गावाकडची वहिनीगावाकडची वहिनी

मोठा जॉब असल्याने मी कधी आमच्या शेतीकडे लक्ष देत नव्हतो. पण लहानपणापासून मला शेतीची आवड होती. नंतर मी जॉब सोडून माझा स्वतःचा बिजनेस चालू केला त्यामुळे आता मला मोकळा वेळ मिळत होता.
त्यामुळे मी आठवड्यातून एक दिवस गावाकडे चक्कर मारून शेतीकडे लक्ष द्यायला लागलो.
इतके वर्षे आमचे शेत हे माझे काका आणि त्यांचा मुलगा सांभाळत होता.
माझ्या दर आठवड्याला तिथे जाण्यामुळे पहिले तर ते खुश होते.
पण नंतर मी जास्त लक्ष घालून त्यांच्याकडून जेव्हा खूप काम करून घेऊ लागलो तेव्हा मात्र ते मला टाळायला लागले.
ते काहीतरी बहाना करून मी जाणार
त्या दिवशी बाहेरगावी जायला लागले.
मला त्याचा काहीच फरक पडत नव्हता
मी न चुकता तर आठवड्याला जाऊन तिथे माझे काम चालू केले.
मी शनिवारी काकाच्या मुलाला फोन करून उद्या येणार असे सांगितले. त्याने नेहमीप्रमाणे फोन करून तालुक्याला जाणार असे सांगितले.

मी रविवारी सकाळी माझी कार घेऊन शेतात निघालो.
दोन तास प्रवास करून गावा जवळ आलो असता अचानक माझा फोन वाजला.
तो फोन माझ्या काकाच्या सुनेचा म्हणजे माझ्या वहिनीचा होता.
आमच्या गावातील घरापासून शेत बरेच लांब होते.
आणि आज घरी कोणी नसल्याने वहिनी मला म्हणाल्या की तुम्ही शेतात जाणार असाल तर मलाही तुमच्या सोबत घेऊन चला म्हणजे मला पायी चालावे लागणार नाही.
मी कार घराकडे वळवली आणि वहिनींना सोबत घेऊन शेतात निघालो.
वहिनी ह्या माझ्यापेक्षा वयाने पाच-सहा वर्ष मोठया होत्या.
आम्ही दोघे शेतात पोहोचलो आणि आपापल्या कामाला लागलो.
दोन-तीन तास असेच गेले.

गावाकडे शेतात टॉयलेटची वगैरे व्यवस्था नसल्यामुळे मी उसाच्या बाजूलाच लघवी करायला लागलो.
खूप वेळ लघवीला न गेल्यामुळे माझा लवडा मुततांना खूप ताट झाला होता.
मी लघवी सुरू करताच अचानक उसामधून वहिनी समोर आल्या.
कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे वहिनी कुठे गेल्या होत्या याकडे माझे लक्षच नव्हते.
मला जोराची लघवी आल्याने प्रेशर मुळे मी डोळे बंद करून आधी लघवी करत होतो.
आणि डोळे उघडताच माझ्या काही फुटांवर वहिनी मला उसातून बाहेर येताना दिसल्या.
त्या क्षणी काय करावे हे आम्हा दोघांनाही कळाले नाही.
पण प्रेशर मुळे मला लघवी थांबवता येत नव्हती.
आणि मी पण पाऊलवाट वर उभा असल्याने आणि दोन्ही बाजूने ऊस असल्याने वहिनींना पण समोर चालत येण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
खूपच विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती तिथे.
पहिले वहिनी मान खाली घालून चालायला लागल्या. आणि नंतर अचानक त्यावर बघत चालायला लागल्या.
वहिनी माझ्या बाजूने चालत मागे गेल्या तरीही माझी लघवी पूर्ण झाली नव्हती.
मला आता खूपच लाज वाटायला लागली.

वहिनी चालत शेतातील घरात गेल्या आणि आमच्या दोघांचा डब्बा घेऊन आंब्याच्या झाडाखाली येऊन बसल्या.
मला तर आता वहिनी समोर जाण्याचे सुद्धा लाज वाटत होती पण शेवटी मी नजर खाली करून वाहिनी समोर जाऊन बसलो.
आम्ही एकमेकांसोबत जास्त न बोलता पटपट जेवण करून घेतले.

ऊन वाढल्यामुळे मी आता रूममध्ये थोडा वेळ आराम करत होतो.
तेवढ्यात मला रूमच्या मागून सुऊऊऊ असा आवाज आला.
खिडकीत जाऊन बघितले असता.
घराच्या मागील बाजूला मला पाठमोऱ्या वहिनी लघवी करताना दिसल्या.
खिडकीतून मला फक्त वहिनीच्या ढुंगण चा खालचा थोडा भाग. आणि त्यांच्या लघवीची जमिनीवर पडणारी धार दिसत होती.
अचानक हे दिसल्याने पहिले तर मी मागे हटलो. तिथे माझ्या चुलत भावाची बायको असल्याने मला लाज वाटली.
पण काही क्षणात मी परत खिडकीत जाऊन आता वहिनींकडे घाणेरड्या नजरेने बघायला लागलो.
वहिनीना पण बहुतेक खूप जोराची लघवी आली होती.
लघवी झाल्यावर वहिनी उभ्या राहिल्या आणि त्या पॅंटी वर ओढताना मला त्यांचे पूर्ण ढुंगण मागून उघडे दिसले.
माझा हात ऑटोमॅटिक माझ्या लवड्या कडे गेला आणि मी मूठ मारायला लागलो.
वहिनी तिथून निघून गेल्या आणि मी पलंगावर बसलो.
पण माझे घाणेरडे मन मला आता स्वस्थ बसू देत नव्हते.
मला अश्लील चाळे करायला खूप आवडतात.
त्यामुळे मी उठलो आणि वहिनीनी जिथे लघवी केली त्या जागेवर जाऊन त्यांनी केलेल्या लघवीचा मूत्रट वास घेण्याचा प्रयत्न करू लागलो.
मी वहिनींच्या लघवीच्या एकदम जवळ गेलो असता मला त्यातून माझा आवडता मादक वास येऊ लागला मी दोन मिनिट तो वास तसाच घेत होतो.
पण माझे दुर्दैव असे की मी खाली मान घालून वहिनींच्या लघवीचा वास घेत असताना अचानक समोर वहिनी येऊन उभे राहिल्या.
वहिनी काहीच न बोलता रूममध्ये चालल्या गेल्या.

मी पण वहिनींच्या मागे मागे रूम मध्ये गेलो.
आणि वहिनींना सॉरी सॉरी बोलू लागलो.

पण वहिनी काहीच उत्तर देत नव्हत्या मला वाटले वहिनी आता हे सर्वांना सांगणार आणि माझी आयुष्यभराची इज्जत चालल्या जाणार.
मी आता नाराज होऊन परत जायला निघालो.
तेवढ्यात वहिनींनी मला आवाज देऊन बोलवले.
आणि विचारले भाऊजी तुम्ही असे काय करत होता मागे.
मग मी वहिनींना म्हणालो मी खोटं नाही बोलू शकत.
मी जे सत्य आहे ते सांगितले आणि मी किती कामांध आहे हे सुद्धा वहिनींना मी खाली मान घालून सांगितले.

वहिनी म्हणाल्या ठीक आहे हे फक्त आपल्या दोघांमध्ये राहील ही गोष्ट मी कोणाला सांगणार नाही.

ऐकून मला खूप छान वाटले.
नंतर वहिनींनी मला विचारले की भाऊजी मला तुम्हाला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत पण.
मी म्हणालो विचाराणा वहिनी त्यात काय.
वहिनी मला म्हणाल्या की तुम्ही लघवी करत असताना माझे लक्ष अचानक तुमच्या तिथे गेले असता तुमचा इतका मोठा कसा काय आहे.
मी आजपर्यंत इतका मोठा कधीच कोणाचा बघितलेला नाहीये.
दुसरा प्रश्न असा की माझ्या लघवीचा वास घेऊन तुम्हाला कसली मज्जा येत होती.
मी वहिनींची परमिशन घेतली की हे थोडे अश्लील शब्दात तुम्हाला समजावून सांगावे लागेल.
वहिनीने होकार दिल्यानंतर मी सांगितले की वहिनी माझा लवडा खरं तर यापेक्षा पण मोठा आहे तुम्ही जेव्हा मला लघवी करताना बघितले तेव्हा तर तो झोपलेला होता.
जेव्हा मी माझ्या बायकोला झवतो तेव्हा तर तो यापेक्षाही मोठा असतो.
हे ऐकून वहिनींच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य दाटून आले.
मी दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले की वहिनी लहानपणापासून माझ्यात खूप जास्त सेक्स आहे.
मी याहीपेक्षा जास्त भयंकर अश्लील चाळे नेहमी घरी करत असतो.
वहिनींच्या मनात आता बरीच उत्सुकता जाणवत होती. तेवढ्यात वहिनींना माझ्या चुलत भावाचा फोन आला आणि त्याने सांगितले की आज तो परत येणार नाहीये.
मग वहिनी आणि आमच्या बऱ्याच वेळ गप्पा चालल्या. मग वहिनी अचानक मला म्हटल्या भाऊजी तुम्ही आत्ता जसे म्हणाले तसे खरंच तुमचा तो खूप मोठा आहे का.
मी म्हणालो हो ना वहिनी
भाऊचा नाही काही का मोठा.
त्यावर वहिनी म्हणाल्या तुमचं लघवी करताना जेवढा होता त्याच्या अर्धाही नाही त्यांचा.
मग वहिनी मला म्हणाल्या की भाऊजी आता आपण इतके सर्व बोललोच आहे तर मी अजून एक विचारू का तुम्हाला ?You cannot copy content of this page