गावाकडची वहिनी पार्ट 3गावाकडची वहिनी पार्ट 3

वहिनींची पॅंटी जुनी असल्याने ती थोडी आकसली होती
त्यामुळे वहिनींच्या पुच्चीचा बाजूचा फुगीर भाग थोडा बाहेर आला होता.
मी अचानक तिथे जीभ लावून चाटायला लागलो.
माझी जीभ वहिनींच्या पुच्चीच्या बाजूच्या भागाला लागताच वहिनी पागल झाल्या त्यांनी त्यांच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये माझी मुंडी जोरात दाबली
आणि एका हाताने माझी मान त्यांच्या पुच्चीवर जोरात दाबली.
वहिनींनी असे करताच मला राहवल्या गेले नाही.
मला आता खूप जास्त कंड सुटला होता.
मी ठरवले की जे होईल ते नंतर बघून घेऊ आणि मी एका झटक्यात वहिनींची चड्डी काढून फेकली.
आणि मी माझी जीभ तशीच वहिनींच्या पुच्चीच्या दाण्याला लावली.
कारण की मला कळून चुकले होते की वहिनींना जर मूडमध्ये आणायचे तर माझी जीभ त्यांच्या पुच्चीच्या दाण्याला लागले गरजेचे होते.
माझी जीभ वहिनींच्या पुच्चीच्या दाण्याला लागताच वहिनींनी त्यांचे दोन्ही पाय अजून जोरात आवळले त्यामुळे मला आता श्वास घ्यायला त्रास होत होता.
पण माझ्या नाकात माझा आवडता पुच्चीचा मुत्रट वास आणि माझ्या तोंडात त्यांची लघवीने ओली मूत्रट पुच्ची होती.
त्यामुळे मी दोन्ही पाय थोडे बाजूला करून वहिनींच्या केसाळ ओल्या पुच्चीत माझी जीभ घातली.
वहिनींची पुच्ची खूप खारट लागत होती.

मी अजूनही वहिनींच्या परकर मध्येच होतो.
त्यामुळे मला एक वेगळीच मज्जा येत होती.
वहिनीनी आता त्यांचे दोन्ही पाय वर उचलल्यामुळे मला आरामात त्यांच्या पुच्चीचा दाणा चोखता यायला लागला.
वहिनींच्या पुच्चीचे कडक केस आता माझ्या तोंडाला टोचायला लागले होते.
पण वहिनींच्या पुच्ची चाटण्यात मी इतका मग्न झालो होतो की मला काही सुधरत नव्हते.

मी पाच मिनिट वहिनीची पुच्ची जोर जोरात चाटली.
आणि शेवटी वहिनींनी त्यांच्या पुच्ची मधून पाणी सोडले
ते पण मी जीभ लावून पटकन पिऊन घेतले.

वहिनींच्या पुच्चीतून पाणी निघताच त्यांनी मला परकर मधून बाहेर येण्यास सांगितले.
दोन मिनिट त्या डोळे बंद करून आनंद घेत होत्या.
नंतर त्या म्हणाल्या भाऊजी तुम्ही हे काय केले आजपर्यंत असे सुख मला कधीच भेटले नव्हते.

मग मी वहिनींना सांगितले की लेडीजला सेक्स मधील खरे अर्धे सुख यातच मिळते.
आणि मला माहित आहे की भाऊने तुम्हाला असे कधीच केलेले नसेल.

मग वहिनी म्हणाल्या हे तर सोडा ते मला साधं जवळ सुद्धा घेत नाही.

माझ्या तोंडातून अजूनही वहिनींच्या पुच्चीची चव गेलेली नव्हती.
मी वहिनींना म्हणालो तुमचे समाधान तर झाले पण माझे कसे.
वहिनी काही बोलणार तेवढ्यात मी त्यांना म्हणालो तुम्ही म्हणतात ते मला मान्य आहे पण माझ्याकडे झवायच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत
मी दरवेळेस तुम्हाला नवीन पद्धतीने सेक्स मध्ये मजा देत राहील हे माझे प्रॉमिस आहे.
हे ऐकून वहिनी खूश झाल्या.

मी वहिनींना म्हणालो तुम्हाला आत्ताची मज्जा मी पुच्ची चाटून दिली
तर त्यापेक्षा जास्त मज्जा मी तुम्हाला आता झवून देणार आहे.
वहिनी म्हणाल्या ठीक आहे चला मग खोलीत.
मी म्हणालो नको वहिनी
इथे शेतातच करू आपण झवाझवी.
कारण की आज पर्यंत मी उघड्यात कधीच कुणाला झवलेलो नाहीये.

वहिनींनी होकार देतात मी हळूहळू त्यांचे सर्व कपडे काढून उसाच्या शेतातच त्यांना भोंगळे केले.
आता मला कंट्रोल होत नव्हते कारण की वहिनी खूप सुंदर होत्या.
जेव्हा मी त्यांना पूर्ण भोंगळे केले त्या अजूनच सेक्सी दिसायला लागल्या.
मी खाली गोधडी वर झोपून वहिनींना माझ्या बुल्ल्यावर बसायला सांगितले.
तेव्हा वहिनी म्हणाल्या भाऊजी कंडोम कुठे आहे पण.
मी वहिनींना म्हणालो कंडोम नको लावायला मला आज तुमच्या पुच्चीचा पूर्ण आनंद घ्यायचा आहे.
पण वहिनी बिना कंडोम झवायला थोड्या घाबरत होत्या.
मग मी तथा त्यांच्या पीरियड्स ची तारीख विचारली.
वहिनी म्हणाल्या पुढील तीन-चार दिवसातच येणार आहेत.
मग मी वहिनींना म्हणालो तुम्ही बिंदास रहा बाळ फक्त पहिल्या दहा दिवसातच राहत असते.
आता काहीच होणार नाही बीना कंडोम झवल्याने सुद्धा.
मग वहिनी हळूहळू खाली वाकल्या आणि त्या त्यांची माझ्या बुल्ल्यावर सेट करू लागल्या पण त्यांना ते जमत नव्हते.
मग शेवटी मी माझा कडक ताठ लवडा एका हाताने धरला
आणि वहिनींना हळूहळू त्यांच्या पुच्चीचे भोक माझ्या बुल्ल्याच्या टोकावर ठेवायला सांगितले.

वहिनींनी मी सांगितल्याप्रमाणे केले असता माझा लवडा हळूहळू त्यांच्या पुच्चीत घुसायला लागला.माझा चुलत भाऊ वहिनींना जास्त झवत नसल्याने वहिनींची पुच्ची एकदम कडक आणि टाईट होती.
माझा लवडा वहिनींच्या पुच्चीत पूर्ण आत घुसताच मला खूप स्वर्गीय आनंद मिळायला लागला.

वहिनींनी पण इतका मोठा लवडा पहिल्यांदा त्यांच्या पुच्चीत घेतला होता.
त्यामुळे त्या सुद्धा डोळे बंद करून जोरात दणके द्यायला लागल्या.
इतका मोठा लवडा गेल्याने वहिनींना थोडा त्रासही होत होता त्यामुळे त्या ओरडत होत्या. वहिनी स्लिम असल्याने त्या फास्ट आणि जोरात दणके देत होत्या.
मि पन डोळे बंद करून खालून जोरात दणके देणे चालू केले.
दहा ते पंधरा मिनिट जोरदार झाल्यानंतर
मी माझा चीक वहिनींच्या पुच्चीत सोडला.
माझ्या बुल्ल्यावर उड्या मारल्यामुळे वहिनी खूप थकल्या होत्या.
त्या तशाच माझ्या अंगावर झोपून राहिल्या.
थकवा गेल्यानंतर वहिनी उभ्या राहिल्या
आणि त्यांनी खाली बघितले असता माझा बुल्ला अजूनही कडकच होता.

वहिनींना ते बघून खूप आश्चर्य वाटले.
वहिनी म्हणाल्या भाऊजी असं कसं काय होऊ शकते
यांचा सेक्स तर अर्धा मिनिट सुद्धा चालत नाही आणि चिक गळाल्यानंतर तर यांची नुन्नी दिसत सुद्धा नाही.

मग मी वहिनींना मी किती झवाडा आहे ह्याचे सर्व किस्से सांगणे चालू केले.

गप्पा मारता मारता संध्याकाळचे चार वाजून गेले.
आम्ही दोघे अजूनही तसेच भोंगळे गोधडीवर झोपलेलो होतो.
वहिनी उठून कपडे घालणार होत्या. पण मी त्यांना थांबवले आणि घोडी बनवले.

आणि वहिनींच्या मागे जाऊन त्यांच्या पुच्चीच्या भोकावर माझ्या लवड्याचे टोक ठेवले.
वहिनी म्हणाल्या भाऊजी इतक्या लवकर दुसरा शॉट कसा काय जमेल तुम्हाला.
मी काही बोलण्याऐवजी माझ्या लवड्याने उत्तर देण्याचे ठरविले.

मी हळूहळू माझा लवडा वहिनींच्या पुच्चीत पूर्ण घातला आणि जोरजोरात दणके देण्यास चालू केले.
डॉगी शॉट मध्ये माझा मोठा लवडा वहिनींच्या पुच्चीत घुसल्याने त्यांना सुद्धा खूप मज्जा येत होती.
माझा दुसरा शॉट पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त चालला.
पंधरा मिनिटांनंतर मी माझा सर्व ठीक वहिनींच्या पुच्चीत सोडला.

इतक्या जोरदार झवाझवीची सवय नसल्याने वहिनी गोधडी वरच आडव्या पडल्या.
नंतर थोड्यावेळाने आम्ही उठलो वहिनी हौदावर गेल्या आणि त्यांनी त्यांची पुच्ची स्वच्छ पाण्याने धुऊन घेतली.
वहिनी आता कपडे घालून आम्ही दोघे कार मध्ये बसून जाण्यास निघालो.

आम्ही कार मध्ये बसणार इतक्यात वहिनी म्हणाल्या.
भाऊजी थोडावेळ आधी तुम्ही म्हणाले होते की तुमचे तीन-चार शॉट दोन तासात आरामात होतात म्हणून.
मी म्हणालो होतो हे बघा आता पण माझा लवडा उठलेलाच आहे.

वहिनी म्हणाल्या पुढच्या आठवड्यात तुम्ही याल तेव्हा माझे पिरियड चालू असतील.
किंवा शेतात अजून कोणी आले तर आपला सेक्स कधी होईल हे मी सांगू शकत नाही.

तसे पण आज घरी कोणीच नाहीये.
मी घरी थांबले काय आणि शेतात थांबले काय कोणालाच काही समजणार नाही.
तर आपण दोघे आज रात्री शेतातच मुक्काम करू.
आणि रात्रभर झवाझवी करू.

एकूण मला खूप छान वाटले आणि मी खुश झालो.You cannot copy content of this page