गरम दीपालीला थंड केलीनमस्कार,

मी सिद्धांत पाटील, वय वर्ष 30 राहणार मुंबई.. माझी उंची 5.2 उत्तम शरीर.. मी आता पर्यंत दोन डझन भर मुली झवल्या… त्यांच्या स्टोरी येतीलच पण कोणा मुलीला माझ्याकडून झवून घेयाची इच्छा असेल तर  [email protected] वर मला मेल करा..

कथेला सुरुवात करतो..

एका फुलाच्या दुकानात एक मुलगी हार बनवत बसली होती… तस मला पण फुलांचे हार घेयाचे होते.. म्हणून मी तिकडे जाऊन घेतले.. आणि निघून गेलो.. आता कधी पण मला फुलांचे हार लागले कि मी त्या मुलीकडूनच घेत होतो. त्यामुळे हळू हळू तिझ्या बरोबर ओळख झाली होती…

तेव्हा मला तिझ नाव दीपाली आहे ते समजलं. मग मी तिला फेसबुक वर  रिक्वेस्ट पाठवून तिझ्या बरोबर रोज बोलू लागलो तेव्हा मला समजलं तिझ लग्न होऊन तीन वर्ष झाले आणि तिला एक वर्षाची मुलगी आहे.. पण तिझा नवरा काही कारणामुळे तिझ्या बरोबर राहत नाही. असेच दिवस निघून जातं होते..आम्ही रोज फेसबुक वर बोलत होतो… एक दिवस मी तिझ्याकडे तिझा मोबाईल नंबर मागितला तसा तिने मला तिझा नंबर दिला.. आता आम्ही व्हाट्सअप वर बोलू लागलो.. ती तिझ दुःख मला सांगायला लागली..नवरा तिझ्या बरोबर का राहत नाही हे सर्व तिने मला सांगितले…

त्यांचं कोर्टात घटस्फोटची केस चालू होती त्यामुळे तिझी मुलगी सहा महिने नवऱ्याकडे तर सहा महिने दीपाली कडे राहत होती…एका रात्री पाऊस खूप पडायला लागला तेव्हा मला दीपालीचा मेसेज आला  पाऊस खूप पडतोय ना, मला थंडी वाजते ” मी पण सहज त्यावर रिप्लाय केला. मी येऊ का गरम होईल.. तर ती आधी नको बोलली. नंतर बोलता बोलता दीपालीने मला घरी बोलावलं तस तिझ घर मला माहीत होत..

एका चाळीत ती राहते… मी लगेचच तिझ्या घरी गेलो…चाळीतल घर म्हणजे पाय ठेवलं कि संपतो.. दीपालीने तिला झोपण्यासाठी अंथरून घालून ठेवल होत मी त्यावर जाऊन बसलो… आधी ती थोडी घाबरली होती.. पण हळू हळू आम्ही बोलू लागलो… थोडा वेळ बोलून झाल्यावर ती तिथेच आडवी झाली तिझ्या बाजूला मी सुद्धा आडवा झालो… आणि तिला हळूच म्हणालो “थंडी जास्त लागते का, तुला गरम करू का?

त्यावर ती काहीच बोलली नाही तस मला समजून आल… नवरा सोडून गेलाय म्हणजे हिला सुद्धा तहान असणारच.. मी तिझ्या अंगावर हात ठेवला त्यावर दीपाली मला काहीच म्हणाली नाही. मग मी हात तिझ्या बॉल वर ठेवला तस ती “काय करतोयस तू ” बोलली मी म्हणालो काही नाही तुला गरम करतोय…

त्यावर ती म्हणाली “लाईट चालू आहे” ह्यावर मला समजलं मला सिग्नल मिळाला तस मी पटकन उठून लाईट बंद केला, आणि तिला मिठीत घेऊन किस घेऊ लागलों ती तर आधीच पेटलेली होती….किस घेत घेत मी तिझे बॉल दाबू लागलो… तिने गाऊन घातल्यामुळे मला बॉल नीट दाबता येत नाही हे तिला समजलं तिने तो गाऊन काढून बाजूला ठेवला झिरो ब्लबच्या उजेडात मला दिसलं.. दीपालीने लाल रंगाची ब्रा आणि चड्डी घातली आहे…गाऊन काढून झाल्यावर त्याच अवस्थेत दीपाली माझ्या वर आली आणि माझं टीशर्ट काढून मला किस करू लागली.. मी ही मग माझे हात तिझ्या पाठीवरून फिरवत तिझ्या गांडीला दाबू लागले.. आता दीपाली माझ्या छातीवर किस करत करत खालपर्यंत आली तिने माझी शॉर्ट खाली खेचुन पूर्ण काढून टाकली मी आता फक्त अंडरवेयर वर होतो..शॉर्ट काढून टाकताच दीपाली पुन्हा माझ्यावर बसून मला किस करू लागली आणि खाली कंबर हलवत तिझी पुच्ची माझ्या लवड्याला घासू लागली.. दीपालीच्या पुच्ची घासण्याच्या प्रक्रियेने माझा लंड आठ इंच ताणला होता…

किस करत दीपालीने माझ्या अंडरवेयरचा अडसर होता तो पण दूर केला आता मी तिझ्यासमोर नागडा झालो होतो ती माझ्या दोन मांड्यात बसली आणि माझा लंड हातात घेऊन त्याला गोंजारू लागली…” एवढा मोठा, कसं काय सांभाळून ठेवलास” बोलून सरळ दीपालीने माझ्या लवड्याला तिझ्या तोंडात घेतला…..तिझ्या ओठाच्या स्पर्शाने माझा लंड आणखी ताणला… मी ही आता चांगलाच पेटलो होतो दीपाली खाली घशात जाईल एवढा आत माझा लंड आतबाहेर करत होती…तिझा थुकीने माझा लंड ओला झाला होता मी तिला जरा थांबवलं..पुन्हा माझ्यावर घेऊन तिझ्या तोंडात माझं तोंड दिला…

माझ्या लंडाची चव मलाच घेत आम्ही किस करत होतो… मी माझे दोन्ही हात दीपालीच्या चड्डीत घालून तिझी गांड कुस्करत होतो तिने पण माझा लंड एक हाताने पकडून खाली वर करत होती… हा खेळ आमचा दहा मिनिटे तरी चालला असेल आता मी तिझी चड्डी काढून टाकली आणि तिला सांगितले मला तुझी पुच्ची खायची आहे, त्यावर दीपाली म्हणाली “खा ना ती तुझीच आहे” तस मी खाली झोपून तिझ्या दोन तंगड्या माझ्या तोंडावर घेतल्या आणि पुच्चीत तोंड घातलं तिने सुद्धा माझा लंड परत तोंडात घेतला..  69 करत आम्ही एकमेकांचा ऐवज लुटत होतो…

दीपालीची पुच्ची कामरस सोडत होती आणि मी तिला आणखी पेटवत होतो. एका क्षणी ती थांबली आणि मला म्हणाली बस झालं आता लवकर तुझा लंड माझ्या पुच्चीत घाल… तस  मी तिला खाली झोपवून तिझे पाय फाकवले आणि माझा लंड तिझ्या पुच्चीत घालू लागलो..  पण 2 वर्ष झाले नवऱ्याने तिला झवलं नव्हतं त्यामुळे तिझी पुच्ची टाईट झाली होती म्हणून माझा लंड आत जातं नाही हे तिला समजलं…

मग तिने तोंडातून थुकी घेऊन तिझ्या पुच्चीला लावली आणि माझा लंड तिझ्या हातात ठेवून थोडा आत घेतला त्यावर मी एक जोराचा धक्का दिला तस माझा लंड तिझ्या पुच्चीत आत पर्यंत गेला तेव्हा ती सुद्धा ओरडली आई ग, एवढा मोठा लंड पहिल्यांदा माझ्या पुच्चीत गेला आह्ह्ह झव झवड्या झव माझी पुच्ची झव आज मला खुश केलास तर माझी गांड पण तुला देईल आधी माझी पुच्ची खुश कर  असं ती बडबडू लागली तिझ्या ह्या शिव्याने मला आणखी चेव आला तस तिला मी जोरा जोरात ठोकू लागलो ती सुद्धा तिझी कंबर उचलून माझा लंड अजून आत घेयाचा प्रयत्न करत होती…

मी जिमला जात होतो यामुळे माझा स्टॅमिना चांगला होता… मी झवत होतो त्यावेळी तिझे दोन वेळा पाणी येऊन गेले…. माझा लंड दीपालीची पुच्ची फाडत होता आणि दोन्ही हात ब्रा वरून तिझे बॉल दाबत होते… तिने तिझी पाठ वर केली आणि ब्रा काढून टाकली… आता मला तिझे गोरे गोरे बॉल तोंडात घेयाची इच्छा झाली मी तिला ठोकता ठोकता एक बॉल तोंडात घेऊन चुपू लागलो तस तिझ्या बॉल मधून दूध येऊ लागला….दीपाली खूप दमली होती पण अजून माझे पाणी आले नव्हते… मी तिला जोरात जोरात ठोकत होतो ती सुद्धा मजा घेत होती आता मी परंबिंदू साधला होता माझा बांध कधी पण फुटणार होता तस मी तिला सांगितलं माझं पाणी येणार आहे… ती बोलली पुच्चीत टाकू नको मी गरोदर राहिली तर संशय येईल माझ्या तोंडात दे, आज पहिल्यांदा कोणीतरी माझी आग विझवली त्याच अमृत मी पिणार तस मी लंड काढून तिझ्या तोंडात दिला दोन मिनिटे तिझ्या तोंडाला झवून झाल्यानंतर माझं पाणी सरळ तिझ्या घशात गेलं सर्व पाणी ती पिऊन माझा लंड साफ केला…

मी तसाच परत तिझ्या बाजूला आडवा झालो….तिझी पुच्ची एका लंडाची वाट बघत होतीच त्यामुळे दीपालीच्या चेहऱ्यावर समाधान होत ती उठली खाली चादर ओली झाली होती ती तिने काढून स्वतःची पुच्ची साफ गेली… बाथरूम मधे जाऊन तोंड वैगरे धुवून दीपाली सरळ माझ्या मिठीत आली…

पुन्हा एकदा तिने मला किस केला आणि मला म्हणाली तुझ्या पेक्षा खूप छोटा आहे माझ्या नवऱ्याचा… तिने माझा लंड हातात घेतला.. आणि मला थँक्स बोलून परत किस करू लागली…. मी सुद्धा तिझी गांड दाबत राहिलो कारण पुढे मला माझा लंड तिझ्या गांडीत टाकायचं होता…

ह्या पुढची स्टोरी पुढच्या भागात लिहीन..

तुम्ही ही स्टोरी वाचा आणि मजा घ्या… कोणत्या मुलीला माझ्या कडून झवून घेयाचा असेल तर वर मेल आयडी दिलाय त्यावर मेल करा तुमच्या साठी माझा लंड सलामी देईल..

Loading


0

0

You cannot copy content of this page