काकांनी आई ची पुची झवली बाबा गावी गेले असतानाहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

सकाळची वेळ होती. ११ वाजले होते. मी घरी आपल्या खोली मध्ये बसले होते. माझी आई स्वयंपाक घरात जेवण बनवत होती. वडील आणि भाऊ गावी काही घराच्या कामासाठी गेले होते आणि दोन दिवसा नंतर येणार होते.

काही वेळाने मी बाहेर आई ला सांगण्यासाठी आले कि मला आज उशीर होईल घरी क्लास मधून यायला. मी स्वयंपाक घरा जवळ जातच होती कि मला आई कोणाशी तरी हळू आवाजात फोन वर बोलताना ऐकू आल. ती कोणाला तरी सांगत होती कि माझी मुलगी घरी आहे आता येऊ नको. ती गेल्यावर मी फोन करते तेव्हा ये. ते एकूण मला विचार आला अस कोण आहे कि ज्याला आई मी गेल्यावर बोलवत आहे.

मी परत  मागे आले आणि आई शी नाही भेटले आणि लगेच माझ्या खोलीत जाऊन बसले. काही वेळात आई माझ्या खोलीत आली आणि मला म्हणाली मी बाजारात जाऊन भाजी घेऊन यते नाही तर बाजार बंद होईल. अस बोलून ती बाहेर निघाली. ती बाहेर निघताच मी आतून घराचा दरवाजा बंद केला. आणि मला एक उपाय सुचला. माझ्याकडे एक जुना मोबाइल होता. तो मी कपाटातून काढला. त्यात माझा दुसरा मोबाइलचा सिम कार्ड टाकला आणि तो फोन मी घेऊन आई च्य खोलीत गेले.

आत खोलीत जाऊन मी समोर फळीवर ठेवलेल्या २ फोटो च्या मागे मोबाइल लपल्वला. मी मोबाइल स्टॅन्ड वर असा ठेवला कि दोन फोटो फ्रेम च्य मधून फक्त मोबाइलचा कॅमेरा बाहेर राहील. त्यामुळे मोबाइल पूर्ण समोरून दिसत नव्हता. आणि फळी वर असल्यामुळे लवकर नजरही जात नव्हती. मी फोन चा चार्जेर पण लावून ठेवला म्हणजे मोबाइलची बॅटरी पण संपणार नाही. आणि मग त्या मोबाइल वरून मी माझ्या मोबाइल वर विडिओ कॉल केला आणि विडिओ चालू करून आपल्या खोलीत जाऊन बसले.

काही वेळात आई बाजारातू अली आणि मी तिला क्लास ला जाते म्हणून निघाले घरातून. पण त्या दिवशी मी क्लास मध्ये गेले नाही. मी एका जवळ च्य गार्डन मध्ये पोहचले आणि एका कोपऱ्यात सीट वर जाऊन बसले. गार्डन मध्ये लोक नव्हती. माझ्या पासून काही अंतरावर दोन बाई गप्पा मारत बसल्या होत्या. ते फार दूर होत्या म्हणून काही हरकत नव्हती. आणि माझ्या मागे भिंत होती आणि दोन्ही बाजूला झाडे होती तर कोणी माझ्या विडिओ कॉल मध्ये बगण्याची शक्यता हि नव्हती. मी मोबाइल काढला, हेडफोन लावला कानाला आणि बघत बसले कि काय चालल आहे घरी.

अजून तरी खोलीत कोणी आल नव्हत आणि पूर्ण शांत होत घर. काही वेळ मी अशीच बागेत बसून राहिली आणि तेव्हड्यात खोलीचा दरवाजा आई ने उघडला आणि ती काही तरी काम करत होती तिच्या खोलीत. काही वेळाने दरवाज्यची घंटी वाजली, आणि आई ने जाऊन दरवाजा उघडला. मला विडिओ मध्ये कोना तरी माणसाचा आवाज ऐकू येत होता.आई तेव्हड्यात बोलत बोलत खोलीत आली आणि मागून तो माणूस हि आला. तो जसा आला खोलीत मी चकित झाली. तो माणूस दुसरा कोणी नाही, माझे सखे काका होते. मी विचारात पडले के हे येथे काय करत आहे. ते माझ्या वडिलांचे लहान भाऊ होते. दिसायला काळे आणि मध्य बांधाचे. मग मला विचार पडला हाच तो माणूस तर नाही ज्याचा बरोबर आई बोलत होती फोन वर.

काका आई च्य मागोमाग खोलीत आले आणि आई ने दरवाजा बंद केला. मग आई त्यान्च्या समोर आले आणि म्हणाली मोठयाने आवाज करू नको आणि लवकर कर नाही तर कोणी येईल. अस बोलताच काका ने आई ला जवळ घेतले आणि तिला गालावर किस केल आणि मानेवर किस केल.

आई ने हिरव्या रंगाची साडी घातली होती आणि काका ने शर्ट आणि पेंट घातले होते. काका आई च्य माने वर किस करू लागले आणि त्याने दोन्ही हात आई च्य दोन्ही स्तनान वर ठेवले आणि जोर जोरात दाबू लागले. ते बघून मी एक्दम चकित झाले. मनात विचार येऊ लागला हे दोघं अस का करत आहेत. मग मला लक्षात आल कि काका आणि आई दोघं एकाच कॉलेज मध्ये होते. आणि दोघं पण कॉलेज पासून एकामेकांना ओळखत आहेत. नक्की त्या दोघांच आदी पासून काही चालू असेल. पण त्याने कधी कोणाला समजू दिल नाही है बद्दल.

मग काका आई चे आंबे दाबत दाबत तिच्या होठांवर चुंबन घेऊ लागले. त्याने मग आई ला एक्दम मिठी मारली आणि चुंबत घेत तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागले. मला विडिओ मध्ये आई ची पाठ समोर दिसत होती आणि काकांचा तिच्या पाठीवर फिरणारा हात. काका नि आई ला एक्दम घट्ट पकडल होत. मग काका नि आई ला ब्लॉउज वर करून आंबे बाहेर काढायला सांगितलं तर आई ने पण ब्लाउज वर केला आणि लगेच तिचे दोन्ही आंबे बाहेर आले. काका ने हात लावून तिचे आंबे बघितले आणि दाबत ते निप्पल चोखु लागले. काका आई चे आंबे जोर जोरात दाबत चोखत होते. मग आंबे चोखत त्याने दोन्ही हात मागे घेतले आणि आई च्य गांडीवर ठेवून गांड दोन्ही हाताने दाबू लागले.

मग काही वेळाने तिने आई ला सोडल आणि ते स्वतःची पेंट काढू लागले. त्याने पेंट खाली काढली आणि आतली चड्डी पण खाली करून टाकली आणि असेच आई समोर उभे राहिले आणि आई ला बोलले तोंडात घे. आई म लगेच खाली बसली आणि तिने काकांचा लंड तोंडात घेलता आणि चोकू लागली. मला आई च डोकं मागून लंड चोखताना दिसत होत. आणि काकाच्य चेहऱयावर वेग वेगळे हावभाव दिसत होते.आई लंड मध्ये मध्ये हलवत होती आणि परत तोंडात टाकून चोकत होती. काकांचा लंड मोठा आणि काळा होता.

थोडयावेळाने काकांनी आई ला उठवल आणि समोर बेड वर झोपवलं आणि आई चे पाय फाकवले. मग त्याने आई ची चड्डी काढून टाकली आणि दोन्ही पायाच्या मध्ये तोंड टाकून ते आई ची पुची चाटू लागली. ते बगूनच मला कस तरी होऊ लागल. मनात विचार आला. काका माझ्या आई ची पुची चाटत आहे आणि ते मी समोर बघत आहे. माझ्या पण पुची ला पाणी सुटायला लागल. माझी पुची खाजवायला लागली होती. मी वर डोकं करून आस पास बघितल. त्या समोर बसलेल्या बाई अजून तिथेच बसून गप्पा मारत होते. मी हळूच ड्रेस बरोबर करायचा बहाण्याने माझ्या पुचीवर खाजवून घेतल.

आता काका खूप वेळ आई ची पुची चाटून झाले होते. आई सुद्धा डोळे बंद करून मजे घेत होती आणि तोंडातून आवाज काढत होती.

अहाहा आहाहाहा आहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा या आअह्ह्हा

आहाहाहाहा या आहाहाहाउम्म
उम्म्म मी मम
उमुंम्म्म्म उम्म्म्ममम

अह्ह्ह आह्हह्ह

काही वेळाने काका उठले आणि ते आई च्य दोन्ही पायात येऊन उभे राहिले आणि त्याने लंड हातात घेतला. मग त्याने लंड पुचीवर ठेवला आणि लंड पुचित घुसवला आणि मागे पुढे करून झवू लागले आई ला. आई पण जोर जोरात ओरडू लागली. काका ने आई चे पाय पकडून धरले होते आणि ते लंड आत बाहेर करत आई ची पुची झवू लागले. ते झवत झवत आई चे आंबे पण जोर जोरात दाबत होते. त्याने खूप जोरात फटके मारले पुचीवर वर. खूप वेळ काका नि आई ची पुची झवली आणि मग आई ला सोडल.

मग काका ने आई ला उठवल आणि समोर ठेवलेल्या टेबल कडे घेऊन गेले आणि तिला वाकून उभ राहायला सांगितलं. मला आई समोर वाकून उभी असलेली दिसत होती. काका ने पूर्ण शर्ट आणि पेंट कडून ते पूर्ण नागडे झाले आणि आई कडे गेले. मग त्यानी मागून आई ची साडी वर उचली. वर साडी उचलताच आई ची मागून गोरी गांड दिसू लागली. मला समोरच आई ची गोरी गांड दिसत होती. काका आई च्य मागे खाली ढोपरावर बसले आणि आई च्य गांडी ला चाटू लागले. ते एक्दम कुत्र्या सारखे आई ची गांड चाटत होते जिभेने. आदी पूर्ण गांड चाटली मग त्याने गांडीच्या मधली फट पण चाटून काढली. आणि गांड दाबत दाबत गांडीवर फटके मारत होते. आई जोर जोरात ओरडू लागली.

अअअअअ अअअअअअअअअअअ

अअअअअ अअअअअ नको अअअअअअमग काका उठले आणि त्याने मागून आई च्य पुचित परत लंड टाकला आणि जोर जोरात मागून आई ला झवू लागले. मला समोर काकांची काळी गांड मागे पुढे होताना दिसत होती. काकाने आई ची कमर घट्ट पकडली होती आणि जोर जोरात लंड आत बाहेर करत आई ला झवत होते. काका एक्दम जोश मध्ये येऊन झवत होते. खूप वेळ झवून झाल्यावर, काका च पाणी निघणारच होत तेव्हा ते आई च नाव जोर जोरात घेऊन झवू लागले आणि पाणी यायचा आदी त्याने लंड बाहेर काढला आणि सर्व पाणी आई च्य गांडीवर उडवल. मग ते शांत झाले आणि मागे सरकले. त्याचा पूर्ण स्वास चढला होता.

ते काही वेळ असेच बेड वर नागडे झोपले. तो पर्यंत आई उठली आणि तिने आपली गांड रुमालाने पुसली आणि चड्डी घालून घेतली आणि तेव्हड्यात काका पण उठले आणि त्याने कपडे घालायला सुरु केल. काका कपडे घालत होते तेव्हड्यात आई बाहेर गेली आणि त्याना बाहेर यायला सांगून गेली कपडे घालून झाल्यावर. मग काकाने कडपें घातले आणि ते खोलीतून बाहेर गेले.

इथे ते सर्व बघून माझे बॉल ताठ्ले होते. अस वाटत होत कि आता नागडी होऊ कुठे तरी जाऊन आणि पुचित बोट टाकू. पुचीला खूप खाज सुटली होती. माझ अंग पण पूर्ण गरम लागत होत. माझ्या डोळ्यसमोर तेच काका झवत असतानाच दृश्य दिसत होत. काही समजत नव्हत काय करू. पुची एव्हडी गरम झाली होती कि कोणी अनोळखी वैक्ती ने पण माझ्या कडे बघितल असत तर जाऊन त्याला माझी पुची झवायला सांगितली असती.

मग मी कस तरी स्वतःला संभाळ आणि माझ्या एका मैत्रिणीच्या घरी गेली. मग संध्यकाळी रोज च्य प्रमाणे घरी गेली, तेव्हा आई घरी होती. मी काही न झाल्या सारखं वागत होती. तेव्हा आई बोलली मी खाली जाऊन दूध घेऊन येते आणि ती बाहेर गेली. ती जात असताना माझी नजर तिच्या गांडी कडे गेली आणि मला काका तिची गांड चाटत असल्याच आठवल.

ती जाताच मी आदी जाऊन माझा मोबाइलल आई च्य खोलीतून घेऊन आले. मी मोबाइलल घेऊन बाहेर येत होती तेव्हा तो बेड आणि तो टेबल बघून परत मला ते दृश्य दिसू लागल डोळ्यसमोर. मी परत आले माझ्या खोलीत आणि तेच विचार करू लागले.

त्या दिवशी मला कळलं कि काका आणि आई च कोणत्या प्रकारचे संबध आहेत. त्याने ह्या बद्दल कधी कोणालाही समजू दिल नाही. आईच्या प्रतिसादाने अस वाटत होता कि हे सर्व ते कित्येक तरी वेळा करून झाले आहेत. त्या दिवसा पासून मला त्यान्च्या बद्दल अजून गोष्टी जाणून घेण्याची इच्छा होऊ लागली.You cannot copy content of this page