काकी चे गुपित

माझे नाव राकेश आहे. तर आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यात ली खरी घटना सांगणार आहे. हि घटना मी ८ वि ला असताना घडलेली आहे. मी राहायला नवी मुंबई ला आहे तिकडे चाळ मध्ये आम्ही राहायला होतो. तिथे मी माझे काकी वडील लहान भाऊ असे होते. त्याच बरोबर माझे सक्खे काका हि माझ्या घरा पासून काही अंतरावर राहायला होते. त्याच्या परिवार मध्ये काका काकी आणि न्दोन मुले होते ते तिकडे भाडयाच्या घरात राहत होतीत
माझ्या काकी च नाव मनीषा होते दिसायला एकदम कडक ती नेहमी साडी नेसायची, साडी ती एकदम चोपून चापून घालत असे त्यामुळे तिचा कमरेचा घेर एकदम गोलाकार दिसे..

तिचे ओटी पोट साडी नेसल्यावर उघडे असे तिच्या पोटावर पडणाऱ्या वळ्या एकदम झवाड फीलिंग देऊन जायच्या, काकींनी नजर एकदम घायाळ करणारी असत, काकीचं पूर्ण भरलेलं शरीर वेड लावत असे, ती जेव्हा चालायची तेव्हा तिची गांड एकदम मटकायची, बघताच बुल्ला कडक व्हायचा. लांब केस आणि काकीची केसांची वेणी तिच्या गांडीवरून नाचायची हे दृश्य बघताना अंगावर काटे येत असे.

माझे काका सरकारी नोकर होते, पैसा भरपूर होता पण सुख नव्हते. चाळीशी च्या घरात असणारी काकी शरीराने भरून गेली होती, पण शरीर सुख खूप कमी अनुभवत होती, काकी माझ्याशी बोलत चपात्या लाटत होत्या चपात्या लाटत असताना त्याचे सगळे शरीर गदागदा हलत होते का मुदाम हलवत होत्या माहित नाही गाऊन मधून त्याची उघडी गोरी पाठ घामाने भिजली होती गोरा दंड एकदम सेक्सी वाटत होता, गांडीची चीर स्पष्ट दिसत होती काकीला उचलून टेबल वर ठेऊन कचुन झवू वाटत होते.
मी हळू हळू काकी च्या घरी जास्त च जायला लागलो. विचार करत होतो कि कधी तरी काकी ची कृपा आपल्यावर पण होईल. पण काकी त्या नजरेने कधीच मला बघत नव्हती. मी लहान होतो. पण बीपी बघत असल्या मुळे मला या गोष्टी समजायच्या. त्या काळी पहिल्यांदा आमच्या मी हळू हळू काकी च्या घरी जास्त च जायला लागलो. विचार करत होतो कि कधी तरी काकी ची कृपा आपल्यावर पण होईल. पण काकी त्या नजरेने कधीच मला बघत नव्हती. मी लहान होतो. पण बीपी बघत असल्या मुळे मला या गोष्टी समजायच्या. त्या काळी पहिल्यांदा आमच्या वेळी बिना कॅमेरा चे फोन पण ६-७ हजार भेटत होते. काका ना फोन घेऊन दिला. हळू काका च घरी जायचे वाढले होते फोन ने. सारखे सारखे सारखे जात असल्या मुले तिथे माझा एक मित्र बनला समीर. तो पण बाजूलाच राहायला होता. त्याचे वडील बेस्ट मध्ये होते. त्या आम्ही काका बोलायचो. सर्जेराव काका. ते दिसायला मस्त भारदस्त होते. आणि त्या चाळीत खूप कार्यक्रम ते करायचे. आम्ही कधी बाहेर गार्डन मध्ये खेळायचो हळू हळू मी काकी मध्ये बदल झालेला पाहू लागत होतो. ती कोणाशी तरी गुपचूप बोलायची हसत हसत फोन वर. फोन आला कि किचन मध्ये जायची. मला समजत नव्हते पण वाटत होते काकी च कुठे काही तरी सुरु आहे. मी विचार केला शोधायचं.
काही दिवसांनी काका दिवाळी मध्ये मुलांना आणायला गावी जाणार होते. मला समजले आहे की माझी काकी आज नक्कीच तिला कॉल करेल आणि मी काका आणि काकी एकत्र निघालो काका ना गावी सोडायला. काकी मनातल्या मनात हसत होती. मी समजू शकत होतो आज काही तरी होणार आहे मी पण त्याची वाट पाहत होतो. काका ची गाडी आली होती काका नी त्याची बॅग वरती टाकली आणि काकी ला बोलले की निघतो उद्या रात्री पोर ना घेवून येतो. रात्री काळजी घे. भाई ला इथ झोपायला सांग. काकी ने मान हलवली आणि आम्ही निघालो. त्या बरोबर काका ची बस पण निघाली… काकी बोलली पोचले की फोन करा. काका ने खिडकीतून हाथ हलवला. आता आम्ही घरी निघालो. काकी मनात हसत होती. आणि फोन केला. हसत हसत फोन वर बोलू लागली. मी विचार केला काका असतील. आम्ही घरी पोहचलो. काकी बोलली राकेश तू नाही इथे झोपलास तरी चालेल. इथे तुला नीट झोप लागणार नाही. तसे काही नहीं मला चालेल. काकी बोलली की तू तुझ्या घरी झोप मी तुला पैसे देईन. आता पैसे मिळणार या आशेनं मी तय्यार झालो. जावू दे विचार केला की नाही काही घडले नाही तर फुकट पैसे पण जायचे मी जायला निघालो. नंतर विचार केला आता घरी जावून काय सांगू. विचार करत करत होती. त्या वेळी डोक्यात ट्यूब पेटली की या 100 रुपया साठी आपल्या आयुष्यात झवायला मिळणारी संधी आपण सोडत आहोत. आणि परत चान्स भेटेल कि नाही सांगता येणार नाही. शेवटी मी पार्ट माघारी फिरलो आणि काकी च्या घर कडे निघालो. घरा जवळ पोहचल्यावर बघितले काकी समोर च्या दरवाजा मध्ये भांडी घासत होती. मी हळूच मागचा दरवाजा बघितला. तर तो खुला होता मी हळूच त्या दरवाजा ने आता आलो आणि पोटमाळा वर चढ लो. काकी भांडी धुण्यात मग्न होती. काकी चा घर चा पोटमाळा हा किचन च्या वरती आहे त्या पोटमाळा ची उंची ७ फूट होती आणि तो १०*७ साईझ च होता. मी तिथेच लपून वाट पाहत बसलो. काकी च भांडी घासून झाली होती. काकी आवरा आवर करत होती. मला खूप गरम झाले होते. नंतर सर्व झाल्या वर काकी ने टीव्ही पाहत वाट पाहत बसली होती. तिने फोन काढला ने त्याला ना कॉल केला. कुठे आहेत किती वेळ लागेल ते विचारत होती. आणि टीव्ही वर मस्त ब्लू फिल्म पाहत बसली होती. मी त्या येण्याची वाट पाहत होतो. अचानक रात्री १२ वाजून गेले होते होते पाठी मागचा दरवाजा ठोठावला गेला. काकी उठली ती समजून गेली कि त्याला आले आहेत. मी पण लपून वाढ पाहत होतो. काकी ने दरवाजा खोलला. मी पहिले तर एकदम शॉक झालो तो माणूस दुसरा कोणी नसून माझ्या मित्र साचे वडील सर्जेराव माझे काकी चे शेजारी होते सर्जेराव आता आले. काकी नि इकडे तिकडे पहिले. नंतर कडी लावली. सर्जेराव ना काकी ने पाणी दिले.
काकी – काही जेवायला देऊ का
सर्जेराव – नको फक्त पापड दे
काकी गॅस चालू करून पापड करायला लागली सर्जेराव टीव्ही पाहत बसले. काकी ने मस्त ४-५ पापड बनवले. सर्जेराव पापड खात बसले होते काकी बीपी बघत होती
सर्जेराव च खाऊन झाल्यावर ते बोलले निघू का.
काकी – थांबा ना
मी समजून गेलो कि आज काकी पूर्ण गरम झाली आहे दोघेही काही वेळ एकमेकांशी बोलत राहिले. मग त्या सर्जेरावने ओठ काकी च्या ओठांवर ठेवले आणि काकी ने त्यांचे ओठ चोकण्यास सुरवात केली. काकी ने तिच्या ओठांना चोखण्यास सुरुवात केली आणि सर्जेराव तिच्या ओठांना चोखायला लागला. सर्जेराव काकी च्या ओठांना ब्लाउजच्या शीर्षस्थानी चोखत होता, तर सर्जेराव काकी चे ओठ चोकत होता. आणि काकी बुब्स दाबत होता. काही वेळाने दाबल्यानंतर तिने काकी ची साडी सोडली. मग सर्जेराव ने काकी कमरला चुंबन घेत, काकी कमरेला गुंडाळले. काकी च्या कंबरला थोडावेळ चुंबन घेतल्यानंतर काकी आपला ब्लाउज आणि पेटीकोटही उघडला, जेणेकरून काकी सर्जेराव समोर ब्रा आणि पेंटीमध्ये आली. त्या सर्जेरावने काकी च्या ब्राच्या वरचे दाबले आणि ते उघडले. काकी चे मोठे मोठे बूब्स त्याच्या समोर आले आणि तो काकी चे एक तोंड तोंडात घेतो. सर्जेराव काकी चे तोंड तोंडात घेत होता आणि हातात घेऊन तो दाबत होता. काकी सर्जेराव डोके पकडून दाबून होती. तो त्यांचे बूब्स एक एक करत चोखत राहिला. मग त्याने काकी ला पलंगावर झोपवले आणि तिची पेंटी काढून तिची पुच्ची आत घुसली आणि तिची पुच्ची चाटू लागला. काकी. सर्जेराव काकी ची पुच्ची पकडत होता. काकी डोक्यावर दाबून ती आहे… ती आहे…ये, ये आई.. आई. ग आई. ग आजून आता ओरडणे चालू होते. मी आता हे पाहून खूप गरम झालो होतो. सर्जेराव काका काकी चे पूची मध्ये चिंभ घालून चोखत होते. काकी इकडे आनंद ने ओरडत होती. काकी ने पाणी सोडले होते.
सर्जेराव – काय वाहिनी एवढ्यात सुटला
काकी- ओहो पहिल्यांदा कोणी माझी पुची चोखाली होती आमचे हे पण चोखत नाही
मग सर्जेराव उभे राहिले त्यांनी त्याची पण आणि शर्ट काढला मग काकांचा लंड पाहूनकाकी घाबरली. मग काका काकी कडे गेले आणि ते लंड घेऊन काकी च्या तोंडा कडे गेले काकी कि ने तोंडच दुसरी कडे केले. सर्जेराव काका प्लिज मनीषा घेणं यार बघ खूप मज्जा वाटेल रे. काकी – नाही मला किळस वाटते मला उल्टी येईल प्लिज नको समजून घ्या ना
सर्जेराव – काय तू पण
मनीषा – समजून घ्या ना जरा
सर्जेराव नाराज झाले त्यांनी जवळ घेतले काकी ला आणि त्याने माझ्या काकी चा ब्लाउस काढला आणि तो जमिनीवर फेकला. मग मी पाहिले कीकाकी ने लाल रंगाची ब्रा घातली होती. मग काकांनी माझ्या काकी च्या ब्रा चे हुक उघडले. तेव्हाच ती तिच्या कंबरेच्या वर नग्न होती. मग मी प्रथमच काकी चे उघडलेले बूब्स पाहिले आणि काकी च्या निप्पल्स अगदी तपकिरी रंगाचे होते. मग काकांनी माझ्या काकी चे बूब्स पाहिले आणि काकी चे बूब्स एकदम गोल झाले. मग काकांनी माझ्या काकी ला खाली घातले आणि मी पाहिले की काकांनी माझ्या काकी च्या मागच्या खाली एक उशी ठेवली ज्यामुळे तिची कवच ​​आणि टॅन बनली.
मग माझ्या काकी ने तिच्या मागे हात ठेवले आणि पलंगाला धरून ठेवले. मग काकाकाकी जवळ पडले आणि तो माझ्या काकी चा एक बूब्स चोखू लागला. मग काका मोठ्या मजेने माझ्या काकी च्या एका बुब्सला चोखत होते आणि दुसर्‍याचे हात तिच्या हाताने चोदत होते आणि काकी आआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआ….. आआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआ आआआआआआआआआआआआआ आआआआआआआआआआआआआ आआआआआआआआआआ आआआआआआआआआआआआआआआआआआआ मग काकांना समजले कीकाकी देखील खूप मजा घेत आहे. मग काका जोरात माझ्या काकी चे बूब्स शोषत होते आणि मॅश करत होते. मग काकांनी एका हाताने काकी चे पोट दाबण्यास सुरूवात केली आणि मग त्यांनी माझ्या काकी च्या सलवारची नाडी उघडली. मग काकी ची सलवार सैल झाली आणि मग मी पाहिले की काकांनी त्याचा एक हात माझ्या काकी च्या सलवारमध्ये ठेवला आणि पेंटीच्या माथ्यावरुन माझ्या काकी ची पुच्ची पळवू लागला. मग काकी आआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआहे माझ्या काकी च्या अंगाच्या काका माजेबरोबर शरीरात खेळत होती आणि तो एका हाताने माझ्या काकी च्या बुब्स चोळत होता आणि दुसर्‍याला चोखत होता. काकी ची पुच्ची हाताने चोळत होती. मग थोड्या वेळाने हे केल्या नंतर काकांनीकाकी ची सलवार बाहेर काढली आणि मगकाकी लाल पेंटी मध्ये अंकलच्या अगदी समोर होती. मग काका उठून बसले आणि माझ्या काकी ची पेंटी काढली. मग मी पाहिले की काका माझ्या काकी च्या नग्न पुच्चीकडे पहात होते. मग मी माझ्या काकी च्या पुच्चीकडे पाहिले, माझ्या काकी च्या पुचीीवर एक केसही नव्हता.
मग काकांनी माझ्या काकी च्या नग्न पुचीीवर हात ठेवला आणि काकी कवटाळली. मग काकांनी काकी ला विचारले की खूप घट्ट आहे, तू किती दिवस किस करत नाहीस? मग काकी म्हणाली कि बराच वेळ झाला आहे आणि माझी पुच्ची बरीच दिवस लंडची तृष्णा करीत आहे. मग काका म्हणाले कि मला हरकत नाही आजपासून मी दररोज चोदतो. मग काका माझ्या काकी च्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड चिकटवून माझ्या काकी च्या ओठांना किस करायला लागले. मग काकी च्या तोंडातून अह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह मुरीचा आवाज येऊ लागला. मग मी पाहिले की काकांनी त्याचा अर्धा लंडकाकी च्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तिला ओढत होता आणिकाकी अंकलचे केस तिच्या हातात पकडत होते आणि जोरात घेत होते.

This content appeared first on new sex story .com

मग काका थोडावेळ माझ्या काकी ची पुच्ची चोदत राहिले. मग मी पाहिले की काकी च्या पुच्चीवरुन पाणी खाली पडू लागले मग काका म्हणाले कि आज राणी, मी तुला रात्रभर चोदतो. मग काका गुडघ्यावर टेकले आणि मी पाहिले की अंकल आपला लंड एका हाताने धरून माझा लंड माझ्या काकी च्या पुच्चीवर घालत आहेत आणि उशीच्या मागे तिचे दोन्ही हात चोळत आहेत.. मग मी पाहिले की काकांनी एक धक्का दिला आणि काकी मोठ्याने ओरडून म्हणाली काकी काकी ई अह्ह्ह्ह्ह काकी ची पुच्ची खूप घट्ट होती ज्यामुळे मामाची पुच्ची पुच्ची माझ्या काकी च्या पुच्ची मध्ये पूर्ण झाली नव्हती.
मग मी पाहिले की त्याने अंकल किचनमधून तेल आणले आहे, त्याने त्याच्या लंडवर थोडे तेल लावले आणि माझ्या काकी च्या पुच्चीवर थोडेसे ठेवले. मग त्याने पुन्हा जोरात धक्का दिला आणि मग काकाचे लंडकाकी च्या पुच्चीच्या आत गेले होते. मग काका हळू हळू कंबर हलवू लागले. आता काकांचा अर्धा लंड माझ्या काकी च्या पुच्चीच्या आत बाहेर पडत होता. मग काकांनी माझ्या काकी ची दोन्ही गुडघे हिसकली आणि तिची कंबर थरथरत होती आणि काकी हळू हळू खूप वेदना करत होती. काकी ई अह्ह्ह्ह्ह चे असे आवाज ऐकून काकांनी पूर्ण ताकदीने जोरदार धक्का दिला आणि मग मी पाहिले की काकांचा संपूर्ण लंड एकाच जागी काकीकाकी पुसीत गेला. मग काका पुढे झुकले आणि बेड वर हात ठेवला आणिकाकी ला चोदू लागला, काका चा सारा लंड माझ्या काकी च्या पुच्ची मधून बाहेर पडत होता आणि काकी ला म्हणायला लागला की मनीषा तुझ्या पुच्ची मध्ये खूप गरम आहे… बर्‍याच दिवसानंतर तुला अशी गरम पुची मिळाली आहे आणि आज मी तुला मनापासून चोवीन आणि ते काकी ला चोदू लागतील. मी पण ते पाहून माझा लंड हलवू लागलो होतो. या दरम्यान मी दोन तीन वेळा पाणी पडले होते
नंतर काकी आता खूप मजा येत होती. काकी ने तिला सांगितले की ती बर्‍याच दिवसांपासून झवळी गेली नाही आहे हे एकळ्यावर मग काका नि काकी चे दोन्ही हातांनी माझ्या काकी चे बूब्स पकडले आणि माझ्या काकी ची पुच्ची हत मारुन झावायला सुरवात केली काकी च झवणाचा आवाज खोलीभर गुंजत होता. मग काकी तिची गंड उचलत होती काका ला झावायला देत होती आणि काकांना किस देत होती. थोड्या वेळाने, काका ने झोरात झटका दिला आणि त्याच्या काकी वर पडलेला पाहिले. तेव्हा ते समजले की काकांनी आपले सर्व वीर्य माझ्या काकी च्या पुसीत टाकले होते. मग तो माझ्या काकी ला किस करायला लागला. मग साधारण मिनिटानंतर काका काकी पासून दूर गेले आणि जवळच तिथे पडले आणि काकी सुद्धा तिथेच नग्न पडली होती.
तेवढ्या सर्जेराव काका चा फोन वाजला
सर्जेराव – हा येतो आहे नक्क्या वर पोचलो आहे तू झोप
काकी – कोणाचा फोन होता
सर्जेराव – कोणाचा असणार रेखा चा होता. चल निघतो आता. काका नि कपडे घालायला सुरवात केली. काकी पण आता गाऊन घालून लागली
काका नि मस्त काकी ला परत एकदा किस दिला आणि पाठी मागचे दरवाजा खोलून निघून गेले. काकी च चेहरा वर समाधान दिसत होते काकी ने दरवाजा लावला. मी पण आता खूप वेळा हलवून पूर्व वैताग लो होतो. काकी झोपणाची वाट पाहत होतो. काही वेळा ने काकी झोपी गेली. मी पण हळूच खाली उतरलो. आतून लॉक खोलला आणि परत दरवाजा हळूच ओढलं. आणि मी मग घरी पोहचलो. पापा नि दरवाजा खोलला. मी आत गेलो आणि झोपी गेली पुढच्या दिवशी काकी च्या काकी गेलो. काकी थकलेली दिसत होती.
मी – मग नीट झोप झाली का
काकी – हो अंग दुखत आहे
मी – दुखणारच काही तरी वाकड झोपली असणार ना
काकी – हो

काकी ने जेवण दिले मी जेवत होतो काकी अचानक फोन घेऊन कोणाशी तरी बोलत होती. मी समजून गेलो आहे हा काकी चा छावा असणार. म्हणजे समोर चे सर्जेराव काका. ठीक आहे मी पण आता काकी ला ब्लॅकमेलिंग कायचा मूड मध्ये होतो आता मी एक अजून चान्स पाहत होतो कि कधी काकी सर्जेराव का काका सोबत झवताना सापडेल. मी काकी वर जमेल तेवढी नजर ठेवून होतो. पण काही दिवस निराशा हातही लागली. काकी चे फोन चेक केले तर काही सापडले नाही पण त्या नंतर काही सापडले नाही. काही महिन्या नंतर सर्जेराव पण दुसरी कडे राहायला गेले

This story काकी चे गुपित appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page