गावात लग्नाला जाताना निशाला बस मध्ये झवलेहॅलो फ्रेंड्स

माझ नाव प्रमोद आहे. गावी एका नातेवाईकांच्या मुलाचे लग्न होते तर त्या निमित्ताने मला वडिलांनी गावी जाण्यास सांगितले. माझ वय २६ आहे आणि मी अविवाहित आहे.

मी ९ तासाचा प्रवास करून गावी पोहचलो. लग्न दुसऱ्या दिवशी होते म्ह्णून मी गावी येताच पूर्ण दिवस आराम केला. मी जास्त गावी येत नसल्यामुळे मला कोणी ओळखत नव्हते.

नोव्हेंबरचा महिना असल्यामुळे गावी खूप थंडी होती. सर्वीकडे हिरवळ पसरली होती. वातावरण खूप छान आणि मनमोहक झाले होते.

दुसरा दिवस उजाडला आणि मी लग्नाला जाण्याची तयारी करू लागलो. तेव्हड्यात मी घराबाहेर फिरत असताना मागून एका मुलींनी हाक मारली. मी मागे वळून पहिल तर ती निशा होती. निशा माज्या १५ विच्या क्लास मध्ये होती.मी हि तिला ओळख दाखवली. निशा जवळ आलीआणि मी तिला विचारले  तू येथे कशी. तिने त्यावर उत्तर दिले. मी नातेवाईकांच्या घरी लग्नासाठी आली आहे. निशाबरोबर बोलताना कळालं कि ती सुद्धा त्याच लग्नात जाण्यासाठी आली आहे जिथे मी जाणार आहे. मीही तिला सांगितले कि मी सुद्धा जाणार आहे आज लग्नाला संध्याकाळी.

त्यावर निशा म्हणाली मग तर बरच झालं. मी पण तुज्याच बरोबर येते. आपण दोघे जाऊ एकत्र. मी पण त्यावर होकार दिला. पुढे निशा म्हणाली. बस येणार आहे गावकर्यांना घेऊन जाण्यासाठी. आपण त्यात जाऊया. मी होकार दिला.

मग निशा निघून गेली घरी तयारी करायला. मी सुद्धा जेवण वगैरे करून घेतलं आणि संध्यकाळहोताच नवीन कपडे घालून बाहेर आलो. निशा काही वेळेने आली आणि आम्ही बोलत उभे होतो. गावातली सर्व माणसे जमली होती बसची वाट बघत.काहीवेळाने बस आली. मला गर्दीत चढण्याची सवय नाही म्हणून मी माघेच उभा होतो. बघता बघता पूर्ण बस भरून गेली. आत जाण्यास आता जरा हि जागा नव्हती. मी, निशा आणि अजून ४ ते ५ लोक बाहेर राहिली. आम्हाला आत जाताच येईना.

काहीवेळ बस ड्राइवर ने बघितलं जागा होऊ शकते का आत. पण आत जरा हि जागा शिलकी नव्हती. सर्व गावकरी एक्दम गर्दी करून उभे होते. ड्रायव्हरने एकदा पडताल केली आणि तो म्हणाला मागून अजून एक बस येतेय, तुम्ही त्या बसने या.

आमच्यकडे दुसरा काही उपाय नव्हता. ती बस निघून गेली आणि दुसऱ्या बसची वाट पाहू लागलो. काही क्षणात दुसरी बस आली. ती बस पूर्ण खाली दिसत होती. आम्ही सर्व खूप कुश झालो. बस थांबली आणि आम्ही आत गेलो. आत जाताच कळलं कि सर्व सीट वर लोक बसली आहेत. ड्राइवर ने आम्हाला एक्दम मागे जाण्यास सांगितलं कारण पुढच्या गावातून पण काही लोक येणार होती. मी आणि निशा दोघे मागे जाऊ लागलो.

पण मागे सीट वर मोठे बॉक्स ठेवले होते. एकावर एक रचून ठेवलेले बॉक्स ने पूर्ण मागची बस ची काच झाकली होती. त्याबरोबर. मागची पूर्ण सीट आणि पुढच्या दोन दोन सीट आजूबाजूच्या सामानाने भरल्या होत्या.

मी एक्दम मागे जाऊन उभा राहिलो. आणि निशा माझ्या पुढे उभी राहिली. आमच्या दोघांच्या उजवी आणि डावीकडे बॉक्स ठेवले होते आणि पूर्ण जागा झाकून गेली होती.

काही वेळाने बस थांबली आणि पुढच्या गावातील माणसे बस मध्ये चढू लागली. पण अचानक एवढी माणसे आली कि हि बस सुद्धा पूर्ण भरून गेली. मी आणि निशा आम्ही पूर्ण मागे सरकलो. आमच्या पुढे एक बाई होती तिच्या ५ वर्षाच्या मुलासोबत.

बस भरताचं आम्हाला आता उभ राहायला सुद्धा वेवस्तीत जागा नव्हती. पण आता बस मध्ये आल्यावर बाहेर निघणं कठीण होत. त्यात मागे सरकत निशा पूर्ण माझ्या अंगाला चिकटून गेली.

ड्रायव्हरने जेव्हडी होतील तेवढी माणसे आत भरली आणि बस सुरु केली. त्या गर्दीत सर्व एकमेकांना चिकटून उभे होते. बस सुरु होताच निशा एक्दम मागे सरकली. बसच्य हल्ण्याने तिची पाठ माझ्या छातीला सारखी आढळत होती.

काही वेळ तर मी दुर्लक्ष केलं पण नंतर माझ्यातला माणूस जागा होऊ लागला. असा मी सभ्य विचारांचा मुलगा आहे. पण निशा सारखी सावली २६ वर्षाची मुलगी जवळ असताना कोणाचं मन बदलणार नाही. निशा दिसायला चांगली होती, तिचे ३४ चे स्तन आणि ३५ ची गांड बघून कोणाचं पण मन होईल तिच्या जवळ जाण्यचं.

बस जशी वळणदार मार्गावर चालूलागली, बस मधले सर्व माणसे मागे पुढे होऊ लागले. पुढून येणाऱ्या धक्क्यामुळे निशाची पाठ माझ्या छातीवर आणि निशाची गांड माझ्या लवड्यावर आपटू लागली. तिच्या मऊ गांडीचा स्पर्श लवड्यवर होताच माझा लवडा ताठू लागला.

मी काळ्यारंगाची पेंट आणि वर सफेद रंगाचं फुलांची नक्षी असलेलं शर्ट घातलं होत. हळू हळू त्या धक्क्याने माझा लंड पूर्ण ताठला. मला आता निशाला हात लावण्याची तीव्र इच्छा होऊलागली. पण मनात भीती सुद्धा खूप वाटत होती.

सोपा उपाय म्हणून मी थोडा पुढे सरकून माझं शरीर पूर्ण निशाच्या पाठीवर चिकटवलं. त्यामुळे बसच्य हल्ण्याने माझ पूर्ण शरीर तिच्या पाठीवर घासत होत. खाली लवडा पण गांडीवर घासू लागला. निशा त्यावर काही म्हणाली नाही आणि गप्पा उभी होती.

हळू हळू काळोख होऊ लागला. आम्ही माघे बॉक्स च्य मध्ये असल्यामुळे जरा जास्तच काळोख झाला होता. काही वेळाने तर मला माझे बूट सुद्धा दिसणे बंद झाले एव्हडा काळोख झाला. बस डोंगरांमधून चालत जात होती. अजून दुसऱ्या गावात पोहचायला १ तास तरी लागणार होता.

इथे माझ्या लवड्यची हालत बिघडत चालली होती. लवड्यला आता खूप खाज येऊ लागली होती. काही वेळाने मी हिम्मत करून बस हलत असताना माझा उजवा हात निशाच्य खांदयावर ठेवला. निशा त्यावर काही म्हणाली नाही किंवा तिने माझा हात बाजूला सुद्धा केला नाही. ती अशीच काही न म्हणता उभी होती.

थोडावेळ मी असाच मागून निशाला चिकटून आणि एक हात खांदयावर ठेवून उभा होतो. तेव्हड्यात ड्रायव्हरने अचानक जोराचा ब्रेक मारला. त्या झटक्याने माझा डावा हात निशाच्या कमरेवर गेला. मी निशाला कमरेने पकडलं. मी कमरेवर हात लावताच तिने सुद्धा तिचा हात माझ्या डाव्या हातावर ठेवला आणि माझा हात पुढे खेचून पूर्ण कमरेवर सरकवला.

ते पाहून खूप आनंदी झालो. माझा हात आता पूर्ण निशाच्या कमरेवर होता. आणि आम्ही जणू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रमाणे एकमेकांना चिकटून उभे होतो. त्यावर बस मध्ये काळोख झाल्याने मला अजून उसुक्ता वाटू लागली.

मी काही वेळाने उजवा हात पण खाली कमरेवर आणला आणि पुढे सरकवत निशाला घट्ट मागून मिठी मारली. मिठी मारताच मी निशाला मागून घट्ट दाबून धरलं. आणि खालून लवडा पण गांडीवर दाबून धरला.

त्यानंतर माझ्या हातांचे चाळे सुरु झाले. मी हळू हळू माझी बोटे निशाच्या पोटावर फिरवू लागलो. उजवा हात पोटावर फिरवत मी वर सरकवु लागलो. त्याबरोबर मी माझ तोंड निशाच्या मानेकडे आणलं आणि हळूच निशाच्या मानेवर पप्पी घेतली. पप्पी घेताच निशा थोडी हडबडली पण काही म्हणाली नाही.

मी परत दुसरी कडे मानेवर पप्पी घेतली. मी माझे होठ निशाच्या मानेवर टेकूनच ठेवले. आणि तिच्या मानेला होठांचा स्पर्श देऊ लागलो. जिभेने तिची मान चाटू लागलो.

मला आता निशाचे स्तन दाबायची तीव्र इच्छा झाली. पण भीती होती कि पुढे उभे असलेली बाई मागे बघेल तर तिला कळेल कि आम्ही इथे काय करत आहोत. पण आता एवढ्या जवळ आल्यावर डेरिंग कारण्याशिवाय काही उपयोग नव्हता.

मी हळू हळू माझा उजवा हात निशाच्या पोटावरून वर सरकवु लागलो. काही वेळाने माझा हात निशाच्या उजव्या बॉलवर होता. मी हळू हळू निशाचा उजवा बॉल दाबू लागलो. तिचा बॉल एक्दम मऊ जाणवत होता. जणू कापुस भरून ठेवला आहे.

निशाचा एक बॉल दाबताच माझा आत्मविशास एक्दम शिखरावर जाऊन पोहचला. कारण मला सुद्धा कळून आल कि निशाला पण हेच हवं आहे. मी लगेच डावा हात तिच्या दुसऱ्या बॉल वर आणला आणि दोन्ही हाताने तिचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो.

बॉल दाबत असताना माझा लवडा उद्याच मारू लागला. मी मागून माझा लवडा तिच्या गांडीवर घासूलागलो. त्याबरोबर मी निशाच्या मानेवर पप्पी घेऊ लागलो. निशा सुद्धा मान वाकडी करून मानेचा पुढचा भाग चोखायला देऊ लागली. माझं पूर्ण शरीर आता तापलं होत.

काहीवेळाने मी माझे दोन्ही हात खाली आणले. आणि निशाचा कुर्ताच्या आत उजवा हात टाकला आणि तिच्या पोटावरून हात वर सरकवत बॉल कडे पोहचलो. आता माझा हात निशा च्य ब्रा वरून तिचे बॉल दाबत होता. मी माझा मधला बोट तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये ठेवला आणि वर खाली करून घासू लागलो. मग दुसरा पण हात मी कुर्त्यामध्ये टाकला आणि दोन्ही हाताने तिचे बॉल ज़ोर जोरात दाबू लागलो.

बॉल दाबता दाबता मी तिचा ब्रा वर केला आणि निप्पल बोटाने धरले आणि जोर जोरात निप्पल पण दाबू लागलो. निशाला ते दुखू लागलं. तिला ओरडायचं होत पण तिने तिचा एक हात तिच्या तोंडावर धरला आणि आवाज करण्यापासून स्वतःला थांबवलं.

थोडाही आवाज झाला असता तर पुढे उभी असलेल्या बाईला कळलं असत. मी बॉल दाबणं चालू ठेवले. तेव्हड्यात बस परत थांबली तर मला लगेच हात बाहेर काढावा लागला. निशा सुद्धा परत वेवस्तीत उभी राहिली.

बस ड्राइवर गावाचा पत्ता एका दुकानदाराला विचारात होता. बस परत सुरु झाली. आता फक्त अर्धा तास बाकी होता गावात पोचायला. जास्त वेळ नव्हता माझ्याकडे. म्हणून बस सुरु होताच मी परत निशाला मागून घट्ट मिठी मारली. आणि ह्यवेळी मी माझे दोन्ही हात निशाच्या पायाजवळ घेतले आणि निशाच्या मांड्यांवर हात फिरवू लागलो.

निशाच्या मांड्यांवर हात फिरवत मी वर येऊ लागलो. निशाणे खाली पैजामा घातला होता. मी तिच्या मांडीवर हात फिरवत वर तिच्या कमरेवर मी तिचा पैजामा पकडू लागलो. तिचा पैजामाला इलास्टिक होती त्यामुळे मी लगेच वरून माझा उजवा हात पोटावर फिरवत खाली आणला आणि पैजामाच्या आत माझा हात सरकवु लागलो.

मला निशाच्या तोंडातून निघणार आवाज हळू हळू ऐकू येऊ लागला.

आह
आ आःह
आह्हह्ह
आह्हह्हह्ह
आह्ह

तिचा स्वास चढत होता.

पण बस चा मोठा आवाज असल्याने तिचा आवाज पसरत नव्हता.

मी हळू हळू उजवा हात निशाच्या पैजामामध्ये खाली घेतला आणि निशाच्या चड्डीवर हात फिरवू लागलो. तेव्हा मला जाणवलं कि निशाची चड्डी पूर्ण ओली झाली आहे. माझा हात पुचीवर लागताच निशा परत दचकली.

मी मग हात फिरवत चड्डीत हळूच टाकला आणि हळू हळू आत हात सरकवत निशाच्या पुछीची फट शोधू लागलो. जशी पुच्चीची फट बोटाला लागली मी लगेच माझा मधला बोट पुचीच्या फटीत खाली सरकवला. बोट आत जाताच निशाणी तिचे पाय एक्दम जवळ घेतले आणि पुचित माझा बोट अडकवला.

निशाची पुची खूप ओली झाली होती. माझा हात पण ओला झाला पुचीच्या पाण्याने. मी बोट पुचीच्या फटीत हळू हळू वरखाली करू लागलो. गरम पुचित बोट वर खाली होऊ लागला. तिच्या त्या पुचीच्या गरमीने लवडा उद्यमारू लागला. लवड्याला आता बाहेर यायचं होत.

माझ्या शरीराची आग खूप वाढली होती. मी पुचित बोट वर खाली करत असताना, डावा हात मागे आणला. निशाच्या पैजामामध्ये आत हात टाकला आणि निशाची गांड जोर जोरात दाबू लागलो. काही वेळ निशाची पुची आणि गांड दाबून घेतल्यावर मी लगेच हात बाहेर काढला.

मग मी थोडा मागे सरकलो आणि माझ्या काळ्या पेंटीचा बटण उघडला आणि चैन खाली केली आणि आतल्या चड्डी सकट मी माझी पेंट ढोपरापर्यंत खाली घेतली.

लवडा बाहेर येताच मी वेडाच झालो. मग मी दोन्ही हात निशाच्य कमरेवर आणला आणि हळूच निशाचा पैजामा मागून खाली खेचला आणि तिची चड्डी सुद्धा खाली घेतली.

खाली सरकवताच निशाची गांड मागून उघडी झाली. मी लगेच माझा ताठलेला लंड निशाच्या गांडीच्या फटींमध्ये दाबला. निशा एक्दम चकित झाली. मी तिला मागून घट्ट मिठी मारली.

ती आह भरू लागली. तिचा तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा
आह्हह्ह अह्ह्हह्ह अह्ह्ह
आह्हह्ह अह्ह्हह्हह्हह्ह

पण आजू बाजूला बॉक्स असल्याने कोणी आम्हाला बघण्याची चिंता नव्हती. त्यावर बस मध्ये काळोख असल्याने आम्ही कोणाला दिसणं शक्य नव्हतं.

मी मागून निशाच्या गांडीच्या फटीत वर खाली लवडा घासू लागलो.लावड्याच पाणी गांडीला लावलं. मग काही वेळाने मी हळूच लवडा खाली आणला आणि पुचीवर टेकवला.

पुची आधीच खूप तापली होती आणि तिच्यातून पाणी पाझरत होत. मी हळूच माझा लवडा हातात धरला आणि पुचीच्या भोकावर टेकवत हळू हळू आत घुसवू लागलो. निशाणे सुद्धा प्रतिसाद देत ती थोडी वाकली आणि माझ्या लवड्याला पुचित जायला जागा मोकळी करून दिली.

तिच्या वाकण्याने लवडा सहज पुचित घुसला. आत जाताच मी निशाची कमर दोन्ही हाताने पकडली. माझे पाय थोडे फाकवले.

पण पाय फाकवत असताना एक गडबड झाली. माझी पेंट जी ढोपऱ्यापर्यंत होती ती अचानक खाली पडून गेली. पेंट आणि चड्डी दोन्ही एक्दम खाली पडून गेली. पण आता पेंट परत वर घेण्यासाठी वेळ नव्हता. मी असाच पाय फाकवुन उभा राहिलो आणि लवडा पुचित मागे पुढे करू लागलो.

निशाच्या गरम पुचित माझा ७ इंचाचा लवडा आत बाहेर होऊ लागला. पुचीतून अजून खूप पाणी निघत होत. बसच्य हलण्याने सुद्धा लवडा मागे पुढे होत होता. मी हळू हळू गती वाढवली आणि जोर जोरात निशाला झवायला सुरवात केली.

निशा तोंडावर हात ठेऊन स्वतःला सावरत होती.

निशाची पुची झवत झवत मी एवढा मधहोस झालो कि मनात मी निशाला शिव्या देऊ लागलो.

झावडिईईई साली…
रंडीची …. तुझ्या आईची गांड…

आह्ह अहाहा अहाहा
आहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
मदरचोद निशा अअअअअ या आ या

भडवी  निशा आहाहाहाहाहा. अह्ह्ह अह्ह्ह
झवून घे पुची अह्ह्ह अह्ह्ह

जोर जोरात झवताना निशाच्या गांडीवर माझी मांडी आपटू लागली. नशीब बस चा आवाज खूपच जास्त होता त्यामुळे कोणाला काही ऐकू गेले नाही.

काही वेळाने झवता झवता निशाणे पाय एक्दम जवळ घेतले आणि माझा लवडा पुचित एक्दम दाबून धरला. पण मी माझं झवणं थांबवलं नाही. लवडा पुचित आत बाहेर होत होता. तेव्हड्यात निशाणे एक जोराचा स्वास घेतला आणि तीच पाणी सोडलं. तिची कमर पकडली असताना मला तिच्या शरीरातून जनु वीज गेली अशी झटपट जाणवली.तेव्हड्यात झवताना मला लवड्याला गरम पाणी लागू लागलं. मला कळून आलं कि निशाच पाणी निघालं. मी सुद्धा आता शेवटच्या क्षणाला पोहचलो होतो. मी निशाला जोरात झवायला सुरवात केली.

झवता झवता माझा लवडा एक्दम अंतिम क्षणात आला आणि मी लगेच लवडा बाहेर काढला आणि निशाच्या गांडीच्या फटीत लवडा घुसवला. लवड्यच पूर्ण पाणी मी निशाच्या गांडीच्या फटीत उडवलं. लवड्यातून मोठा पाण्याचा फवारा उडाला. माझा पूर्ण लवडा चिकट झाला होता. मग मी माझा लवडा निशाच्या गांडीवर घासला आणि पुसून घेतला.

हळू हळू मी शांत झालो. मी मागे सरकलो आणि पेंट घालू लागलो. निशा ने पण आपले कपडे वेवस्तीत केले. मी कपडे घालून सरळ उभा राहिलो पण आता मी खूप आनंदी होती. मी निशाला आता प्रेमाने मागून पकडलं. काही वेळ मी निशाला मागून घट्ट मिठी मारून उभा होतो. अस वाटू लागलं कि निशाच्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपू.

काही वेळाने बस गावात पोहचली. आम्ही दोघे खाली उतरलो. बस मधून उतरल्यावर मला निशाचे डोळे पाहायला मिळाले. तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक होती. तिचा चेहरा उठून दिसत होता. जे काही घडल त्याने आम्ही दोघे पण खूप आनंदी होतो.

ह्या पुढे आम्ही खूप वेळा झवाझवी केली. निशा ने मला खूप आनंद दिला.

पुढची कथा मी लवकरच इथे टाकेन. तुम्हाला कशी वाचली माझी आणि निशाची कथा खाली कंमेंट करून सांगा.You cannot copy content of this page