कामदेवी भाग ७

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

मी आता स्खलनाच्या जवळ होतो आणि कामाच्या शिखरावर होतो. स्तन आणखीन जोराजोराने कुस्करीत वीमला मामीच्या केसांचा, मानेचा आणि पाठीचा चुंबन घेत घेत, मी आपली गती वाढवली आणि घच-घच तिची गांड मारत सुटलो. एकाएकी मोठ्याने ओरडून मी तिच्या पाठीला चावलो आणि झडून गेलो. इतका गोड़ आणि सुखद अनुभव माझ्या लंडाला कधीच झाला नव्हता…! सुखाचे हुंदके देत मी तिच्या मऊ अंगावर पडून राहिलो. माझा लंड उसळून उसळून तिच्या ढुंगणात खोलावर आपलं गरम गरम वीर्य फेकत होता.

वासना शांत झाल्यावर मी भानावर आलो. मामीच्या मानेचं मी प्रमाने चुंबन घेतलं. तिच्या पाठीवर माझे दंतव्रण होते. सुदैवाने रक्त निघालं नव्हतं. मला बरं वाटलं की येवढ़या कामुक अवस्थेत पण मी तिला दुखापत केली नाही. पण तिला अश्या प्रकारे कुटून कुटून भोगल्याबद्दल मला आता थोड़ी शरम वाटू लागली.

मी तिचं तोंड आपल्याकड़े वळवून तिचं चुंबन घेतलं आणि म्हणालो. “सॉरी मामी, माझा ताबा सुटला, मला माफ़ कर. पण इतकं मांसल शरीर आणि अशी मऊ मऊ लट्ठ गांड..! कोण त्यांना भोगल्याशिवाय राहू शकतो?”

मला वाटलं की मामी रड़ेल, ओरड़ेल आणि शिव्या देईल पण ती बस थोड़ीशी कण्हून हलली आणि मग आपले डोळे उघडून एक गोड़ स्मितासकट मला विचारलं. “झालं समाधान माझ्या राजाचं, कशी वाटली मामीची गांड?”

तिच्या या लाड़िक बोलण्यावरून मी समजलो की मामीला बरंच दुखलं अवश्य असेल पण येवढं नाहीं जेवढम ती ओरडत होती. तिचं सगळं ओरडणं माझी कामोत्तेजना आणखी वाढविण्यासाठी होतं. तिच्या या अदेवर मी तिचा पुरता गुलाम झालो आणि तसा तिला बोललो पण. मामी ने विचारलं. “बरं माझ्या गोड़ गुलामा, आता उठतोस की अजून गांड मारायची आहे?” मी लाजत लाजत हळूच तिला म्हटलं की एकदा लंड तिच्या ढंगणात टाकलाच आहे तर परत गांड मारून घेतो. मामीने ते सहज मान्य केलं आणि तशीच पडून राहिली. माझा लंड पुन्हा उभा राहायची वाट बघत आम्ही गप्पा मारू लागलो.

मामी ने मला विचारलं. “सूनिल, खरं सांग, माझी गांड कशी वाटली??”

“मामी, अगदी अप्रतिम, इतकी मऊ, लठ्ठ आणि घट्ट आणि विहिरीसारखी खोल, मजा आली खूप.”

“बरं, माझी सू सू कशी लागली, कसा स्वाद होता, सांग तरी.” मामीच्या कापण्या आवाजा वरून ती खूप उत्तेजित आहे असं वाटत होतं. अजून माझ्या तोंडात मुतायची ती क्रिया आठवून ती वळवळत होती.

“मामी, अगदी कोंमट खारट शरबत समझ, त्यात तुझ्या पुचीचा सुगंध भिनलेला, अगदी देवतांच्या सोमरसा सारखी सू आहे तुझी.” मामी आपल्या मुताचं असं वर्णन ऐकून खूप सुखावली.

“मग पीशील परत एकदा?” तिने आशाळभूतपणे विचारलं.

मी तिचे चुंबन घेत म्हणालो “मामी, आता तुझे बाथरूम मधे मुतणं बंद..!, जोपर्यंत मी येथे आहे, नुसतं माझ्या तोंडात मुतायचं. आणि मी पण प्रतिज्ञा करतो, आता तू बरोबर असताना पाणी पिणार नाहीं, फ़क्त तुझी सू सू पियेन..!”

मामी हे ऐकून कामोत्तेजनेने थरथरू लागली आणि मागे वळून माझं डोकं आपल्या जवळ ओढ़न माझे ओठ आपल्या तोंडात धरून चोखू लागली. माझ्या लंडाने उसळी मारली आणि माझ्या लक्षात आलं की परत माझा लवड़ा मस्त टणक उभा राहून तिच्या गांडीत खोल रुतला आहे. तिचे चुंबन घेत घेत मी परत तिची गांड मारू लागलो. यावेळी आम्ही दोघांनी स्वतावर संयम ठेवून तास भर गांड मारायचा हा कार्यक्रम चालवला. मी मनसोक्त तिचे स्तन दाबले आणि कुस्करले.

तिच्या म्हणण्यावरून मी तिचे निपल पण बोटात धरून दाबले आणि ओढ़ले. मी स्तनांवरचा एक हात काढून तिची योनी चोळायला गेलो तर तिने मला थांबविले आणि तिचा स्तनमर्दन व्यवस्थित चालू ठेवायला सांगितलं.

“तू माझे थानं दाब राजा, मी बघते आपल्या पुचीला,” म्हणत स्वतः तिने आपला एक हात आपल्या मांड्यांच्या मधो खुपसून आपली चूत बोटांनी चोदायला सुरुवात केली. एका मिनटातच ती सुखाचे हुंदके देत झाड़ली. मग आपला हात लाड़ाने तिने मला चाटायला दिला. त्यावर लागलेला पांढरा चिक्कट स्त्राव मी आवड़ीने चाटला.

असेच प्रकार करत मी तासभर मामीची गांड व्यवस्थित मारली आणि इतक्या जोरात झड़लो की सूस्त होऊन तिच्या अंगावर पड़लो आणि मला केव्हा झोप लागली हे पण कळलं नाहीं.

माझी झोप उघड़ली तेव्हा मी बघितलं की संध्याकाळचे सहा वाजले होते. मामी पण नुकतीच झोपून उठली होती. झोपेत माझा लवड़ा तिच्या ढुंगणातून बाहेर निघाला होता.

“परत टाकू का मामी तुझ्या गांडीत” मी तिला हसत विचारलं.

“नको रे बाबा, दुखतय..!! आज आराम करू दे माझ्या गांडीला. आता जरा दुसन्या त-हे ने मला पण तुझ्या लवड्याचा भोग घेऊ दे.” ती मला बिलगून म्हणाली.

तितक्यात लाइट गेले आणि गरमी होऊ लागली. मला घाम येत नहीं पण मामीला फ़ार लवकर घाम येतो. श्रमबिंदु तिच्या कपाळावर झळकू लागले आणि मी ते चाटू लागलो. मामी लगबगी ने उठून बसली. तिच्या चेह-यावर खट्याळ वासनेचे भाव होते.

“सूनिल, चल तुला एक मेजवानी देते, तू असाच पडून रहा, तुला काही करायचं नाही. जी मेहनत करायची आहे ती मी करेन.”

मला खाली झोपवून ती माझ्या पोटावर वाकली आणि लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. तिच्या जिभेने मला लवकरच सुखाच्या शिखरावर आणून सोड़लं. पहले तिने नुसता सुपाड़ा तोंडात घेतला होता पण माझ्याकडे आपल्या कामुक नजरेने बघत बघत मामी ने पुरता लवड़ा गिळायला सुरुवात केली.

मी आनन्दाचे सुस्कारे टाकत आश्चयनि तिच्या कडे बघतच राहिलो कारण तिच्या नाजुक घश्यात माझा आठ इन्चाचा दांडा कसा जाणार हा विचार मी करत होतो. पण माझ्या त्या वात्रट मामीने सधलेल्या रंडीसारखा आरामात पुरता लवड़ा गिळला आणि मग त्याला उसासारखा चोखू लागली. तिची जीभ माझ्या लवड़याच्या खालच्या हळव्याभागाला गोंजारत होती आणि तिचा घसा सुपाड़याला घट्ट धरून चोखत होता. ती वाकली असल्यामुळे तिचे स्तन आणि मंगळसूत्र लटकून समोरून मला आणखी कामवेड लावीत होते.

“मामी किती छान चोखातेगं तू, अगदी त्या ब्लूफ़िल्म मधल्या रांडासारखां…!!” मी सुखाने कण्हत तिला शाबासकी दिली. तिने पाच मिनट चोखून मला स्खलनाजवळ आणलं आणि मी कण्हू लागताच सोडून दिलं. मग ती पटकन उठून बसली.

This content appeared first on new sex story .com

आत्तापर्यन्त तिला चांगलाच घाम आला होता. मी तिला ओढून तिच्या कपाळाला किस करणारच होतो पण तिने मला थांबवलं. “थांब राजा, आत्तातर सुरुवात आहे. मला अजून खूप मेहनत करायची आहे. मग बघ तुला काय मेजवानी देते चाखायला” म्हणत ती उभी राहली आणि माझ्या कंबरेच्या भोवती गुड़घे टेकून बसली.

एका हाताने तिने आपली योनी उघड़न फ़ाकविली आणि दुसव्या हाताने माझा लंड तिने आपल्या भोकावर ठेवला. ती मग हळू हळू खाली बसली. माझा तण्णावलेला लंड तिच्या पसरलेल्या लाल लाल भोसड़यात इंच इंच करून गिळला गेला. ओल्याचिंब गुळगुळीत झालेल्या त्या पुची मधे माझा लंड असा गेला जसे लोण्यात सुरी शिरते. तिची योनी माझ्या पोटावर येऊन टेकली आणि तिचे दाट झाटेचे केस मला पोटावर गोड़ गुदगुल्या करू लागले.

“आता बघ राजा तुला कशी रडवून रडवून झवते मी रांडीच्या” मामीने एक गोड़ शिवी हासड़ली आणि खरच तिने वर खाली होत मला मस्त चोदायला सुरुवात केली. तिची तापलेली कामरसाने ओलीचिंब झालेली योनी माझ्या लंडाला अशी गोंजारत होती की मला वाटलं की मी एका मिनटात खलास होणार. योनी लंडाच्या दांड्याला घट्ट आवळून धरून होती तरी त्या बुळबुळीत रसामुळे सहज ती लंडाला मस्त घासून घासून वर खाली सरकत होती.

लवकरच मामीला सूर गवसला आणि ती एका कसरतीच्या लयाने मला चोदू लागली, असे वाटत होते कि ती उठक-बैठकची कसरत करीत आहे. तिचे लोंबणारे जाड़ उरोज डुलत आणि वर खाली उड़त होते. गळ्यातलं मंगळसूत्र पेंडुलम सारखं हलत होतं. ते जाड़जूड़ फ़ळांसारखे हलणारे स्तन पाहून मला नाहीं राहवलं आणि मी हात लांब करून त्यांना धरून दाबू लागलो.

तिच्या शरीराचा चुंबन घेण्याची मला तीव्र इच्छा होत होती पण जवळ धरण्यासारखे असे नुसते तिचे पाय होते. मी मामीचे पाय धरले आणि आपल्या तोंडाशी ओढ़न त्यांचा चुंबन घेऊ लागलो. तिची पावलं मी पहल्यांदा जवळून बघत होतो. काल पासून मी त्यांना पहात होतो आणि ते गोरे गोरे पाय मला खूप आवड़ले होते. जवळून ते गोरे नाजुक पावलं आणि तिचे नितळ तळपाय बघून मी त्यांना प्रेमाने स्वाद घेऊन घेऊन चाटू लागलो. तिचे दोन्ही पायांचे बोटं आणि अंगठा मी तोंडात धरूऩी टॉफी सारखे चोखले.

मामी ने मला अर्धातास गोड़ सतवून सतवून चोदलं आणि झडू दिलं नाहीं. त्या अध्र्या तासात मी तिचे पाय चाटून चाटून त्यांना अगदी स्वच्छ केलं. मी जेव्हा जेव्हा वासनेच्या अतिरेकाने तड़फू लागयचो तेव्हा ती झवणं बंद करायची. तिला आता खूप घाम आला होता. मोच जेव्हा लाइट आली तर तिने ती परत बंद केली म्हणजे घाम सुकायला नको. जेव्हा तिचा घाम गळून चादरीवर टपकू लागला तेव्हा ती थांबली. अर्थात तिने स्वताची कामतृप्ति करून घेतली होती.

लंड योनीतून कढ़न ती पलंगाखाली उतरली आणि उभी राहिली. “सूनिल राजा, ये आपली मेजवानी चाटून घे. मी उभीच राहते, पलंगावर झोपले तर काही घाम चादरीला पुसला जाईल आणि तुला मिळणार नाहीं.” आपला जास्तीत जास्त घाम मला मेजवानी म्हणून गिळायला लावायची ही तिची गोड़ जिद्द माझ्या लवड्याला आणखी तन्नावून गेली. मी लगबगीने उतरलो आणि तिचं शरीर चाटायला सुरुवात केली. त्या खारट घामाची मजाच कही अशी होती की माझा लवड़ा उसळून आणि सुजून फुटेल की काय असे मला वाटू लागले..!

मी तिचे गाल, कपाळ, मान आणि मग काना मागचे स्थान चाटले. मग तिच्या स्तनांना आणि पाठीला चाटून तिचं पोट जिभेने स्वच्छ केलं. तिच्या खोल नाभीतून आणि थानांच्या मधल्या चिरेतून मला बराच घाम मिळाला. तिने शांतपणे मग आपले ढुंगण, जंघा, पोटच्या आणि पाय चाटवून घेटले. जंघांची आतली बाजू चाटताना मी दोन मिनट तिच्या योनीरसावर ताव मारून घेतला.

ती मायेने मला तिच्या शरीराचा कोणताही अंग चाटायचा राहिला असेल तर सांगून आणि राहिलेले काने-कोपरे दाखवून व्यवस्थित चाटवून घे होती. मी दोन ढुंगणांच्या फ़टीतले घाम चाटायला विसरलो तर तिने स्वता आपले नितंब फ़ाकवून ते माझ्याकडून जिभेने स्वच्छ करवून घेतले.

सगळं संपल्यावर मी जेव्हा जिभल्या चाटीत उठलो तर ती मला उपहासाने म्हणाली. “वा रे माझ्या लाड़क्या पोरा, आपल्या मामीच्या घामाचा प्रमुख खजिना तर तु सोडूनच दिला.” आणि तिने आपल्या दोनी बाह्या वर केल्या. तिच्या काखेतून घाम ओथंबून जात होता. तिची पुरती काखा चाटली आणि त्या खारट अमृताचे पान करत करत मी वासनेने वेड़ा झालो.

माझं घाम चाटणं संपल्यावर मामी म्हणाली. “आवड़ली का रे माझी मेजवानी.”

“वीमला मामी तुझ पुरतं शरीर माझ्यासाठी मेजवानी आहे. आता जरा एकदा परत आपली सू पाजते का?” म्हणत मी तिकड़ेच तिच्या पायांच्या मधे बसू लागलो तर मामी मला ओढ़त बाथरूम मधे घेऊन गेली. “चल अंघोळ करू, तिकडेच पाजेन.”

आम्ही खूप वेळ अंघोळ केली. त्या अगोदर आपल्या शब्दाप्रमणे मामी भिंतीला टेकून उभी राहिली आणि मी तिच्या योनीला तोंड लाऊन तिच्या पुढे पुजाण्यासारखा बसलो. ती व्यवस्थित माझ्या तोंडात मुतली आणि मला भांडाभर सू पाजली. पिऊन झाल्यावर मी एकदा तिला चोखालं आणि स्खलित केलं. आत्तापर्यंत माझी वासना असहनीय झाली होती. माझा सुजलेला लंड बघून अखेर मामीला दया आली आणि तिने मला स्खालित होण्याची परवानगी दिली. ती सरळ तोंड उघड़न भिंतीला टेकून आपले पाय पसरवून बसली आणि मला तिचा घसा झवायला सांगितलं.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील भाग लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ७ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page