कांता – वाड्यात राडा 3

Namaskar saglya readers na me majya kalpanene lihlilya marathi sex stories made aaple swagat aahe. Hope so tumhala aavdel saglyana navven praytn aahe maja aavdlyas mla email dware kalwa kiva insta id ya war nki kalwa..

कोठीघरात धुराळा!
“आहह… गणुसेठ… आहह….” मी त्याला मिठी मारली. तो जोरजोरात आतबाहेर करून मला त्रास देऊ लागला. मी त्याला मानेवर, गालावर चावली. माझा एक पाय पत्यावर ठेवून तो पचापच फोद्यात दोन बोटं टाकू लागला. बराच वेळ झाला. माझं डोकं गरगरू लागलं. मी त्याचा अंगावर पडून लोळू लागली. माझी सर्व गर्मी फोद्यात आली. मी सुटू लागली….. फसस् पचच् करत मी सुटली…
माझा भोवती पोत्यांची रास होती. मी उभ्यानेच पाणी सोडू लागली. मला बराच वेळ लागला भानावर यायला. तोवर मला गणूने पोत्यांवर झोपवली. माझा परकर चा नाडा एका झटक्यात ओढला आणि परकर फेकला. आता तो मला भुकेल्या लांडग्यासारखा बघू लागला. माझं गोरं गुबगुबीत अंग बघून तो पार येडा झाला. तो शर्ट चे बटण काढत बडबडु लागला, “हे असं शरीर ज्याला झवायला भेटन को कसा सोडेल. आरारा.. दादा काय उगीच येडा नाय झाला तुझ्या मागं… असा माल शेतात अन् वाड्यावर आसलं तर कोणाचा तराट नाय हूनार..” ओठावर जीभ फिरवत त्याने चड्डी काढली. त्याचा काळा नाग फणा काढत उभा होता. 6″ लांब पण जाड नव्हता. केसातून बाहेर आलेला. गणू पाटीलचा अंगभर केस होते. सावळा रंग होता. अस्वल दिसायचा. तो माझावर तुटून पडला. माझा अंगावर सगळीकडे किस घेऊ लागला. माझे दुध जोरात दाबत चोखायचा, चावायचा. मी सापासारखी वळवळ करु लागली. माझे पाय जोरात ओढले आणि फाकवले. ओलसर वासाने तो बेभान झाला आणि चाटू लागला. मी आवाज काढू लागली. “आआआहह.. गणूसेठ… आहहहह.. आईईई… उफफफफ… नका हो…. आआआहह”. गणू वेड्यागत चाटत होता. आत जीभ घालत होता. मी त्याचे केस ओढू लागली. तडफडू लागली. मी परत गरम झाली. गणू उभा झाला. माझा पायामधी आला. तो बूल्ला भोकावर घोळू लागला. माझे पाय हातात घट्ट पकडून होता. मी हाताने एक पोतं पकडून होती. गणू भोकावर थुकला.. थु……. आणि ते चोळून पसरवू लागला. तो पण आता लई गरम झाला, “बोल, कोण आवडलं तुला… सांग… कोणता पाटील आवडला…?” मी काय बोलू कळेना… मी म्हटलं, “तुम्ही दोघं मालक आहे माझे. आहह…”. गणू- “हा म्हणजे वामन सोडून आम्ही पण आवडतो तुला. दोघांपैकी एक तू ठरवू शकत नाय. दादाला तू विसरणार नाही. ठिकाय. आजपासून तू पाटलांची झाली. दादा अन् मला खुश ठेवायचं. साली!” असं म्हणून गणूने बुल्ला माझा भोकात सरकवला. आतल्या गर्मीने तो उड्या मारु लागला. गणू पाटील ओठ दाताने चावत डोळे बंद करून कंबर हलवत होता. मला पण छान वाटत होतं. मी कंबर हलवून साथ देत होती. माझे तळपाय गणूने छातीवर लावले. मी पायाची बोटं हलवून छाती चोळू लागली. त्याचे काळे मनुके कुरतडून लागली. बुल्ला आतबाहेर होऊ लागला. गणू दूध दाबून मला झटके देऊ लागला. पाय खांद्यावर घेतले. झटक्याने मी हलू लागली. पायातले पैंजण छमछम वाजत होते. मालक माझा गोर्‍या अंगावर भाळला. माझा फोदा पाटलांसाठी आहे असं बोलला. अशा तर्‍हेने गणू पाटील बराच वेळ मला लावून शेवटी माझा आतचं गळाला. त्याचा पिचकार्‍या पार शेवटी जाऊन पडल्या. तो दमला. मी पण थकली. माझा गालावर पप्पी देऊन तो कपडे घालून बाहेर गेला. मी तशीच पडून राहीली. शांताक्का आली. मला उठवून मागच्या न्हाणीघरात नेली. मला धुतली. साडी नेसवली. मी गपचूप घराकडं आली. असंच मला गणू पाटलानं 3 दिवस कोठीघरात झवली. आता दोन्ही भाऊ मला झवत. पैसे पुरवत. गावात खुसफूस असायची. पण पाटीलपुढं कोण काही बोलायचे नाही. नशीबात पुढे काय आहे आता?….

This content appeared first on new sex story .com

Story End… Next story is about Mama and Bhanji stay tuned…

e-mail: [email protected]

Instagram ID: hot_marathi_mulga0007

This story कांता – वाड्यात राडा 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page