कोई मिल गया…!

आपण सर्वच इथे मजा करत असतो. फेसबुकवर चॅट करत असताना समोरचा मुलगा आहे कि मुलगी हे सुद्धा महित नसत तरी सुद्धा आपण आपली शारीरीक भुक सेक्स चॅट करुन भागवत असतो. बरेच ग्रुप यासाठी असतात. अशाच एका ग्रुपवर एका मुलीने ग्रुपवर पोस्ट टाकली होती “एकटीच आहे कोणी येणार का…?”, त्यावर मी कमेंट केली आणि आम्ही त्यादिवशी एकमेकांची आग चॅटवर शांत केली. त्यानंतर दोन-तीन दिवस तिचा मेसेज आला नाही, मला वाटल एका रात्रीची मजा विसरली असेल. पण एक दिवस तिने पुन्हा मेसेज केला, त्यानंतर आम्ही जवळ-जवळ रोजच चॅट करायला लागलो. कधी आम्हाला एकमेकांची सवय झाली समजलच नाही. आम्ही हळुहळु मेसेन्जरवर व्हाईस चॅट (voice chat) आणि नतंर व्हिडीओ चॅट (video chat) करायला लागलो. तिचा गोड मधाळ आवज ऐकुनच शरीरात आनंदाच्या लहरी उठायच्या. आता आम्हाला ऐकमेकांच्या शरिराची जनु चटकच लागली होती. आम्ही ऑनलाईन चॅटवर मजा करुन कंटाळलो होतो, आम्हाला ते सुख फक्त ऑनलाईन नाही तर आता प्रत्यक्षातही हव होत. त्यातच जॉब शोधत असल्याने मला मुंबईवरुन मुलाखतीसाठी फोन आला, मी त्यांना हो म्हाणुन सांगीतल आणि तिला मेसेज करुन येणार असल्याच कळवल. आमची भेटायची वेळ आणि ठिकाण नक्की झाल. आणि त्यादिवशी मी मुंबईला जायला निघालो. मुलाखातीसाठी नाही तर फक्त तिला भेटायला.

तिच नाव सांगायच राहुनच गेल, नताशा……

२ वाजता मुलाखत देऊन नताशाला भेटण्यासाठी निघालो. स्टेशनवर आमची भेट झाली. तिला बघितल आणि बघतच राहीलो. पुढचे २ मिनिट नताशला न्याहळण्यातच गेले.

नताशा रंगाने उजळ, गोबरे गाल, बाहुलीसारखे बोलके व मोठे डोळे आणि केस काळे लांब सडक. स्निग्ध गोरी त्वचा. एकदम भरलेली जवान पोरगी. रसरशीत स्तन आणि भरगच्च असे नितंब. तिची वक्षस्थळ गोलाकार होते. तिचे ओठ मला आकर्षित करत होते. तिच्या ओठावर लाल लिपस्टिक उठून दिसत होती. स्टेशनवर ट्रेनचा आवाज असुनही आमच्या दोघांत मात्र शांतता होती. आमच्यातली शांतता भंग करत ती म्हणाली,

“असा काय बघतोयस ?”

मी म्हणालो, “तुलाच बघतोय.”

ती : “पहिल्यांदा बघतोयस का ? याआधी व्हिडीओ कॉल वर बघितलयस ना ?”

मी : “कॉल वर बघितलय पण प्रत्यक्षात पहिल्यांदाच बघतोय, तु कॉल वर दिसते त्यापेक्षा जास्त सुंदर आहेस.”

ती : “सगळ इथेच बोलणार आहेस का ?”

स्टेशन वरुन आम्ही निघालो. बाहेर येऊन आम्ही दोघांनी जेवन केल (मी येणार म्हणुन ती घरी जेवली नव्हती).

ठरल्याप्रमाणे आम्ही जेवन करुन हॉटेल जायला निघालो. हॉटेल रूम आधीच बुक करुन ठेवली होती.

रूम मध्ये जाताच मी तिला मिठीत घेतल आणि तिच्या ओठांवर ओठ ठेऊन चुंबन घ्यायला सुरवात केली. ती पण मला साथ देत होती. हळु हळु मी तिचा ओठ माझ्या ओठात पकडुन चोखु लागलो. चुंबन घेताना मी तिची कंबर दाबत होतो आणि ती अजून जास्त चवताळून माझे ओठ चावत होती, मी माझे हात तिच्या स्तनांवर फिरवायला सुरवात केली. तिचे दोन मोठे स्तन गोळे कुस्करत तिच्या गोड ओठांचा आस्वाद मी घेत होतो. दोनी स्तन दाबायला सुरुवात केल्यावर तीचा श्वास गरम व तीव्र जाणवत होता. हे सगळं चालु असताना खाली बाबुरावनी उचल खाली. तीच्या डोळ्यात आता एक झिंग जाणवत होती. उसासे चालु झाले. तीव्रतेने किंचळणारी नताशा आता मंद मंद मदहोशीचे “आहssssss….. अस्ssssssss” असे आवाज काढ्न शरीरातील लाही वाढवीत होती. मी माझा बाबुराव तीच्या पोटावर गाडुन जोरात दाबु लागलो. बाबुरावच्या स्पर्शाने ती सुखावुन गेली. तीच्या ओठांवर ओठ ठेवुन चुंबनांच्या कित्येक फैरी झाडल्या. चुंबन घेत असतानाच माझी जिभ तिच्या ओठांवर फिरवत होतो मग हळुच जिभ तिच्या गुलाबी ओठां मधुन मार्ग काढत तिच्या तोंडत सरकवली. आता दोघांच्या जीभा एक दुस-यांना आलिंगन देत होत्या. आता तीलाही स्वत:वर नियंत्रण ठेवता येत नव्हत. तीने हात पुढे करुन माझ्या पॅंटची जीप काढली व बाबुरावला हातात घेतले. आता आम्ही दोघेही एकमेकांच्या अंगाची यथेच्च मुखस्वाद घेऊ लागलो. माझ्या तोंडात तीची जीभ, कधी स्तन तर कधी तीच्या मांड्या दाबने चावा घेणे तर कधी तीची मान चाटने चालु झाले. तीही तेवढ्याच जोमाने प्रतीसाद देत होती. तिला अलगद उचलुन बेडवर आपटलं. आता दोघेही निर्वस्त्र होऊन एकमेकाना चाटु लागलो. तीनी माझा बाबुवार आपल्या तोंडात घेतला होता. ती शिश्नावरुन जीभ फिरवु लागली, मी तीच्या स्तनांना दाबु लागलो. दोघांचही भान हरवलेलं. जाडजुड बाबुराव तोंडात घुसताना समजत होत तीही पट्टीची ओरल सेक्स करणारी होती. तीला तसच बेडवर झोपवुन आधी तोंडात बाबुराव घालत होतो. नताशा च्या तोंडात पुर्ण टाईट रॉड घुसत होता. मी जोरा जोरानी तोंडाला झवु लागलो. ती ही मस्तीत सगळा आत घेऊ लागली. पाच दहा मिनटं तिच्या तोंडाला झवल्यावर बाबुराव बाहेर काढला, दोन्ही पाय धरुन माझ्या जवळ ओढलं. सकाळीच साफ केलेल सुंदर योनीफुल माझ्या समोर होत. मी आधी तिच्या पुच्चीवर चुंबन घेतल आणि नंतर जिभ पुच्चीवर ठेवली. तिच्या कोमल पुच्चीवर माझ्या खरबडीत जिभेचा स्पर्श होताच ती शाहारली. मी तिच्या थरथरणार्या पुच्चीच्या पाकळ्यांवरुन जिभ फिरवु लागलो. नताशा एक हात माझ्या केसातुन फिरवत दुसर्या हाताने चादर घट्ट पकडुन पडली होती.

This content appeared first on new sex story .com

माझी जिभ नताशाच्या कोमल कोवळ्या पुच्चीवर मुक्त पणे फिरत होती. तिची पुच्ची चाटत असताना एक वेगळीच अनुभूती होत होती. मी तिच्या पुच्ची चाटत होतो आणि ति “आआआहहहहहह य्स्स्स्स्स्स्स शुभम ऊम्म्म्म्म चाट अजुन आत मध्ये जिभ घाल म्म्म्म्म्म” अस बोलुन मला अजुन उत्तेजित करत होती. बोट सरळ योनीत घुसवलं. ती जोरात किंचाळली. ओरडु लागली, पण मी आपलं बोट घुसडवीतच होतो. बोटानी पुच्ची झवत असताना जोरात आआआह्ह्ह्ह्ह करुन नताशाने पाणी सोडल. तस मी बोट काढुन पुन्हा माझी जिभ तिच्या पुच्चीला लावली. मी तिच्या पुच्चीतुन पाझरत असलेला कामरस चाटुन घेत होतो. नताशा आता तडफडत होती. तिच्या पुच्चीचा रस चाटत असताना ती म्हटली, “शुभम प्लिज आता रहावत नाही. तुझा बाबुराव माझ्या पुच्चीत घालुन ठोक मला”. पुच्ची चाटुन झाल्यावर तिचे दोन्ही पाय फाकवले व बाबुराव एकदाचा आत घुसविला. मी तिच्या पुच्चीत हळूच माझा बाबुरव घातला. तिचा आआआआआह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह आवाज वाढला, ती अंग हलवत बोलत होती. “आआह्ह्ह्ह्ह्ह यययययय्स्स्स्स्स्स्स शुभम जोरात कर उउउउम्म्म्म्म्म माझ्या पुच्चीच पाणी काढुन तिला शांत कर.” तिच्या मधली अतृप्तीची कामवासना तिच्या बोलण्यातून जाणवत होती. लिंगाच्या प्रत्येक ठोकात तीचा आवाज वाढत होता. तिला ठोकत असताना तिला चुंबन करत होतो. तिच्या अंगावर स्वार होऊन तिच कोवळ शरीर कुस्करत होतो. सेक्स करताना ती १००% साथ देत होती. तिची नख माझ्या पाठीला ओरडून काढत होती. एक जोरत धक्का देऊन पुर्ण बाबुराव आत घातल्यावर नताशा किंचाळत उसळली, पण लगेच तीच्या अंगावर स्वार होऊन तिचे ओठा माझ्या ओठात पकडुन चोखु लागलो आणि जोरात धक्के देत यथेच्च झवत होतो. तीच्या पुच्चीत माझा बाबुराव फनकारत फिरत होता. प्रत्येक स्ट्रोक सोबत तीचं चित्कारन मला सेक्सचं वेगळं टिक अनुभव देत होतं. ती प्रत्येक स्टोकवर एक आनंदाचा चित्कार सोडुन मला स्ट्रोक जोरात मारायला भाग पाडत होती. तीचे दोन्ही स्तन हातानी चोळत खाली तीच्या भोकात बाबुराव घुसडत होतो.

आता आम्ही दोघेही त्या अंतिम सुखापर्यंत येऊन पोहोचलो होतो. मी तिचे ओठ माझ्या ओठातुन मोकळे करत तिला म्हटलो, “ नताशा मी गळणार आहे”. ति म्हटली, “आआआआह्ह्ह्ह्ह्ह्ह शुभम आत नको सोडु बाहेर काढ. अअअअस्स्स्स्स्स्स”. मी बाहेर काढुन तिच्या पोटावर धरुन जोर जोरत हलवायला लागलो. बाबुरावमधुन पांढ-या पाण्याचा निघालेला फव्वार तीच्या पोटावर सोडला आणि तृप्त होउन आम्ही दोघेही शांत झालो.

तुम्हला कथा आवडली असेल तर मला मेल करा. – [email protected]

This story कोई मिल गया…! appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page