कांता – वाड्यात राडा

Namaskar saglya readers na me majya kalpanene lihlilya marathi sex stories made aaple swagat aahe. Hope so tumhala aavdel saglyana navven praytn aahe maja aavdlyas mla email dware kalwa kiva insta id ya war nki kalwa..

कांता – वाड्यात राडा

3 वर्षे सरली. कांताला आता 2 वर्षाचा मुलगा होता. सगळं व्यवस्थित चालू होतं. कोणाला माहिती पडू न देता मालक झवायचे. गरज पडली तेव्हा मदत करायचे. सोकारी काम करत शेतात राहायला बरं वाटायचं. नातवाचं तोंड बघून म्हातारी गचकली होती. वामन मधल्या पाटलांच्या दुकानात नाहीतर धाकट्या पाटीलकडे तालुक्यात जात असे. त्यामुळे मुलगा हरि नेहमी मायला चिटकून राहे. तो लहान असताना मोठा पाटील झवे तेव्हा त्याला काही कळत नसे. पण तो मोठा होऊ लागला. शेतात मालक सोडत नव्हते आणि हा माझा जवळजवळ असे. मालक काही म्हणायचे नाही पण त्यांना आता हे पोरगं त्रासदायक वाटू लागलं. मला काही सुचेना. या मुलापायी मालक दूर गेले तर महागात पडेल.
एकदा तालुकातून परत येताना वामनचा जोरदार अपघात झाला. ईतका भयंकर अपघात कि उजवा पाय गमवून बसला. 2 महिन्याने घरी आल्यावर आता पुढचं करायचं कसं हा प्रश्न पडला. एकटी बाई मी घर, मुल, नवरा, शेती नाही सांभाळू शकत. त्यात दुकानातले काम नाही तर पैसे कमी पडू लागले. माझी अन् मालकाची वेगळी गैरसोय झाली. त्यावर मालकांनी काढलेला इलाज म्हणजे आम्ही
आता वाड्याच्या मागे 3 खोलीचं घर आहे तिथं मुक्कामी रहावं. मालकिनीची सेवा मी करेल, गोठाची व वाड्याची सफाई वामन करेल. नजर चुकवून मालकांची सेवा मी करेल. त्यासाठी पैसे मोजतील.
ठरल्याप्रमाणे आम्ही वाड्यामागे रहायला आलो. घरात जायला वाड्याच्या अंगणातून गल्ली होती. आजूबाजूला कोण नव्हते. मागे गोठा, विहीर आणि मोठ्ठी परसबाग होती. संपत्तीचे 3 हिस्से झाले तरी एकमेकांकडे जाणे येणू चालु आहे. मी हळूहळू वाड्यात रळली. बाकी कामाला गडीमाणसं होती. पण मालकीणबाई आणि मालकाच्या बैठकीत फक्त मीच जात. हरी अन् वामन कधी वर खोलीत येत नसत. त्याचा फायदा घेऊन मालक मला बैठकीत झवायचे, तर कधी हलवायला द्यायचे, तर कधी चोखायला सांगून पाणी काढायचे…. असंच एक दिवस मी अर्धीनागडी मालकाच्या अंगाखाली होती. मालक पायजमा खाली करून मला घेत होते. अचानक दार लोटून मधला पाटील – गणू पाटील आत आला. आम्ही पटकन सावरलो. पण मला त्याने बघीतलेच. मोठा भाऊ कसा आहे त्याला माहीत असणारच. मी कपडे सावरत बाहेर गेली. दाराला कान देऊन मी ऐकायचा प्रयत्न केला. मोठा पाटलांनी आवाज चढवला पण काही फरक पडलेला दिसला नाही. गणू पाटील बाहेर येत होता. मी तिथून पळाली. त्याला मी बघीतलं. चेहर्‍यावर हसू आले होते त्याच्या. मी परत जाऊन मालकाला विचारले. ते नाराज झाले होते. म्हणाले, ” गणू जे बोलेल त्याचा विचार कर. नाही बोलली तर आपलं तोंड काळं होईल. बाकी तू बघ. ” मला काही कळेना. असं काय बोलला असेल गणू पाटील?
सकाळी मी विहीरीतून पाणी काढत होती तर मला गणू पाटील हासत हासत येताना दिसला. मला बघून थांबला आणि वामन कुठे आहे विचारलं. मी आत आहे म्हटलं. तर मला बारीक आवाजात बोलला, ” मी जे सांगतो ते गप गुमानं करायचं. उगीच नाट लावला तर मला गावात बोंब मारायला वेळ लागणार नाही. मी थबकली. तो घराजवळ जाऊन वामनला आवाज देऊ लागला. वामन हात जोडत आला. तसा गणू बोलला, ” अरे दिवाळी येत आहे. तूला तर ठाव हाय ना कि दुकान आणि मागचं कोठीघर तू साफ करायचा. आता तुला जमणार नाही म्हणून म्हणलं तूझी बाई करल का? सोबतीला बाजूची शांताक्का राहील. तुला बी पैशाची मदत होईल. का मंग? धाडतो का उद्या? ”
वामन बोलला, ” पर मालक सोडणार नाय… ”
” आरं मालकाला मी बोललो कालचं. घे म्हणले. म्हंजी… हो म्हणले.. म्हणून तर आज आलो. ”
वामनने हो म्हटले. गणू उद्या ये म्हणून निघाला. मी वर पाहीलं. खिडकीत मालक होते. जर मला उद्या जायचं आहे अन् मालकांनी हो म्हटलं आहे. तर उगीच मन मारुन काय उपयोग. आता मोठ्या पाटलासारखं गणू पाटलाची भुक मला संपवावी लागल.
या गणू पाटील बद्दल मी बरेच वेळा ऐकलं होतं. गावातल्या आणि बाहेरच्या लई बायकापोरी नासवल्या होत्या. लग्न झाल्यावर बायको अशी करकरीत स्वभावाची भेटली का सुतासारखा सरळ झाला. तिच्यामुळेच हिस्से झाले म्हणतात. आता ती तिसर्‍या बाळंतपणाला गेली. म्हणून हा वळू सुटला. अन् मला पाहून खाज वाढली! असो आता याला घ्यायला मनाची तयारी केली. गणू पाटील मोठ्या पाटलासारखं दिसे. धिप्पाड आणि आडदांड. फक्त गल्ल्यावर बसून पोट सूटलं आहे. वय 32 असावं. मी तर वामनला समजवू लागली नको म्हणून पण मला माहीत आहे तो कोण्या पाटलाला नाराज करू शकत नव्हता.

This content appeared first on new sex story .com

Next part will be soon…..

e-mail: [email protected]

Instagram ID: hot_marathi_mulga0007

This story कांता – वाड्यात राडा appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page