गोडाऊनच्या वरची भाडेकरू भाग 2गोडाऊनच्या वरची भाडेकरू भाग 2अनिताने दाराची कडी वाजवली
मी तसाच अंडरवेअर होतो
अनिता आत आली आणि मला म्हणाली..
तुम्ही इथे राहायला येण्याच्या आधी आम्ही इथे राहायचो
आम्ही रूम रिकामी केली तेव्हा मागच्या रूमच्या पोटमाळ्यावर आमचा एक बल्ब विसरला होता..
मला तो काढायचा आहे मी काढू का.

मी अनिताला म्हणालो तुमचच घर आहे घ्या ना काढून.
अनिता माझ्या दोन नंबरच्या रूममध्ये गेली आणि पोटमाळ्यावर हात कसा पोहोचेल याची चाचपणी करू लागली.
तिथे खाली माझ्या सामानाचे दोन बॉक्स पडलेले होते
अनिता त्या वर चढली आणि दोन्ही हात वर करून पोटमाळा चाचपडून बल्ब सापडतो का बघायला लागली
मी तिथेच बाजूला उभा होतो.
अनिता जसाजसा हात वर घेत होती
तसं तसं तिचा ब्लाऊजचा खालचा भाग वर जाऊन तिच्या बॉल ची खालची बाजू मला दिसायला लागली
अनिताचे बॉल पहिल्यांदा बघितल्याने माझा लवडा एकदम ताठ होऊन कडक झाला.
मी दुसऱ्या हाताने माझा लवडा दाबून शांत करायला लागलो…

दोन-तीन मिनिट प्रयत्न करूनही अनिता कडून तो बल्ब निघत नव्हता.
पण तिची उघडी पतली गोरी कंबर
आणि खालून दिसणारे बॉल बघून मी मात्र मजा घेत होतो.

शेवटी तिने मला आवाज दिला आणि बॉक्स वर उभा राहून मला बल्ब काढता येतो का बघायला लावले.
मी बॉक्स व्ह उभा राहिला असता माझाही हात पोहोचत नव्हता..
मग अनिताने एक शक्कल लावली
ती म्हणाली मी बॉक्सच्या पुढे उभी राहते
आणि तुम्ही माझ्या मागे उभे राहून मला कमरेला आधार घेऊन वर करा म्हणजे बल्ब काढता येईल..अनिताच्या कमरेला हात लावता येणार
या विचाराने मी खूप सुखावलो
मी त्या बॉक्सवर मागे सरकलो
आणि अनिता माझ्या हाताचा सहारा घेत त्या बॉक्सवर चढली
अनिता आता एकदम माझ्यासमोर पाठमोरी उभी होती..
तिने दोन्ही हात वर केले आणि पोटमाळ्याला लावले आणि मला म्हणाली उचला आता मला थोडंसं वर..
मी माझे दोन्ही हात समोर घेत
अनिताच्या कमरेला लावले आणि अनिताला उंच उचलले..
अनिताच्या पतल्या कमरेला हात लावल्याने मला खूप मजा यायला लागली..
अनिताला वर उचलल्याने तिचे ढुंगण आता माझ्या तोंडाजवळ आले होते..
दोन मिनिट झाले तरीसुद्धा अनिता पोटमाळ्यावर बल्प चाचपडत होती..

दोन मिनिटानंतर अनिता म्हणाली बल्ब सापडला..
मग मी माझा हात थोडासा ढिला करत
हळूहळू अनिताला खाली उतरवायला लागलो..

अनिताला उतरवताना माझे हात तिच्या बॉल पर्यंत पोहोचले.
अनिता आता आरामात उतरू शकली असती तरीसुद्धा मी माझ्या हाताची मिठी तिच्या कंबरेच्या बाजूला घट्ट ठेवली.आणि हात थोडा सैल करत हळूहळू अनिताला खाली सरकवत उतरवायला लागलो.
खाली सरकत सरकत अनिताच्या बॉलचा खालचा भाग माझ्या हाताला घासायला लागला .
अनिताचे बॉल दबत असल्याने मला खूप मज्जा यायला लागली. आणि माझा लवडा खूप टाईट व्हायला लागला.


अनिताचे पूर्ण बॉल दाबावे यासाठी मी अजून माझा हात सैल करत तिला खाली सोडले.
अनिताच्या बॉल च्या मध्यभागापर्यंत मी पोहचलो होतो..
अनिताचे पूर्ण बॉल आता माझ्याकडुन दबत होते.आणि त्याचवेळी खाली माझा लवडा अनिताच्या ढुंगणावर घासल्या जात होता..
मी अनिता च्या कंबरेला मारलेली मिठी सोडायला तयार नव्हतो
कारण वर मी तिचे बॉल दाबत होतो.
आणि खाली माझा लवडा तिच्या ढुंगणावर घासत होतो.

2 मिनिट असेच गेले. त्यानंतर मला वाटले की अनिता आता चीडेल
मी अनिताच्या कंबरेचा हात सोडला आणि तिला बॉक्स वर उतरवले..Share this to…


  • Whatsapp

1

0

You cannot copy content of this page