काकुचा खेळ

हॅलो मित्रांनो.. मी विकी भरपूर दिवस आपली भेट नाही झाली त्या बद्दल सॉरी..

पावसाचे दिवस होते.. भरपूर पाऊस असल्याने मी त्या दिवशी घरीच होतो.. तो दिवस मी खिडकी आणि बाल्कनीत उभा राहून नदी पाहण्यातच घालवला होता.. काकू ला भेटू पण शकत नव्हतो कारण तेव्हा त्यांचा घरी पाहुणे आले होते.. दोन दिवस तरी काकू शी भेट झाली नव्हती.. मला माहिती होतं काकू पण माझी वाट बघत असेल म्हणून मी संध्याकाळी काहीतरी कारण काढून भेटायला जायचं ठरवलं… ६.३० वाजले… अंधार झाला… पाऊस अजून पण कोसळतच होता..
मी घरी काहीतरी सांगून निघालो… पहिल्या माळ्यावर काकू च्या दरवाज्या समोर येऊन उभा राहिलो.. अन हळूच कडी वाजवली.. दरवाजा काकूनेच उघडला.. माझ्या कडे पाहत तिने भुवया वर केल्या.. ये विकी बरं झालं आलास आता मी तुझ्या घरी फोन करून पाठवा म्हणून सांगणारच होते ये आत.. काकू ने साडी घातली होती बहुतेक कुठेतरी बाहेर जायच्या तयारीत असणार.. मी आत गेलो आणि सोफ्यावर एका बाजूला जाऊन बसलो.. मी हळूच विचारले काका कुठेत ?
अरे काका अजून ट्रेन मध्ये आहेत त्यांनी मला स्टेशन ला बोलावलंय.. जरा शॉपिंग करायची आहे ना.. निघतेय मी आता… तू घरीच इकडे थांब मी जाऊन येते…
मी एकटा काय करू थांबून इकडे ??

तू एकटा नाहीयेस माझी नणंद आहे ना.. तीला एकटीला भीती वाटेल म्हणून तू थांब इकडे तिच्या सोबत मी जाऊन येते बरं…

मी मनातल्या मनात नाराज झालो आणि हो बोलून बसून राहिलो..

तेवढ्यात काकू ने आत आवाज दिला वन्सं मी निघतेय.. विकी आहे सोबत तुमच्या..
तेवढ्यात त्या बाहेर आल्या.. माझ्या कडे एक नजर फिरवली आणि दरवाजा बंद करायला गेल्या..

मी पाहिलं त्यांनी पिवळी साडी घातली होती.. छानसे केस बांधून त्यावर क्लिप लावला होता.. मी जास्त काही लक्ष दिले नाही… माझा मूड आधीच ऑफ झाला होता… त्यांनी दरवाजा लावला आणि माझ्या बाजूला येऊन बसले.. २ मिनिट शांत होतो आम्ही… मग त्यांनीच मला विचारलं..
विकी तुझं खूप कौतुक ऐकलंय हा मी.. वहिनी मगाशी तुझ्याबद्दलच सांगत होत्या.. कॉलेज ला आहेस ना आता बरंय.. अभ्यास कसा चालू आहे?
मी ते जे जे विचारत होते त्याची सर्वांची उत्तरे देत होतो… आणि तेवढ्यात टेलिफोन वाजला.. त्यांनी जाऊन फोन उचलला आणि १च मिनिटात हो हो बोलून हसत फोन ठेवला.. टीव्ही चालू होता त्यांनी मला रिमोट दिला आणि तुला जे पाहायचं आहे ते लाव म्हणाल्या…
रूम मध्ये फक्त टीवीचाच काय तो उजेड होता बाकी अंधार.. त्या माझ्या बाजूलाच बसल्या होत्या.. त्यांच्या मांडीवर उशी होती.. मला हवी होती म्हणून ती मी मागितली आणि मग ती उशी देताना ते जरा आणखी जवळ येऊन बसले.. आम्ही शांत होतो.. मी माझी नजर तिरकी करून त्यांना पाहायचा प्रयत्न करत होतो आणि तेवढ्यात त्यांचा उजवा हाथ माझ्या डाव्या मांडीवर आला.. मी जरा चक्रावलो… मी काहीतरी बोलणार तेवढ्यात त्यांनी तो हात हळू हळू माझ्या लंडाजवळ आणला आणि रगडु लागल्या.. मी त्यांच्याकडे पाहिला.. हळूच माझ्याकडे बघून एक स्माईल दिली.. आणि मग खेळ सुरु झाला..
( एकेरी शब्दात सांगतो ) तिने वेळ न घालवता तिचा हाथ माझ्या चड्डीत घातला आणि माझा लंड धरून कुरवाळू लागली.. तेव्हा मी तिच्या कडे निरखून पाहू लागलो.. गोरीपान, सुंदर काळे डोळे, बांधलेले केस, लाल ओठ.. माझ्या कडे मादक नजरेने पाहत माझा लंड हळू हळू कुरवाळत होती.. तिच्या त्या स्पर्शाने माझा लंड उभा राहून आग सोडत होता.. मला आता कशाचेही भान राहिले नव्हते आणि माझा डावा हात तिच्या मानेत घातला आणि जवळ खेचतात माझी जीभ तिच्या ओठांमध्ये घुसवली आणि तिच्या त्या लाल लाल ओठांची चव घेऊ लागलो.. तिचा हाथ माझ्या लंडावर सैल झाला तसा मी एका हाताने तिचा पदर हळू हळू खाली सरकवला.. ती डोळे बंद करून माझ्या ओठांचा आस्वाद घेत होती.. तिचा पदर खाली सरकावताच मला तिच्या अर्ध्या वर उभारी आलेल्या स्तनावरचा तीळ दिसला.. तिने स्लिव्हलेस नक्षीदार ब्लाउस घातला होता.. तिचे गोल गोल गच्च स्तन त्या ब्लाउस मध्ये अडकून मला पाहतच मला मोकळे करून त्यांच्याशी खेळ म्हणून इशारा करत होते.. आणि माझा हाथ तिच्या मऊ मऊ नरम दुधावर ठेवला आणि हळूच दाबला तसा तिने आह्ह करत माझ्या ओठावरून मागे झाली.. डोळे उघडून ती माझ्या कडे ऐक मादक नजर टाकत.. ब्लाउज चे हुक खोलायला लागली ऐक हुक खोलताच मी तिला थांबवले आणि मी करतो दे असा बोलून एक एक हुक खोलू लागलो ती माझ्या कडे हळूच हसत पाहत होती तिचे टपोरे गच्च गोल गोल दूध बाहेर येत होते.. शेवटचा हुक खोलताच ते झटकन बाहेर येऊन माझ्याकडे पाहू लागले.. काय सुंदर स्तन होते टपोरे गोलाकार आणि त्यावर एक गुलाबी रंगाचा मनुका पाहून माझी लाल गळायला लागली मी कसलाच विचार न करता तिला सोफ्यावर आडवे झोपवून तिच्या त्या दोन रसाळ आंब्यावर तुटून पडलो..
आह्ह आउच कण्हत ती सोफ्यावर झोपली आणि आह्ह आह्ह करत माझ्या चोकण्याचा आणि दाबण्याचा आनंद घेऊ लागली.. मी तिचे दूध चोकून काढत असताना तिने माझी चड्डी थोडी सरकवून माझा लंड बाहेर काढून मागे पुढे हलक्या हाताने हलवू लागली.. ३-४ मिनिटे आम्ही एकमेकांना असच आनंद दिला.. तशी ती उठली आणि
आपल्याकडे फार वेळ नाही राजा.. चल खरा आनंद घेऊ म्हणत.. तिने तिची साडी वर केली आणि पाय फाकवत सोफ्यावर बसली मी सुद्धा गरम झालो होतो माझी चड्डी काढली आणि माझा गरम गरम चिकट लंड तिच्या छकुलीत घातला तसा आह्हह्ह करत तिने सुस्कारा सोडला..
ती सोफ्यावर टेकून पडली होती एक पाय लांब खाली आणि दुसरा दुमडून सोफ्यावर उभा ठेवला होता.. मी तिच्यावर अर्धा झोपून एक घुडगा सोफ्यावर टेकवून दुसऱ्या पायावर उभा राहून तिला झवू लागलो.. तिच्या ब्लाउज मधून मोकळे झालेले दूध मी धक्के देऊ तसे हालत होते.. ती डोळे बंद करून आःह्ह आह्ह्ह आह्ह कण्हत होती.. तिचे हलणारे दूध अजून तिला मादक बनवत होते.. शरीराने सडपातळ असल्याने तिचे मोठे मोठे दूध खूप आकर्षक वाटत होते.. तेवढ्यात मी तिला धक्के देत असताना तिचा एक मऊ मऊ दूध दाबला आणि गपकन तोंडाला लावून चोकू लागलो..
आई ग्ग्.. हळूच कण्हत तिने डोळे उघडले आणि माझ्या डोळ्यात पाहत हलकेच आह्ह्ह आःह करू लागली.. मी तिला आता बेभान होऊन झवत होतो ती पण मला चांगली प्रतिक्रिया देत होती.. अजून ३-४ धक्के देऊन मी पण आह्ह्ह करत माझा लंड तिच्या छकुलीत आत खोलवर घुसवून माझं सगळं पाणी आत सोडलं.. मी एक मिनिट तसाच तिच्या अंगावर डोळे मिटून पडून हळूवार तिचा एक स्तन दाबत राहिलो.. आता आम्ही मोकळे झालो होतो शांत पणे एकमेकांच्या अंगाची उब घेत होतो.. तेवढ्यात टेलिफोन वाजला आणि आम्ही उठलो.. तिने त्याच अवस्थेत जाऊन फोन उचलला..
सतुंष्ट झालेल्या भावनांनी ती बोलत होती…..
हो… हो… वहिनी या तुम्ही येऊ…
आणि माझ्या कडे हसून पाहत तिने फोन ठेवला.. आणि तशीच आत निघून ती त्याच अवस्थेत चालत जाताना पाहून माझा अँटेना परत सिग्नल पकडत होता पण मी सावरला.. आणि आवरून सोफ्यावर बसलो.. ५ मिनिटातच बेल वाजली आणि मी दरवाजा उघडला काकू एकटीच उभी माझ्या कडे पाहत हसत होती.. आत आल्या आल्या तिने भुवया उडवत काय मग काय काय केलंत हूं ?
मी तिच्याकडे आश्चर्य झाल्या सारखा पाहत होतो.. आणि ती आत मध्ये निघून गेली तसा मी धूम ठोकून तसाच बाहेर पळालो.. मग मला नन्तर कळले कि हे सर्व काकूनेच रचलेला खेळ होता.. ना तिने आत ब्रा घातला होता आत निकर.. परत एकदा माझाच उपभोग घेतला गेला होता…
तर मित्रांनो कशी वाटली माझी हि कथा.. तुम्हाला आवडली असेल तर मला [email protected] वर नक्की कळवा…

This content appeared first on new sex story .com

This story काकुचा खेळ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page