कामदेवी भाग ३

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

कामदेवी भाग १

कामदेवी भाग २

मी हात बाजूला केला आणि अनावर वासनेचे सुस्कारे टाकत तिच्या त्या अर्धनग्न शरीरा कड़े बघू लागलो. तिने आता वळून आपल्या ब्रा चे हुक उघड़ले. तिच्या गोऱ्या मांसल पाठी बरोबर आता मला तिचं लट्ठ फुगलेलं ढुंगण दिसलं. तिचे नितंब म्हणजे मैद्याच्या मोठ्या गोळ्यांसारखे शुभ्र आणि मऊ होते, मधे खोल चीर होती. माझ्या मनात लगेच विचार आला कि मामीची लठ्ठ गांड माराअयला मिळाली तर काय मजा येईल!

आपली ब्रेसियर काढून ती परत वळली. त्या कसलेल्या ब्राच्या पट्टी मुळे तिच्या चिकण्या पाठीवर लाल वळं पड़ले होते जे अतिशय मादक दिसत होते. ब्राचा सपोर्ट गेल्यामुळे तिचे मोठ्ठले थानं पिकलेल्या पपायांसारखे लोंबू लागले होते. त्यांच्या मधोमध शानेत उभे असलले काळ्या जांभळांसारखे तिचे निपल पाहून मी जोरात एक श्वास सोड़ला. छात्यांच्या मधोमध लटकणारं तिचं मंगळसूत्र फ़ारच लोभस वाटत होतं. त्यामुळे या कार्यात लपलेल्या इन्सेस्ट ची मला जाणीव झाली. माझ्या मामीला, माझ्या मामाचं मगळसूत्र घातलेल्या त्याच्या बायकोला, माझ्या आईसारख्या माउलीलाच मी चोदणार होतो!

“मामी मला आपले स्तन चोखू दे प्लीज़ आणि मला झवून टाक आता, आता नहीं झवू दिलंस तर मी मरून जाईन. तुझ्या पुढे तर मेनका आणि उर्वशी पण काही नाहीं मामी..!”

वीमला मामी एकदम खूश झाली. एक एक पाऊल ठेवीत माझ्या जवळ आली. चालताना तिचे स्तन छान हिंदकळत होते “चला सूनिल राव, तयारी करा मला झेलायची, बघू किती दम आहे तुमच्यात..! इतके प्रकार मी पाहिले आहे या ब्लू फ़िल्म्स मधे, आता एक एक करून सगळे करून बघायचे आहे मला तुझ्याबरोबर”

आपले पाय फाकवून तिने माझ्या अंगावरून दोनी बाजूला एक एक टांग टाकली आणि माझ्याकडे तोंड करून माझ्या मांड्यांवर बसली. मला कवटाळून तिने माझे चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. माझा उभा लंड माझ्या आणि तिच्या शरीराच्या मधे दाबला गेला होता. तिचे मोठ्ठाले स्तन माझ्या छातीला भिड़ले होते आणि तिचे कड़क स्तनाग्र मला गोड़ बोचत होते. माझे तोंड आपल्या ओठात धरून मामी चोखू लागली. मला राहवेना म्हणून मी तिला धरून तिचे नितंब दाबू लागलो.

एकाएक चुंबन तोड़न ती उभी राहिली. तिचा श्वास जोरात चालला होता. श्वासामुळे तिचे ते लोंबते स्तन वर खाली होत होते. एका हाताने तिने आपली पुची बोटांनी उघड़ली आणि लवड़ा धरून माझा सुपाड़ा आपल्या योनीद्वारावर ठेवला. मग ती खाली माझ्या मांडीवर बसली आणि तिच्या ओल्या योनीत माझा ताठ लवड़ा आरामात गेला. एका झटक्यात तिच्या योनीने माझा पुरता लवड़ा गिळून टाकला. तिची तापलेली मखमला सारखी मऊ योनी मला प्रेमाने धरून होती. मामीच्या छात्या अगदी तोंडाशी होत्या आणि न राहवून मी वाकलो आणि तिचा स्तनाग्र आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

लाड़ात तिने माझा चेहरा इतक्या जोरात आपल्या छातीवर आवळला की तिचं अर्ध स्तन माझ्या तोंडात गेलं. त्या मऊ मऊ गोळ्याला चावत आणि चोखत मी खालून धक्के मारून तिला चोदायचा प्रयत्न करू लागलो. वीमला मामी पण आता अगदी कामवेड़ी झाली होती. ती पण वर खली होत मला झवू लागली. जसा माझा लवड़ा त्या ओल्याचिंब गरम योनीत आत बाहेर होऊ लागला तसे ‘फच्च फच्च फच्च’ असे आवाज निघू लागले.

मामी आता पिसाळल्या सारखी मला झवत होती. माझं डोकं जोरात छातीवर दाबत आपला पुरता स्तन माझ्या तोंडात खुपसायचा जणू तिने निश्चय केला होता.

“चोख माझ्या बाळा, आपल्या मामीचं दुदू पिऊन टाक रे राजा” असं काहीतरी ती म्हणत होती. इतकं गोड़ सुख मला कधीच मिळालं नव्हतं आणि मी झड़ायच्या जवळ अलो होतो. पण मामीची दशा बघून मी आपल्या वासनेवर नियंत्रण ठेवलं की तिला आपल्या भाच्याला पोट भर चोदायची संधी मिळावी. मी पण आता खालून नीट धक्के मारत होतो.

This content appeared first on new sex story .com

काही वेळाने मामी एकाएक ओरडली आणि स्खलित झाली. तिचे स्तनाग्र तोंडातून काढून मी तिच्या घामा ने डबडबलेल्या चेह-याचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचा श्वास जोरात चालला होता, मेहनत पण तिनेच केली होती. तिचे बंद डोळे मी किस केले आणि मग तिच्या कपाळावर ओथंबून आलेले घाम आपल्या ओठांनी टिपले. ते जसे खारट अमृतच होते. तिचा पुरता चेहरा मी आपल्या ओठांनी स्वच्छ केला आणि मग तिचे थरथरणारे ओठ आपल्या ओठात धरून चोखू लागलो.

मामीचे कामोत्कर्ष जवळ जवळ पाच मिनट चालले. शांत झाल्यावर तिने डोळे उघड़ले. त्यात कामतृप्तीने अघ्र आले होते. प्रेमानी तिने माझं दीर्घ चुंबन घेतलं. “माझा लाड़का मुलगा, माझ्या बाळा, तू मामीला आज स्वर्गाचं सुख दिलं रे राजा, बोल तुला काय बक्षीस देऊ?”

“बक्षीस नको मामी, मला तुझ्या या लावण्याचा दास करून माझा उपयोग भरपूर कामसुखासाठी करून घे. आपल्या सर्व सुप्त कमेच्छा माझ्याकडून पुरत्या करवून घे” माझ्या या बोलण्याला सुखावून ती हसली आणि म्हणाली. “चल तर माझ्या गोड़ दासा, मला उचलून आता पलंगावर घेवून चल आणि रात्र भर माझी चुदाई कर, झवून टाक तुझ्या या मामीला.”

मी तिच्या ढुंगणांना धरून उचललं. माझा फ़णफ़णलेला लंड अजून तिच्या चुत मधे गाड़लेला होता. तिने आपले पाय माझ्या कंबरेभोवती गुंडाळले आणि आपल्या बाह्या माझ्या गळ्यात घातल्या. मला ती किस करत राहिली आणि मी तसाच तिला एका नवख्या वधू सारखा उचलून तिचे मुके घेत बेडरूम मधे घेवून गेलो. एक उशी डोक्याशी आणि एक उशी ढंगणाखाली ठेवून मी तिला झोपवलं आणि तिच्यावरच न तिला परत झवायला सुरुवात केली.

माझ्यापेक्षा खूपच उंची कमी असल्यामुळे तिचं तोंड माझ्या छातीवर येत होतं. तिचे केस माझ्या तोंडा जवळ होते म्हणून मी त्या कोमल सुवासित केसांचे चुंबन घेत वीमला मामीला सपासप चोदू लागलो. मधे मधे ती थोड़े तोंड वर करायची आणि मी मान वाकवूण तिचे ओठ अपल्या ओठात धरायचो. दुसरयाचे तोंड चोखत आम्ही आपलं प्रखर चुंबन चालू ठेवायचो. मामी आता सारखी माझ्या तोंडात आपली जीभ खुपसत होती आणि ती कोमल जीभ चोखताना मला तिची गोड़ लाळ भरपूर प्रमाणात मिळत होती.

मी जसाजसा स्खलानाच्या जवळ आलो तसा माझा चोदण्याचा वेग वाढला. मामी तर दहा दहा मिनटात खालास होत होती. पण तिने मला मात्र न झड़ण्यासाठी बजावून ठेवलं होतं. “सूनिल, बघ, तू माझा दास आहे म्हणून जो पर्यन्त मी परवानगी देत नाहीं, झड़ायचं नाहीं…! आणखी चोद मला, खलास करून टाक़ माझी चूत साली मला येवढा त्रास देते, बुकलून बुकलून कुटून टाक तिला”

या गोड़ आज्ञेला शिरोधार्य करून मी जवळ जवळ अर्धातास न थांबता तिची पुची कुटली. पण मी अखेर येवढ़ा कामातुर झालो कि मला राहवेना. “मामी, प्लीज़, मला आता झड़ दे ना, राहवत नाहीं गं. तू म्हणशील तसं करीन पण आता तुझ्या योनीत झ डू दे.”

विमला मामीने मला झडायची परवानगी दिली की नाही..!?

पुढे काय झाले?

सर्व बघुयात पुढच्या भागात..!

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ३ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page