कामदेवी भाग १०

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

मामी हसत म्हणाली. “मग अणिक पाजेन, आत्ता लवकर माझी सू पिऊन घे, नाहीतर चुकून पहलेच झाली तर मलाच म्हणशील की माझं ड्रिंक खाली सांडलं.”

मी तोंड उघड़ न बसलो आणि वीमला मामी माझ्या तोंडात मुतू लागली. तिचं ते अनमोल मूत्र मी मोठ्या प्रेमाने प्यायलो. ती लाड़ाने माझे डोक्यावरचे केस गोंजारत म्हणाली “चल खाली उशीवर डोकं ठेवून झोप. बघ तुला कसं मस्त जेवायला घालते.”

मी झोपल्यावर मामी माझ्या डोक्याच्या दोन बाजूला आपले पाय जमवून उभी राहिली आणि मग सरळ माझ्या तोंडावरच बसली. “तोंड उघड़ राजा, तुझ्या तोंडावरच आपलं ढुंगण टेकवते.

मामी उठल्यावर मी पण उठून तिला घट्ट धरलं आणि ढकलत सोफ्याजवळ घेऊन गेलो. माझ्या लोखंडासारखा कड़क हपापलेला लवड़ा बघून मामी म्हणाली “बाप रे आता माझे हाल आहे, हा सोटा माझं एक तरी भोक आज फ़ाड़णार, पण माझं ऐकशील राजा तर माझी योनी रसाप्राशना साठी ठेव. माझी तुपकट गांड मारायला तुला बघ खूप आवडेल.”

मी पण तसेच ठरवले होते. सोफ्यावर बसून आपले पाय फ़ाकवून मी मामीला आपल्यासमोर पाठमोरं उभं केलं आणि आपला सुपाड़ा तिच्या गांडीवर ठेवत म्हणालो. “मामी, आता मी तुला आपल्या लवड्यावर बसवून तुझी गांड आरामात मारणार.”

तिच्या भोकावर सुपाड़ा नीट जमवीत मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला माझ्या कुशीत ओढलं. मामीपण आपलेच नितंब दोन्ही हातांनी फ़ाकवत खाली बसली आणि बरोब्बर माझा सुपाड़ा आपल्या ढंगणात गिळून घेतला.

मोठ्या फुगलेल्या त्या गोळ्यामुळे तिला दुखलं असेल कारण एक हल्की किंचाळी तिच्या तोंडातून निघाली. “आई ऽ ग ऽ, फ़ाटली रे ऽ माझी गां ऽ ड” मग ती मजेत हसली, मला दाखवायला की त्या वेदनेवर मी लक्ष देऊ नये आणि मजा करावी. आपलं पुरतं वजन देऊन माझा लंडाला हळू हळू आपल्या ढंगणात आत घेत मामी परत खालती बसू लागली.

मी पण तिला जोरात आपल्या बाहुपाशात आवळून माझ्या कुशीत बसवून घेतलं आणि पुरता लंड सपकन तिच्या ढुंगणात देठा पर्यंत रुतला. तिचं गुबगुबीत शरीर मी आपल्या बाह्यांमधे भरून घेतलं आणि तिच्या गोण्या पान पाठी आणि मानेचं चुम्बन घेत खालूनच उचकून उचकून तिची गांड मारायला सुरुवात केली.

तिची गांड शिव्याच्या तुपामुळे चांगलीच चिकणी झाली होती आणि त्यात माझा लंड छान सपासप आत बाहेर घसरत होता. तिने आपली मान वळवून माझ्या कड़े एक खट्याळ स्मित करून बघितलं आणि आपली जीभ बाहेर काढून मला लाड़ाने चिढ़वू लागली. मी ती लाल चुटूक जीभ आपल्या तोंडात धरली आणि चोखू लागलो. आता आरामात तिचं प्रदीर्घ चुम्बन घेत तिची लाळ चोखत खालूनच मी तिची गांड मारू लागलो.

तिने स्वताच माझे हात उचलून आपल्या स्तनांवर ठेवले आणि तिच्या इच्छेप्रमाणे मी जोरात तिचे स्तनमर्दन करत तिच्या गांडीशी आपला सम्भोग चालू ठेवला. तिचा मगळसूत्र माझ्या हातांना बोचत होता आणि त्याने मला एक विलक्षण आनंद होत होता; हे मंगळसूत्र परिचायक होते कि मी आपल्या मामाच्या बायकोचे, माझ्या सख्ख्या मामीचे उरोज दाबतो आहे.

तिने माझे ओठ घट्ट आपल्या दातात धरून ठेवले आणि माझ्या डोळ्यात आपल्या काळ्याभोर डोळ्याने बघत माझं तोंड चोखू लागली. खरं म्हणजे मी तो अतिशय गोड़ प्रसंग आणखी वेळ भोगायला पहिजे होता पण इतके तास उभा माझा लंड आणि नुकतेच घड़लेले कामुक प्रकार यामुळे मी पाच मिनिटातच जोरात एक हुंदका आपल्या मामीच्या ओठांमधे बंद तोंडातून काढून स्खलित झालो. काही वेळ मी अगदी स्तब्ध होतो आणि नुसत्या त्या स्वर्गिक आनंदाचा उपभोग घेत होतो.

मी थोड़ा शांत झाल्यावर मामी म्हणाली “काय सूनिल राव, तोल सुटला तुमचा, आपल्या मामी पुढे अखेर असे गोड़ हरलात तर”

मी तिला चुम्बन देत तिला सारी म्हटलं कारण इतक्यावेळ मी तिच्या चूतला काहीच केलं नव्हतं आणि ती वासनेने तापली होती. मामी ने लाड़ाने म्हटलं. “जाऊ दे राजा, पण आता चांगलं दोन तास न स्खलित होता माझ्या पुचीवर लक्ष दे. आणि जरा टीवी लाव, त्या चैनलवर एक मस्त ब्ल्यू फ़िल्म येत असेल.”

मी मामीचे चुंबन घेत तिला विचारलं की तिच्या योनीची सेवा कशी करू. ती म्हणाली, “बेटा, किचन मधे मस्त मोठ्ठाले मद्रासी केळे पड़ले आहे. जरा आण आणि माझ्या पुचीमधे टाकून त्यांनीच मला झव. केळ्यांनी हस्तमैथुन करायला मला फ़ार आवड़तं, तुझे मामा बाहेरगावीच असतात, तसाही आजकल त्यांचा उपयोग मला होत नाही म्हणून केळे हे माझे छान मित्र झाले आहे आजकाल.”

This content appeared first on new sex story .com

मी उठू लागलो तर मामी म्हणाली. “लंड माझ्या गांडीतच राहू दे. परत आत टाकायला नको”

“अगं मामी पण मग केळे कसे आणू?” मी विचारलं.

“मला पण उचलून घेऊन चल असाच.” ती म्हणाली.

मी तिच्या गुड़घ्यांमधे हात टाकून तिला अलगद उचललं. ती पण आपले हात माझ्या माने भोवती टाकून मला बिलगून होती. हसत हसत आम्ही तसेच आत गेलो. मामी ने केळे हातात घेतले आणि मी तिला परत आणुन तिला कुशीत घेऊन सोफ्यावर कोसळलो. ती नीट बसली आणि आपल्या गांडीची हालचाल करून थोड़ा निघालेला माझा लवड़ा परत ढंगणात नीट घेतला आणि आपल्या गुदाच्या स्नायूंनी घट्ट धरला. तिचे उरोज दाबत दाबत मी रिमोट ने टीवी चालू केला. त्यावर परत एक लेस्बियन फ़िल्म येत होती.

यावेळा तीन स्त्रियांची कामक्रीड़ा चालू होती. एक जवळ जवळ चाळिशीतली स्त्री बिछान्यावर पड़न कण्हत होती होती आणि दोन तरुण मुली, एक वीस वर्षांची आणि एक तर अगदी सोळा वर्षांची, तिचे उरोज दाबत होत्या आणि तिची योनी चोखत होत्या. मधे मधो ‘मम्मी’ ‘मदर’ अशे शब्द ऐकू येत होते. म्हणजे एक आई आणि तिच्या दोन मुली, अशी झवाझवी चालू होती. आईला स्खलित करून मग लहान मुलगी तिच्या तोंडावर बसली आणि मोठीनी आपल्या लहान बहिणीच्या समोर उभं राहून तिच्या कड़न आपली योनी चोखून घ्यायला सुरुवात केली.

मामी तो प्रकार बघून चांगलीच तापली आणि माझा लवड़ा आपल्या ढंगणात आवळत मला म्हणाली. “आता खुपस रे केळा आत रजा, सहन होत नाहीं, बघ त्या रांड कशी मजा करत आहेत, लाज पण वाटत नाहीं त्या आईला आपल्य मुलींबरोबर असं करायला” तिच्या लटक्या रागात एक अपूर्व वासना होती.

मी एक मोठ्ठा केळा सोलला आणि तिच्या ओल्याचिम्ब योनीत खुपसून आत बाहेर करायला सुरुवात केली. सोललेलं चिकणं केळं मोद्या आरामाने तिच्या ओल्या चुत मधे घसरत होतं.

आपला अंगठा मी तिच्या क्लिटोरिस वर ठेवून दाबू लागलो आणि पाचच मिनटात मामी झाड़ली. तिला हे केल्याने चोदणे येवढं आवड़लं कि थोड़ा वेळ आराम करून मग तिने मला आणखी जोरात केळं आत बाहेर करायला सांगितलं. माझा लवड़ा आता तिच्या गांडीत तणावला होता आणि खोल रुतून बसला होता.

मी विचारलं. “मामी, तुला असं कोणा बाई बरोबर संभोग करायचं मन नाहीं होत? टेस्त पालटायला छान आहे”

ती लाड़ाने वितरून माझा मुका घेत म्हणाली “होतं बेटा पण कोणा बरोबर करू? इथे अश्या कोणच्या तरण्या बायका आहे ज्या तुझ्या या म्हताच्या मामी बरोबर रतिलीला करतील?”

मी म्हटलं “मामी, मी सांगितलं ना की तू म्हातारी नाहीं, अगदी सेक्सी पिकलेला माल आहे. आणि मामी, एक बाई आहे, मला माहीत आहे ती. अगदी सहज तुला तिला आपल्या अलिंगनात घेता येईळ”

“कोण रे” मामी ने उत्सुकते ने धक्के देत केळे झवत विचारलं.

“तुझी लाड़की काम करणारी बाई सुनीता” मी उत्तर दिलं.

“हट रे” लाजून मामी म्हणाली. “ती तर चांगलीच तरणीबांड गोड़ पोरगी आहे. तिला मझ्याबद्दल काय रस असेल!”

“मग मामी, तू काही कमी आहेस? चांगली लुसलुशीत पिकलेली रसाळ बाई आहेस. तुला तर कोणतीपण तरुणी मिळेल कामक्रीड़ेला. तुला पण सुनीता आवड़ते तर. खरंच, ती अशी तुझ्या कड़े बघत होती कि केव्हा संधी मिळते आणि केव्हा ती तुझ्यावर चढते. चल उद्याच तुमची दोघांची गाठ घालून देतो. तू बस तिला संधी दे, ती बघ कशी तुझी दासी होऊन आपलं सगळं तुला समर्पित करून टाकेल बघ.”

या सर्व गोष्टींचा मामीपर परिणाम होऊन अमला मामी इतकी गरम झाली की लागोपाठ चारदा झड़ली, अगदी जनावरांसारखं किंचाळत. एक केळं तुटून मामीच्या योनीत ओढलं गेलं म्हणुन मी दुसरं केळं घेतलं आणि परत तिला चोदू लागलो. पिक्चर संपेपर्यंत मी धीर धरला आणि मामीची केळ्यानी येवढ़ी मुठी मारली कि अखेर ती पुरती तृप्त होऊन नको नको असं मला आर्जवून सांगू लागली.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग १० appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page