय २४ होते.

मी सर्व विचारून झाल्यावर तिला एक कॉम्पुटर दिला आणि तिला काम शिकवले. काही दिवस गेले. कामाच्या बाबतीत आमचे दररोज बोलणे होत असे. मला ट्रैनिंग देण्यासाठी तिच्या बाजूला बसून तिला शिकवावे लागत असे. त्यामुळे काही दिवसातच आमची चांगली मैत्री झाली.जवळ महिना होऊन गेला रेश्मा ला ऑफिस मध्ये लागून. ती पण काम शिकली होती. काही दिवसांनी मला जाणवले कि रेश्मा माज्याशी जवळीक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही सर्व जेवायला बसताना ती माझ्या बाजूलाच येऊन बसत असे. मला घरी जाताना निरोप देऊन जात असे.

तिचे माझ्याकडे बघणे पण बदलेले वाटू लागले. ती प्रयत्न करत असे कि माज्यशी तिला बोलता यावे. हळू हळू तिचे माझ्या जवळ येणे वाढू लागले. ती जेवण्याच्या वेळी माझ्या डब्या मधले जेवण पण खाऊ लागली.

रेश्मा तशी दिसायला सुंदर नव्हती. उंचीला लहान, रंगाने काळी आणि गरीब दिसणारी होती. पण तिचे बॉल मात्र तिच्या शरीराच्या तुलनेत खूप मोठे होते. हापूस आंब्या सारखे मोठे स्तन कोणाच्या पण तोंडात पाणी आण्यासाठी पुरेसे होते. त्यात तिची गांड पण मागून गोलाकार होती. रेश्मा नेहमी पंजाबी ड्रेस घालायची जे तिच्या शरीराला घट्ट आकसलेले असायचे.

मला रेश्मामध्ये रुची नव्हती पण मला तिचे शरीर खूप आवडू लागले. जसे दिवस पुढे जाऊ लागले माझे विचार रेश्मा बद्दल बदलू लागले. मला आता रेश्मा हवी हवीशी वाटू लागली. जेव्हा रेश्मा मला कामाबद्दल काही विचारायला जवळ बोलवत असे, माझी नजर तिच्या मोठ्या बॉल कडेच जात असे. एवढ्या जवळ बसल्यावर असे वाटायचे कि पुढे हात नेहून रेशमाचे बॉल जोरात दाबू.

हळू हळू माझी इच्छा आता हवस मध्ये बदलू लागली. मी विचार केला रेश्मा अशी पण माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिला प्रेम करायला सुरु करतो म्हणजे जे पाहिजे ते करता येईल. असा विचार करून मी तिला जास्त वेळ देऊ लागलो. जेवताना आम्ही दोघे एका मेकांचा डबा खाऊ लागलो.

आम्ही व्हाट्सअँप वर गप्पा मारू लागलो. मी तिच्यासाठी चॉकलेट अनु लागलो. रेश्मा आता माझ्यात पूर्ण गुंतू लागली होती. हळू हळू आमच्यात प्रेमाच्या गोष्टी सुरु झाल्या. आम्ही रात्री तासन तास बोलत असे. त्यात मी हळूच चावट गप्पा पण सुरु केल्या. रेश्मा पण चावट गप्पाना चांगला प्रतिसात देऊ लागली.

इथे आता माझा लवडा रेश्माच्या नावानेच ताठू लागला. ऑफिस मध्ये रेश्माला पाहताच माझ्या लवड्यची खाज वाढत असे. मी रेश्मा पासून दूर बसायचो. त्यामुळे मी रेश्माशी ऑफिस मध्ये असताना व्हाट्सअँप वर चावट चावट गप्पा मारू लागलो. रेश्माला सेक्स फोटो पाठवू लागलो. मला पण जाणवले कि रेश्मा पण तापली आहे आता.

त्या आठवड्यात बॉस ऑफिस मध्ये येत जात होता. त्यामुळे जास्त वेळ देता नाही आला. पण जसा आठवडा जवळ येऊ लागला माझ्या शरीराची गर्मी वाढली. मला आता रेश्माला झवायची तीव्र इच्छा झाली होती. आणि मला रेश्माच्या डोळ्यात पण हवस दिसत होती.

शनिवारी दुपारी मी रेश्माला मनातील गोष्ट सांगितली. मी पूर्ण हिम्मत जुटवून तिला म्हणालो मला खूप इच्छा होत आहे तुझी पुची पाहायची. तुज्या पुचीला हात लावायचा आहे. तुझ्या पुचित लवडा घालून तिला झवायचे आहे.

त्यावर रेश्माने उत्तर दिले. “नको बोलू ना असं. मला कस तरी होत आहे.”

मला तिच्या उत्तरावरून कळले कि ती पण तयार आहे.

आदी मी विचार केला कि सर्व गेल्यावर ऑफिस चा दरवाजा आतून बंद करून रेश्माला झवू शकतो. ऑफिस मध्ये कॅमेरा तर नाही आहे. त्यामुळे भीती नव्हती. पण बोस येण्याची शक्यता पण होती. त्यामुळे ते करणे थोडे धोक्यचे होते.

तेव्हा मला एक उक्ती सुचली. बाथरूम ऑफीच्या मागच्या बाजूला एक्दम कोपऱ्यात आहे. मागची बाजू पूर्ण बंद होती. बाहेर चालत जाऊन कोपऱ्यात असल्याने तिथे कोणी पाहण्याची शक्यता नव्हती.

पूर्ण विचार करून मी रेश्माला माझी यौजना सांगितली.

मी रेश्माला म्हणालो. आज बॉस पण नाही आहे. आणि संध्याकाळी सर्व लवकर जातील. आपण एक काम करू. ऑफिसचे बाथरूम मागच्या बाजूला आहे. तिथे कोणी नसेल. फक्त आपण असू. सर्व गेल्यावर तू घरी जातेस अशी निघून मुलींच्या बाथरूम मध्ये जा.

मी काही वेळाने तिथे येन आणि मुलींच्या बाथरूम मधेच लगेच करून घेऊ.

त्यावर रेश्मा ने उत्तर दिले. “मला खूप भीती वाटतेय”

तर मी त्यावर तिला म्हणालो. घाबरू नको मी आहे.

मग तिने उत्तर दिले. “ठीक आहे”

जस रेश्मा कडून होकार आला. मी खुश झालो. मी माझे सर्व काम आटपून घेतले.

आता ७ वाजले होते. एक एक करून ऑफिस मधले सर्व घरी जाऊ लागले. एक मुलगी अजून बसली होती. तिच्या जाण्याची आम्ही दोघे पण वाट पाहत होतो. दोघांची पण आता धड धड वाढली होती.

जवळ ७.३० ला ती शेवटची मुलगी निघाली. जशी ती दरवाज्यच्या बाहेर पडली. मी लगेच जाऊन दरवाजा आतून बंद केला आणि परत माझ्या जागेवर येऊन बसलो. बस्तान मी रेश्माला इशारा केला बाथरूम मध्ये जाण्याचा.

रेश्मा हळूच उठली आणि बाथरूम कडे जाऊ लागली. मला खूप भीती पण वाटत होती. रेश्माला मी मागचा दरवाजा उघडून बाहेर जाताना पाहत होतो. ती गेली बाहेर आणि काही वेळ मी जागेवर बसून होतो. माझा लवडा एक्दम ताठला होता.

मी बाटली मधले पाणी पीत उठलो आणि मागच्या दरवाज्यने बाहेर जाऊ लागलो. मला समोर मुलींच्या बाथरूम चा दरवाजा दिसत होता. माझ्या पायाचा आवाज एकूण रेश्माने दरवाजा हळूच उघडला. मी मागे एकदा पहिले आणि काही न विचार करता मुलींच्या बाथरूम मध्ये शिरलो. मुलींचे बाथरूम मोठे होते. मध्ये मोकळी जागा होती.

आत जाताच मी लगेच मागे वळून दरवाजा बंद केला आणि जस मी फिरलो, रेश्माला घट्ट मिठी मारली. मग तिचे दोन्ही हाताने डोकं पकडले आणि तिच्या होठांवर चुंबन घेतले. आम्ही एका मेकांना किस करू लागलो. हळू हळू किस करत एक्दम गरम झालो आणि वेड्या सारखे एका मेकांच्या तोंडात जीभ टाकून किस करू लागलो.

किस करता करता माझ्यातली हवस पूर्ण बाहेर आली. मी लगेच माझे दोन्ही हात पुढे आणले आणि रेशमाचे दोन्ही बॉल जोरात दाबले.

अह्ह्ह अहाहाहाहा किती मस्त बॉल आहेत रेशमाचे.

मऊ मऊ अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
रेशमाचे हापूस आंबे एक्दम रसदार वाटत होते.

मी आता रेशमाचे बॉल दोन्ही हाताने पिळू लागलो. मला काही कळेनासे झाले आणि मी वेड्या सारखा रेशमाचे बॉल जोर जोरात पिळत होतो. रेश्मा पण तापली आणि तिने माझ्या डोक्या भोवती आपले हात गुंडाळले.

मग मी माझे हात बॉलवरून सरकवत रेश्माच्या पाठीवर आणले आणि हात फिरवत खाली जाऊ लागलो. जसे माझे हात रेश्माच्या गांडीला लागले. रेश्मा एक्दम चैताली. मी जोरात रेश्माची गांड दाबली.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

गोलाकार रेश्माची गांड खूप मऊ मऊ वाटत होती. रेश्माची गांड दाबायला सुरवात करताच माझा लवडा उड्या मारू लागला.

गांड दाबत दाबत मी रेश्माला उचलेल आणि माझ्या कमरेवर बसवले. रेश्माने सुद्धा तिचे पाय माझ्या कमरे भोवती फिरवले. आता रेश्मा मला होठांवर किस करण्यात मग्न होती. मी डाव्या हाताने तिची गांड दाबत होतो आणि उजव्या हाताने तिचे बॉल. पूर्ण रेशमाचे शरीर आता माज्या ताब्यात होते.

आता माझी सहन शक्ती संपत आली होती. मी रेश्माला किस करणे थांबवले आणि खाली उतरवले. खाली उतरवताच मी रेश्माचा ड्रेस वर केला आणि ब्रा पण वर केला. आणि रेशमाचे हापूस आंबे खालून बाहेर काढले.

अहाहा …ह्ह्ह्ह

रेशमाचे निप्पल एका भाभी च्य निप्पल प्रमाणे मोठे आणि काळे होते. मी लगेच वाकलो आणि निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो.

निप्पल चोखायला सुरवात करताच रेश्मा तोंडून आवाज करू लागली.

अहाहा हाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

मी रेशमाचे बॉल दाबत दाबत तिचे निप्पल चोखु लागलो. दोन्ही निप्पल एका मागोमाग एक चोखून घेतले. काही वेळ निप्पल चोखून तृप्त झाल्यावर मी लगेच मागे सरलो.

मी माझी फॉर्मल पॅन्ट चा बटण उघडला आणि लगेच पॅन्ट अणि चड्डी सकट खाली केली. चड्डी खाली करताच आत अडकलेला लंड उडया मारत बाहेर पडला. रेश्माने माझा लवडा बाहेर येताना पाहिले. मोठा लवडा पाहून रेशमाचे डोळे चमकायला लागले.

मी जरा हि विचार न करता रेश्माला खांदयावर पकडून खाली बसवले आणि रेश्मा खाली बसताच तिच्या होठांवर लवडा चिकटवला. रेश्माने लगेच लवडा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती मागे पुढे करून चोखु लागली.

अहाहा आह्हह्ह अह्ह्ह
अहाहाहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

रेश्मा लवडा चोखायला सुरवात करताच मी स्वर्ग सुख अनुभवू लागलो.

रेश्मा लवडा हलवत हलवत चोखत होते. तिने एक वेळ पूर्ण लवडा तोंडात घेतला आणि धरून ठेवला.

लवडा चोखताना रेश्मा गोट्याना पण कुरवळत होती. मग तिने लवडा तोंडातून काढला आणि गोट्याना किस केले. जीभ लावून गोट्या पण चाटल्या.

रेश्माला मी सर्व करताना वरून पाहत होतो. मुलीला स्वतःचा लवडा चोखताना पाहताना एक वेगळाच आनंद मिळतो.

माझा लवडा आता झवायला तयार झाला होता. तर मी रेश्माला उभे केले. आणि स्वतः खाली बसलो आणि रेश्माची लेगीस ढोपराच्या पण खाली केली. रेश्माने आत गुलाबी रंगाची चड्डी घातली होती. ती पण मी खाली केली.

चड्डी खाली करताच मला समोर रेश्माची काळी पुची दिसली. मी आधी पुचीवर हात फिरवला. पुचीतून चिकट पाणी निघत होते. पुचीच्या फटीत हात फिरवू लागलो तर माझे पूर्ण बोट चिकट झाले. मी मग पुचीवर तोंड ठेवले आणि जीभ लावून पुचीला चाटू लागलो.

पुचीला चाटायला सुरवात करताच रेश्मा वेडीच झाली आणि आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहा

मी पूर्ण मान दोन्ही पायात घालून पुची वरून खाली चाटू लागलो. पुचीचे पाणी माझ्या जिभेला लागत होते. काही वेळ पुची चाटून झाल्यावर, मी रेश्माला दरवाज्याला दोन्ही हात ठेऊन वाकून उभे केले. आणि मग तिच्या मागे गेलो. मागे जाऊन जशा मी रेश्माचा ड्रेस वर केला, रेश्माची नागडी गांड माझ्या नजरेत आली.

अहाहा आह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा

रेश्माची ती काळी गांड किती सुंदर दिसत होती. मी लगेच खाली बसलो आणि रेश्माच्या मोठ्या गांडीवर किस केलं. दोन्ही गांडीवर हात फिरवत मी गांड दाबली. गांडीवर जीभ लावून चाटले.

रेश्माची काळी गांड खूप आकर्षक दिसत होती. तिच्या गांडीच्या फटींमध्ये तोंड घासले. गांडीच्या फटीतून जीभ फिरवली आणि गांडीचा भोक सुद्धा जिभेने चाटला.

मग खालून परत पायात तोंड घालून कुत्र्या सारखे पुची चाटली. पुची पूर्ण लाळेने ओली झाली होती. मग मी उठलो अणि रेश्माच्या मागे उभा राहिलो. रेश्मा दरवाज्याला दोन्ही हात टेकून वाकून उभी होती. मी रेश्माचा ड्रेस पाठीवरून अजून वर केला अणि पाठ उघडी केली.

त्यानंतर मी पॅन्ट च्या पॉकेट मधून कंडोम काढला अणि लवड्यवर लगेच चडवला. लवड्यवर घालताच मी लवडा हातात धरला अणि रेश्माच्या पुचीवर टेकवला. रेश्मा थोडी दचकली.

मी हळूच लवडा पुचित सरकवु लागलो. पुची खूप तापली होती आणी ओली सुद्धा झाली होती. लवडा हळू हळू रेश्माच्या पुचित घुसू लागला. रेश्माची पण हालचाल सुरु झाली. तिला लवडा पुचित घुसताना जाणवत होते. ती तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह

अहाहा अहहह

लवडा आत टाकताना मी रेश्माची कमर दोन्ही बाजूने पकडली आणि स्वतःला वेवस्तीत उभे केले. आमच्या दोघांची पण पॅन्ट खाली पायात अडकली होती. पूर्ण काढणे शक्य नव्हते. म्हणून रेश्माला पण मी वेवस्तीत उभे केले होते.

लवडा आता रेश्माच्या पुचित अर्धा गेला होता. मी हळू हळू लवडा पुचित आत बाहेर करू लागलो. जशी माझी गती वाढू लागली. रेश्माचा आवाज सुद्धा वाढू लागला.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा अहहह अह्हा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहा अहाहा अह्हाह
अहाहा हाहाहा या अहाहाहाहाहा

रेश्मा चा आवाज एकूण मी पण पूर्ण जोश मध्ये आलो. माझा लवडा लोखंडा सारखा ताठला होता. मी आता झवण्याशी गती वाढवली. लवडा जोर जोरात पुचित गुसवू लागलो. पुचीवर जोर जोरात दणके देऊ लागलो. माझे पाय जोर जोरात रेश्माच्या गांडीवर आपटू लागले अणि जोर जोरात आवाज येऊ लागला.

पट..पट..पट.पटपट..पटपटपट.पटपटपटपट
पटपटपट.पटपटपटपटपट.पटपटपटपट

माझ्या लवड्यची ताठरता अजून वाढली. मी पूर्ण मदहोश होऊन उठलो आणि रेश्माच्या उघड्या गांडीला पाहत तिला जोर जोरात झवू लागलो. मागून मुलीला झवण्यात एक वेगळीच मजा आहे. समोर रेश्माची उघडी पाठ, वरून दुसणारी गांडीची फॅट अणि खाली लवडा पुचित आत बाहेर होताना पाहण्यात एक वेगळीच मजा आहे.

अहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहाहा
अह्ह्ह अहहह अह्ह्ह अहाहा

काही क्षणात माझा लवडा पाणी ओतणार होता. तिथे रेश्मा पण शेवटच्या क्षणात होती. मी जोर जोरात दणके देऊ लागलो. तेवढ्यात रेश्माने एक जोराचा स्वास घेतला आणी पुचीतून पाणी सोडले. माझा लवडा पुचीच्या पाण्याने भिजला.माझे पण पाणी येणारच होते. मी झवणे सुरूच ठेवले. आणी काही वेळात, लवड्यने पण पाणी जोरात उडवले. मी लवडा पुचित दाबून धरला अणि पाणी पूर्ण निघे पर्यंत लवडा आत पकडून ठेवला.

मग काही वेळेने लवडा बाहेर काढला. पूर्ण कॉन्डम मध्ये पाणी जमा झाले होते.

रेश्मा पण सरळ उभी राहिली. तिचा पण स्वास चढला होता. तिने लगेच कपडे वेवस्ती करण्यास सुरवात केले. मी पण माझी पॅन्ट वर घेतली आणी कॉन्डम न काढताच बाहेर निघालो.

बाहेर जाऊन मी मुलांच्या बाथरूम मध्ये गेलो आणी कॉन्डम काढून टाकून दिला.

आम्ही दोघे बाथरूम मधून ऑफिस मध्ये परत आलो. काही वेळ आप आपल्या जागेवर बसलो. मग एकत्रच ऑफिस बंद करून निघालो.

ऑटो मधून जाताना. रेश्मा माझ्या खांदयावर डोके ठेऊन झोपून गेली. ती खूप थकली होती.

पण इथे माझ्या डोक्यात फक्त एकच विचार चालू होता कि आता रेश्माची गांड कशी झवता येईल. मला आता रेश्माची गांड झवण्याची खूप तीव्र इच्छा झाली होती. तिची मोठी काळी गांड माझ्या डोळ्यसमोरून जातच नव्हती.


मी उदयपासून रेश्माला गांड झवण्यासाठी कसे मनवता येईल त्या बद्दल विचार करण्याचे ठरवले.

तुम्हाला जर पुढे काय घडले हे जाणून घेण्याची इच्छा असेल तर नक्की कंमेंट करून सांगा.

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page