कामदेवी भाग १

विशेष सुचना: ह्या कथेत नात्यातील व्यक्तींचे (मामी – भाचा) लैंगिक संबंधाचे वर्णन आहे व तसेच काही कल्पनारम्य संभोगाचे क्षण आहेत, आपणास हे प्रकार आवडत नसतील तर कथा पुढे वाचू नये.

माझ्या भाग्याला माझीच दृष्ट लागेल असं कधी कधी वाटतं. मला जेवढे यौन सुख मिळत आहे तेवढे जगातल्या कोणालाच नसेल आणि ते सगळे माझ्या लाड़क्या मामीमुळेच. ती तर अक्षरश माझी कामदेवी ठरली आहे आणि मी तिचा पुजारी.

आम्ही सगळे कोल्हापुरात राहतो. वीमला मामी मला लहानपणा पासून फ़ार आवड़ायची. ती पण माझे खूप लाड़ करायची. मामी मला नेहमी लाड़ाने राजा म्हणायची आणि अजूनही म्हणते. मला तिची छोटीशी सुबक मूर्ती खूप लहानपणापासून लोभस वाटायची. तिची उंची जेमतेम पाच फूट आहे आणि शरीर साधारण मध्यम बांध्याचं आहे, न जास्त लट्ठ न जास्त बारीक. मी तिला तिच्या उंची बद्दल चिढ़वायचो तर ती हसून म्हणायची कि लवकरच ती उंचीत आपल्या राजा म्हणजे माझ्या छातीला लागू लागेल. मी तिला नेहमी आपल्या आई सारखंच समझायचो ब-याच वर्षांपूर्वी मामांची सगळी फैमिली लांब नाशिकला गेली आणि आमची भेट जवळ जवळ बंद झाली. परत भेटलो तेव्हा तिची पन्नाशी ओलांडली होती आणि ती आजी झाली होती. तिची मुलगी, माझी मामेबहीण सुधा, बत्तीस वर्षांची होती आणि तिचा मुलगा विजय दहा वर्षांचा होता. ते सगळे आता नाशिकला स्थायिक झाले होते.

दोन महिन्यांपूर्वी एका लग्नात जेव्हा मी मामीला दहा वर्षांनी पहल्यांदा पाहिलं तेव्हा एकाएकी माझी नज़र बदलली. मी तेव्हा पंचविशीतला तरूण जवान होतो. तिची ती छोटीशी पाच फुटांची गुबगुबीत मध्यमवयीन मूर्ती मला खूपच लोभस आणि हवी हवीशी वाटली. तिच्या काळ्याभोर केसांमधे आता काही पांढऱ्या बटी दिसत होत्या. त्वचा तशीच मऊ गोरीपान होती. वाचायला चश्मा लागला होता. वयाने थोड्स वजन वाढल्यामुळे शरीर जास्त मांसल दिसत होतं. मला ती खूप प्रेमाने भेटली, अगदी मला मिठी मारली. तिच्या मऊ उरोजांचा स्पर्ष मला सुखावून गेला.

सगळी फैमिली लग्नासाठी जमले होते. अफ़ाट गर्दी झाली होती आणि सगळे एकाच खोलीत कपड़े बदलायच्या गड़बड़ीत होते. या सगळ्या गर्दीत बाकी सर्व जण निघून गेले आणि नुसता मी व वीमला मामी राहून गेलो. मी लवकर कपड़े घातले आणि तितक्यातच मामी बाथरूम मधून बाहेर आली. तिने नुसता पेटीकोट आणि ब्लाउज़ घातला होता.

मला ती मुला प्रमाणेच समजत होती म्हणून तिला काही वाटलं नाहीं. ती साड़ी गुंडाळू लागली तेव्हा मी सहज तिच्या कडे बघितलं. तिची गोरी चिकणी पाठ माझ्या नजरेत भरली. झिरझिरत्या ब्लाउज़ मधून काळी ब्रेसियरची पट्टी दिसत होती. पट्या टाइट होत्या आणि म्हणून तिच्या मऊ लुसलुशीत पाठीत रुतून घट्ट बसल्या होत्या. बहुतेक वजन वाढूनही तिने अजून अंगवस्त्र बदलले नव्हते!

माझी नजर आता तिच्या उघड्या कंबरेकड़े गेली. गोऱ्या कंबरेभोवती मासाचा एक सुरेख वलय किंचित लोंबत होती. तिच्या लट्ठ मोठ्या मऊ नितंबांचा आकार मला ओल्या पेटीकोट मधून दिसला. वयाने तिचे कुल्हे स्तूल झाले होते. मामी साड़ी घालताना सारखी गोल फ़िरत होती म्हणून जेव्हा ती वळायची, तेव्हा तिच्या उन्नत उरोजांचा उभार प्रोफ़ाइलमधे छान दिसायचा.

सहसा मला भास झाला कि मामी एक अतिशय आकर्षक, नव्हे अतिशय सेक्सी स्त्री आहे आणि आश्चर्य झालं की आज पर्यंत तिचं हे रूप डोळ्यासमोर असूनही मला का नाही दिसलं. मी तिच्याकडे बघ होतो तेव्हाच ती काहीतरी उचलायला वाकली आणि तिच्या लोंबत्या गोल स्तनांमधली खोल चीर मला आणखीनच उत्तेजित करून गेली. माझ्या शिश्नात एक गोड़ गुदगुली झाली आणि पाहता पाहता माझा लंड उभा झाला. भांबावून मी तो लपविण्यासाठी वळून उगीचच काहीतरी शोधू लागलो.

आता मी तिला वेगळ्या नजरेनी बघू लागलो. माझं सेक्स लाइफ़ सुरू झालं होतं आणि मनातले बंधन एक एक करून तुटू लागले होते. मला आता मोठ्या स्त्रियांबद्दल खूप आकर्षण वाटायचं आणि मामी तर या बाबतीत रूपाची खाण होती. दिवसभर मी अस्वस्थ होतो आणि सारखा चोरून पैठणीत सजलेल्या मामेच्या रूपाकडे बघत होतो.

त्या रात्री लग्नघरातच मी चादरीखाली लपून तिचं रूप आठवत मस्त हस्तमैथुन केलं. मामी म्हणजे माझी मालकीण आणि मी तिच गुलाम अशी माझी फैंटसी होती. त्यानंतर लग्नाच्या वाचलेल्या वेळात मी तिला सारखं नजर लपवून बघत राहिलो. तिचे कुरळे थोड़ेसे पांढरे झालेले केस, तिची नितळ काया, गोरे नाजुक पाय, हसताना तोंडाच्या बाजूला पड़णाच्या हलक्या सुरकुत्या सगळं मला घायाळ करू लागलं.

एवढेच नहीं तर चालताना मी तिच्या मागे चालयचो कारण टाच उचलताना चपलां मधून दिसणारे तिचे गुलाबी तळपाय मला फ़ार आवड़ लागले. तिचे पावलं सुंदर होते आणि ती त्याची काळजी पण घ्यायची. मला वाटलं की माझं हे असं बघणं तिला नाहीं कळणार.! पण तिने तात्काळ माझी बदललेली नजर ओळखली होती आणि हे मला खूप नंतर कळलं…!

त्यानंतरच्या वाचलेल्या दिवसांत एक दोनदा तिने लहान स्लीवलेस ब्लाउज़ आणि नाभिदर्शना साड़ी घातली. माझ्याशी ती खूप गप्पा मारायची. बोलताना बरयाचदा तिचा पदर पाड़ायचा आणि मला तिच्या मऊ स्तनांच्या उभाराचे दर्शन व्हायचे. मला अंधुक समजत होतं की बहुतेक ती हे सर्व मुद्दामून पण करत असेल पण खात्री नव्हती म्हणून मी गुपचुप राहिलो. तिने मला अगदी घायाळ करून टाकलं होतं. लग्नानंतर परत नाशिकला जाता जाता तिने मला आग्रहाने नाशिकला यायला सांगितलं. मी हो म्हटलं.

This content appeared first on new sex story .com

आता रोज मी तिच्या नावाने हस्तमैथुन करू लागलो. माझ तिच्या बद्दलचं आकर्षण तिने पुरते ओळखले असावं अणि तिलापण आपल्या या भाच्याबद्दल तीव्र ओढ़ वाटत असावी कारण मला ती आता पत्र लिहू लागली. त्यात मला निमंत्रण करायचं तिने कधीच सोड़लं नाही.

एकदोन पत्रात तर अगदी “आपल्या गोड़ भाच्याला माझा लाड़ाचा पापा!” असं लिहायची. आता मी काही लहान नव्हतो म्हणून मी ओळखलं की तिला काय वाटत असेल. मी पण “माझ्या पूज्य मामीच्या गुलाबी गोऱ्या पायांना माझा प्रेमळ चरण स्पर्ष” असं काही तरी लिहायचो. तिला ते आवड़त असावं कारण तिचं उत्तर लवकरच यायचं.

अखेर नशीब मेहरबान झालं. मामा जेव्हा तीन वर्षांसाठी कंपनी ट्रान्सफ़र वर दुबाईला गेले, तेव्हाच योगा योगाने माझी बदली नाशिकला झाली. नवीनच नोकरी होती आणि कोल्हापूरहून नाशिकल जायला आणखी कोणी तयार नव्हतं. जेव्हा मामीला माझ्या बदलीचं कळलं तर तिने पत्र लिहून मला आग्रहाने नाशिकला आपल्याच घरी राहायला बोलावून घेतलं. मला आशा वाटू लागली की मामी बरोबर माझं सूत जमणार.

मी नाशिकला पोहोचलो आणि मामीने मोठ्या लाड़ाने आपल्या लाड़क्या भाच्याचे स्वागत केले. मला अगदी कड़कडून मिठी मारली. तिचे मऊ उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले आणि माझा लंड मी मोठ्या मुश्किलीने सावरला नाहींतर तो तिथेच उभा झाला असता…! ती माझ्याकड़े अगदी खेळकर नजरेने बघत होती. लहानपणी कधी कधी मला चिढ़वायची तसं काहीतरी. मला थोड़ी लाज वाटत होती कारण ती माझ्या आईच्या वयाची होती, उलट आईपेक्षा काही वर्ष मोठीच होती. पण मी पुरता कामातून गेलो होतो.

अंघोळ करून मी दुपारी खूप झोपलो आणि प्रवाअसाचा शीण घालवला. रात्री जेवण झाल्यावर मामीशी गप्पा मारीत बसलो. गरम होत होतं म्हणून मी परत अंघोळ करायला गेलो. कपड़े विसरल्याने मी नुसता टावेल गुंडाळून बाहेर आलो. कपड़े शोधू लागलो तर मामी म्हणाली. “अरे राजा, गर्मी आहे, राहू दे असेच, घरंच आहे हे तुझं, लाजू नकोस. तुझे मामा असेच बसतात घरी”.

मी दुसऱ्या खुरचीत बसू लागलो तर म्हणाली. “अरे लहानपणी आपल्या मामीला बिलगून बसायचस..! आता कमीत कमी माझ्या जवळ सोफ्यावर तर बस. मी काही खाऊन टाकत नाहीं तुला…! बघ टीवी वर चांगला प्रोग्राम येत आहे.”

ती सरकली आणि मी तिच्या जवळ सोफ्यावर बसलो. टीवी वर एक पिक्चर चालला होता. मी सहज चैनल बदलली तर केबल वर चक्क एक एडल्ट पिक्चर येत होता. दोन जपानी स्त्रियांमधे समलिंग संभोग चालू होता.

मामी थोड़ी लाजली. “बघ, हे असे काही तरी रोज दाखवत बसतात आणि माझी मोठी पंचाईत होते”. मी चैनल बदला.

“तसं तुला बघायचा असेल तर बघ, आता तू मोठा झालास. असं चालायचच. तुम्ही तरुण पोरं, तुम्हाला हे आवड़त असेल.” ती हसत माझ्या जांघेवर सहज थाप मारून लागली. तिच्या शरीराच्या मादक सुवासाने मी पहलेच घायाळ झालो होतो. माझा लवड़ा आता उठू लागला. तिने ते पाहू नये म्हणून कसं तरी त्याला लपवण्याचा प्रयत्न करत मी म्हणालो “वीमला मामी, मजा तर येते हे बघून. तुला आवड़त नाहीं? एकदा बघ तरी! जाऊ नकोस प्लीज़” मी तिचा हात धरून तिला बसायची याचना केली.

ती हात प्रेमाने माझ्या खांद्यावर ठेऊन परत बसली. “ठीक आहे आता तुझ्या बरोबर बघते सूनिल राजा, पाहू तर काय होतं या पिक्चरात.”

तिच्या त्या हळुवार स्पर्षाने येवढच झालं की माझा लंड आता मस्त ताणावून टॉवेलचा तंबू करून उभा राहिला. हात ठेऊन मी ते कसंबसं लपवत होतो. तिकड़े पिक्चर मधे आता त्या बायांबरोबर एक तरुण सामील झाला होता आणि सामूहिक संभोगाला सुरुवात झाली होती. मामीचे डोळे चमकू लागले. ती थोड़ी लाजली आणि काहीतरी पुटपुटत उठू लागली. तिला मी परत हात धरून बसायला सांगितलं. माझा हात सरकल्याने तिचं लक्ष माझ्या टॉवेल मधे झालेल्या मोठ्या तंबू कडे गेलं.

हा निर्णायक क्षण होता. मी चुपचाप बसून राहिलो आणि दुसरा हात ठेऊन तो तंबू झाकायचा प्रयत्न करू लागलो. ती एक मिनिट उभी राहिली आणि मग हसू लागली. “लपवतोस कशाला रे!??, तेव्हापासून बघत आहे तुझी धड़पड़, लहानपणापासून तुला ओळखते…! तुझ्या अईसारखी मी, माझ्यापासून लपवतो आणि एव्हाड लाजायचं कशाला? लहानपणी तुला नागड़े पण बघितलं आहे मी.” साहजिकच ती आता खेळकर मूड मधे होती…!

ह्या खेळकर मूड मधे विमला मामीने काय खेळ खेळले ते सर्व बघुयात पुढच्या भागात..!

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा..! Email ID – [email protected]

This story कामदेवी भाग १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page