कांता – वाड्यात राडा 2

Namaskar saglya readers na me majya kalpanene lihlilya marathi sex stories made aaple swagat aahe. Hope so tumhala aavdel saglyana navven praytn aahe maja aavdlyas mla email dware kalwa kiva insta id ya war nki kalwa..

कांता – गणू पाटीलच्या जाळ्यात
मी 12 ला दुकानात गेली. बाहेर गणू होता. एक गडी होता. मी मागे कोठीघरात गेली. शांताक्काने झाडून घेतलं होतं. अंधारलेल्या खोलीत माझ्या डोळ्यांना नीट दिसंना. मी गव्हाची पोती सरकवू लागली. थोड्या वेळाने मला दार बंद करायचा आवाज आला. मी बघीतलं शांताक्का नव्हती. दार बाहेरून लावून आहे. मी आवाज देणार तोच माझा तोंडावर हात ठेवून कोणीतरी मागून चिपकलं. दुसरं कोण.. गणू पाटीलचं होता. मला आवाज नको करु म्हणाला आणि माझा पोटावर हात फिरवू लागला. मानेवर ओठ फिरवत माझा अंगाचा गंध घेऊ लागला. “काय मग कांता… दादा काय म्हणतो?” मी घाबरुन थंड झाली. गप्प बसली. “घाबरू नको… मी तुमचं गुपीत उघडणार नाही.. पण मलापण तुमच्या मधी सामील कर.” असं म्हणून माझा छातीवर हात ठेवला. मी कांताक्का आणि गडीबद्दल विचारलं. तर गणू बोलला, “ते माझे माणसं आहेत. शांता मला ओळखून आहे. ते कोणाला काही बोलणार नाही.” गणूने मला भिंतीला चिटकून उभी केली. माझा गालावर, मानेवर मिशी फिरवत त्रास देऊ लागला. त्याचा दादापेक्षा तो जास्त भुकेला होता. मी आता गरम होऊ लागली. मला त्याने स्वतःचा अंगात दाबली. मला मानेवर किस करू लागला. “तुला दादा पेक्षा जास्त सुख देईल. वामनला काही माहीत पडणार नाही. तूला पैसे देत जाईल. मला देत जा तू.” मी गप्प होती. त्याचा अंगाचा वास मला भिनभिनत होता. मी त्यांचे खांदे पकडून दाबले. तो जे समजायचं ते समजला. मला दाबून किस घेऊ लागला. गणूने माझा पदर काढला. माझे दुध त्या झांपरमधे अडकले होते. त्याने ते मोकळे केले. ब्रा मी घातली नव्हती. माझे गोरे पान दुध पाहून त्याचे डोळे चमकले. हात फिरवून त्यांचा अंदाज घेतला. थोडंसं दाबलं तेव्हा मी हळूच आआह केलं. माझा गरम श्वास त्याचा ओठावर पडला. तो हळूहळू दोन्ही हातांनी दूध दाबू लागला. मी मजेत तडफडू लागली. माझी नजर त्याला बघू लागली. माझे टाईट मनुके चिमटीत घेत पकडू लागला. मी मस्तीत डोळे बंद केले. मला माझा दूधावर केस फिरताना जाणवले. नंतर मनुका ओठात पकडल्या गेली. मी शहारली. गणू माझे दूध चोखू लागला. एक चोखत तर दुसरा दाबत. आलटून पालटून त्याने मनभरुन दूध चोखली. एक दूध चढतांना साडी उघडली. माझा परकर वर केला आणि मांडीवर हात फिरवू लागला. मांडीवर वर वर हात नेला. तो वर आला. मला किस करू लागला. हात वर माझा फोद्यावर नेऊन हळूहळू तिची पाकळी उघडू लागला. त्याला ती ओलसर वाटली. मग एक बोट आत टाकून हळूहळू हलवला. तो बोट बाहेर काढून त्याने वास घेतला आणि चोखला. परत हात नेऊन बोटं टाकायला चालू केलं. तो बोटं मागेपुढे करत मला ओली करु लागला….

This content appeared first on new sex story .com

Next part will be soon…..

e-mail: [email protected]

Instagram ID: hot_marathi_mulga0007

This story कांता – वाड्यात राडा 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page