गांडीवरचे प्रेम हळू हळू वाढत गेलेहॅलो मित्रानो,

माझे नाव ओमकार आहे. जीवनात एक वेळ अशी येते जेव्हा आपल्याला आपल्याच शरीराशी प्रेम होऊ लागते. माझ्या पण जीवनात अशा दिवस आला जेव्हा मी माझ्या शरीराशी खेळू लागलो. सुरवातीला मला जाणवले कि माझा लवडा ताठू लागला आहे.

मुलींना पाहून तो ताठ होऊ लागला आहे. तेव्हा पासून त्याला हात लावायला आणि मुठीत पकडून हलवायची मजा येऊ लागली. हळू हळू लंड हलवताना आपल्याच गांडीचा स्पर्श मला आवडू लागला. आता जेव्हा पण मी लवडा हलवत होतो, स्वतःचीच गांड दाबत गांडीचे मजे घेत होतो.

हळू हळू हि गांडीची चव वाढू लागली. मी अंघोळ करताना माझी गांड दाबत असे. घरी कोणी नसताना मी नागडा होऊन आरश्यात वेग वेगळ्या प्रकारे उभे राहून माझी गांड पाहत असे. गांडीवर तेल लावून गांड दाबली, गांडीत गाजर आणि मुळा टाकला, एकदा गांडीवर मध लावून ते मध बोटाने चाटले. दोन्ही हाताने गांड दाबून नरम गांडीला अनुभवू लागलो. मग दोन्ही हाताने गांड फाकवुन गांडीचा भोक आरश्यात पाहू लागलो.

मला गांडीची फट पाहून कसेतरी मनात होत असे. स्वतःचीच गांड पाहून माझा लवडा मोठा होत असे. तेव्हा पासून मला गांडीची एक वेगळीच आवड निर्माण झाली होती.लहानपणी एकदा माझा मित्र अशोक ने एक सेक्स चे पुस्तक आणले. त्यावेळी मोबाईल नव्हते. त्याने मला कळवले कि दुपारी कोणी घरी नाही आहे. मी त्यावेळी त्याच्या घरी गेलो. अशोक ने पुस्तक माझ्या हातात दिले आणि माझ्या बाजूला बसला. आम्ही खाली भिंतीला टेकून बसलो आणि मी एक एक पान उलटू लागलो.

त्या पुस्तकात फक्त सेक्स चे रंगबेरंगी फोटो होतो. एका पानावर एक फोटो. मी हळू हळू फोटो पाहत पान पलटू लागलो. काही वेळाने आमचे दोघांचे लंड ताठ्ले. अशोकला राहवले नाही तर त्याने त्याचा लवडा बाहेर काढला आणि मुठीत धरून हळू हळू वर खाली करून हलवू लागला.

इथे मी अशोक ला पाहून गरम होऊ लागलो. जसे जसे पान पलटू लागलो, अशोक ची गर्मी वाढू लागली आणि तो जोर जोरात त्याचा लवडा हलवू लागला. अशोक ने त्याचे कपडे काढायला सुरवात केली. काही वेळाने अशोक पूर्ण नागडा झाला. इथे पुस्तकाची पाने संपली. मग अशोक उठला.

तो पूर्ण नागडा होता. तो समोर भिंती कडे तोंड करून त्याचा लवडा हलवू लागला. माझी नजर त्याच्या गांडीवर गेली. पहिल्यांदा मला दुसऱ्या कोणाची गांड पाहायला मिळाली होती. माज्या तोंडातून पाणी येऊ लागले. मला अशोक च्या गांडीची फट खूप आवडली.

मी उठलो आणि नागडा होऊन अशोक च्या मागे जाऊन उभा राहिलो आणि अशोक ची गांड दोन्ही हाताने दाबली. तो काही म्हणाला नाही. मग मी माझा लवडा अशोकच्या गांडीच्या फटीत घुसवला. तर अशोक दचकला आणि मला म्हणाला नको करू.त्यावर मी त्याला म्हणालो, फक्त वरून वरून करतो आत नाही टाकत. असं म्हणत परत मी अशोक च्या गांडीच्या फटीत माझा लंड टाकला. खूप मजा येऊ लागली. मी मागे पुढे कमर हलवत अशोक च्या गांडीत लवडा टाकत होतो. पुढे अशोक त्याचा लवडा जोर जोर हलवत होता.

१० ते १५ शॉट नंतर माझे पाणी निघणार होते. मी माझा लवडा अशोक च्या गांडीच्या फटीत दाबून धरला आणि पाणी सोडले. पुढे अशोकने सुद्धा त्याचे पाणी उडवले. माझे पाणी अशोकच्या गांडीच्या फटीत जमा झाले आणि खाली पाझरू लागले. त्यावेळी खूप मजा आली.

माझी गांडीची आवड वाढू लागली. बस मधून कामाला जाताना. एकदा मी सीट वर बसलो होतो. तेवढ्यात काही मुली बस मध्ये चढल्या आणि मागून आल्या. त्यातली शेवटच्या मुलीने निळ्या रंगाची जीन्स घातली होती. खर सांगू तर ती जीन्स वरून तिची गांड पाहून मी वेडाच झालो. जीन्स एक्दम घट्ट गांडीवर चिकटली होती. त्यात तिची गांड मस्त गोलाकार होती. ती मुलगी बाजूने जाताना तिची गांड माझ्या खांद्यच्या बाजूनेच गेली. असं वाटले कि जाऊन तिच्या गांडीवर तोंड घासू.

ऑफिस मध्ये मुलींना पण फॉर्मल ड्रेस घालायची प्रथा आहे. त्यामुळे मुली पॅन्ट आणि शर्ट किंवा टॉप घालून येत असे. त्या फॉर्मल काळ्या पॅन्ट वर ऑफिस मधल्या मुलींची गांड खूप सुंदर दिसतात. मी बहुतेक वेळा नजर चुकवून गांड पाहत असतो. त्यातली एक मुलगी आहे ऑफिस मध्ये तिची गांड तर एवढी मोठी आहे कि ती काहीही घालून आले तरी सर्वांची नजर तिच्या गांडीवरच असते. ती पंजाबी आहे. उंच गोरी मुलगी, आणि त्यात गोलाकार मोठी गांड. तिला पाहून असे वाटते कि हिला तर इथेच ओणवे उभे करू आणि मागून तिची पॅन्ट खेचून खाली करू आणि कचाकचा हिची गांड मारायला सुरु करू.

मला रस्त्यावर चालताना मुलींची, बायकांची गांड पाहायला खूप मजा येते. बायकांची गांड चांगली भरलेली असतात त्यामुळे त्याना पाहून लगेच लवडा ताठतो. जेव्हा पण मी मार्केट मध्ये जातो भाजी आणायला, त्या वाकून भाजी घेणाऱ्या बायकांची गांड मागून पाहून लगेच त्याना झवायचे मन होते. साडीवर मोठी गांड किती सुंदर वाटतात.

खर सांगू तर जेव्हा पासून मला गांडीचे वेड लागले आहे. मला माझ्या आई ची गांड पाहण्यात पण आनंद मिळतो. आई नेहमी साडी घालून असते. जेव्हा पण घरात काम करताना मी तिला वाकलेली पाहतो. मला मागून आई ची गांड खूप सुंदर वाटते. अस वाटते कि जाऊन साडी वर करूं आणि एकदाचे आई ची गांड पाहून घेऊ. साडीवरून आई ची गांड पाहून एवढं तर कळून येत कि आई ची गांड खूप मोठी आणि कापसा सारखी नरम असेल. मोठी गांड दाबायला तर खूप मजा येईल.आई च्या गांडीवर माझे प्रेम सुरु झालेच होते कि एकदा मोठी बहीण योगा पॅन्ट घालून आले. ती तेव्हा समोरून चालत येत होती. पण जशी ती समोरून गेली, मी लगेच मागे वळून तिची गांड पाहिली. अहाहाहाहा अहाहा. बहिणी ची गांड किती सुंदर दिसत होती त्या योगा पॅन्ट वर.

तिने नुकताच घरी योगा करायला सुरु केला होता. पण ती तिच्या रूम मध्ये करत असे. कधी नशिबाने ती पाणी पिण्यासाठी किंवा काही कामासाठी रूम मधून बाहेर आले तर मला तिची गांड पाहायला मिळत असे. पण जेव्हा जेव्हा बहिणीची गांड पाहिली, खर सांगू तर मला माझ्या संख्या बहिणीची सुध्दा गांड मारायची इच्छा झाली.

आता माझे लग्न झाले आहे. जेव्हा लग्नासाठी आम्ही मुलीला पाहायला गेलो होतो. मुलगी तशी दिसायला सुंदरच होती. घरातले तिच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारात होते. पण माझा रस फक्त तिच्या गांडीचा आकार कसा आहे हे जाणून घेण्याकडे होता.

आम्हाला बाजूच्या हॉल मध्ये बोलायला पाठवले, तेव्हा मला मागून तिची गांड पाहायला मिळाली. मस्त हलत डुलत ती चालत होती. तिला मी लग्नासाठी होकार फक्त तिची गांड पाहूनच दिला. आता शेवटी मला एक बायकोच्या रूपाने सुंदर गोरी गांड मिळाली आहे, जी मी रोज पाहू शकतो, झवू शकतो, तिला प्रेम करू शकतो.

मी तर माझ्या बायकोच्या गांडीवर वेग वेगळे प्रयोग करू लागलो होतो. कधी मध पूर्ण तिच्या गांडीवर लावून पूर्ण गांड चाटायचो, तेल लावून मालिश करायचो, चॉकलेट लावून गांड चाटली, चीझ लावून गांड चाटली. कुठे बाहेर गेलो तर मी गर्दीत सारखा तिची गांड दाबायचो. लवडा मागून गांडीवर टेकवायचो.

एकदा एका डोगरावर गेलो होतो तर तिथे लहान गुहा होत्या. आत जाताच मला कळले कि काळोख आहे तर मी मोका पाहून, बायकोचा पैजामा आणि चड्डी काढली आणि तिची गांड त्या गुहे मध्ये चाटली. मग तिथेच वाकून बायकोला उभे केले आणि कचाकचा गांड मारली.

मला वाटले होते कि लग्ना नंतर माझी गांडी बद्दल जी हवस आहे ती कमी होईल. पण ती काही कमी झाली नाही. अजून मला दुसऱ्या मुलींच्या गांड पाहायला तेवढीच मजा येते जेवढी लग्ना आधी होत होती. कोणती हि मुलगी समोर येऊ दे, मग ती बहीण, आई, बायको, मावशी, काकी, शेजारीण, चुलत बहीण, मित्राची आई किंवा कोणती हि बाई. माझी नजर त्यांच्या गांडीवरच जाते.

माझ्यासाठी गांड हि एक अदभूत गोष्ट आहे. गोल गांड, मोठी गांडीची फट, आणि गांडीचा मऊपणा. फक्त विचार करूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटते. विचारानेच माझा लवडा वेडाच होतो.


तुंम्हाला जर तुमच्या बायकोचे किंवा कोणत्याही बाई ची गांड जी तुम्हाला आवडली असेल माझ्याशी शेर करायची असेल तर नक्की कंमेंट मध्ये दाखवा. मला खूप आनंद होईल हे पाहायला कि तुम्हाला कशी गांड आवडते.

Loading

3

3

You cannot copy content of this page